Fonduri Europene Nerambursabile Turism

in cazul in care o cerere de finantare este considerata neacceptabila de Raportul Comitetului de Evaluare, directorul DP elaboreaza o nota de respingere . Facilitati date de guvern pentru program. Dupa adoptarea de catre Comisie a proiectului de buget pe 2015, Consiliul ( statele membre) si mai apoi Parlamentul European isi vor adopta pozitia. i dimensiunea economica a exploataNiei agricole cre te cu minim 3 UDE. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. In termeni mai generali, Europa trebuie sa ofere un raspuns concret la criza financiara si economica si la evolutia demografica si migratorie si sa tina pasul cu evolutia tehnologica ? toate acestea reprezent? nd provocari semnificative pentru competitivitate si coeziunea sociala. c) Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. Aceasta cota ar fi mai ridicata dec? t p? na acum ( cel putin 25 % pentru regiunile mai putin dezvoltate, 40 % pentru regiunile aflate in tranzitie si 52 % pentru regiunile mai dezvoltate). Aceasta inseamna fonduri nerambursabile europene ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile. Revizuirea Directivei Comisiei Europene privind Platile Intarziate. iv) pasari. Numai proiectele din sectorul vegetal de la prioritatile i, ii si iv, care au investitii in sisteme de irigatii de minim 20% din. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. Exemple de proiecte din fonduri europene nerambursabile in agricultura. Aprdp. ro a deschis 3 apeluri in luna mai. iv. Contribuie la rapoartele de evaluare proiecte finantari nerambursabile fonduri europene nerambursabile turism POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare. data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Stimularea practica a inovatiei antreprenoriale in sectorul IMM. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa: 2- 31 mai 2011 Masura 313 – Incurajarea activitatilor turistice
- data lansare estimativa: 1- 31 martie si 1- 30 septembrie 2011 fonduri europene nerambursabile turism Masura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
- proiecte fonduri nerambursabile data lansare estimativa: martie 2011 ( provizoriu) Axa LEADER Masura 4. 1 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 21 – Implementarea proiectelor de cooperare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 31 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului Sub- masura 431- 1. La data de 27 aprilie 2010, Comisia Europeana a publicat un set de recomandari const? nd in 10 orientari integrate pentru Strategia Europa 2020, din care 6 orientari integrate pentru politica economica si, respectiv, 4 privind ocuparea fortei de munca.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Tineri Casatoriti

Pentru a beneficia de sisteme educationale si de formare profesionala de calitate, va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. Asistenta in implementarea proiectului la semnarea contractului, realizarea dosarului de achizitii, realizare rapoarte tehnice si financiare, intocmire cereri de plata, monitorizare si evaluare 5. domeniul de productie. 3. Programul Operational Sectorial ,, Cresterea Competitivitatii Economice? AXA PRIORITARA 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? potentiali poli de crestere. In cadrul acestei masuri se pot finanta urmatoarele activitati. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii. O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? Ghiduri si masuri. Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora consultanta fonduri nerambursabile cu: o 10% – pentru investiNiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanNare. este inregistrata in Registrul fermelor Registrul agricol. Aprdp. ro a deschis 3 apeluri in luna mai. Se pune un accent sporit pe combaterea somajului in r? ndul tinerilor, pe promovarea imbatr? nirii active si sanatoase, precum si pe sprijinirea grupurilor celor mai defavorizate si a comunitatilor marginalizate, cum sunt romii. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. In cadrul ghidului solicitantului pentru masura 112 exista o lista cu pomi pentru care se acorda un punctaj mai mare. Masura 322 ? Renovarea si dezvoltarea satelor? ? in urma depunerii a peste 3. 039 de cereri de finantare, suma alocata prin PNDR acestei Masuri, pana in anul 2013, respectiv 1, 57 miliarde de euro, a fost depasita de aproape cinci ori. Se creeaza posibilitatea depunerii cererilor intr- o noua etapa, respectiv 01 – 29 octombrie fondurile europene nerambursabile 2010, pentru ca un numar mai mare de producatori sa poata beneficia de ajutor financiar fonduri europene nerambursabile pentru tineri casatoriti comunitar. Axa prioritara 5: Asistenta Tehnica Domeniul major de interventie 5. 1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE Operatiunea a): Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor Operatiunea b): Procesul de management si implementare a POS CCE Operatiunea c): Procesul de monitorizare Operatiunea d): Procesul de control Domeniul major de interventie 5. 2 – Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI Operatiunea a): Comunicare Operatiunea b): Evaluare Operatiunea c): Dezvoltare TI mbunatatirii eficientei energetice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Trebuie sa faceti cumva sa mai fonduri europene nerambursabile 2010 agricultura facilitati si pe cei saraci. Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol. POR este un Program Operational finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fondurilor structurale. Masura 143 – Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori. urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza. Operatiunea 3: Sustinerea implementarii de aplicatii de E- Learning Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 338 2005, cu modificarile  i completarile ulterioare. inovare si economia cunoasterii. Bugetul total al programului este de aproximativ 213 milioane de euro si asistenta comunitara se ridica la 170 milioane de euro ( aproximativ 0, 86 % din totalul fondurilor UE investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013). Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate fonduri europene nerambursabile pentru tineri casatoriti si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ?

Accesare Fonduri Europene Nerambursabile Spalatorie Auto

Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. Societate agricola ( infiintata in baza Legii nr. 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). Modernizarea si dezvoltarea accesare fonduri europene nerambursabile spalatorie auto infrastructurii scolilor, institutiilor de invatam? nt superior si furnizorilor de formare profesionala, cu un accent special pe zonele rurale, in conformitate cu standardele nationale de calitate. In data de 23. 05. 2011 OI IMM a lansat aceasta linii pentru investitii in interprinderile mici si mijlocii, cu un buget total de 425 mil. Accesul este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati conform principiului ? primul venit, primul servit?. Fondurile disponibile sunt de 150. 000. 000 euro, iar suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 1. 500 euro an ferma de semisubzistenta. costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, Studii de Fezabilitate Memorii Justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita unui procent de 10% din valoarea totala a proiectului, iar pentru proiectele care nu prevad constructii, in limita a 5%. maxim 10 puncte) Se acorda punctaj numai daca prin Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( piese scrise si desenate) se demonstreaza ca drumul propus spre finantare reprezinta o proiecte nerambursabile 2010 ruta alternativa calculata conform formulei. 4. 2. 1. Cresterea participarii la piaTa muncii pentru femei si barbaTi, reducerea somajului structural si promovarea calitaTii locurilor de munca. 10. 45- 11. 15 Decernarea Diplomelor de Excelenta ? CAMPIONI ROMANI IN AFACERI?. CE finanteaza:
- reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole?. 4. 1. 1. Domenii de interventie Aceste domenii de interventie au ca scop sprijinirea valorificarii unor importante categorii de resurse turistice. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. construirea sau amenajarea unui centru de vanzare directa catre consumatorii finali, in interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute in cadrul fermei de acvacultura. Conditii de obtinere a subventiei. 25. 000 de euro fonduri nerambursabile pensiuni pentru IMM- uri si ONG- uri. Investitii in energie, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene care contribuie la imbunatatirea securitatii furnizarii, integrarea aspectelor obtinere fonduri europene nerambursabile legate de mediu, imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea surselor de energie regenerabile. Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana. 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. ianuarie 2011 Axa prioritara 5. a) Conditii financiare. zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, in special o investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare. din perspectiva asigurarii asistentei juridico- contractuale a beneficiarilor de finantare europeana. 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului. Masuri de acva- mediu – APEL DESCHIS. Energie eficienta si durabila ( Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului accesare fonduri europene nerambursabile spalatorie auto energetic din punct de vedere al mediului). In al doilea r? nd, scopul principal al planului consta in definirea proiectelor si politicilor care vor avea un impact la nivel national si la nivelul coridoarelor europene. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. IMM- urile si intreprinderile mari. APDRP redeschide masura 112. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Deschiderea Unei Gradinite

Acesti bani vor fi utilizati pentru reabilitarea modernizarea si echiparea celor 5 spitale judetene aflate in lista de rezerva a domeniului major de interventie 3. 1. SA ( infiintata in baza Legii nr. In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o accesari fonduri europene nerambursabile activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica. Pentru operatorii de transport, un transport mai bun presupune costuri mai mici si o mai buna exploatare a vehiculelor si personalului. 44 2008 fonduri nerambursabile pentru persoane fizice cu completarile i modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. pregatirea de campanii de constientizare cu privire la responsabilitatea sociala a intreprinderilor si de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate in munca legala. Majorarea propusa, de 2, 1% in credite de angajament si de 1, 4% in credite de plata, este practic absorbita de rata estimata a inflatiei pentru 2015. Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? De aici vine si marea intrebare cum de nu absorbim fondurile europene. brosuri de prezentare, panouri de informare, etc. Orientarea integrata 7. 1974 2006, vor fi sustinute costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, Studii de Fezabilitate Memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita a 10% din. Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. 2. 6. 44 16 aprilie 2008). Societate in comandita pe actiuni ? Vizualizati aici lista proiectelor finantate in cadrul masurii 312. 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de prezenta ordonanta de urgenta. se incadreaza in Axa I? fonduri europene nerambursabile pentru deschiderea unei gradinite APEL DESCHIS. Pasii pe care- i urmam in relatia cu dvs. Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul fonduri europene nerambursabile pentru deschiderea unei gradinite al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. culturale si resursele naturale. Orientarile Strategice pentru Coeziune economica, sociala si teritoriala reprezinta un cadru general unitar pentru toate Statele Membre In vederea pregatirii documentelor programatice pentru FSC pentru perioada 2007- 2013 ( Cadrul Strategic National de Referinta si Programele Operationale). Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 20% – contributia Guvernului Romaniei. Suma totala cu care s- au imprumutat bancile pentru a oferi acest sprijin financiar se ridica la 33 milioane de euro. Initiativele emblematice propun actiuni concrete ce vor fi implementate la nivel european si national de catre Comisie si statele membre. Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat si demonstrat in documentele anexate ( adeverinta de la ANIF sau alt detinator de infrastructura primara). Franta fonduri guvernamentale nerambursabile ofera fonduri pentru proiectele inovatoare ale ONG- urilor. pana in prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro. Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti . Conform angajamentelor asumate In Documentul Complementar de Pozitie la Capitolul 21, a fost creat cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale prin adoptarea Hotararii Guvernului nr. 497/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care au fost desemnate structuri institutionale armonizate cu structurile comunitare specifice.

Restaurant Cu Fonduri Nerambursabile

Prin FEDR vor fi finantate investitii productive care sa contribuie la crearea si salvarea de locuri de munca, in principal prin investitii cu prioritate in IMM- uri, investitii in infrastructura, dezvoltarea potentialului autohton prin masuri de sprijin la nivel regional si local. Terenurile si cladirile trebuie sa fie libere de sarcini si sa nu faca obiectul unor litigii aflate pe rol. Programele de mici dimensiuni vor fi scutite de o reexaminare a Comisiei. O prima piedica este reprezentata tva fonduri nerambursabile de nivelul redus de informatii care ajung la cei care lucreaza in cadrul acestor institutii. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 i 8 UDE 1
. c) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat proiecte cu fonduri nerambursabile unic, sau de cel mult 5 ( cinci) intreprinzatori debutanti asociati. restaurant cu fonduri nerambursabile Avansul acordat si nejustificat pana la expirarea duratei de executie a proiectelor prevazute in contractele de finantare va fi recuperat prin executare silita. Comisia negociaza si aproba programele de dezvoltare propuse de catre statele membre si aloca creditele. furnizori acreditati de formare profesionala. Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Olt? se va implementat in 52 de luni, se implementarea proiectul se va ocupa Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ? OLT- ECO? valoarea proiectului este de 31. 812. 843 euro si are un numar de 479. 323 beneficiari. un accent crescut pe performanta si monitorizarea rezultatelor. ca membri ai unei intreprinderi familiale. acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. Coordonarea la nivel national a gestionarii acestor fonduri revine Ministerului Economiei si Finantelor, In timp ce coordonarea strategica va fi asigurata de Comitetul National de Coordonare pentru Instrumentele Structurale, Infiintat conform HG nr. Mediul rural ? mai mult decat agricultura ( granturi). si

- dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. Pentru proiectele de asistenta tehnica ( axa 4 din POST) conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta urmatoarelor documente. Proceduri standard de licitatii pe fonduri europene. Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatic Domeniul major de interventie 4. 1 – Energie eficienta si durabila ( imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic) Operatiunea a). Submasura 125 b ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea silviculturii?. Georgeta GHETE- DANAU, Director ? Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti ( CRFB). promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . Ce co- finantare trebuie pentru un proiect realizat cu Fonduri Europene?. achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai in interes propriu. Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investitii in producerea si utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar. Strategia ocupa deja o pozitie prioritara pe agenda institutiilor UE si statelor membre. cresterea durabila, prin promovarea unei economii mai eficiente, mai ecologice si mai competitive. Fonduri europene pentru institurii publice. Selectati restaurant cu fonduri nerambursabile programul dorit pentru a afla mia multe informatii despre calendarul lansarii liniilor de finantare, informatii utile, exemple de proiecte, ghidul solicitantului. Vreau sa va intreb ceva de ce nu se acorda credite nerambursabile decat pentru cei care tot ei au sau eventual daca au cunostinte de ce pentru un om care ar dori sa deschida o afacere si stie ca face ceva bun de ce nu se acorda la ce se mai face atata publicitate. martie- aprilie 2011 Domeniu major de interventie 3. Obiectivul principal al Strategiei Lisabona, respectiv acela de a transforma Uniunea In cea mai competitiva si dinamica economie din finantari nerambursabile lume pana In anul 2010, a fost reformulat In anul 2005, cu ocazia efectuarii evaluarii pe termen mediu a Strategiei.

Fonduri Europene 2014 Instalarea Tinerilor Fermieri

Pentru proiectele de tip 2 serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor pot fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea sau este institutie de invatamant superior si este organizata in conformitate cu art. pregatirea santierelor pentru explorari miniere. Un exemplu pozitiv il dau cei din Comuna Galanesti, care au elaborate un proiect fonduri europene 2014 instalarea tinerilor fermieri pentru reabilitarea si extinderea proiecte fonduri nerambursabile scolii cu clasele I- IV din satul Galanesti, in valoare de 2, 29 milioane de lei. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. Statele membre vor trebui sa concentreze finantarea din FSE asupra unui numar limitat de obiective si prioritati de investitii in ton cu strategia Europa obtinere fonduri europene nerambursabile 2020, pentru si a fonduri europene 2014 instalarea tinerilor fermieri putea atinge o masa critica si a spori impactul. Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Comitetul de evaluare a proiectelor POST va fi orientativ compus din 7- 9 membrii, structurati astfel: 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. 566 2004, cu modificarile  i completarile ulterioare. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. Microintreprinderile se incadreaza in categoria intreprinderilor mici. Initiativele emblematice propun actiuni concrete ce vor fi implementate la nivel european si national de catre Comisie si statele membre. sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara. inchiderea a 6 depozite urbane neconforme si asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor. Consolidarea capacitatii administrative si asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, gestionarea si controlul fondurilor ESI este o necesitate pentru absorbtia eficienta a fondurilor ESI. la sediul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord ? Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? Amplasament fosta fabrica chimica? Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura. In ceea ce priveste istrumentele structurale destinate sustinerii implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar ( proiecte la nivel central), Ministerul Sanatatii a contractat un proiect in valoare de 71 de milioane de lei pentru implementarea sistemului national de prescriptie electronica. construirea unei statii de sortare si a uneia de compostare in comuna Ciocanesti. Activitatile eligibile sunt. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Bucuresti- Ilfov, Sud- Vest Oltenia, Centru a expirat. Pentru acest apel pentru depunerea cererilor de finantare, valoarea contributiei dumneavoastra in bani, in calitate de solicitant este de. Este extrem de important de subliniat legatura Intre CSNR si Programele Operationale ( PO). 794/ 26. 02. 2008). cu functiuni de alimentatie – restaurante ? exclusiv restaurante de tip familial pensiune, cu specific ( crama, cu specific local), gradina de vara ( clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare. Din banii realocati vor fi suplimentate si fondurile alocate DMI 3. 1 ? Reabilitarea modernizarea echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?. De asemenea, FSE ar putea fi folosit pentru garantarea imprumuturilor luate de organismele statelor membre in vederea finantarii unor masuri care se inscriu in domeniul sau credite nerambursabile pentru agricultura de interventie. indicatorii economici intalniti in analizele financiare. Beneficiarii pot fi reprezentanti ai: sectorului privat ( SRL, IMM, Inteprindere Individuala).

Fonduri Europene Pentru Domeniul Medical

extinderea si modernizarea retelelor de transport, distributie si furnizare a energiei electrice,. Certificatul trebuie sa fie insotit de Anexa privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fonduri fonduri europene pentru domeniul medical externe nerambursabile emisa in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraTiei si internelor si ministrului finanTelor publice, nr. Cadrul strategic comun, care stabileste prioritatile UE, se fonduri nerambursabile pensiuni va aplica tuturor fondurilor, inclusiv celor privind dezvoltarea rurala si pescuitul. Obiectiv Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat, pentru perioada 2010- 2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Exemplu Hewlett Packard. Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile necesare utilizarii acestuia. 55 din Regulamentul ( CE) nr. 1974 2006 pentru toate tipurile de actiuni, vor fi sustinute cheltuielile cu. Calitate in formarea profesionala fonduri nerambursabile phare continua. In acest scop se va urmari sprijiinirea dezvoltarii capacitatii organizaTiilor non- guvernamentale. Compania americana Hewlett Packard prin centru sau de consultanta si servitii IT denumit Global eBusiness fonduri europene pentru domeniul medical Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul de stat si bugetul propriul al HP. In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 2 ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?. IMM- urile si intreprinderile mari. Valoarea totala a sumei alocate este in valoare de 738. 097. 376, 81 Euro. AXA PRIORITARA 1 ? Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. In cadrul Axei 5, DMI 5. 3 ? Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica?, operatiunea de finantare a Centrelor de Informare si Promovare turistica va fi extinsa si catre unitatile administrativ teritoriale localizate proiect fonduri nerambursabile in zonele cu o concentrare mare si foarte mare de resurse turistice naturale si antropice si a statiunilor turistice, cu exceptia unitatilor administrativ teritoriale din mediul rural. Axa prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 3. 1 – Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? dezvoltarea unui portofoliu solid de proiecte mature si a unor scheme financiare de diverse tipuri si valori, care sa acopere cel putin primii 3 ani de implementare. formata in mod formal, dar nefunctional), se poate concluziona ca o astfel de strategie, conceputa de catre o echipa de specialisti in agricultura si dezvoltare rurala cu ajutorul si sustinerea Comisiei Europene si asumata de catre intreaga clasa politica ar putea sustine dezvoltarea Romaniei. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 ? Investeste in oameni. Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila.

Expert Accesare Fonduri Europene Timisoara

Vest din Cluj- Napoca. Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti . 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T. CSNR face legatura Intre prioritatile nationale de expert accesare fonduri europene timisoara dezvoltare, stabilite In Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, si prioritatile la nivel european – Orientarile Strategice Comunitare ( OSC) privind Coeziunea 2007- 2013 si Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca 2005- 2008. Mediu, inclusiv investitii legate de furnizarea de apa si managementul deseurilor, tratamentul apelor reziduale, calitatea aerului, prevenirea, controlul si lupta impotriva secetei, preventia si controlul integrat al poluarii, sprijin pentru concilierea efectelor schimbarilor climaterice, reabilitarea mediului fizic, refacerea locurilor contaminate si a terenurilor parasite, promovarea biodiversitatii si protectia naturii, sprijin pentru IMM- uri pentru promovarea productiei durabile prin introducerea sistemelor de management de mediu eficiente si adoptarea si utilizarea tehnologiilor de prevenire a poluarii. 30 septembrie 2010, ora12. 00. cum sa iti planifici si sa iti organizezi activitatile. 4. 3. 1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Sprijinul specific pentru beneficiarii fonduri nerambursabile phare PO Capacitate Administrativa si PO CU vor fi acordate prin asistenta tehnica cuprinsa in aceste programe operationale. Domeniul major de interventie 5. 2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – expert accesare fonduri europene timisoara potentiali poli de crestere Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 1. 1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana. Masura 125 ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se finantari nerambursabile imm incadreaza in Axa I? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general a daptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. Documente de planificare si politicile relevante la nivel national ? care vizeaza aceeasi perioada de programare sau o perioada mai scurta, dar care au un impact asupra procesului de planificare sau in ceea ce priveste obiectivele stabilite ( precum Programul National de Reforma, strategiile in domeniul energetic, alte strategii sectoriale de actualitate etc. O Uniune a inovarii? energie regenerabila ( momentan energie eoliana fiind una dintre cele mai profitabile, fac si referire la costul de investitie venituri din exploatare). In urma consultarilor dintre viitorii beneficiari si Autoritatea Comuna de Management pot interveni modificari, este indicat sa intocmiti dosarul de finantare dupa aprobarea finala a acestui ghid. Zonele cu handicapuri geografice sau naturale ( regiunile insulare, zonele muntoase sau zonele cu densitate mica a populatiei) beneficiaza de un tratament obtinere fonduri nerambursabile privilegiat. Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua ( FPC). inovare si economia cunoasterii. ATENTIE. Astfel, se elimina codul 5610 ? Restaurante din Clasificarea activitatilor din economia nationala ( CAEN), din Anexa nr. Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatic Domeniul major de interventie 4. 1 – Energie eficienta si durabila ( imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic) Operatiunea a). 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. Domeniul major de interventie 2. 2 – Investitii pentru infrastructura de CDI Operatiunea 1. Orice organizatie are oportunitatea de a solicita fonduri europene si de a beneficia de finantare europeana pentru dezvoltare, indiferent daca este ONG, APL sau IMM. 4. 1. 3. experti si consultanti guvernamentali si din mediul privat, reprezentanti ai autoritatilor de management, organismelor intermediare, altor institutii financiare.

Ministerul Fondurilor Europene Site

Va urma o perioada de conciliere de 21 de zile pentru a se ajunge la un acord de compromis intre Consiliu si Parlament. La sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest au fost depuse pana in prezent 332 de proiecte, in vederea solicitarii de finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional 2007- 2013 ( POR 2007- 2013). Va fi necesara punerea in aplicare a unor conditii inainte de distribuirea fondurilor ? de exemplu, functionarea adecvata a sistemelor de achizitii publice Statele membre si regiunile trebuie sa actioneze rapid in vederea pregatirii urmatoarei generatii de programe ale UE pentru crestere economica. In situatia in care lungimea drumului judetean, national sau european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect. Valoarea proiectelor contractate depaseste 58 de milioane euro. In 2010 CEC BANK finantari nerambursabile 2009 a oferit peste 12. 000 de credite pentru intreprinderile care au accesat fonduri europene in valoare de peste1, 5 miliarde de lei. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. SecNiunea proiecte finantari nerambursabile A a Planului de afaceri, se ministerul fondurilor europene site va completa de catre solicitant pentru obNinerea sprijinului in cadrul Masurii 141, in situaNia in care solicitantul nu prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. Investitiile vor Imbunatati accesul la piete mai extinse si toate actiunile vor contribui la reducerea duratei calatoriilor si costurilor de transport. Planul comun de actiune va fi definit si gestionat in functie de realizarile si rezultatele obtinute, ceea ce va contribui la obiectivele specifice ale unui program. Investitii in infrastructura de sanatate si sociala care vor contribui la dezvoltarea regionala si locala si cresterea calitatii vietii. 7. 000 850. 000 x 5 = 0. 041 Punctajul pentru acest criteriu de selectie. printr- o dubla abordare ( angajati si angajatori). Axa prioritara 6. strategia de asistenta tehnica si sau planul de comunicare aprobate si . crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole. 80% – contribuNia Uniunii Europene. Masurile pot fi accesate numai din momentul in care devin operaNionale. Obiectivele specifice ale Masurii 312 sunt crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural, cresterea valorii adaugate in activitatile non- agricole, crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala, prestate de catre micro- intreprinderi. Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cheltuielile neeligibile, precum si co- finantarea. Operatiunea 314 ? Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni Broadband? ( iunie 2011). dezvoltare. D. Tehnologia informatiei si ministerul fondurilor europene site comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1. In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi. Buna ziua, Intentionez sa depun un proiect pe masura 112. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? In urma reorganizarii Guvernului In martie 2007, AMCSC a devenit Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ( ACIS), In baza Hotararii de Guvern nr.

Fonduri Europene Pentru Constructie Gradinita

Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? AXA PRIORITARA 4 ? Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii. Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR. Principalele elemente ale Cadrului National Strategic de Referinta al Romaniei: Analiza socio- economica ? aspecte principale Raman Inca destule probleme care trebuie solutionate pentru a impulsiona dezvoltarea economiei romanesti. Organismul competent responsabil cu primirea platilor de la Comisia Europeana aferente contributiilor din FEDR, FSE si FC este Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei fonduri europene pentru constructie gradinita si Finantelor. 211 ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata”. In plus, consultarile dintre parteneri cu privire la elaborarea PND si a Programelor Operationale au generat reactii substantiale din partea partenerilor relevanti, acestea fiind luate In considerare In procesul de elaborare a CSNR. Operatiunea 332 ? Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri? Ca diferenta majora Intre PND si CSNR, este de mentionat ca, din punct de vedere al finantarii, CSNR este sustinut exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte finantari ( consultanta fonduri nerambursabile programe de investitii nationale si locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Ministrul Laszlo Borbely a declarat la Tulcea ca ? la solicitarea Uniunii fonduri europene pentru constructie gradinita Europene vom realiza un studiu de impact de mediu al turbinelor eoliene ce se amplaseaza, in numar tot mai mare, in sud- estul tarii. POSDRU 82 5. 1 S 46308. Acestea din urma vor implementa strategia, la nivel national si local, prin intermediul Programelor Nationale de Reforma ( PNR) elaborate in str? nsa coordonare cu Programele de Stabilitate si Crestere pentru statele din zona Euro si Programele de Convergenta pentru statele din zona non- Euro. Intrebari frecvente in fonduri europene nerambursabile persoane fizice cadrul FEADR. organizarea si participarea la expozitii de produse marine si din peste. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerinNelor minime din Planul de afaceri depus iniNial la solicitarea sprijinului. 312 ? Sprijin pentru crearea  i dezvoltarea de microintreprinderi”
? 313 ? incurajarea activitaNilor turistice” Nota: * Masurile pot fi accesate numai din momentul in care devin operaNionale. Programul Operational Sectorial ,, Cresterea Competitivitatii Economice? din perspectiva solutiilor inovative ale Managementului Cunoasterii ( KM). EEFF). Pentru a putea beneficia de aceste fonduri europene trebuie sa va incadrati in . Orizontul de timp al planului CCT- T va fi de 15 ani, iar programul complet de implementare a proiectelor va depasi aceasta perioada. Contributia Uniunii Europene ? Axa prioritara 2. operatorii economici din sectorul energetic. Cota respectiva a finantarii pentru coeziune corespunde unei valori de cel putin 84 de miliarde de euro pentru bugetul FSE, fata de suma actuala de 75 de miliarde de euro. proprietarii de nave de pescuit comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit. Energia solara si cea eoliana reprezinta o solutie viabila pentru zonele care nu beneficiaza proiecte finantari nerambursabile in prezent de racordare la reteaua nationala de electricitate. In mometul de fata exista deja o linie de finantare pentru activitati de conectare la broadband, achizitionare de calculatoare, imprimante, faxuri, etc. organizarea de seminarii pentru instruirea angajatilor in vederea adaptabilitatii la tehnologii avansate. 3. 1. 15. Masura 322 ? Renovarea si dezvoltarea satelor? ? in urma depunerii a peste 3. 039 de cereri de finantare, suma alocata prin PNDR acestei Masuri, pana in anul 2013, respectiv 1, 57 miliarde de euro, a fost depasita de aproape cinci ori. a) este societate comerciala cu raspundere limitata, care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile prevazute de Legea nr.