Scheme De Finantare Europeana

scheme de finantare europeana4. 1. b. Pentru Romania in perioada 2007- 2013 tva fonduri nerambursabile au fost alocati 9, 67 de miliare de euro bani europeni in cadrul PNDR. Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fi mentionata in cererea de finantare. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. 60% – contribuNie privata. Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? 15 iulie 2010, iar cererile scheme de finantare europeana de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de fonduri europene nerambursabile persoane fizice care apartineti. ca membri ai unei intreprinderi familiale. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca faNa de situaNia iniNiala a activitaNii precizata in Planul de afaceri: producNia agricola obNinuta destinata comercializarii inregistreaza o cre tere de 20%. Fonduri europene pentru o fabrica de condimente. servicii de proiectare. Indeplinirea criteriilor de eligibilitate si identificarea obiectivelor de investitie 3. Operatiunile finantate de Fonduri Structurale trebuie sa fie In conformitate cu prevederile Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind concurenta, achizitiile publice, protectia mediului, promovarea egalitatii Intre barbati si femei. La fundamentarea investitiei in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ trebuie precizat specificul activitatii beneficiarului, ex. Solicitanti eligibili pot fi: Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:

- are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice. 4. 2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare. Sprijin pentru informare si publicitate. Pentru orice tip de pesiune trebuie sa indepliniti anumite starndarde, sa aiba cel putin 3 margarete, sa puteti oferi activitati de recreere, sa aveti o cofinantare de cel putin 50% fara TVA. Educatie mai buna pentru toti ( strategice). I. Schimb de bune practici ( granturi). Aceasta scrisoare de confort scheme de finantare europeana se va depune odata cu cererile de finantare, reprezentand documente justificative pentru justificarea posibilitatii de a cofinanta viitorul proiect. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi. Astept un raspuns. d. Masuri de sanatate publica. 3. 3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila. Extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca, in cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta accesare fonduri europene nerambursabile mai mica sau egala de trei luni fata de data depunerii. Cheltuielile eligibile din Fondurile Europene sunt realizate de catre beneficiar, aferente proiectelor finantate in cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice.

Accesarea De Fonduri Europene Nerambursabile Referat

Implementarea proiectelor de cooperare. Aceasta strategie se va concentra pe intreprinderile mici si mijlocii, dar se va adresa de asemenea si intreprinderilor mari. Pentru analiza financiara, sau analiza fonduri europene nerambursabile pentru agricultura cost Beneficiu trebuie sa va inregistrati aici. Obiectivele specifice ale acestei masuri se refera la. Fondurile totale alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din care. Aceste obiective strategice ale Uniunii Europene se regasesc si in Strategia Lisabona, strategie lansata in anul fonduri europene nerambursabile pentru persoane fizice 2000, cu ocazia Consiliului European din 23- 24 martie si care acopera o perioada de 10 ani de zile, respectiv pana in anul 2010. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Astfel, daca la finele lunii aprilie, fondurile din cadrul POR fusesera absorbite in proportie de 16, 66%, la 31 mai absorbtia ajusese la 18, 36%. Dupa analiza cererii( lor) de finantare, Comitetul de evaluare va elabora un Raport de evaluare prin care va propune conducerii AMPOST, accesarea de fonduri europene nerambursabile referat aprobarea sau respingerea cererii( lor). Oficialii din cadrul Primariei Iasi au redactat insa planuri. Masuri de interes comun. Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizeaza pe baza a trei premise importante conferite de acestea. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? potentiali poli de crestere. Din acest motiv, trebuie evidentiate foarte clar conexiunile si interconditionarile strategice Intre CSNR si PO. Pe nicio linie de finantare nu se finanteaza achizitionarea de tiruri ( sau orice alta masina de transport marfa). Imbunatatirea conditiilor de munca si de securitate ale lucratorilor din acvacultura. Revizuirea Directivei Comisiei Europene privind Platile Intarziate. dezvoltarii oraselor cu potential de crestere economica. Dl Octavian SERBAN, KMC, Presedinte ? Knowledge Management Institute ? Romania Knomacons. Orice organizatie are oportunitatea de a solicita fonduri europene si de a beneficia de finantare europeana pentru dezvoltare, indiferent daca este ONG, APL sau IMM. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) a incheiat un contract de finantare a investitiei pentru productia panourilor solare prin Programul National de DezvoltareRurala( PNDR). Imbunatatirea mediului si spatiului rural. 10 puncte) Este suficient sa se demonstreze ca drumul deserveste pe langa exploatatii agricole ( sector vegetal, animal sau mixt) si obiective ale agentilor economici, altii decat cei din domeniul agricol, direct sau prin drum de acces propriu al acestora
- b) acces la alte cai de comunicatie ( drumuri comunale, judetene, nationale si europene). societatea comerciala sa aiba minim doi ani de functionare. sa nu fie in procedura de insolventa sa prezinte garantii colaterale de pana la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin accesarea de fonduri europene nerambursabile referat garantii de stat sa nu fie in dificultate conform directivelor europene. Aceasta reprezinta aproximativ 2, 6% din totalul investitiilor UE alocate obiectivului de cooperare teritoriala europeana In cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007- 2013. maxim 15 puncte). Toate proiectele depuse vor fi evaluate si vor obtine un fonduri imm nerambursabile punctaj conform precizarilor din Ghidul Solicitantului, urmand ca alocarea financiara efectiva sa se faca in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de proiectele declarate eligibile si avizate pentru finantare de catre AM POS CCE, pana la nivelul bugetului alocat apelului. infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru . In acest caz, este considerata cheltuiala proprie a beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei acestuia, stabilita prin contractul de finantare. Modernizare sistem rutier pe DJ 101B, DN 1 Snagov- Gruiu, beneficiar CJ Ilfov.

Fonduri Europene Pt Paduri

fonduri europene pt paduriMasura 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? ? din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si pana in prezent, in cadrul acestei Masuri, au fost depuse 1. 401 de cereri de finantare si au fost contractate 595 de proiecte, in valoare de 105, 11 milioane de euro. Documentele necesare intocmirii proiectului pentru masura 121 vor fi preluate de fonduri europene nerambursabile pentru agricultura pe site- ul www. apdrp. ro. Facilitatea Schengen reprezinta un instrument temporar pentru sprijinirea Bulgariei si a Romaniei in vederea finantarii actiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea in aplicare a acquis- ului Schengen si controlul frontierelor. Este importanta, de asemenea, reducerea utilizarii surselor traditionale de energie si sprijinirea dezvoltarii durabile. In anul 2011 cele mai accesate fonduri europene in agricultura au fost pe masurile ce au vizat in special microintreprinderile si institutiile publice din mediul rural. ar putea avea nevoie o primarie, de exemplu, pentru refacerea unui azil de batrani, si de a identifica sursa de finantare cu 2- 3 ani inainte de elaborarea efectiva a proiectului. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica. Aceste servicii pot fi achizitionate pe parcursul proiectului de la una sau mai multe institutii de cercetare respectand fonduri europene pt paduri normele interne de achizitii stabilite prin contractul de finantare ( vezi Anexa 3 a acestui Ghid). inovarea proceselor de fonduri europene pt paduri productie si a produselor. Ajutorul Comunitar nu poate Inlocui cheltuieli structurale publice sau altele echivalente ale Statelor Membre. 1. 1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Investitii necorporale ( software, patente, licente etc. Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative PODCA. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24%. durata proiectului este de 30 de luni. 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind stabilite Autoritatile de Management si Organismele Intermediare. Municipiul Piatra Neamt ocupa locul I in regiunea Nord- Est la fonduri europene atrase. Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200. 000 Euro ( 100. 000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali ( vezi anexa 4. 4). Prioritatile CSNR au fost formulate ca raspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale si In vederea crearii oportunitatilor pe contabilitate fonduri nerambursabile care Romania si le doreste. Apdrp. ro a publicat astazi lista proiectelor finantate pe masura 322 din sesiunea SESIUNEA NR. Profesionisti in educatie si formare ( strategice). iii) culturi de camp. In cazul finantarilor nerambursabile acordate prin programe ale Uniunii Europene, un proiect de finantare are, de regula, urmatoarele componente.

Fonduri Europene Cercetare Tineri

fonduri europene cercetare tineri5. 1. 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Reabilitare DJ 506 Cervenia- Vitanesti- Babaita, beneficiar CJ Teleorman. Totodata, in vederea realizarii de produse la nivelul standardelor europene producatorii vor angaja si personal calificat. Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). Obiectivele specifice ale acestei masuri se refera la. Prin Masura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de 1. 500 de Euro an ferma de semi- subzistenta. 4. 1. a. Programul Operational pentru Pescuit. Trebuie sa dau banii inapoi? Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000 . de la fonduri europene cercetare tineri discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse? ( ID 50679), cofinantat din Fondul Social European fonduri europene cercetare tineri prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 ? 2013. Incepand din 1 iulie 2011 s- a lansat o noua linie de finantare pentru proiectele cu energie regenerabila din Fondul European pentru Eficienta Energetica ( European Energy Efficiency Fund ? EEEF). Principalii sustinatori ai acestei linii fonduri nerambursabile pentru tineri de finantare sunt. Comisia Europena ( alocare de 125 milioane euro). Implementarea Programului Operational Regional a fost dezbatuta in cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului ( CM POR), care a avut loc la Piatra Neamt in perioada 19- 20 mai a. c. Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte . Acesti bani vor fi utilizati pentru reabilitarea modernizarea si echiparea celor 5 spitale judetene aflate in lista de rezerva a domeniului major de interventie 3. 1. 1), este insotita de urmatoarele documente: a) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului. Investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee tematice ( ex. Persoanele fizice ( inclusiv persoane fizice autorizate). Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea sistemului de Invatamant si formare profesionala pentru a furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o afaceri cu fonduri nerambursabile economie moderna si In plina dezvoltare. Programul Operational Regional are cel mai mare grad de absortie. Calificari europene ( strategice). Mijlocul de transport traditional reprezinta orice vehicul cu tractiune animala ( exemplu. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii. Operatiunea 331 ? Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor? ( iunie 2011). Prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), Fondul Social European finanteaza modernizarea sistemului educational, stimularea ocuparii fortei de munca, promovarea Invatarii pe tot parcursul vietii si incluziunea sociala. Pentru calculul indicatorilor financiari prevazuti in Formularul E – Planul de Afaceri anexat la Cererea de Finantare, toti solicitantii vor trebui sa fonduri europene nerambursabile 100% utilizeze aplicatia electronica unica, special elaborata in acest sens.

Fonduri Ue Pentru Artizanat

fonduri ue pentru artizanatBuget pe ani 2011 – 528. 395. 407 Euro 2012 – 456. 947. 159 Euro 2013 – 406. 462. 565 Euro pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru . inchiderea a 6 depozite urbane neconforme si asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor. Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . Organismul competent responsabil cu primirea platilor de la Comisia Europeana aferente contributiilor din FEDR, FSE si FC este Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. IMPORTANT! extinderea si modernizarea retelelor de transport, distributie si furnizare a energiei electrice,. Furnizarea de programe de formare profesionala, finalizate cu obtinerea de certificate oficiale recunoscute la nivel national care atesta dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia de operator introducere, prelucrare si validare date Creare de egalitate de sanse la oportunitati de angajare, cresterea competitivitatii, mobilitatii, nivelului de educatie, increderii in sine Instruire in tehnici de cautare a unui loc de munca. ATENlIE! Evaluare finala a managementului de proiect Un serviciu de consultanta presupune scrierea si implementarea acestor proiecte cu finantare europeana din urmatoarele domenii. Actiunile Comunitare trebuie realizate printr- o stransa consultare Intre Comisie si Statele Membre, Impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. Deci, aici, asta tine strict de legislatia nationala si pot sa fie combinate cele doua. Masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, fonduri ue pentru artizanat in programe de finantare nerambursabile scopul imbunatatirii eficientei obtinere fonduri nerambursabile energetice? urmeaza a fi deschisa in luna martie 2011. Extinderea unui amplasament existent pentru cresterea capacitatii de productie. AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc. Cateva exemple de proiecte europene nerambursabile in agricultura. Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este. Un sfat pe zi ? Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. Extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate fonduri ue pentru artizanat de banca, in cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data depunerii. Restaurantele eligibile pentru care se va putea obtine finantare nerambursabila in cadrul Masurii 313 vor fi numai fonduri europene nerambursabile in agricultura cele specializate de tip familial pensiune, cele cu specific de crama, cu specific local, gradinile de vara, clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice cu modificarile si completarile ulterioare. Metodologia de depunere a acestor proiecte nu este deloc una grea si se depun la oficiul judetean APDRP. Multumesc. Romania are nevoie de o strategie reala in domeniile agriculturii si dezvoltarii rurale care sa reflecte preocuparile Romaniei, nu ale altcuiva. Prin acest program se va putea achizitiona echipamente IT si servicii de internet. Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de Finantare pentru solicitarea sprijinului de instalare in maxim 12 luni de la data instalarii. modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere. Prima plata intermediara nu poate fi efectuata decat In cazul In care statul membru furnizeaza Comisiei o descriere a modului de functionare a autoritatilor de gestionare, de certificare si de audit. dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest.

Oportunitati De Finantare

oportunitati de finantareRezultatele proiectelor finantate pe masura 322. etc ( desi sunt mai costisitoare ca investitie, aduc un venit mult mai mare, si pot avea o durata de viata mult mai mare). Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii denumit Programul Mihail Kogalniceanu. Training- ul acesta este unic prin faptul ca mergem dincolo de managementul proiecte de finantare nerambursabile clasic al proiectelor si abordam concret si punctual realizarea unui Studiu de fezabilitate ? instrument esential pentru finantator. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acorda pentru veniturile salariale lunare care depasesc cuantumul salariului mediu brut pe economie din anul anterior. Mai jos va prezentam catalogul fondurilor europene nerambursabile valabile pentru anul 2011. CE finanteaza:
- promovarea oportunitati de finantare tehnologiilor si echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii. In cazul finantarilor nerambursabile acordate prin programe ale Uniunii Europene, un proiect de finantare are, de regula, urmatoarele componente. 1. 1. 2. Actiunile vor viza coridoarele si polii de dezvoltare existenti sau emergenti si vor oportunitati de finantare crea conditiile necesare dezvoltarii integrate, stabilind conexiunile cu retelele regionale, nationale si trans- europene. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe); b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). Fonduri Europene Apdrp. ro Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole?. Acopera zonele NUTS credite nerambursabile nivel III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe. 9. Altfel, exista pe? ricolul sa ajungem iarasi la o birocratie tipic guvernamentala comunita? ra a alocarii acestor investitii, care nu va tine seama de potentialul, randamentul si riscul lor, ci doar de o ? grila?. Adaptabilitate si flexibilitate ( granturi). Astfel, solicitanNii masurii 141 care i i propun  i realizarea de investiNii finanNate prin masura 121, trebuie sa completeze SecNiunea A+ B din Planului de afaceri, aferent masurii 141. Facilitatea Schengen reprezinta un instrument temporar pentru sprijinirea Bulgariei si a Romaniei in vederea finantarii actiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea in aplicare a acquis- ului Schengen si controlul frontierelor. Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, factori naturali si antropici daunatori, asigurarea functiilor recreative indeplinind un rol multifunctional. achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate. 2) daca pun in proiect si achizitionarea terenului, exista vreun coeficient UDE la hectar. Marco CAREDDA ? Universitatea Sassari ( Italia) OpenMed Octavian SERBAN, MBA ? Presedintele Knowledge Management fonduri phare nerambursabile Institute ( H. Q. Romania pare a fi insa doar in era cantitativa, in care prioritatea autoritatilor pare a fi aceea de a cheltui fonduri, fara a fi interesate de impactul acestei alocari?, sustine Dinu.

Finantare Ue Pentru Firma

finantare ue pentru firmainvestitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Procesul de evaluare selectie a cererilor de finantare condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. Punctarea se va face conform justificarii din Studiul de fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si pe baza suprafetei agricole deservite, mentionata in hotararea consiliului local. Titlul documentului Nr. Cum se obtine subventia. AXA PRIORITARA 1 ? Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 este valabil pentru. Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. Construirea si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor. Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu: o 10% – pentru investiNiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanNare. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice teritoriale. Proiectele vor fi in valoare de maxim 25. 000 de fonduri nerambursabile phare euro, iar contributia fiecarui solicitant va fi in cuantum de 10%. Formare profesionala ( training), informare si difuzare de cunostinte. A doua sansa in educatie ( strategice). 250. 000 1. finantare ue pentru firma 250. 000? 10= 2 Total punctaj pentru acest criteriu de selectie. Precizez ca Ocna Sibiului ( statiune balneoclimaterica) este intr- un plin proces de renovare ? tot din finantari europene. Bani pentru finantare ue pentru firma formare profesionala ( schema de ajutor de stat). Ajutor de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale
. Domeniul major de fonduri ue nerambursabile interventie 5. 2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 1. 1 – Planuri fonduri europene nerambursabile persoane fizice integrate de dezvoltare urbana. Bunurile achizitionate prin FEADR prin codurile 7722, 7729, 7731, 7732, 7733, 7739 nu pot fi date in leasing, fiind permise doar inchirierile. Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele teme. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. Masura 125 ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general a daptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier.

Proiecte De Finantare Europeana

proiecte de finantare europeanaPersoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Exemplu Hewlett Packard HP. Investitii in proiecte de finantare europeana educatie inclusiv training vocational care contribuie la cresterea atractivitatii si calitatii vietii. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. sanie, trasura), barca cu vasle. Sectorul vegetal. O 1. 1. 1. A1 ? Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe); b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). 44 16 aprilie 2008) 3. Supremia Grup are in prezent 170 de angajati. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . Operatiunea 2: Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Compensatii socio- economice pentru gestionarea flotei. Operatiunea 112 ? Sprijin pentru implementarea standardelor? ( iulie 2011). Cheltuielile eligibile din Fondurile Europene sunt realizate de catre beneficiar, aferente proiectelor finantate in cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice. IMM- urile si intreprinderile mari. Ce co- finantare trebuie pentru un proiect realizat cu Fonduri Europene?. 9. Teritoriul comunei se afla in bazinul hidrografic Siret. Cererile de finantare pot fi depuse la Organismele Intermediare incepand cu data de 23 noiembrie 2009. Avantaje. Bunurile achizitionate prin FEADR prin codurile 7722, 7729, 7731, 7732, 7733, 7739 nu pot fi date in leasing, fiind permise doar inchirierile. 184 de proiecte in valoare publica de 80, 32 milioane de euro pentru Schema XS13 2008 si 137 de fonduri europene nerambursabile pentru imm proiecte in valoare publica de 59, 64 de milioane de euro pentru Schema XS28 2008. Scrisoare proiecte de finantare nerambursabile de confort este eliberat la cerere de catre bancile enumerate mai sus, si reprezinta un document justificativ. ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale. Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de fonduri europene nerambursabile repartizarea creditelor pe regiuni, tinand cont de eligibilitatea pe criterii geografice. a. Ele sunt, de asemenea, parte a procesului catre o implicare mai mare a Romilor in implementarea programelor operationale finantate prin fondurile UE. Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr. 2052 bis 1528 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale. POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? din cadrul Axei 1 proiecte de finantare europeana a POSCCE. Masuri de acva- mediu – APEL DESCHIS.

Fonduri Europene Agricultura Solar

fonduri europene agricultura solarSprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” Regio sprijina dezvoltarea microintreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care utilizeaza potentialul endogen al regiunilor ( resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). Suma totala cu care s- au imprumutat bancile pentru a oferi acest sprijin financiar se ridica la 33 milioane de euro. Masuri de acva- mediu – APEL DESCHIS. Puncte de vedere ale profesionistilor in consultanta si ale beneficiarilor de finantare europeana. 338 2005, cu modificarile  i completarile ulterioare. Pe de o parte, nu au acces la surse de finantare pentru a angaja consultanti, iar pe de alta parte exista o . serie de probleme nelamurite. Parteneriat fonduri europene agricultura solar pentru ocupare( granturi). Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora ( ex. Calificari europene ( strategice). Proiectul este implementat in parteneriat avand comuna Dumesti, in calitate de solicitant, si comunele Aroneanu si Horlesti, impreuna cu Asociatia Parudimos din Timis. i) legume. 1500 de femei si reprezentanti ai unor grupuri vulnerabile vor primi instruire in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii ca urmare a demararii Proiectului FEMEI 2010, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritara 6 ? Promovarea incluziunii sociale? Domeniul major de interventie 6. 3 ? Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii? Tilul proiectului. legate de activitatile de investitii specificate anterior. Principalele prioritati ale programului de dezvoltare sunt definite de autoritati nationale/ regionale In fonduri europene nerambursabile persoane fizice cooperare cu Comisia, dar alegerea proiectelor si managementul lor sunt proiect fonduri europene nerambursabile sub responsabilitatea exclusiva a autoritatilor nationale si regionale. 31 1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. Integrare pe piata muncii ( strategice). Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. 78 din Regulamentul Consiliului nr. Pentru a beneficia de sisteme educationale si de formare profesionala de calitate, va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. Descrierea programelor de finantare pentru tipul de afacere selectat 2. Char daca si anul acesta, inceputul anului scolar a prins unitatile de invatamant intr- o stare precara, doar cinci astfel de unitati au depus accesat fonduri europene. Ghidul pentru investii mici publicat de POS CCE. Restaurantele eligibile pentru care se va putea obtine finantare nerambursabila in cadrul Masurii 313 vor fi numai cele specializate de tip familial pensiune, cele cu specific de crama, cu specific local, gradinile de vara, clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice cu modificarile fonduri europene agricultura solar si completarile ulterioare. Metodologia de depunere a acestor proiecte nu este deloc una grea si se depun la oficiul judetean APDRP. 200/ 2005, a fost constituita Autoritatea de Audit, sub forma unui organism independent asociat Curtii de Conturi a Romaniei, avand responsabilitatea realizarii auditului de sistem, verificarii fonduri nerambursabile operatiunilor pe baza de esantion precum si pentru auditul final al fondurilor ISPA si PHARE si, In viitor, al instrumentelor structurale.

Fonduri Eurpoene Nerambursabile Pe Agricultura

fonduri eurpoene nerambursabile pe agriculturaTermenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . realizarea unui studiu de fezabilitate. transfrontalier, transnational si interregional. pesti ( sturioni, salau, calcan, somn african), crustacee, moluste, etc. O eficienta energetica mai mare de- a lungul Intregului lant ? productie, transport, distributie si utilizare finala ? va Imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. 1198 2006 din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, in urma unui proces de consultare a agentilor socio- economici, autoritatilor publice centrale si locale, sindicatelor, ONG- urilor si organizatiilor profesionala. Dambovita- Gratia- Poeni- Silistea- Scurtu Mare- Slavesti- Ciolanesti- Zambreasca- Dobrotesti, beneficiar CJ Teleorman. in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor utilizati in producerea de energie din surse regenerabile. In luna mai Programul Operational Regional inregistreaza cea mai mare crestere a gradului de absorbtie dintre cele 7 programele operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune. In perioada 15 octombrie ? 30 noiembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul Masurii 141 ? ? Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta?, PNDR. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 4 – Inginerie financiara
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 3: Masuri de interes comun. Infiintarea grupurilor de producatori – APEL DESCHIS . productie al unui amplasament existent ( ex. Pentru a beneficia de sisteme educationale si de formare profesionala de calitate, va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc. Organismul fonduri eurpoene nerambursabile pe agricultura competent responsabil cu primirea platilor de la Comisia Europeana aferente contributiilor din FEDR, FSE si FC este Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. Prioritati ale aceste masuri. Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole. Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. Pe de o parte, nu au acces la surse de finantare pentru a angaja consultanti, iar pe de alta parte exista o . serie de probleme nelamurite. El nu face referire la Programul National de Dezvoltare Rurala sau la Planul National Strategic care reflecta direct cererile Comisiei Europene si se refera la posibilitatea folosirii fondurilor disponibile in aceste domenii. Au fost contractate pana in prezent 586 de proiecte cu o valoare de 1, 50 de miliarde de euro, etapa de contractare fiind inca in desfasurare. Nota*: stadiul achizitiei terenurilor necesare investitiei, proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din fonduri eurpoene nerambursabile pe agricultura documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantare) Pentru proiectele de achizitii, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al beneficiarului, Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene (), Ajutorul de stat ( acolo unde fonduri nerambursabile ue este cazul) fonduri europene nerambursabile in agricultura sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru . calendar actualizat fonduri europene nerambursabile 2011 AM POSDRU a publicat noul calendar orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte pentru 2011 aferente fondurilor europene consultanta fonduri europene nerambursabile nerambursabile.

Page 1 of 332123456»102030...Last »