Fonduri Europene Agricultura Ecologica

Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24% conform APDRP. RO Agentia de Plati pentru dezvoltare Rurala si Pescuit, care a contractat pana in acest moment 27. 916 fonduri sapard nerambursabile de proiecte cu o valoare de peste 3, 7 miliarde de euro. Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze . costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta din fonduri proprii, pe care administratiilor locale nu le au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance. o mai mare implicare a partenerilor sociali si a ONG- urilor in implementarea FSE ? in special in regiunile mai putin dezvoltate. dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. Programul Kogalniceanu ofera o subventionare partiala fonduri europene agricultura ecologica la contractarea unui credit de la banca care se supune garantiei de stat. 36, litera a, punctele i, ii i iii). Autoritatile bulgare au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca lobby printre statele membre UE pentru a obtine extinderea cu cateva luni a datei- limita pana la care cele fonduri europene agricultura ecologica doua tari trebuie sa absoarba fondurile acordate pentru aderarea la spatiul Schengen. Comisia Europeana realizeaza repartizari indicative anuale pe state membre, In special In functie de criteriile urmatoare. In perioada 15 octombrie ? 30 noiembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul Masurii 141 ? ? Sprijinirea fermelor agricole fonduri nerambursabile pensiuni de semi- subzistenta?, PNDR. Colegiul National ? Ioan Slavici? Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). 31 1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. 10. 45- 11. 15 Decernarea Diplomelor de Excelenta ? CAMPIONI ROMANI IN AFACERI?. Cum influneteaza mediul de afacere absortia fondurilor europene. Accesul este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati consultanta fonduri europene nerambursabile conform principiului ? primul venit, primul servit?. Calificarea ? o sansa pentru viitor. Noua strategie se concentreaza asupra urmatoarelor domenii- cheie. Iata, pe scurt, ceea ce cred ca ar putea sa faca de fapt Guvernul pentru sprijinirea reala a antreprenoriatului romanesc, lucruri pe care le poate realiza cu adevarat. Bugetul total 2011 – 556. 767. 943 Euro 2012 – 663. 832. 914 Euro 2013 – 806. 269. 201 Euro Total 2. 991. 727. 376 Euro Masura 212 – Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona Montana
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 214 – Plati de agro- mediu – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 221 – Prima impadurire a terenurilor agricole – data lansare estimativa: 1- 28 februarie, 2- 31 mai, 1- 30 septembrie si 2- 30 decembrie 2011 Axa prioritara 3: Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale.

Fonduri Europene Pentru Reabilitare Scoli

14. 039 proiecte au primit finantare de la APDRP. Autozitatie de mediu insotita de Nota de constatare Autorizatie sanitara + proces verbal de constatare, etc). Imbunatatirile care pot fi aduse au in vedere productia de energie regenerabila, practici mai durabile in agricultura zonelor rurale, dar si actiuni de atenuare a schimbarilor climatice care pot influenta negativ culturile. Pentru mai multe detalii consultati si OG 22 2008. incepand de la stadiul de cherestea ( ex. 29 iulie 2011. Cererile de finantare pot fi depuse la Organismele Intermediare incepand cu data de 23 noiembrie 2009. Domeniile in care se vor implementa aceste masuri pentru proectele cu finantare europenea . Sprijin public pentru incetarea permanenta a activitatilor de pescuit. 1. 5. decembrie, fonduri nerambursabile imm 209 proiecte conforme, cu o valoare publica totala de 149, 39 milioane de lei. Comuna Mircesti are o suprafata de 1. 752 ha, o populatie de 3. 800 locuitori si cuprinde localitatile Mircesti ( centru de comuna) si Iungani. extinderea capacitatii de productie. In ceea ce priveste Tintele naTionale si masurile prioritare pentru atingerea acestora amintite in Strategie, trebuie precizat faptul ca rata de ocupare asumata de Rom? nia trebuie sa ajunga la 70% pentru grupa de v? rsta 20 ? 64 la orizontul anului 2020. data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Cresterea gradului de accesibilitate a fortei de munca inactive la produsele TIC, prin dobindirea de aptitudini, cunostinte si atitudini necesare societatii bazata pe cunoastere Dezvoltarea abilitatilor de participare la procese de invatare continua, utilizand facilitatile oferite de fonduri europene pentru reabilitare scoli Internet. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile fonduri europene pentru reabilitare scoli constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. 80% – contribuNia Uniunii Europene. Acest tip de proiect se finanteaza in afaceri cu fonduri europene nerambursabile fonduri europene nerambursabile imm baza schemei de ajutor de minimis denumita ” Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare in parteneriat”, aprobata prin Ordinul Ministrului nr. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Obiectiv general: Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica. Masura 2. 3 – Prelucrarea si comercializarea pestelui. A. I. P. P. I. M. M. 1. 5 Programe doctorale si post- doctorale in sprijinul cercetarii. Implementarea Programului Operational Regional a fost dezbatuta in cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului ( CM POR), care a avut loc la Piatra Neamt in perioada 19- 20 mai a. c. II. Profesionisti in piata muncii? Mi se impune modernizarea numai drumurilor trecute in inventarul public drept DE ( durmuri de exploatare), iar conform legislatie romane nu exista nici un normativ pentru modernizarea acestor drumuri. Imbunatatirea mediului si a spatiului rural. 26 2000, cu modificarile  i completarile ulterioare. Intarirea capacitatii administrative Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Fonduri Europene Crestere Capre

Cadrul strategic comun, care stabileste prioritatile UE, se va aplica tuturor fondurilor, inclusiv celor privind dezvoltarea rurala si pescuitul. Alte domenii in care se inregistreaza cresteri de plati sunt Fondul pentru azil, migratie si integrare (+ 140%) si protejarea sanatatii europenilor si a consumatorilor europeni (+ 20%). si care pentru realizarea credite nerambursabile pentru agricultura proiectelor eligibile din axa fonduri europene crestere capre prioritara 3 efectueaza cheltuieli care includ si taxa pe valoarea adaugata, taxa pe care nu o pot recupera, se impune decontarea acesteia din bugetul de stat, prin bugetul MADR?, se arata in nota de fundamentare. Universitate pentru piata muncii ( granturi). 3. 2. 2. Totodata, in vederea realizarii de produse la nivelul standardelor europene producatorii vor angaja si personal fonduri europene nerambursabile pentru agricultura calificat. 403/ 2004 pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. dotarea inadecvata cu capital fizic si uman ( infrastructura si resurse umane), insuficienta capacitatii de inovare, a sprijinului pentru Intreprinderi si nivelul scazut de capital de mediu ( un mediu natural si/ sau urban poluat). Compania americana Hewlett Packard prin centru sau de consultanta si servitii IT denumit Global eBusiness Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul de stat si bugetul propriul al HP. Planul de afaceri trebuie sa includa detalii privind investitiile care se realizeaza demonstrand ca cel putin 30% sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformitatii cu standardele comunitare, modernizarea si dezvoltarea exploatatiei, astfel. 200/ 2005, a fost constituita Autoritatea de Audit, sub forma unui organism independent asociat Curtii de Conturi a Romaniei, avand responsabilitatea realizarii auditului de sistem, verificarii operatiunilor pe baza de esantion precum si pentru auditul final al fondurilor ISPA si PHARE si, In viitor, al instrumentelor structurale. Noul statut se traduce in bani prin cele 114 milioane de euro, fonduri pentru proiecte care sa asigure dezvoltarea intregii regiuni nord- est. Colaborarea intre autoritatile locale pe tema imbunatatirii cadrului de desfasurare a vietii?. Din punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si finantari nerambursabile pot indeplini cumulativ orice conditii. imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. 2. 6. Char daca si anul acesta, inceputul anului scolar a prins unitatile de invatamant intr- o stare precara, doar cinci astfel de unitati au depus accesat fonduri europene. Descrierea programelor de finantare pentru tipul de afacere selectat 2. brosuri de prezentare, panouri de informare, etc. si are ca urmatoarele obiective principale. Supremia Grup are in prezent 170 de angajati. Documentele fonduri europene crestere capre necesare intocmirii proiectului pentru masura 121 vor fi preluate de pe site- ul www. apdrp. ro. Bugetul total 2011 – 556. 767. 943 Euro 2012 – 663. 832. 914 Euro 2013 – 806. 269. 201 Euro Total 2. 991. 727. 376 Euro Masura 212 – Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona Montana
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 214 – Plati de agro- mediu – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 221 – Prima impadurire a terenurilor agricole – data lansare estimativa. b) Investitii in activitati recreationale. Acest proiect este desfasurat in parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj- Napoca. In cadrul acestui proiect se ajutorul consta in absolvirea unui curs de formare dezvoltare profesionala si calificare recalificare profesionala in limita unei sume de 1000 de lei. Numele proiectului este. In concluzie avem o linie de finantare total ineficienta, tradusa cuvant cu cuvant dupa ghidurile din alte tari, unde asemenea investitii isi au rostul. 23. 05 ? 23- 08. 2011. De exemplu, soiul de porumb zaharat SPIRIT F1 este un soi olandez foarte bun dar nu este inscris in catalogul plantelor.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Constructii

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra fonduri europene nerambursabile pentru constructii mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Pornesc la drum cu tot entuziasmul. Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante. potentiali poli de crestere. In cadrul acestei masuri se pot finanta urmatoarele activitati. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii. In cazul in care proiecte fonduri nerambursabile nu aveti paza va recomand sa asigurati plantatia. 12. Evaluarea, selectia si aprobare cererilor de finantare – Descrierea procesului Procesul de selectie a proiectelor POST reprezinta unul dintre cele mai importante procese din implementarea instrumentelor structurale prin POS Transport datorita faptului ca este procesul prin intermediul caruia abordarea strategica a POST este transformata in actiuni si interventii concrete, care alese incorect pot conduce la nerealizarea obiectivelor si tintelor POST. necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica. 7. 1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU. intreprinderea, ca principal interesat, va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului fonduri structurale nerambursabile si va suporta riscul unui eventual esec al obtinerii rezultatului preconizat. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica, etc. Masura 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? ? din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si pana in prezent, in cadrul acestei Masuri, au fost depuse 1. 401 de cereri de finantare si au fost contractate 595 de proiecte, in valoare de 105, 11 milioane de euro. AXA 2. pana la cel mult 80 % din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80. 000 euro sau echivalentul in lei. Valorificarea resurselor regenerabile de energie. 20% – contribuNia Guvernului Romaniei. 44 2008, cu modificarile i completarile ulterioare. 1 membru din cadrul directiei de specialitate din cadrul MT,. Procesul de evaluare selectie a cererilor de finantare condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura
- Masura 125 A2 Infrastructura de acces
- Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole
- Rezultatele proiectelor finantate in cadrul masurii 312 sesiunea anterioara
- Masura 312 ? Scrisoarea de confort angajanta pentru proiectele PNDR- APDRP. Alte categorii de cheltuieli. Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit in Rom? nia si a unei strategii specifice, care a fost dezvoltata pornind de la strategia propusa fonduri europene nerambursabile persoane fizice in Planul National Strategic. infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi. Promovarea instrumentelor financiare menite sa sustina riscul de investitiilor private in cercetare si inovare si sa stimuleze start- up- urilor inovative si spin- off- urilor. iunie 2011). o 10% – pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaNiuni. Aprobarea cererilor de finantare POST este responsabilitatea AMPOST insa modul de realizare variaza in fonduri europene nerambursabile pentru constructii functie de urmatoarele doua situatii:. tehnologic si de personal cu expertiza avansata si pentru a permite dezvoltarea de produse si servicii CDI in sectoarele economice cu potential de crestere.

Fonduri Nerambursabile Gradinita Privata

Valoarea acestui indicator in Rom? nia a crescut constant in ultimii ani, de la 18, 4% in 2007 la 22, 8% in 2011, principalii factori determinati fiind cresterea parasirii timpurii a scolii, fenomenul migratiei in strainatate, dar si ocuparii tinerilor in economia informala. consolidarea eficacitatii politicii finantari europene nerambursabile regionale prin promovarea fonduri europene nerambursabile pentru persoane fizice si cooperarea interregionala, prin realizarea de activitati de conectare In retea si prin schimburi de experienta Intre autoritatile regionale si locale. 6. 1 Dezvoltarea economiei sociale. Pescuitul in apele interioare. Operatiunea 113 ? Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare? Rezultatele proiectelor finantate pe masura 322. Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. Autozitatie de mediu insotita de Nota de constatare Autorizatie sanitara + proces verbal de constatare, etc). Orientarile metodologice descriu principalele elemente ale diverselor tipuri de documente programatice care urmeaza a fi elaborate, precum si etapele procesului de programare. NU in cadrul acestei masuri. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul fonduri nerambursabile gradinita privata promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. Orasul Horezu spune DA Tursimului prin promovarea produselor si evenimentelor turistice. Totodata, se au in vedere interventii speciale pentru pregatirea si implementarea proiectelor de importanta strategica, considerate prioritare pentru dezvoltarea la nivel national si/ sau regional, precum si pentru abordarea teritoriala si integrata a nevoilor identificate. Restaurantele eligibile pentru care se va putea obtine finantare nerambursabila in cadrul Masurii 313 vor fi numai cele specializate de tip familial pensiune, cele cu specific de crama, cu specific local, gradinile de vara, clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice fondurile europene nerambursabile cu modificarile si completarile ulterioare. Metodologia de depunere a acestor proiecte nu este deloc una grea si se depun la oficiul judetean APDRP. Masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice? Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 511 – Asistenta tehnica Masura 61 – Plati complementare directe Axa prioritara 1: Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Crearea unei noi unitati de productie ( fabrica sectie instalatie). Avand In vedere faptul ca sistemul institutional si legislativ a fost definitivat, In perioada imediat urmatoare fonduri nerambursabile gradinita privata este nevoie de acordarea unei atentii deosebite mentinerii stabilitatii acestui sistem si Intaririi capacitatii institutionale. Dr. Pasii pe care ii urmam in relatia cu clientii nostrii. Comuna Mircesti are o suprafata de 1. 752 ha, o populatie de 3. 800 locuitori si cuprinde localitatile Mircesti ( centru de comuna) si Iungani. Politica de coeziune are drept scop reducerea decalajelor existente Intre regiunile din Uniunea Europeana. in calitate de beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului. Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate.

Fonduri Europene Ferma Vaci

destinat sa consolideze . etc ( lista ar fi destul de lunga) as putea enumera in jur de 50 de asftel de afaceri cu o cifra de afacere importanta. 2011 – 1. fonduri europene ferma vaci 357. 854. 634 Euro 2012 – 1. 359. 146. 997 Euro 2013 – 1. 356. 173. 250 Euro Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana . eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana. Fondurile totale alocate Masurii 123 prin FEADR sunt de 1. 071. 174. 126 euro ( 1, 07 miliarde de euro) din care. Reabilitare DJ 506 Cervenia- Vitanesti- Babaita, beneficiar CJ Teleorman. cresterea calitatii serviciilor turistice. In cazul in care se face o referinta la toate Fondurile Europene post- aderare, se poate folosi sintagma ? Instrumente Structurale?. Cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele. Programul Operational pentru Pescuit. acordarea de catre A. I. P. P. I. M. M. Toate aceste detalii le puteti citi in ghidul solicitantului care este mult imbunatatit fata de cel din martie 2010 si care raspunde la mai multe intrebari si clarificari prinvind aceste drumuri de exploatatie. Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani, care desfasoara in principal activitati agricole si comercializeaza o parte din productia obtinuta si a caror exploatatie agricola. si ? Cooperare Teritoriala Europeana. granturi). Operatiunea 2: Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 3. 1. Proiectul se adreseaza unui numar de 1500 de beneficiari, apartinand urmatoarelor grupuri tinta. 2. 6. Evaluarea, selectia si aprobare cererilor de finantare – Descrierea procesului Procesul de selectie a proiectelor POST reprezinta unul dintre cele mai importante procese din implementarea instrumentelor structurale prin POS Transport datorita faptului ca este procesul prin intermediul caruia abordarea strategica a POST este transformata in actiuni si interventii concrete, care alese incorect pot conduce la nerealizarea fonduri europene nerambursabile 2009 obiectivelor si tintelor POST. b) efectivul de vaci de lapte detinut in exploatatie de beneficiar este inscris in Registrul National al Exploatatiilor – RNE – la termenul limita fonduri europene ferma vaci de depunere a cererilor. Comisia Europeana a sistat toate platile din cadrul axei II aferent POR Programul Operational Regional in urma raportului preliminar de audit fonduri sapard nerambursabile ce s- a desfasurat in perioada martie- aprilie 2011 si va presupune verificarea tuturor cererilor de finantare din cadrul acestor axe. Accesul este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati conform principiului ? primul venit, primul servit?. Cand se va depune proiectul solicitantul va veni cu o scrisoare de confort din partea unei banci pentru a putea demostra partea de cofinantare. Programe postdoctorale ( strategice). Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Obiectiv general. Schimb de bune practici ( granturi). Revizuirea Directivei credite nerambursabile Comisiei Europene privind Platile Intarziate. promovarea tehnologiilor si echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii. Aprobarea cererilor de finantare POST este responsabilitatea AMPOST insa modul de realizare variaza in functie de urmatoarele doua situatii. Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Olt? se va implementat in 52 de luni, se implementarea proiectul se va ocupa Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ? OLT- ECO? valoarea proiectului este de 31. 812. 843 euro si are un numar de 479. 323 beneficiari.

Impactul Fondurilor Europene Asupra Romaniei

Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. Pentru aceste Scheme de Ajutor de Stat, au fost contractate impactul fondurilor europene asupra romaniei 321 de proiecte, astfel. societatea comerciala sa aiba minim doi ani de functionare. sa nu fie in procedura de insolventa sa prezinte garantii colaterale de pana la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin garantii de stat sa nu fie in dificultate conform directivelor europene. Acopera zone NUTS nivel II ( nivel- regiune), al caror PIB pe locuitor este sub 75% din media UE. Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii precizata in Planul de afaceri:

- productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%. 346 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv microintreprinderi ( infiintate in temeiul Legii nr. ATENlIE! desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. detine sau se angajeaza sa dobandeasca2 competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. Prin PNDR 2007 ? Intr- un an in care bancile au blocat creditarea, veniturile bugetare sunt in scadere, iar . fondurile de la autoritatile centrale au venit foarte greu, proiectele europene au putut reprezenta o supapa pentru primariile din intreaga tara. investiii in echipamente, modenizare reabilitare clariri, tehnologii pentru fonduri nerambursabile pentru pensiuni o eficienta energetica ridicata. Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. societati economice publice sau private cu conditia de a actiona in numele municipalitatilor. NU in cadrul acestei masuri. decembrie, 209 proiecte conforme, cu o valoare publica totala de 149, 39 milioane de lei. Cele mai multe proiecte au fost pentru cabinete veterinare, cablu Tv in mediu rural, activitati traditionale etc. Achizitionarea de teren pentru activitati agricole. 1. 2 Invatamant superior de impactul fondurilor europene asupra romaniei calitate. transfrontalier, transnational si interregional. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro. Aceste cheltuieli sunt stabilite pentru fiecare Program Operational In parte. Cadrul institutional si partenerial pentru elaborarea Planului National de Dezvoltare a fost stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1115/ 2004 privind elaborarea In parteneriat a Planului National de obtinere fonduri nerambursabile Dezvoltare. Propunerile formulate de catre comitetele consultative sunt dezbatute in CIAP, la nivelul caruia este agreata gruparea domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum si principalele elemente privind modalitatile de implementare, monitorizare si fonduri nerambursabile imm evaluare. 1 membru din cadrul AMPOST – Directia managment financiar si dezvoltare,. Programului Operational Regional Domeniul major de interventie 6. 2 – Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR . In 2009 Hewlett Packard a avut un profit net de peste 4 milioane de euro si o cifra de afacere de peste 40 de milioane de euro.

Fonduri Europene Pentru Un Loc De Joaca

Comuna fonduri nerambursabile europene Mircesti este una dintre cele mai active comune din judetul Iasi, si locul unde se afla Casa Memoriala Vasile Alecsandrii. In consecinta, consideram ca nu se poate realiza o incadrare a ansamblului format din cap tractor si semiremorca basculabila, in definitia mijloacelor de transport specializate. In cazul proiectelor de investitii care prevad modernizarea activitatii se va demonstra ca la momentul depunerii Cererii de Finantare beneficiarul detine autorizatiile de functionare pentru punctul de fonduri europene nerambursabile persoane fizice lucru ce face obiectul proiectului FEADR prin documentele justificative emise de institutiile avizatoare ( de ex. Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare). si 3. Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura fonduri nerambursabile 2010 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. ECOMANAGEMENT SALUBRIS in valoare totala de 34. 295. 058 euro. Beneficiar. Imbunatatirile care pot fi aduse au in vedere productia de energie regenerabila, practici mai durabile in agricultura zonelor rurale, dar si actiuni de atenuare a schimbarilor climatice care pot influenta negativ culturile. Intervine si nemultumirea primarilor care spun ca nu pot face drumuri pe ogoare cand in sat comuna nu sunt modernizate drumurile. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior, Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate,. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial se afla in centrul politicilor in domeniu, iar angajatorii vor fi incurajati sa investeasca in capitalul uman. Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. infrastructuri legate, In special, de cercetare fonduri europene pentru un loc de joaca si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi. Cele mai importante . solicitari sunt cele depuse pentru infrastructura. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). sa nu fie emisa o decizie de recuperare a ajutorului de stat. iv. a proiectelor pe care o va inainta DG AMPOST pentru aprobare. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. 31 octombrie 2011. 338 2005, cu modificarile  i completarile ulterioare. si are ca obiectiv general a daptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. Exploatatia agricola trebuie fonduri europene pentru un loc de joaca sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. In plus, 184 de proiecte se afla in diferite faze de evaluare si selectie sau precontractare, avand . o valoare totala a finantarii de aproximativ 612 milioane de euro, dintre care circa 474 de milioane de euro reprezinta valoarea finantarii nerambursabile. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare. Consideratii generale privind documentele de programare In elaborarea documentelor de programare pentru perioada 2014- 2020 se vor avea in vedere at? t reglementarile europene si nationale in domeniu, c? t si alte documente programatice si strategice specifice la nivel european si national, dupa cum urmeaza.

Fonduri Nerambursabile Porci

Romania incearca realocarea banilor de pe o masura pe alta pentru o absortie mai mare. Valoarea proiectelor contractate depaseste 58 de milioane euro. ori ? intreprinderea individuala – Some elul” comuna. Comuna Mircesti are o suprafata de 1. 752 ha, o populatie de 3. 800 locuitori si cuprinde localitatile Mircesti ( centru de comuna) si Iungani. Profesionisti in educatie si formare ( strategice). Adaptabilitate si flexibilitate ( granturi). Programul Operational Regional Obiectiv general: Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri. Documentul contine orientari metodologice pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltari fonduri nerambursabile imm 2010 inteligente, durabile si incluzive, precum si precizari pentru organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale 2014- 2020. Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . 6. 4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii. Toate profiturile veniturile excedentare trebuie reinvestite in aceste activitati, in difuzarea rezultatelor sau in predare. Statelor Membre ale UE, prin complementaritatea pe care o asigura Programelor Sectoriale. din cadrum masurii 322, laudam evaluatorii ce- i drep foarte profesionisti ( cel fonduri nerambursabile porci putin fonduri nerambursabile porci cei pe care i- am intalnit eu ). Aceasta scrisoare de confort se va depune odata cu cererile de finantare, reprezentand documente justificative pentru justificarea posibilitatii de a cofinanta viitorul proiect. Cererea de finanNare trebuie redactata pe calculator, in limba romana. Se vor sprijini actiunile de combatere a excluziunii sociale si de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile ( femeile, minoritatile etnice, persoanele cu dizabilitati) care sunt categorii dezavantajate fonduri structurale nerambursabile pe piata fortei de munca, astfel Incat acestea sa poata beneficia de noile oportunitati de angajare care vor fi create. indicatorii economici intalniti in analizele financiare. Raspuns. Prin Masura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de finantari europene nerambursabile 1. 500 de Euro an ferma de semi- subzistenta. dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. Training- ul acesta este unic prin faptul ca mergem dincolo de managementul clasic al proiectelor si abordam concret si punctual realizarea unui Studiu de fezabilitate ? precum si la nivel national ( se va promova coordonarea si eficienta sporita a utilizarii resurselor publice) si accesul la standarde deschise pentru cresterea transparentei si a eficientei administrative. Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata in paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. Avantaje. Ordinea in care este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri – data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localitati. Burse doctorale ( strategice). Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007- 2013. AXA PRIORITARA 1 ?

Fonduri Europene Craiova Calea Bucuresti

Centre Urbane – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. M141 Sprijinirea fermelor de semi- subzistenta. Misnistrul Borbely a mai declarat ca aceasta decizie a fost luata in urma declansarii de catre Comisia Europeana ( CE) a procedurii de infringement impotriva Romaniei privind investitiile realizate pe plaja Sulina. Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. Acest fenomen este si mai pregnant atunci cand se compara nivelul de dezvoltare al regiunii Bucuresti? Ilfov cu restul tarii. Comisia Europeana a decis vineri sa prelungeasca perioada de contractare pentru Facilitatea Schengen cu inca trei luni pentru Romania, astfel ca tara noastra va reusi sa absoarba in totalitate cele aproximativ 476 de milioane de euro prevazute, au declarat pentru NewsIn surse din CE, potrivit NewsIn. Recomandarea mea pentru dumneavoastra este sa va asociati si sa fonduri europene craiova calea bucuresti exploatati impreuna terenurile. El nu face referire la Programul National de Dezvoltare Rurala sau la Planul National Strategic care reflecta direct cererile Comisiei Europene si se refera la posibilitatea folosirii fondurilor disponibile in aceste domenii. este inregistrata in Registrul unic fonduri nerambursabile turism de identificare Registrul agricol. Construirea si sau fonduri nerambursabile phare modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor. Operatiunea 3: finantari nerambursabile Sustinerea implementarii de aplicatii de E- Learning Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica. al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru I. M. M. Fonduri europene prin UE BERD EEFF. Soft Aplicativ si Servicii S. A. CINE poate obtine finantare. Acest model de scrisoare este agreat de catre Autoritatea de amanagement PNDR, APDRP si Fondul de Garantare a Creditului Rural ( FGCR) IFN SA cat si de principalele banci din Romania, CEC Bank, Bancpost, BRD ? Potrivit unor surse diplomatice, decizia Comisiei Europene de a extinde perioada de contractare a fost luata ca urmare a unui amplu efort diplomatic si politic al . autoritatilor romane, inclusiv presedintele Traian Basescu facand un apel direct catre Jose Manuel Barroso in acest sens in marja Consiliul European din decembrie. Echipamentele care au legatura cu investitiile in capitalul social si uman vor putea beneficia de sprijin din partea FSE ? de exemplu, computerele pentru scoli. Sprijin financiar de pana la 1. fonduri europene craiova calea bucuresti 075. 000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii se finanteaza urmatoarele activitati eligibile. Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania si va putea fi atins prin.