Fonduri Europene Pentru Proiecte Culturale

o 25%- pentru investiNiile noi avand drept scop protecNia apelor impotriva poluarii cu nitraNi proveniNi din surse agricole ( conform Directivei Consiliului 91 676 CEE, numai pentru tinerii fermieri ai masurii 112. Nu reprezinta o cheltuiala eligibila achizitionarea prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul muncitorilor si a utilajelor la punctul de lucru. 7. 3. 5. investitii ( publice si private) in cercetare si dezvoltare de 3% din PIB- ul UE. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile. Operatiunea 312 ? inclusiv transferurile la Instrumentul pentru Asistenta de Pre- Aderare – IPA si Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat – ENPI). dezvoltarea si promovarea fonduri europene pentru proiecte culturale abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. M141 Sprijinirea fermelor de semi- subzistenta. Axa prioritara 5. 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului. Masurile prioritare vizate in acest sens sunt grupate pe 4 directii de actiune. regiuni mai putin dezvoltate, al caror PIB pe cap de locuitor este sub 75 % din media Uniunii si care vor ram? ne in continuare prioritatea politicii. Este considerata intreprindere orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia. Pentru accelerarea cresterii economice, care va facilita convergenta veniturilor fata de media UE, este necesara realizarea de investitii pentru imbunatatirea competitivitatii, in special in ferme mici si mijlocii si in unitati de procesare cu potential de dezvoltare Accelerarea procesului de restructurare a fermelor mici si mijlocii si transformarea acestora in exploatatii viabile economic si imbunatatirea performantei economice a fermelor si a sectorului de procesare, pentru creste integrarea pe piata a produselor de calitate si pentru substituirea importurilor. Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie. Imbunatatirea mediului si a spatiului rural? Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la stat prin Programul Operatioan de Pescuit. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii. Societati comerciale sau societati cooperative care indeplinesc conditiile de eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. Aceste obiective sunt transpuse in tinte nationale suficient de ambitioase, dar si adaptate realitatilor nationale. pentru finantare si dezvolta proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare. Schimb de bune practici ( granturi). care este fonduri europene pentru proiecte culturale rolul unui manager de proiect. 14. 312 ? Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de microintreprinderi”
? organizarea fonduri agricole nerambursabile si participarea la expozitii de produse marine si din peste. Programe postdoctorale ( strategice). ca membri ai unei intreprinderi familiale. De asemenea, in cadrul acestui domeniu, operatiunea privind promovarea produselor turistice, au fost incluse in categoria beneficiarilor eligibili, asociatiile profesionale din turism, infiintate in baza Legii 356 2001. Programul operational sectorial ? Cresterea competitivitatii economice? ( numit in continuare POS CCE) reprezinta principalul instrument pentru realizarea primei prioritati tematice a Planului National de Dezvoltare 2007 ? 2013 – Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere – POS CCE contribuie de asemenea la implementarea celor cinci prioritati ale Cadrului National Strategic de Referinta. Apel deschis. 1. 5 Programe doctorale si post- doctorale in sprijinul cercetarii. Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani, care desfasoara in principal activitati agricole si comercializeaza o parte din productia obtinuta si a caror exploatatie agricola. Avand in vedere ca, potrivit Axei prioritare 3, beneficiarii sunt in marea majoritate institutii publice, inclusiv institutiile de invatamant si cercetare, care nu sunt inregistrate ca platitoare a taxei pe valoarea adaugata. fonduri agricole nerambursabile suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane accesare fonduri nerambursabile 2010 de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare.

Fonduri Europene Pt Micii Fermieri

Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al beneficiarului, Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene (), Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. 10. 45- 11. 15 Decernarea Diplomelor de Excelenta ? CAMPIONI ROMANI IN AFACERI?. d) lista producatorilor agricoli carora le presteaza servicii de . colectare a cadavrelor de animale, fonduri europene pt micii fermieri in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat. In cadrul Masurii 121 sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al Romaniei. IMPORTANT! verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2: Imbunatatirea mediului si a spatiului rural. Solicitanti eligibili pot fi. 3. 1 Promovarea culturii antreprenoriale. 312 ? Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de microintreprinderi”
? IMM- urile si intreprinderile mari. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe. Cabinete veterinare. Dupa identificarea acestuia, avand in vedere o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza unei societati de consultanta sau Directiei judetene pentru Agricultura si dezvoltare Rurala, Oficiului Judetean de Plati pentru dezvoltare rurala si pescuit. Operatiunea c): Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. In opinia acestuia, monitorizarea absorbtiei trebuie sa fie un exercitiu permanent din perspectiva autoritatilor, care sa cuprinda in analiza nu doar dimensiunea cantitativa, adica gradul de absorbtie, ci mai ales dimensiunea calitativa, respectiv impactul utilizarii fondurilor sau ? return on investment?. de schimbarile din acest sector, precum si asigurarea de venituri alternative din activitati, altele decat pescuitul. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale. Sunt agricultor de aproape 40 de ani, avand o ferma de dimensiuni modeste ( aprox. imbunatatirea pietei locurilor de munca ( crearea de noi locuri de munca, crearea si sau mentinerea locurilor de munca pentru femei si tineri, imbunatatirea conditiilor de munca si siguranta muncitorilor, mentinerea locurilor de munca existente). tips & tricks pentru proiecte de succes. Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 este valabil pentru. Prioritati propuse pentru finantare in cadrul Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2014 – 2020. Buna ziua, Intentionez fonduri europene pt micii fermieri sa depun un proiect pe masura 112. Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate In vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007- 2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentelor structurale. Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale? O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la accesarea fondurilor nerambursabile sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). Creterea volumului producNiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenNa sa devina viabile economic. Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze . ianuarie- februarie 2011 Domeniu proiecte nerambursabile 2010 major de interventie 2 – Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe fonduri nerambursabile 100% piata muncii
” Impreuna pe piata muncii” – data lansare estimativa. scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia constituirii microintreprinderii. Imbunatatirea mediului si a spatiului rural. Ce parere aveti? destinat sa consolideze . Pentru Axa prioritara 4, domeniul major de interventie 4. 3 sunt prevazuti urmatorii indicatori de rezultat, pentru monitorizarea si evaluarea programului:

- 1500 de microintreprinderi sprijinite pana in 2015 ( rezultat imediat, direct). Panouri solare cu bani europeni. 50% pentru cercetarea industriala.

Fondul European Agricol De Dezvoltare Regionala

uri. 4 alin. Alocarea financiara Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4. 000. 000 lei. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). ISD sunt atrase, de obicei, In regiunile mai dezvoltate, ceea ce conduce la cresterea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni. Se acorda prioritate pentru proiectele care realizeaza investitii in. n continuarea procesului inceput prin elaborarea Planului National Strategic ( PNS), au avut loc alte c? teva int? lniri cu factorii interesati, Comisia Europeana si alti parteneri, in vederea realizarii Programului Operational, cu contributia grupurilor tematice de lucru infiintate in acest scop. AXA credite nerambursabile pentru agricultura PRIORITARA 7 Asistenta tehnica. fonduri phare nerambursabile Tilul proiectului. si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare co- incinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. In ceea ce priveste Tintele naTionale si masurile prioritare pentru atingerea acestora amintite in Strategie, trebuie precizat faptul ca rata de ocupare asumata de Rom? nia trebuie sa ajunga la 70% pentru grupa de v? rsta 20 ? 64 la orizontul anului 2020. Lseg. dr. E N J = lungimea segmentelor de drum European National Judetean pentru care se construieste o ruta alternativa ldr. pr. 312 ? Sprijin pentru crearea  i dezvoltarea de microintreprinderi”
? 313 ? incurajarea activitaNilor turistice” Nota: * Masurile pot fi accesate numai din momentul in care devin operaNionale. Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia fondul european agricol de dezvoltare regionala si Portugalia pana In 2010. Orientarile metodologice descriu principalele elemente ale diverselor tipuri de documente programatice care urmeaza a fi elaborate, precum si etapele procesului de programare. 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. intreprinderi mici si mijlocii. 6. 3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa fondul european agricol de dezvoltare regionala Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. 3. 2. 2. 1974/ 2006, cum ar fi. SecNiunea A a Planului de afaceri, se va completa de catre solicitant pentru obNinerea sprijinului in cadrul Masurii 141, in situaNia in care solicitantul nu prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Pentru a demonstra ca practica in principal activitati agricole, solicitantul trebuie sa faca dovada ca veniturile din activitatile agricole reprezinta cel putin 50% din total venituri din exploatare. 1 membru din cadrul DGRFE – Directia implementare proiecte. Pe intreaga perioada a procesului de evaluare si aprobare afaceri cu fonduri nerambursabile a cererii de finantare, solicitantul poate cere in scris AMPOST informatii privind stadiul procesului, AMPOST avand obligatia de a raspunde solicitarii in maximum 5 zile lucratoare. In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi. Crearea unei noi unitati de productie . Prin programul Impreuna pentru fiecare, Rompetrol promoveaza parteneriatul intre societatea civila, autoritatile locale, companiile private si comunitatea in ansamblul ei.

Fonduri Europene Ferma Fazani

1), solicitantul, respectiv prestatorul de servicii, trebuie sa completeze cererea initiala anuala prevazuta la art. realizarea unei analize cost- beneficiu. Indeplinirea criteriilor de eligibilitate si identificarea obiectivelor de investitie proiecte nerambursabile 2010 3. 2. 2. 1. Prin Masura 312 ? silviculturii – data lansare estimativa. investitiile In infrastructura vor Imbunatati calitatea retelelor rutiere si fonduri europene ferma fazani feroviare, precum si a navigatiei pe Dunare ( axele prioritare TEN- T nr. Economie sociala si solidaritate? Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. formarea si perfectionarea initiala si continua personalului didactic, formatorilor, personalului de conducere din educatie prin utilizarea unor mecanisme de monitorizare si a sistemelor de asigurare a calitatii. 1198 2006 din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit, in urma unui proces de consultare a agentilor socio- economici, autoritatilor publice centrale si locale, sindicatelor, ONG- urilor si organizatiilor profesionala. Operatiunea 2: Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Obiectiv general: Cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea fonduri europene ferma fazani creste?, puncteaza Emanuel Rauta. Investitii in procesare si marketing – APEL DESCHISAXA 3. Valoarea acestui indicator in Rom? nia a crescut constant in ultimii ani, de la 18, 4% in 2007 la 22, 8% in 2011, principalii credite nerambursabile factori determinati fiind cresterea parasirii timpurii a scolii, fenomenul migratiei in strainatate, dar si ocuparii tinerilor in economia informala. 1) si sa o depuna individual sau prin reprezentant legal imputernicit delegat, . inainte de prestarea serviciilor de colectare a cadavrelor de animale pentru care se solicita ajutor de stat, la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti pe raza caruia isi desfasoara activitatea producatorul agricol, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului care aproba plafonul anual total pentru schema de ajutor de stat. Calitate in formarea profesionala continua. Raspuns depunere proiect masura 112 APDRP. II. 5. 1. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2. Acest program va sprijini statele membre din UE pentru a atinge obiectivul pana in 2020 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sere cu 20% precum si cresterea utilizarii energiei regenerabile cu 30 de procente. Prin Programul Operational pentru Pescuit 2007- 2013. ID 50679), cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 ? Regulile generale privind Fondurile Europene sunt stabilite dupa Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. se incadreaza in Axa III ? In perioada 15 octombrie ? destinate sa sprijine dezvoltarea regionala si locala si sa favorizeze cooperarea Intre orase si regiuni. Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie fonduri nerambursabile phare 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? 9. Transmit AM POR cererile de plata verificate. 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18. 20% – contribuNia Guvernului Romaniei. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. 4. 1. 2. Ambasada Frantei ofera maxim 20. 000 de lei proiect iar contributia ONG- urilor trebuie sa fie in cuantum de 50% din suma eligibila a proiectului. CSNR vizeaza armonizarea tuturor acestor prioritati Intr- o strategie coerenta, care sa fie adecvata pentru Romania, dar care sa se si conformeze strategiilor Uniunii Europene, inclusiv Strategia de la Lisabona, si sa aiba ca efect dezvoltarea economica si cresterea numarului de locuri de munca.

Fonduri Europene Nerambursabile Salon Infrumusetare

Ordinea in care este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. Activitatile eligibile sunt. care este rolul unui manager de proiect. In 2009 Hewlett Packard a avut un profit net de peste 4 milioane de euro si o cifra de afacere de peste 40 de milioane de euro. Nota*: proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantre) Pentru proiectele de studii, asistenta in supervizare si similare conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta documentatiei de atribuire. 3. 2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii. 1. 4 Calitate in formare profesionala continua. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul Operatiunii. 7 sau art. productivitate crescuta pentru industria si serviciile din Romania si, implicit, o crestere economica mai pronuntata si un nivel de trai imbunatatit Sistemele de transport eficiente reduc costurile at? t pentru industrie c? t si pentru persoanele fizice. fonduri europene nerambursabile salon infrumusetare construirea de micro- unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie proprie . si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de dezvoltare Centru, Nord- tva fonduri nerambursabile Vest, Nord- Est, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. Finantare programe de sanatate si mediu. 36 1991). Strategiile europene orizontale/ sectoriale cu impact asupra prioritatilor de dezvoltare si obiectivelor care trebuie atinse de Statele Membre. Consultanta fonduri structurale, fonduri europene nerambursabile Serviciile noastre de consultanta pentru a obtine finantare din fonduri structurale fonduri europene nerambursabile. individual i independent, ca persoane fizice autorizate. CCT- CTI este coordonat in parteneriat de Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul pentru Societatea Informationala care asigura si secretariatul comitetului, av? nd rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. strategia va contribui la construirea unei baze de productie si antreprenoriale dinamice, va sprijini crearea si dezvoltarea de noi afaceri, In special prin investitii In produse si servicii de calitate. 43- 36 din Regulamentul Comisiei nr. Buna ziua, Intentionez sa depun un proiect pe masura 112. anexele cuprinzand proiectele de asistenta tehnica pe anul N, documentatia de atribuire ( conform pragurilor din OUG nr. 34 2006 cu modificarile si completarile ulterioare) Fondurle Europene, sunt instrumentele financiare prin care UE actioneaza pentru eliminarea diferentelor economice intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . Valoare totala a investitiei este de 1. 464. 952 lei, cheltuielile eligibile fiind de 1. 231. 052 lei. sau ? Ferma de semi- subzistenNa a PFA Grigore Ilie, comuna. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism. NU in cadrul acestei masuri. Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor. Acte proiecte nerambursabile 2010 necesare. c) fonduri europene nerambursabile pentru imm efectivul de vaci de lapte pentru care se solicita ajutor specific anual trebuie mentinut in exploatatie pe perioada derularii schemei de sprijin. scaderea gradului de complexitate a FSE, cu accent pe simplificarea procedurilor pentru micii beneficiari. fonduri europene nerambursabile salon infrumusetare In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc.

Fonduri Europene Oierit

durata proiectului este de 30 de luni. Contributia Guvernului Romaniei ? Finantarea nerambursabila acordata prin Masura 312 ? ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? fost necesara pentru achizitionarea de utilaje, echipamente specifice si dotari in vederea asigurarii fluxului tehnologic pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de productie. al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru I. M. M. Programele de mici dimensiuni vor fi scutite de o reexaminare a Comisiei. Procentul de co- finantare variaza de la 0 % la 75 % din cheltuielile eligibile, in functie de Program Operational, Beneficiar, Domeniu de Interventie, Masura si Domeniul de Operatiune. In calitate de coordonator national al asistentei nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, ACIS are atributii si responsabilitati atat In ceea ce priveste asistenta financiara de pre- aderare, cat si In ceea ce priveste coordonarea gestionarii fondurilor structurale si de coeziune. Procesul de evaluare selectie a cererilor de finantare finantari nerambursabile imm fonduri europene nerambursabile 100% condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. din perspectiva asigurarii asistentei juridico- contractuale a beneficiarilor de finantare europeana. 2) daca pun in proiect si achizitionarea terenului, exista vreun coeficient UDE la hectar. Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. Operatiunea 314 ? Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni Broadband? 3000 de noi locuri de munca permanente, create in microintreprinderile sprijinite pana in 2015 ( rezultat indus, indirect) Solicitanti eligibili pot fi: Societati comerciale sau societati cooperative care indeplinesc conditiile de eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. o 10% – pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaNiuni: ? imbunataNirea eficienNei utilizarii  i depozitarii ingra amintelor cu azotat”, ? instalaNii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole  i in cadrul obtinere fonduri europene nerambursabile proceselor de prelucrare  i comercializare”. 3. 1. 2. Pentru a reintegra c? t mai multe persoane in c? mpul muncii si pentru a le ajuta sa iasa din saracie, Europa trebuie sa rezolve o serie de probleme legate de lipsa de competente, mobilitatea scazuta a fortei de munca, performantele reduse ale sistemelor de invatam? nt si politicile privind piata muncii. Proiectele se depun in cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. Exemplu Hewlett Packard HP. construirea sau amenajarea unui centru de vanzare directa catre consumatorii finali, in interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute in cadrul fermei de acvacultura. si Cooperatie ( O. T. I. fonduri europene oierit M. M. C. Intr- un interviu acordat astazi pentru Adevarul Europa astazi, comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Dacian Ciolos a subliniat din nou necesitatea realizarii de catre Guvernul Romaniei a unei strategii pentru agricultura si dezvoltare rurala care sa fie asumata fonduri europene oierit politic de catre toate partidele, nu doar de catre puterea de la acel moment. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca urmatoarele obiective principale.

Fonduri Nerambursabile Zona Urbana

Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate. utilizarea eficienta a instrumentelor specifice, imbunatatirea procesului de recrutare si implementarea unui sistem de gestionare a performantei bazat pe rezultate corelate cu un sistem de recompense adecvate. 1. 2 Invatamant superior de calitate. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24% conform APDRP. RO Agentia de Plati pentru dezvoltare Rurala si Pescuit, care a contractat pana in acest moment 27. 916 de proiecte cu o valoare de peste 3, 7 miliarde de euro. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? AXA PRIORITARA 3 ? Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate. Cate din aceste criterii le puteti indeplini?) Nu incercati sa va transformati un hobby intr- o afacere pentru ca de cele mai multe ori se transforma intr- un esec si va poate da peste cap din punct de vedere financiar. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. Promovarea incluziunii sociale Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea economiei sociale
” Pentru o viata mai buna” – data lansare estimativa. Calitate in serviciile de ocupare? ( strategice). Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr. 2052 bis 1528 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale. Fondurile disponibile sunt de 150. 000. 000 euro, iar suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 1. 500 euro an ferma de semisubzistenta. Furnizarea de programe de formare profesionala, finalizate cu obtinerea de certificate oficiale recunoscute la nivel national care atesta dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia fonduri nerambursabile zona urbana de tva fonduri nerambursabile operator introducere, prelucrare si validare date Creare de egalitate de sanse la oportunitati de angajare, cresterea competitivitatii, mobilitatii, nivelului de educatie, increderii in sine Instruire in accesare fonduri nerambursabile tehnici de cautare a unui loc de munca. organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). organizarea si participarea la expozitii de produse marine si din peste. Cofinantarea de 30% din partea solicitantului poate fi o povara daca nu o poate acoperi si de cele mai multe ori e foarte important fonduri nerambursabile zona urbana sa va ganditi bine daca ceea ce va propuneti sa faceti e un produs serviciu cu succes pe piata. atingerea obiectivului ? 20/ 20/ 20? in domeniul energiei si al schimbarilor climatice. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea decalajelor existente Intre regiuni In termeni de credite nerambursabile pentru agricultura productie, productivitate si ocupare. 12. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Fondurile europene au fost stimulate cel mai mult de CEC BANK. iii. Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor.

Fonduri Europene Pt Universitati

reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. POSDRU. Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. De la demararea programelor PNDR in martie 2008, au fost selectate pentru a fi contractate 14. 039 de cereri de finantare, dintre care pana in prezent au fost contractate efectiv aproximativ 98%. Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma. apdrp. ro a anuntat lansarea masurii 112 incepand cu 1 iulie 2011. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. construirea si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzandu- le si pe cele pentru protectia mediului. In cadrul negocierilor pentru Capitolul 21 ” Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale”, discutiile tehnice cu Comisia Europeana. Datorita extinderii perioadei de contractare cu inca trei luni, Romania . va putea absorbi in totalitate fondurile din cadrul Facilitatii Schengen, care ajung la aproximativ 476 milioane proiect fonduri europene nerambursabile de euro, si astfel vor putea fi finalizate actiunile prevazute in strategia nationala pentru aderarea la spatiul Schengen, precum si respectarea calendarului asumat, respectiv aderarea in martie 2011. individual si independent, ca proiecte de finantare nerambursabile persoane fizice autorizate. Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE. Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie. Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii. crearea de instrumente de comunicare si valorificarea mediului si a peisajelor si evenimentelor . Fiti realisti atunci cand doriti sa incepeti o afacere pentru ca orice afacere o incepeti cu scopul de a produce BANI. Printre utilajele achizitionate prin proiect se numara o unitate laser pentru maruntirea siliciului, o unitate pentru sortarea celulelor solare, o unitate pentru curatare si uscarea sticlei, o unitate cu doua module de taiere pentru aluminiu, o unitate automata de taiere a conectorilor pentru colturi, cat si o unitate pentru imbinarea profilelor din aluminiu. Impreuna cu Masura 123, doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13 2008 si XS28 2008 avand ca domeniu de activitate industria alimentara si respectiv, industria forestiera. Criteriile pe care o intreprindere trebuie sa le respecte pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie sunt in conformitate cu prevederile Legii nr. Dupa activitatea desfasurata. extinderea si modernizarea retelelor de transport, distributie si furnizare a fonduri europene pt universitati energiei electrice,. 1. 2. 2. Valoarea proiectelor contractate depaseste 58 de milioane euro. in intervalul 02. 06. 2011 ora fonduri nerambursabile 100% 09. 00 si 23. 08. 2011 ora 9. 00 se pot inscrie si depune un numar nelimitat de proiecte. Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fonduri europene pt universitati fermieri? necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica. In prezent, potrivit siteului dedicat programului REGIO, municipiul Botosani se claseaza pe locul II dupa Piatra Neamt si inaintea municipiilor Iasi, Suceava, Bacau si Vaslui.

Fondurile Europene Pentru Dezvoltare Rurala

Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil. b) Investitii in activitati recreationale. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente. 151 milioane lei. In cadrul pachetului care se negociaza cu Comisia Europeana, CSNR reprezinta strategia globala de utilizare a FSC, iar diversele PO reprezinta instrumentele prin care se realizeaza diversele prevederi ale CSNR. 10 milioane de euro. Pentru sectorul legume. 4. 1. Proiectul va indeplini urmatoarele actiuni. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. 9. Pentru persoane fizice, un transport mai bun presupune economisire de timp si oportunitati crescute pentru alegerea locului fondurile europene nerambursabile de munca dar si o diversificare a ofertei de bunuri de consum si a posibilitatilor de petrecere a timpului liber. au fost alocate fonduri europene in valoare de 40 milioane euro pentru Axa prioritara 3. Noua strategie se concentreaza asupra urmatoarelor domenii- cheie. Orientarile metodologice descriu astfel principalele elemente ale diverselor tipuri de documente programatice care urmeaza sa fie elaborate, precum si etapele procesului de programare ? inclusiv metodele de analiza a nevoilor de dezvoltare, de formulare a strategiei si de desfasurare aprocesului de consultare in parteneriat. Pentru a veni in ajutorul beneficiarilor a public ghidul solicitantului spre consultare. Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane. Submasura 125 b ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea silviculturii?. Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. 10. 45- 11. 15 Decernarea Diplomelor de Excelenta ? CAMPIONI ROMANI IN AFACERI?. Prin Masura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de 1. 500 de Euro an ferma de semi- subzistenta. Pentru programele operationale sectoriale si regionale, In cadrul ministerelor de linie corespunzatoare, a fost desemnata cate o Autoritate de Management, responsabila cu gestionarea si implementarea fiecaruia dintre programele operationale, dupa cum urmeaza: De asemenea, Ministerul Finantelor Indeplineste functia de Autoritate de Certificare si Plata, care elaboreaza si Inainteaza cererile de plata si primeste de la Comisia fondurile europene pentru dezvoltare rurala Europeana ghid fonduri nerambursabile sumele aferente Fondurilor Structurale si de Coeziune; In vederea Inaintarii cererilor de plata catre CE, certifica declaratiile de cheltuieli. Programul ofera sprijin comunitar regiunilor maghiare Szabolcs- Szatm? r- Bereg, Hajd?- Bihar, B? k? s, Csongr? d fondurile europene pentru dezvoltare rurala si judetelor romane Satu- Mare, Bihor, Arad si Timis. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . cota de cel putin 20 % din FSE ar trebui dedicata actiunilor de incluziune sociala. b) Investitii in activitati recreationale. Colaborarea intre autoritatile locale pe tema imbunatatirii cadrului de desfasurare a vietii?. Implementarea finantari europene nerambursabile proiectelor de cooperare. Se considera vreun coeficient UDE daca as fora si eu sa spunem la 250 m adancime? ID 50679), cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 ? In mod special, este necesara consolidarea In continuare a managementului fondurilor comunitare pentru utilizarea eficienta a acestora In scopul promovarii dezvoltarii economice si sociale.

Fonduri Europene Terenuri Agricole

Bun. 40% – sprijin nerambursabil ( sprijinul maxim nerambursabil va fi de 20. 000 Euro). Comisia Europeana a sistat accesare fonduri nerambursabile toate platile din cadrul axei II aferent POR Programul Operational Regional in urma raportului preliminar de audit ce s- a desfasurat in perioada martie- aprilie 2011 si va presupune verificarea tuturor cererilor de finantare din cadrul acestor axe. Actiunile Intreprinse In cadrul FEDR Incearca sa atenueze problemele economice, sociale si ecologice cu care se confrunta mediile urbane. Submasura 125 fonduri europene terenuri agricole a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. Astfel, av? nd in vedere resursele financiare limitate, trebuie sa se puna accentul pe proiectele si politicile fonduri europene terenuri agricole cu o mai mare rentabilitate economica si cu un grad crescut de utilitate, fata de cele anterioare. Dr. Orice intreprindere care nu respecta aceste criterii este intreprindere mare. Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea acordului de parteneriat ( CIAP) si 12 comitete consultative organizate ca secTiuni ale CIAP. din PNDR. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial si Invatarea pe parcursul Intregii vieti se vor afla In centrul politicilor In domeniu, iar angajatorii vor fi Incurajati sa investeasca In capitalul uman. Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. In acest caz, Agentia va aplica beneficiarului dobanzi si penalitati in procentul stabilit conform dispozitiilor legale in vigoare. din punct de vedere procedural sau legal, cum ar fi modalitatea . de rambursare a taxei pe valoarea adaugata sau statutul proprietatii?, a adaugat Emanuel Rauta. De exemplu, in anumite localitati, scolile fac obiectul . unor cereri de retrocedare, in alte cazuri nu exista documente . corespunzatoare de proprietate. Uniunea a raspuns rapid acestei noi provocari, initial printr- un ? Plan European de Redresare Economica? si, ulterior, prin g? ndirea unei noi strategii economice mai realiste pentru orizontul anului 2020. In cadrul ghidului solicitantului pentru masura 112 exista o lista cu pomi pentru care se acorda un punctaj mai mare. Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regionala este de a asigura asistenta financiara In scopul corectarii principalelor decalaje Intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni. Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. Regiunile Centru, Nord – Vest, Vest si Sud Est ? 120 milioane lei. investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare La acest criteriu de selecNie, se va acorda punctaj numai daca solicitantul ii propune in Planul de afaceri sa realizeze investiNii, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare minime pentru protecNia gainilor ouatoare – sistemul de cuti imbunataNite, conform Directivei Consiliului nr. Gheorghe si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov. Proiectele vor fi in valoare de maxim 25. 000 de euro, iar contributia fiecarui solicitant va fi fonduri europene nerambursabile turism in cuantum de 10%. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Scopul si obiectivele asociatiei si fundatiei ADI prevazute credite nerambursabile in statut, trebuie sa fie in conformitate cu activitatile care vizeaza proiectul, activitati de interes public si negeneratoare de profit. Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? apdrp. ro a anuntat lansarea masurii 112 incepand cu 1 iulie 2011. 15 3. Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Aceasta axa vizeaza crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, ce au importanta regionala si locala in special pentru reabilitarea siturilor industriale, sprijinirea initiativelor antreprenoriale pentru a facilita locuri noi de munca si o cresterea durabila a economiei. Solicitanti eligibili societati comerciale, societati cooperative din categoria microintreprinderilor. Proiectele aprobate sunt. diversificarea activitaNilor i veniturilor.