Fonduri Europene Pentru Romania

Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice situatie care da nastere unui asemenea conflict. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . Comitetul Consultativ Tematic Mediu si Schimbari Climatice este coordonat de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene. Misnistrul fonduri nerambursabile Borbely a mai declarat ca aceasta decizie a fost luata in urma declansarii de catre Comisia Europeana ( CE) a procedurii de infringement impotriva Romaniei privind investitiile realizate pe plaja Sulina. CSNR face legatura Intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite In Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, si prioritatile la nivel european – Orientarile Strategice Comunitare ( OSC) privind Coeziunea 2007- 2013 si fonduri nerambursabile in agricultura Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca 2005- 2008. AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai fonduri europene pentru romania ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime consultanta fonduri nerambursabile 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. 50% pentru cercetarea industriala. spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si . in acest caz creterea dimensiunii economice a fermei, la solicitarea celei de a doua trane, aferenta masurii 112, va fi de 4 UDE iar pentru anul 3 Un solicitant al Masurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, in cadrul urmatoarelor masuri* din PNDR. Masura 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? ? din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si pana in prezent, in cadrul acestei Masuri, au fost depuse 1. 401 de cereri de finantare si au fost contractate 595 de proiecte, in valoare de 105, 11 milioane de euro. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 2 – Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice. este fonduri europene pentru romania un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se urmareste Incurajarea cresterii productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene.

Fonduri Europene Nerambursabile Colectare Deseuri

AXA 2. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. cursuri specifice tip after school pentru prevenirea abandonului scolar pentru 640 de elevi. 80% contributia Uniunii Europene . globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a societatii informationale. Regulamentul propus ii va permite Fondului social european ( FSE) sa se ocupe in continuare de imbunatatirea posibilitatilor de ocupare a fortei de munca, educatie si formare, precum si de combaterea excluziunii sociale si a saraciei, in perioada 2014- 2020. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania fonduri nerambursabile europene au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. Comitetul de evaluare a proiectelor POST va fonduri europene nerambursabile colectare deseuri fi orientativ compus din 7- 9 membrii, structurati astfel: 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Obiectiv general. Lungimea drumurilor publice de pe care se preia traficul agricol nu poate depasi 150% din lungimea rutei alternative. Cu acest mecanism solicitantii de fonduri europene isi pot sustine partea de cofinantare. Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor. Cresterea substantiala a veniturilor pentru exploatatiile conduse de tinerii fermieri. In luna martie 2010, Comisia Europeana a lansat o noua strategie – ? Europa 2020 ? O fonduri europene nerambursabile colectare deseuri strategie europeana pentru crestere inteligenta, fonduri europene nerambursabile pentru agricultura durabila si favorabila incluziunii?, care incorporeaza, in chiar titlul sau, trinomul de prioritati ale strategiei in acest deceniu. In opinia acestuia, monitorizarea absorbtiei obtinere fonduri europene nerambursabile trebuie sa fie un exercitiu permanent din perspectiva autoritatilor, care sa cuprinda in analiza nu doar dimensiunea cantitativa, adica gradul de absorbtie, ci mai ales dimensiunea calitativa, respectiv impactul utilizarii fondurilor sau ? return on investment?. Gestionarea financiara este mai flexibila: operatiunile finalizate pot fi Incheiate partial Inainte de terminarea Intregului program. data lansare estimativa. Domenii de interventie Aceste domenii de interventie au ca scop sprijinirea valorificarii unor importante categorii de resurse turistice. NNDKP) ? 2) si nu poate include in obiectul de activitate urmatoarele activitati. alte investitii ce fac obiectul proiectului de eficienta energetica. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca faNa de situaNia iniNiala a activitaNii precizata in Planul de afaceri. un accent crescut pe performanta si monitorizarea rezultatelor. crearea unui sistem de monitorizare a politicilor publice legate de antreprenoriat ( acum exista un numar de initiative paralele, unele divergente, unele inutile, altele ineficiente). Prezinta. 2013, pastrandu- se in acelasi timp, echilibrele macroeconomice la nivele cat mai stabile. Schimb de bune practici ( granturi). reformarea fondurilor europene destinate IMM- urilor din domeniul cercetarii si inovarii si cresterea sprijinului acordat domeniului IT& C Prezinta. achizitionarea de tehnologii noi si know- how. Rezultate pentru proiectele depuse masura 313. Masura 1. 1 – Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 2 – Incetarea temporara a activitatilor de pescuit
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 3 – Investitii la bordul navelor si selectivitate
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 4 – Pescuitul de coasta la scara redusa. Contributia Guvernului Romaniei ? furnizori de transport public. Ce se intampla?. sau
? Intreprinderea familiala – Guliver” din loc. Sunt necesare interventii structurale majore pe termen lung, In urmatoarele domenii:

?

Fonduri Europene Minimis

si are ca obiective. Adaptabilitate si flexibilitate ( granturi). Principala provocare pentru sistemul de educatie si formare profesionala din perspectiva corelarii cu piata muncii o reprezinta cresterea ingrijoratoare a ponderii tinerilor inactivi din grupa de v? rsta 15- 24 de ani, care nu se afla pe piata muncii, nu sunt cuprinsi in nicio forma de educatie sau formare profesionala. A3 ? 50% pentru proiecte fonduri nerambursabile cercetarea industriala. a primit finantare de 1. 000. 000 de lei avand o perioada de implementare de doi ani. o mai mare implicare a partenerilor sociali si a ONG- urilor in implementarea FSE ? in special in regiunile mai putin dezvoltate. Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si fonduri europene minimis echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fonduri europene minimis fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). Fondul Social European ( FSE). Cariera in educatie si formare ( granturi). Fii activ pe piata muncii. 4. 1. Fisele vor fi dezvoltate de MAEur pe bazadocumentelor subsecvente propunerilor de regulamente elaborate de catre Comisia Europeana si in functie de evolutiile decizionale pe plan european si national. Baza pentru fonduri nerambursabile pentru imm elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. 1. 5 Programe doctorale si post- doctorale in sprijinul cercetarii. APEL DESCHIS. De exemplu. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. Pot sa platesc cu bani din proiect toate lucrarile legate de infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?. organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia ? 151 milioane lei. Dosarul cererii de finanNare va avea in mod obligatoriu un fonduri europene nerambursabile 2010 agricultura opis, cu urmatoarele elemente: Nr. Prin Programul Operational pentru Pescuit 2007- 2013. Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol. acordarea de catre A. I. P. P. I. M. M. Intrebarile mele ar fi. Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. achizitionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea conditiilor stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cheltuielile neeligibile, precum si co- finantarea. 80% contributia Uniunii Europene . Organismele intermediare sunt institutiile desemnate la nivel central, regional sau local de catre autoritatile de management sau autoritatea de plata si care, prin delegare de atributii de la aceste autoritati, implementeaza masurile din programele operationale si actioneaza in relatia cu beneficiarii finali.

Ghid Complet Fonduri Europene

Incepand cu 1 iulie 2010, se vor acorda fonduri nerambursabile pentru construirea, modernizarea si dotarea unor categorii de restaurante care sa functioneze doar in cadrul structurilor de primire turistice finantate prin proiecte aferente Masurii 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? din PNDR. in dictionar). Ajutor de stat fonduri europene nerambursabile pentru apicultura pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale
. Sunt agricultor de aproape 40 de ani, avand o ferma de dimensiuni modeste ( aprox. unitatile sanitare si de asistenta sociala. Sursele regenerabile detin un potential energetic important si ofera disponibilitati nelimitate de utilizare pe plan local si national. 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T. Din aceasta cauza, autoritatile fonduri europene nerambursabile pentru imm publice se confrunta cu probleme in elaborarea proiectelor. 1. 510/ 2003. CSNR face legatura Intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite In Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, si prioritatile la nivel european – Orientarile Strategice Comunitare ( OSC) privind Coeziunea 2007- 2013 si Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca 2005- 2008. A3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale
( POR) Programul operational Regional Axa Prioritara 3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale. Procesul reducerii decalajelor inseamna pentru Romania mentinerea unor ritmuri de crestere sustinute in perioada 2007 ? Abordarea bazata pe risc reduce costurile administrative si consolideaza asigurarea, ghid complet fonduri europene intruc? t resursele Comisiei sunt folosite mai eficient si directionate catre zonele in care riscurile sunt mai ridicate. In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. Proiectele vor fi in valoare de maxim 25. 000 de euro, iar contributia fiecarui solicitant va fi in cuantum de 10%. In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. La data de 27 aprilie 2010, Comisia Europeana a publicat un set de recomandari const? nd in 10 orientari integrate pentru Strategia Europa 2020, din care 6 orientari integrate pentru politica economica si, respectiv, 4 privind ocuparea fortei de munca. Programul operational sectorial ? Cresterea competitivitatii economice? ( numit in continuare POS CCE) reprezinta principalul instrument pentru realizarea primei prioritati tematice a Planului National de Dezvoltare 2007 ? 2013 – Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere – POS CCE contribuie de asemenea la implementarea celor cinci prioritati ale Cadrului National Strategic de Referinta. Cand vine insa vorba de contracte semnate, cele mai multe, peste 2. 000, sunt cele destinate resurselor umane, 1. 700 vor contribui la cresterea competitivitatii, fondurile europene nerambursabile iar peste 1. 350 sunt cele pentru dezvoltarea ghid complet fonduri europene regionala. investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare La acest criteriu de selecNie, se va acorda punctaj numai daca solicitantul ii propune in Planul de afaceri sa realizeze investiNii, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare minime pentru protecNia gainilor ouatoare – sistemul de cuti imbunataNite, conform Directivei Consiliului nr.

Fonduri Europene Pentru Tinerii Din Mediul Rural

Masura 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? Termenul de depunere a cererilor de finantare fonduri europene pentru tinerii din mediul rural a expirat pentru regiunile de . Conform art. 41 din Regulamentul general 1083 2006 va adopta o decizie privind cererea de proiect major nu mai tarziu de 3 luni de la primirea in conditiile art. 40 din acelasi regulament a cererii de proiect major din partea Statului Membru. imbunatatirea legaturii intre IMM- uri, educatia universitara si centrele de cercetare- dezvoltare. Doresc sa accesez Masura 112 si sa cultiv porumb zaharat. Prioritati ale aceste masuri. Din punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si pot indeplini cumulativ orice conditii. Restaurantele eligibile pentru care se va putea fonduri europene pentru tinerii din mediul rural obtine finantare nerambursabila in cadrul Masurii 313 vor fi numai cele specializate de tip familial pensiune, cele cu specific de crama, cu specific local, gradinile de vara, clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice cu modificarile si completarile ulterioare. Metodologia de depunere fonduri nerambursabile 2009 a acestor proiecte nu este deloc una grea si se depun la oficiul judetean APDRP. Dambovita- Gratia- Poeni- Silistea- Scurtu Mare- Slavesti- Ciolanesti- Zambreasca- Dobrotesti, beneficiar CJ Teleorman. Fondul de Coeziune ( FC): infrastructura mare de transport si mediu. Din pacate, dupa o perioada de stagnare, abandonul scolar a continuat sa creasca pe fondul crizei economice, in ciuda programelor derulate la nivel national sau local. Consolidarea capacitatii administrative si asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, gestionarea obtinerea de fonduri europene nerambursabile si controlul fondurilor ESI este o necesitate pentru absorbtia eficienta a fondurilor ESI. este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. Iata cadrul institutional national, alcatuit din comitete consultative tematice ( CCT) care raspund in fata Comitetului Interinstitutional pentru Acordul de Parteneriat ( CIAP). info. ro- ua- md@ mdrt. ro pana la data de 18 iulie 2011. Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic si sa promoveze Inovatia 1. 2. 1. fonduri europene nerambursabile 2009 Ferma de semi- subzistenNa a PF Ionescu Vasile, comuna. Programul ofera sprijin comunitar regiunilor maghiare Szabolcs- Szatm? r- Bereg, Hajd?- Bihar, B? k? s, Csongr? d si judetelor romane Satu- Mare, Bihor, Arad si Timis. Atelierul de Informare Practica. Operatiunea 2: Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Obiectiv general: Cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. proprietarii de nave de pescuit comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit. Punctele tari ale investitiei sunt determintate de cresterii capacitatii de productie, ca urmare a dezvoltarii accentuate a activitatii companiei, declaratie facuta de Bara Levente Hugo, managerul si, in acelasi timp, proprietarul grupului de firme. Toate aceste reguli de gestiune financiara se aplica, de asemenea, In cazul Fondului de coeziune. inovarea proceselor de productie si a produselor. Totodata, au fost efectuate plati totale in valoare de peste 197, 25 de milioane de euro. Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate Domeniul major de interventie 2. 1 – CD in parteneriat intre universitati institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 1. calendar actualizat fonduri europene nerambursabile 2011 AM POSDRU a publicat noul calendar orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte pentru 2011 aferente fondurilor europene nerambursabile. Va recomand infiintarea unui pompe p- ana in panza freatica care e mult mai aproape de suprafata apei. ce pot face ca sa imi iasa si mie bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii din motorina si nici subventiile??.

Fonduri Europene Pentru Cultura Trandafiri

Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. 2- 31 mai 2011. AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor. Selectarea Grupurilor Locale. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial si Invatarea pe parcursul Intregii vieti se vor afla In centrul politicilor In domeniu, iar angajatorii vor fi Incurajati fonduri europene pentru cultura trandafiri sa investeasca In capitalul uman. 1. 4 Calitate in formare profesionala continua. Investitiile vor contribui la Imbunatatirea procesului de elaborare a politicilor si a proceselor decizionale In domeniul managementului public, la dezvoltarea unui sistem al functiei publice modern, flexibil si reactiv, precum si la Imbunatatirea standardelor de calitate si eficienta In furnizarea serviciilor publice. In judetul fonduri nerambursabile imm 2010 Botosani se mai afla alte 27 de comune care au avut proiecte eligibile, si care sunt pe lista de asteptare. Linia de finantare prentru masura 121 urmeaza a fi deschisa in perioada 1 aprilie- 29 aprilie 2011, vezi mai multe detalii aici Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. Alocarea financiara Contributia publica aferenta Masurii 141 este de: 476. 077. 390 Euro, din care: 20% – contributia Guvernului Romaniei. Noile criterii de punctaj si eligibilitate. Fiti realisti atunci cand doriti sa incepeti o afacere pentru ca orice afacere o incepeti cu scopul de a produce BANI. Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare. Educatie. In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume:

? Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. Bun. c) este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 ( cinci) intreprinzatori debutanti asociati. Cresterea relevantei ofertei de educatiei si formare profesionala prin anticiparea nevoilor pietei muncii si corelarea intre cerere si oferta, si asigurarea unor procese de formare initiala inclusiv programe fonduri europene nerambursabile 2009 de ucenicie, stagii de practica si mobilitati, in masura sa asigure o tranzitie adecvata de la scoala la locul de munca. 2. 6. 1. 1. ce relatie trebuie sa ai cu finantatorul. societati economice publice fonduri nerambursabile apicultura sau private cu conditia de a actiona in numele municipalitatilor. alte investitii ce fac obiectul proiectului de eficienta fonduri europene pentru cultura trandafiri energetica. EEEF). Principalii sustinatori ai acestei linii de finantare sunt. Comisia Europena ( alocare de 125 milioane euro). Calitatea de membru Schengen aduce cu sine asigurarea libertatii depline de circulatie a cetatenilor romani in interiorul acestui spatiu prin eliminarea totala a frontierelor. Ghidul pentru investii mici publicat de POS CCE. Extinderea unui amplasament existent pentru cresterea capacitatii de productie. 250. 000 1. 250. 000? 10= 2 Total punctaj pentru acest criteriu de selectie. Noua propunere vine sa intareasca rolul FSE. Interviu cu Dacian Ciolos. Se vor derula serii de cursuri de formare profesionala cu durata de 120 ore de instruire in municipiile Sibiu, Medias, Alba Iulia, Oradea, Timisoara pentru 800 persoane aflate in cautarea unui loc de munca.

Fonduri Europene 2014 Pentru Femei

POR). De aici vine si marea intrebare cum de nu absorbim fondurile europene. 184 de proiecte in valoare publica de 80, 32 milioane de euro pentru Schema XS13 2008 si 137 de proiecte in valoare publica de 59, 64 de milioane de euro pentru Schema XS28 2008. Structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) eligibile in cadrul acestei masuri, se vor regasi fie in incinta structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare, fie ca si cladiri independente pe langa structurile de primire turistice cu functiuni de cazare. Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban. Autozitatie de mediu insotita de Nota de constatare Autorizatie sanitara + proces verbal de constatare, etc). are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. Se creeaza posibilitatea depunerii cererilor intr- o noua etapa, respectiv 01 – 29 octombrie 2010, pentru ca un numar mai mare de producatori sa poata beneficia de ajutor financiar comunitar. Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se pare ca s- au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte. Au expirat termenele de depunere pentru regiunile. Avand in vedere ca prin PNDR nu pot fi finantate acelasi tip de investitii prin mai multe masuri, nu este posibila finantarea investitiei pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitia in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor prin Schema de Ajutor de stat fonduri nerambursabile imm 2010 N 578 2009. Procedura de selectie va fi afisata pe site- urile www. apdrp. ro, www. madr. ro si la fonduri europene 2014 pentru femei fiecare CRPDRP si OJPDRP. Dupa ce va fi aprobat cadrul financiar multianual ( CFM) 2014- 2020 – cel mai probabil, la inceputul anului 2013 -, se va trece la aprobarea pachetului legislativ pentru politica de coeziune si pentru celelalte politici europene. Pentru cei interesati de una dintre cele trei axe prioritare va puteti adresa la. Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele autorizatiile de mediu. 5 milioane de euro ( fond deja epuizat), CEC Bank ? Apelul la actiune survine dupa ce membrii Comisiei pentru dezvoltare regionala a Parlamentului European au adoptat proiecte europene nerambursabile o serie de rapoarte care, in principiu, convin asupra unei reforme radicale a politicii regionale. Nu In ultimul rand, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. IMM definite conform Legii nr. 7. 3000 de noi locuri de munca permanente, create in microintreprinderile sprijinite pana in 2015 ( rezultat indus, indirect) Solicitanti eligibili pot fi. Georgeta GHETE- DANAU, Director ? Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti ( CRFB). comercializeaza o parte din producNia agricola obNinuta. Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul programe europene nerambursabile va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. Alocarea financiara Contributia publica aferenta Masurii 141 este de. Investitiile FSE vor fi pe deplin aliniate obiectivelor si valorilor- tinta ale strategiei Europa 2020 in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca, educatia si reducerea saraciei. 1), solicitantul, fonduri europene 2014 pentru femei respectiv prestatorul de servicii, trebuie sa completeze cererea initiala anuala prevazuta la art.

Accesare Fonduri Europene Pentru Gradinita

Va stam la dispozitie pentru serviciile nostra de consultanta si proiectare proiecte europene nerambursabile 2010 cu fonduri europene nerambursabile in agricultura echipa noastra de profesionisti dispusi sa ducem la indeplinire proiecte de succes. Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). Pentru a participa la trainingul ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate? trebuie sa achiti din timp taxa de 400 RON + TVA. Dosarul cererii de finanNare va avea in mod obligatoriu un opis, cu urmatoarele elemente: Nr. Investitii in educatie inclusiv training vocational care contribuie la cresterea atractivitatii si calitatii vietii. fonduri nerambursabile pentru agricultura Operatiunea 2. Cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni. Burse doctorale ( strategice). va Imbunatati competitivitatea accesare fonduri europene pentru gradinita economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. 6. Incurajarea activitatilor turistice? Acestea sunt stabilite pentru fiecare Program Operational. simplificarea in continuare a procedurilor de infi. intare modificare desfiintare de IMM- uri, crearea de one- stop- shops care. Majorarea propusa, de 2, 1% in credite de angajament si de 1, 4% in credite de plata, este practic absorbita de rata estimata a inflatiei pentru 2015. 1. 4. 3. are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. 12. 750. 000 euro. CEC BANK are cea mai competitiva dobanda pentru fondurile europene in valoare de aproximativ 5% pe an daca solicitantul are un proiect finantat din fonduri europene Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere?. 1). Regulile generale privind Fondurile Europene sunt stabilite dupa Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. Internetul, la un click prea departe Intr- o lume guvernata de calculator si de internet, doar 14 autoritati si institutii publice au contractat fonduri europene in cadrul accesare fonduri europene pentru gradinita Programului Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice? ( POS – CCE), care sustine implementarea de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. 6. 1. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul O 1. 1. 1. A1 pentru IMM- uri. POR este un Program Operational finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fondurilor structurale. organizatiile neguvernamentale, asociatiile. Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ.

Fonduri Nerambursabile Pentru 2014

Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta . ianuarie- februarie 2011
” Economie sociala si solidaritate” – data lansare estimativa. Acestea din urma vor implementa strategia, la nivel national si local, prin intermediul Programelor Nationale de Reforma ( PNR) elaborate in str? nsa coordonare cu Programele de Stabilitate si Crestere pentru statele din zona Euro si Programele de Convergenta pentru statele din zona non- Euro. data lansare estimativa: 1- 31 martie 2011 Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si . 80% – contribuNia Uniunii Europene. iulie 2011). Pentru acest apel pentru depunerea cererilor de finantare, valoarea contributiei dumneavoastra in bani, in calitate de solicitant este de. fonduri nerambursabile pentru 2014 Dl Marian DOBRILA, Director Executiv ? Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE). 2. 3. Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. fonduri nerambursabile apicultura 000. 000 de lei. Infiintarea plantatiilor fonduri nerambursabile 100% de pomi, arbusti fructiferi si capsuni. dezvoltare. Exemple de proiecte din fonduri europene nerambursabile in agricultura. Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . AXA PRIORITARA 2 ? fonduri nerambursabile pentru 2014 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil. Cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. Dosarul Cererii de finanNare, trebuie sa respecte toate condiNiile minime a a cum sunt prevazute in Fi a tehnica  i Ghidul solicitantului aferente masurii 121. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole. 80% – contributia Uniunii Europene. alte investitii ce fac obiectul proiectului de eficienta energetica. Proiectul e in valoare de 9 milioane de euro. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acorda pentru veniturile salariale lunare care depasesc cuantumul salariului mediu brut pe economie din anul anterior. Alte apeluri preconizate. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica pentru finantare si implementeaza proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene post- aderare. Un nou program dedicat IMM- urilor si ONG- urilor va fi implementat din fonduri europene in curand anuntat de ministrul Comunicatiilor Valerian Vreme. Incepand cu 1 iulie 2010, se vor acorda fonduri nerambursabile pentru construirea, modernizarea si dotarea unor categorii de restaurante care sa functioneze doar in cadrul structurilor de primire turistice finantate prin proiecte aferente Masurii 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? din PNDR. Fondul Social European ( FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei obtinere fonduri europene nerambursabile administrative.

Fonduri Nerambursabile Pentru Pensiune Agroturistica

infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si forum fonduri europene nerambursabile transporturi. Gheorghe si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov. este situata pe teritoriul tarii. precum si la nivel national ( se va promova coordonarea si eficienta sporita a utilizarii resurselor publice) si accesul la standarde deschise pentru cresterea transparentei si a eficientei administrative. In plus, aceasta directie de actiune are in vedere si actiunile de comunicare privind fondurile ESI, care se vor multiplica in mod considerabil fata de perioada anterioara de programare, in scopul de a promova oportunitatile oferite, regulile care guverneaza utilizarea fonduri nerambursabile pentru pensiune agroturistica fondurilor. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, In bugetul institutiilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. Operatiunea isi propune finantarea unor parteneriate realizate intre intreprinderi, care au nevoie de activitate de cercetare pentru sustinerea activitatilor cu caracter economic si institutii de cercetare care pot furniza serviciile de cercetare cerute de intreprinderi. Codul european de conduita privind parteneriatul). Important. In acesta situatie beneficiarul nu este scutit de plata integrala a sumelor primite ca finantare nerambursabila pana la data rezilierii. Astfel, se elimina codul 5610 ? pregatirea de campanii de constientizare cu privire la responsabilitatea sociala a intreprinderilor si de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate in munca legala. O 1. 1. 1. A1 ? Sprijin financiar cu obtinere fonduri nerambursabile valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. europene e slaba. Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii fonduri nerambursabile pentru pensiune agroturistica cu piata muncii Domeniu major de interventie 1 – Tranzitia de la scoala la viata activa
” Invata o meserie” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Invata pentru cariera ta!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
” A doua sansa in educatie” – data lansare estimativa. culturale. Promovarea antreprenoriatului, prin formare specifica si organizarea de concursuri de planuri de afaceri cu premii. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Spuneti` mi si mie de ce trebuie sa aiba deja firma sa se amageasca ? ca fonduri europene nerambursabile 2010 in viitor va lua un credit nerambursabil cand colo nu se poate. Ponderile cele mai scazute ale tinerilor in afara educatiei, formarii si ocuparii se inregistreaza in tari precum Olanda, Austria, Germania sau Republica Ceha . Obiectivul principal al proiectului este promovarea si cresterea ratei de ocupare a femeilor in mediul rural si urban romanesc, prin actiunea integrata a principalilor factori care afecteaza nivelul inferior de ocupare al femeilor. Proiectele aprobate sunt. Stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor apartinand intreprinzatorilor tineri Criterii ce trebuiesc a fi indeplinite de catre tinerii aplicanti la program. Ziceti- mi si mie. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). Masura are urmatoarele obiective. Construirea si sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. 1). Societate in comandita simpla ? SCS ( infiintata in baza Legii nr. 136 2006. Fondul Social European ( FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative. Suma maxima ce poate fi primite este de maxim 200. 000 de proiect. etc ( desi sunt mai costisitoare ca investitie, aduc un venit mult mai mare, si pot avea o durata de viata mult mai mare). Ma mira faptul ca inca nu s- au sesizat si au lansat un apel de depunere cu mari greseli.