Finantare Ue Pentru Firma

finantare ue pentru firmainvestitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Procesul de evaluare selectie a cererilor de finantare condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. Punctarea se va face conform justificarii din Studiul de fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si pe baza suprafetei agricole deservite, mentionata in hotararea consiliului local. Titlul documentului Nr. Cum se obtine subventia. AXA PRIORITARA 1 ? Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 este valabil pentru. Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. Construirea si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor. Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu: o 10% – pentru investiNiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanNare. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice teritoriale. Proiectele vor fi in valoare de maxim 25. 000 de fonduri nerambursabile phare euro, iar contributia fiecarui solicitant va fi in cuantum de 10%. Formare profesionala ( training), informare si difuzare de cunostinte. A doua sansa in educatie ( strategice). 250. 000 1. finantare ue pentru firma 250. 000? 10= 2 Total punctaj pentru acest criteriu de selectie. Precizez ca Ocna Sibiului ( statiune balneoclimaterica) este intr- un plin proces de renovare ? tot din finantari europene. Bani pentru finantare ue pentru firma formare profesionala ( schema de ajutor de stat). Ajutor de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale
. Domeniul major de fonduri ue nerambursabile interventie 5. 2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 1. 1 – Planuri fonduri europene nerambursabile persoane fizice integrate de dezvoltare urbana. Bunurile achizitionate prin FEADR prin codurile 7722, 7729, 7731, 7732, 7733, 7739 nu pot fi date in leasing, fiind permise doar inchirierile. Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele teme. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. Masura 125 ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general a daptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier.

Proiecte De Finantare Europeana

proiecte de finantare europeanaPersoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Exemplu Hewlett Packard HP. Investitii in proiecte de finantare europeana educatie inclusiv training vocational care contribuie la cresterea atractivitatii si calitatii vietii. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. sanie, trasura), barca cu vasle. Sectorul vegetal. O 1. 1. 1. A1 ? Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe); b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). 44 16 aprilie 2008) 3. Supremia Grup are in prezent 170 de angajati. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . Operatiunea 2: Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Compensatii socio- economice pentru gestionarea flotei. Operatiunea 112 ? Sprijin pentru implementarea standardelor? ( iulie 2011). Cheltuielile eligibile din Fondurile Europene sunt realizate de catre beneficiar, aferente proiectelor finantate in cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice. IMM- urile si intreprinderile mari. Ce co- finantare trebuie pentru un proiect realizat cu Fonduri Europene?. 9. Teritoriul comunei se afla in bazinul hidrografic Siret. Cererile de finantare pot fi depuse la Organismele Intermediare incepand cu data de 23 noiembrie 2009. Avantaje. Bunurile achizitionate prin FEADR prin codurile 7722, 7729, 7731, 7732, 7733, 7739 nu pot fi date in leasing, fiind permise doar inchirierile. 184 de proiecte in valoare publica de 80, 32 milioane de euro pentru Schema XS13 2008 si 137 de fonduri europene nerambursabile pentru imm proiecte in valoare publica de 59, 64 de milioane de euro pentru Schema XS28 2008. Scrisoare proiecte de finantare nerambursabile de confort este eliberat la cerere de catre bancile enumerate mai sus, si reprezinta un document justificativ. ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale. Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de fonduri europene nerambursabile repartizarea creditelor pe regiuni, tinand cont de eligibilitatea pe criterii geografice. a. Ele sunt, de asemenea, parte a procesului catre o implicare mai mare a Romilor in implementarea programelor operationale finantate prin fondurile UE. Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr. 2052 bis 1528 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale. POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? din cadrul Axei 1 proiecte de finantare europeana a POSCCE. Masuri de acva- mediu – APEL DESCHIS.

Fonduri Europene Agricultura Solar

fonduri europene agricultura solarSprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” Regio sprijina dezvoltarea microintreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care utilizeaza potentialul endogen al regiunilor ( resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). Suma totala cu care s- au imprumutat bancile pentru a oferi acest sprijin financiar se ridica la 33 milioane de euro. Masuri de acva- mediu – APEL DESCHIS. Puncte de vedere ale profesionistilor in consultanta si ale beneficiarilor de finantare europeana. 338 2005, cu modificarile  i completarile ulterioare. Pe de o parte, nu au acces la surse de finantare pentru a angaja consultanti, iar pe de alta parte exista o . serie de probleme nelamurite. Parteneriat fonduri europene agricultura solar pentru ocupare( granturi). Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora ( ex. Calificari europene ( strategice). Proiectul este implementat in parteneriat avand comuna Dumesti, in calitate de solicitant, si comunele Aroneanu si Horlesti, impreuna cu Asociatia Parudimos din Timis. i) legume. 1500 de femei si reprezentanti ai unor grupuri vulnerabile vor primi instruire in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii ca urmare a demararii Proiectului FEMEI 2010, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritara 6 ? Promovarea incluziunii sociale? Domeniul major de interventie 6. 3 ? Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii? Tilul proiectului. legate de activitatile de investitii specificate anterior. Principalele prioritati ale programului de dezvoltare sunt definite de autoritati nationale/ regionale In fonduri europene nerambursabile persoane fizice cooperare cu Comisia, dar alegerea proiectelor si managementul lor sunt proiect fonduri europene nerambursabile sub responsabilitatea exclusiva a autoritatilor nationale si regionale. 31 1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. Integrare pe piata muncii ( strategice). Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. 78 din Regulamentul Consiliului nr. Pentru a beneficia de sisteme educationale si de formare profesionala de calitate, va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. Descrierea programelor de finantare pentru tipul de afacere selectat 2. Char daca si anul acesta, inceputul anului scolar a prins unitatile de invatamant intr- o stare precara, doar cinci astfel de unitati au depus accesat fonduri europene. Ghidul pentru investii mici publicat de POS CCE. Restaurantele eligibile pentru care se va putea obtine finantare nerambursabila in cadrul Masurii 313 vor fi numai cele specializate de tip familial pensiune, cele cu specific de crama, cu specific local, gradinile de vara, clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice cu modificarile fonduri europene agricultura solar si completarile ulterioare. Metodologia de depunere a acestor proiecte nu este deloc una grea si se depun la oficiul judetean APDRP. 200/ 2005, a fost constituita Autoritatea de Audit, sub forma unui organism independent asociat Curtii de Conturi a Romaniei, avand responsabilitatea realizarii auditului de sistem, verificarii fonduri nerambursabile operatiunilor pe baza de esantion precum si pentru auditul final al fondurilor ISPA si PHARE si, In viitor, al instrumentelor structurale.

Fonduri Eurpoene Nerambursabile Pe Agricultura

fonduri eurpoene nerambursabile pe agriculturaTermenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . realizarea unui studiu de fezabilitate. transfrontalier, transnational si interregional. pesti ( sturioni, salau, calcan, somn african), crustacee, moluste, etc. O eficienta energetica mai mare de- a lungul Intregului lant ? productie, transport, distributie si utilizare finala ? va Imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. 1198 2006 din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, in urma unui proces de consultare a agentilor socio- economici, autoritatilor publice centrale si locale, sindicatelor, ONG- urilor si organizatiilor profesionala. Dambovita- Gratia- Poeni- Silistea- Scurtu Mare- Slavesti- Ciolanesti- Zambreasca- Dobrotesti, beneficiar CJ Teleorman. in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor utilizati in producerea de energie din surse regenerabile. In luna mai Programul Operational Regional inregistreaza cea mai mare crestere a gradului de absorbtie dintre cele 7 programele operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune. In perioada 15 octombrie ? 30 noiembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul Masurii 141 ? ? Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta?, PNDR. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 4 – Inginerie financiara
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 3: Masuri de interes comun. Infiintarea grupurilor de producatori – APEL DESCHIS . productie al unui amplasament existent ( ex. Pentru a beneficia de sisteme educationale si de formare profesionala de calitate, va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc. Organismul fonduri eurpoene nerambursabile pe agricultura competent responsabil cu primirea platilor de la Comisia Europeana aferente contributiilor din FEDR, FSE si FC este Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. Prioritati ale aceste masuri. Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole. Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. Pe de o parte, nu au acces la surse de finantare pentru a angaja consultanti, iar pe de alta parte exista o . serie de probleme nelamurite. El nu face referire la Programul National de Dezvoltare Rurala sau la Planul National Strategic care reflecta direct cererile Comisiei Europene si se refera la posibilitatea folosirii fondurilor disponibile in aceste domenii. Au fost contractate pana in prezent 586 de proiecte cu o valoare de 1, 50 de miliarde de euro, etapa de contractare fiind inca in desfasurare. Nota*: stadiul achizitiei terenurilor necesare investitiei, proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din fonduri eurpoene nerambursabile pe agricultura documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantare) Pentru proiectele de achizitii, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al beneficiarului, Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene (), Ajutorul de stat ( acolo unde fonduri nerambursabile ue este cazul) fonduri europene nerambursabile in agricultura sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru . calendar actualizat fonduri europene nerambursabile 2011 AM POSDRU a publicat noul calendar orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte pentru 2011 aferente fondurilor europene consultanta fonduri europene nerambursabile nerambursabile.

Proiecte Eligibile Fonduri Europene

proiecte eligibile fonduri europenesapard mbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si ? ngrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate. Bulgaria fonduri reusise sa absoarba pana la acel moment numai 33% din fonduri, iar Romania aproximativ 50%. Poli de eligibile dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea nerambursabile bugetului. diversificarea economiei locale. dezvoltare. Pentru obtinerea acestui europene certificat solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatile administratiei publice locale fonduri nerambursabile sapard o cerere ? ntocmita ? n conformitate cu modelul prezentat ? n Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis/ 1528/ 2006, ? n care acesta trebuie sa solicite si eliberarea Anexei mentionate proiecte anterior. crearea si sustinerea de retele si clustere regionale si nationale proiecte eligibile fonduri europene de cooperare agricultura intre IMM- uri, centre universitare si centre de cercetare- dezvoltare, care sa asigure mai bine atat transferul de know- how, cat si viabilitatea spin- off- urilor si nerambursabile proiectelor rezultate. 3. 1 Completarea, depunerea  i verificarea dosarului cererii de finanNare fonduri Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare ? nsoNita de Planul de afaceri  i fonduri documentele justificative, legate ? ntr- in un singur dosar, astfel ? nc? t sa nu permita deta area
 i/ sau ? nlocuirea acestora. Termenul de depunere a cererilor fonduri nerambursabile imm de finantare a expirat pentru regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest, Nord- Est, europene Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. In plus, nerambursabile 184 de proiecte se afla in diferite faze de evaluare si selectie sau precontractare, avand . o valoare totala a finantarii de aproximativ 612 milioane de euro, in dintre care fonduri circa 474 de milioane de euro reprezinta proiecte eligibile fonduri europene valoarea finantarii nerambursabile. Operatiunea 3: Sustinerea implementarii de aplicatii de sapard E- Learning Termenul de agricultura depunere a cererilor de finantare a expirat. Se creeaza posibilitatea depunerii nerambursabile cererilor intr- o noua etapa, respectiv 01 – 29 octombrie 2010, pentru fonduri nerambursabile ca proiecte un numar mai mare de producatori sa poata beneficia de ajutor financiar comunitar. 80% – contributia fonduri nerambursabile in agricultura nerambursabile Uniunii Europene. Programul National de Dezvoltare Rurala. imm Conditile pe care Romania trebuie sa fonduri le indeplineasca pentru aderarea la spatiul Schengen au in vedere securizarea frontierelor externe conform standardelor fonduri Schengen, realizarea Sistemului Informatic fonduri Schengen imm care asigura eligibile legatura directa cu bazele de date ale Uniunii Europene, crearea.

Consultanta Accesare Fonduri Europene Nerambursabile

consultanta accesare fonduri europene nerambursabileProcentul de co- finantare variaza de la 0 % la 75 % din cheltuielile eligibile, ? n functie de Program Operational, Beneficiar, Domeniu de Interventie, Masura si Domeniul de Operatiune. care vizeaza numai municipiul si care nu sprijina cu nimic orasele- satelit din zona. Potrivit informatiilor publicate pe inforegio. ro, au fost contractate 73 de proiecte. organizatiile neguvernamentale. Char daca si anul acesta, inceputul anului scolar a prins unitatile de invatamant intr- o stare precara, doar cinci astfel proiect fonduri nerambursabile de consultanta accesare fonduri europene nerambursabile unitati au depus accesat fonduri europene. CE finanteaza:
- extinderea capacitatii de productie. camerele de comert si industrie. politieneasca si judiciara. 1), este insotita de urmatoarele documente: a) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 511 – Asistenta tehnica Masura 61 – Plati complementare directe Axa prioritara 1: Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Generarea de rezultate de interes economic si stimularea transferului rezultatelor cercetarii si cunostintelor stiintifice ? n mediul economic. 5 din costul activitatii de colectare a cadavrelor de animale de la producatorii agricoli prevazuti la art. Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). 312 ? Sprijin pentru crearea  i dezvoltarea de micro? ntreprinderi”
? 313 ?? ncurajarea activitaNilor turistice” Nota: * Masurile pot fi accesate numai din momentul ? n care devin operaNionale. Directia Programare din cadrul AMPOST este responsabila de punerea ? n aplicare a criteriilor de selectie. n unele cazuri, beneficiarii administreaza schemele de grant prin care firmele mai mici sau IMM- urile vor aplica pentru finantare europeana. dezvoltarii oraselor cu potential de crestere economica. Initial, pentru actiunile propuse a se finanta prin facilitatea Schengen contractele trebuiau semnate pana la data de 31 decembrie 2009, dar, conform deciziei de vineri a CE , data- limita va fi 31 martie 2010. Facilitatea Schengen reprezinta un instrument temporar pentru sprijinirea Bulgariei si a Romaniei in vederea finantarii actiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea in aplicare a acquis- ului Schengen si controlul frontierelor. SecNiunea B a Planului de afaceri ? mpreuna cu secNiunea A, se va completa ? n situaNia ? n care solicitantul prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Procesul de evaluare/ selectie a cererilor de finantare condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este. efectueaza serviciile prevazute la lit. b), in conformitate cu prevederile legale. Buget pe ani 2011 – 528. 395. 407 Euro 2012 – consultanta accesare fonduri europene nerambursabile 456. 947. 159 Euro 2013 – 406. 462. 565 Euro pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru . Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) accesarea fondurilor nerambursabile trebuie sa fie cuprinsa ? ntre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. fonduri ue nerambursabile Ministerul Transporturilor si- a propus ca pana la finele acestui an sa majoreze rata absorbtiei fondurilor europene de la 1% la 20%, ca urmare a demararii proiectelor de constructie a autostrazilor de pe coridorul IV paneuropean.

Fonduri Nerambursabile Judet Brasov

fonduri nerambursabile judet brasov1 IUNIE ? IULIE 2009. E bine sa lasam specialistii sa faca ceea ce se pricep sa faca, fondurile nu sunt accesate de oamenii care au bani, ci de oamenii care au cunostinte solide privind bussinesul pe care il au sau il incep. 10 puncte) Este suficient sa se demonstreze ca drumul deserveste pe langa exploatatii agricole ( sector vegetal, animal sau mixt) si obiective ale agentilor economici, altii decat cei din domeniul agricol, direct sau prin drum de acces propriu al acestora
- b) acces la alte cai de comunicatie ( drumuri comunale, judetene, nationale si europene). Evaluarea, selectia si aprobare cererilor de finantare – Descrierea procesului Procesul de selectie a proiectelor POST reprezinta unul dintre cele mai importante procese din implementarea instrumentelor structurale prin POS Transport datorita faptului ca este procesul prin intermediul caruia abordarea strategica a POST este transformata in actiuni si interventii concrete, care alese incorect pot conduce la nerealizarea obiectivelor si tintelor POST. Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica. Banca Europeana de Investitii ( alocare de 75 milioane euro). fonduri nerambursabile judet brasov Centre Urbane – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investiNilor in aceste doua tipuri de operatiuni. verifica proiect fonduri nerambursabile data lansarii pe site- ul Finantare. ro. in cazul in care, la verificarea Planului de afaceri, fonduri nerambursabile judet brasov se constata ca nu sunt indeplinite condiNiile minime de acordare a sprijinului, beneficiarul nu va mai primi ajutorul pentru urmatorii doi ani, dar nu va returna sumele primite. Astept un raspuns. Procentul de co- finantare poate sa varieze Intre 0 % si 75 % din cheltuielile eligibile, In functie de Program Operational, Domeniu de Interventie, Operatiune, Masura si Beneficiar. POSDRU. Mediu, inclusiv investitii legate de furnizarea de apa si managementul deseurilor, tratamentul apelor reziduale, calitatea aerului, prevenirea, controlul si lupta impotriva secetei, preventia si controlul integrat al poluarii, sprijin consultanta fonduri nerambursabile pentru concilierea efectelor schimbarilor climaterice, reabilitarea mediului fizic, refacerea locurilor contaminate si a terenurilor parasite, promovarea biodiversitatii si protectia naturii, sprijin pentru IMM- uri pentru promovarea productiei durabile prin introducerea sistemelor de management de mediu eficiente si adoptarea si utilizarea tehnologiilor de prevenire a poluarii. Prima impadurire a terenurilor agricole. Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. conditiilor pentru finantari nerambursabile 2009 intregrarea in sistemul european comun de vize – ceea ce presupune dotarea ambasadelor sau a consulatelor Romaniei din acest spatiu la standarde Schengen – si realizarea conditiilor necesare pentru cooperarea. si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare co- incinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman.

Axe Finantari Europene

Nota*: stadiul achizitiei terenurilor necesare investitiei, proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantare) Pentru proiectele de achizitii, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al beneficiarului, Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene (), Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma. Fiecare proiect va avea obligatoriu titlul astfel constituit incat sa rezulte numai numele beneficiarului  i localizarea proiectului ( ex. 2. 3 Porturi fluviale si maritime. Investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee tematice ( ex. Investitiile in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase ? incepand de la stadiul de cherestea ( ex. Persoanele juridice. ce relatie trebuie sa ai cu finantatorul. DMI 6. 2. b) se incadreaza in categoria microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile Legii accesari fonduri europene nerambursabile nr. 4. 1. Ajutor pentru mame si femei din fonduri afaceri cu fonduri europene nerambursabile europene nerambursabile. Directia de Asistenta Comunitara Iasi va oferi subventii sub forma de ajutor pentru mame si femei din fonduri europene nerambursabile in perioada 2011- 2013 in special pentru mamele aflate in concediude crestere a copiilor pana la 2- 3 ani in conformitare cu OUG 111 2010 ? modul de acordare a indemnizatiei si concediului pentru cresterea copilului. I. Obiectivele fondurilor trebuie fie axate pe prioritatile Uniunii Europene In materie de promovare a competitivitatii si de creare de locuri de munca ( Strategia de la Lisabona). M141 Sprijinirea fermelor de semi- subzistenta. Cum se obtine subventia. Revenind axe finantari europene la masura 125 Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola, intalnesc urmatoarele discrepante. 14. 039 proiecte au primit finantare de la APDRP. Mi se impune modernizarea numai drumurilor trecute in inventarul public drept DE ( durmuri de exploatare), iar conform legislatie axe finantari europene romane nu exista nici un normativ pentru modernizarea acestor drumuri. Punctarea acestui criteriu se fonduri nerambursabile pentru apicultura va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localitati. Sprijinul se acorda pentru o perioada de cinci ani. Pe nicio linie de finantare nu se finanteaza achizitionarea de tiruri ( sau orice alta masina de transport marfa). 1) pot include si achizitionarea terenului in proiect. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. Vreau sa va intreb ceva de ce nu se acorda credite nerambursabile decat pentru cei care tot ei au sau eventual daca au cunostinte de ce pentru un om care ar dori sa deschida o afacere si stie ca face ceva bun de ce nu se acorda la ce se mai face atata publicitate. Vizualizati aici lista proiectelor finantate in cadrul masurii 312. a) este societate comerciala cu raspundere limitata, care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile prevazute de Legea nr. 12. Un eveniment la nivel national va fi organizat in 12 si 13 octombrie 2010 la Bucuresti si va fi urmat de doua evenimente regionale la Cluj in data de 14 octombrie si respectiv la Iasi in data de 20 octombrie. Masura 143 – Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori.

Mauri De Fonduri Nerambursabile

mauri de fonduri nerambursabile1. 2. 3. In concluzie traim in necunoscut. Astfel, se elimina codul 5610 ? Restaurante din Clasificarea activitatilor din economia nationala ( CAEN), din Anexa nr. Masura 125 ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii?. Obiectivele specifice ale masurii se refera la: Creterea mauri de fonduri nerambursabile volumului producNiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenNa sa devina viabile economic. durata proiectului este de 30 de luni. 25. 000 de euro pentru IMM- uri si ONG- uri. Investitiile in activitati non- agricole productive care privesc industria usoara ( articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc). Revizuirea Directivei Comisiei Europene privind Platile Intarziate. Continua sa te califici. 5. Evenimentul se va desfasura cu participarea echipei de proiect, reprezentanti ai partenerului transnational, beneficiari, accesare fonduri nerambursabile 2010 reprezentanti ai Organismul Intermediar Regional Sud Est, reprezentanti ai administratiei publice locale, ONG- uri, mass- media. Plati de Agro- mediu. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. 5, 5% anual si vor permite afaceri cu fonduri europene nerambursabile Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE. Masura 322 a FEADR are drept obiective imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural, a accesului la servicii de baza pentru populatia rurala si cresterea numarului satelor renovate, suma totala disponibila fiind de 1, 54 de miliarde de euro. Procedura de fonduri europene nerambursabile 100% selectie va fi afisata pe site- urile www. apdrp. ro, www. madr. ro si la fiecare CRPDRP si OJPDRP. Intr- un an in care bancile au blocat creditarea, veniturile bugetare sunt in scadere, iar . fondurile de la autoritatile centrale au venit foarte greu, proiectele europene au putut reprezenta o supapa pentru primariile din intreaga tara. precum si pentru achizitionarea de hardware si software. inovare si economia cunoasterii: consolidarea capacitatilor regionale In materie de cercetare si dezvoltare tehnologica, stimularea inovarii si a spiritului antreprenorial si dezvoltarea ingineriei financiare, In special pentru Intreprinderile legate de economia cunoasterii; mediu si prevenirea riscurilor: reabilitarea terenurilor contaminate, stimularea eficacitatii energetice, promovarea de transporturi publice urbane nepoluante si elaborarea de planuri pentru prevenirea si gestionarea riscurilor naturale si tehnologice; acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata in paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. Valorificarea resurselor regenerabile de energie. Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? 2. 550. 000 euro. ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii. Fondurile Structurale nu sunt direct alocate mauri de fonduri nerambursabile proiectelor alese de Comisie. 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18. Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii.

Fonduri Nerambursabile Pt Cresterea Albinelor

fonduri nerambursabile pt cresterea albinelorPrin Programul Operational pentru Pescuit 2007- 2013. POR- A5 ? Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. 5, 5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE. Impreuna cu Masura 123, doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13 2008 si XS28 2008 avand ca domeniu de activitate industria alimentara si respectiv, industria forestiera. Daca da, pot cumpara terenul cu 100% fonduri din acest proiect, sau si cu o cofinantare din surse proprii. Romania pare a fi insa doar in era cantitativa, in care prioritatea autoritatilor pare a fi aceea de a cheltui fonduri, fara a fi interesate de impactul acestei alocari?, sustine Dinu. POR este un Program Operational finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fondurilor structurale. ContribuNia fonduri nerambursabile pt cresterea albinelor publica aferenta Masurii 141 este de: 476. 077. 390 Euro, din care: . investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. Conform angajamentelor asumate In Documentul Complementar de Pozitie la Capitolul 21, a fost creat cadrul fonduri europene nerambursabile imm institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale prin adoptarea Hotararii Guvernului nr. 497/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care au fost desemnate structuri institutionale armonizate cu structurile comunitare specifice. acordarea unei renumeratii in valoare de 200 de lei pentru cei care participa la fonduri europene nerambursabile aceste cursuri sub forma de bursa. adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). CSNR face legatura Intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite In Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, si prioritatile la nivel european – Orientarile Strategice Comunitare ( OSC) privind Coeziunea 2007- 2013 si Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca 2005- 2008. 2. 3 Porturi fluviale si maritime. ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii. Daca proiectul vizeaza doua sau mai multe sectoare prioritare, se va acorda punctajul aferent sectorului cu pondere valorica mai mare in cadrul proiectului. Cererea de finanNare trebuie redactata pe calculator, in limba romana. Autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de infiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente intocmirii proiectului de impadurire. Pot fi luate masuri la nivel european pentru limitarea acestora. Persoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. diversificarea catre noi specii cu perspective comerciale bune. dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate8, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei economice a activitatii microintreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, proceselor si tehnologiilor de prelucrare. a cadavrelor de animale pentru care vor solicita decontarea accesare fonduri nerambursabile ajutorului de stat vor fi prestate fonduri nerambursabile pt cresterea albinelor fara incasarea contravalorii prevazute la art. Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie. POR ? A4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local.

Page 1 of 332123456»102030...Last »