Tag Archives: fonduri europene nerambursabile pentru tineri

Fonduri Europene Nerambursabile Azil De Batrani

Acest proiect este desfasurat in parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj- Napoca. In cadrul acestui proiect se ajutorul consta in absolvirea unui curs de formare dezvoltare profesionala si calificare recalificare profesionala in limita unei sume de 1000 de lei. Numele proiectului este. 7. 1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU. dezvoltarea de retele de afaceri, a parteneriatelor public- privat, sprijin pentru furnizarea de servicii grupurilor de IMM- uri, hranirea antreprenoriatului si a inovarii. Pentru a participa la trainingul ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate? trebuie sa achiti din timp taxa de 400 RON + TVA. Pentru a demonstra ca practica in principal activitati agricole, solicitantul trebuie sa faca dovada ca veniturile din activitatile agricole reprezinta cel putin 50% din total venituri din exploatare. desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. Atat zonele urbane cat si zonele rurale se confrunta cu probleme legate de infrastructura ( din cauza investitiilor insuficiente), de dezvoltare economica locala si de mediul social. fost necesara pentru achizitionarea de utilaje, echipamente specifice si dotari in vederea asigurarii fluxului tehnologic pentru fonduri nerambursabile pensiuni desfasurarea corespunzatoare a activitatii de productie. Sectorul vegetal. Vizualizati aici lista proiectelor finantate in cadrul masurii 312. Organizatii neguvernamentale profesionale care sprijina initiativa privata IMM. Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312? Cele mai multe proiecte au fost pentru cabinete veterinare, cablu Tv in mediu rural, activitati traditionale etc. februarie- martie 2011
” Scoala pentru toti”- data lansare estimativa. Acest tip de proiect se finanteaza in baza schemei de ajutor de minimis denumita ” Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare in parteneriat”, aprobata prin Ordinul Ministrului nr. Spitalul Judetean Dambovita, Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Spitalul Judetean de Urgenta ? Dr. AXA PRIORITARA 1 ? 1). Aceasta va presupune un set de actiuni articulate si concertate in investitii de capital, cercetare si dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( in special cu valoare adaugata scazuta) si fonduri europene nerambursabile azil de batrani in cele cu valoare adaugata crescuta. IULIE 2009. Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Adica, pe de o parte, o masura punitiva, de consultanta fonduri nerambursabile tip taxa aplicata de Guvernul Romaniei si pe de alta parte acordarea subventiilor doar celor care lucreaza terenurile. Sprijinirea investitiilor in extinderea fonduri europene nerambursabile azil de batrani si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si fonduri europene nerambursabile pentru tineri realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Fonduri Nerambursabile Nuci

Pentru fonduri nerambursabile nuci a promova un procent de absorbtie mai buna in perioada 2014- 2020, efortul de elabora, fonduri nerambursabile nuci procesa si gestiona fondurile europene revin mecanismelor de consultare, institutii care vor avea rol consultativ, care vor participa in procesul de distribuire a fondurilor, care vor avea rol de decizie. Pentru accelerarea cresterii economice, care va facilita convergenta veniturilor fata de media UE, este necesara realizarea de investitii pentru imbunatatirea competitivitatii, in special in ferme mici si mijlocii si in unitati de procesare cu potential de dezvoltare Accelerarea procesului de restructurare a fermelor mici si mijlocii si transformarea acestora in exploatatii viabile economic si imbunatatirea performantei economice a fermelor si a sectorului de procesare, pentru creste integrarea pe piata a produselor de calitate si pentru substituirea importurilor. Ordin MEF nr. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe); b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Bucuresti- Ilfov, Sud- Vest Oltenia, Centru a expirat. Puncte de vedere ale profesionistilor in consultanta si ale beneficiarilor de finantare europeana. Dupa ce se familiarizeaza cu cerintele si criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, beneficiarul va demara fonduri europene nerambursabile pentru tineri alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile. Cine poate sa solicite finantare: Solicitantii sunt intreprinderi ( IMM- uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala. in urma depunerii a peste 3. 039 de cereri de finantare, suma alocata prin PNDR acestei Masuri, pana in anul 2013, respectiv 1, 57 miliarde de euro, a fost depasita de aproape cinci ori. Oficialii din cadrul Primariei Iasi au redactat insa planuri. 13. In martie Ministerul Mediului si al Padurilor a semnat contractele de finantare pentru 3 proiecte de management integrat al deseurilor din Olt, Dambovita si Calarasi. Pentru a putea primi sprijin accesare fonduri nerambursabile 2010 in cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii. 10. 45- 11. 15 Decernarea Diplomelor de Excelenta ? CAMPIONI ROMANI IN AFACERI?. 1. 2. 3. Activitatile proiectului sunt. Astfel de parteneriate contribuie la rezolvarea problemelor comunitatii. Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea acordului de parteneriat ( CIAP) si 12 comitete consultative organizate ca secTiuni ale CIAP. Cladirea Colegiului National ? Ioan Slavici? 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. Pentru a fi clasificat ca fermier pentru aceasta masura, solicitantul de sprijin public trebuie sa demonstreze ca veniturile din agricultura reprezinta cel putin 25% din veniturile totale si ca timpul destinat muncii in agricultura reprezinta cel putin 25% din timpul de munca total fectuat. in situaNia in care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse in cadrul unei sesiuni se situeaza peste valoarea totala alocata acesteia, atunci proiectele prin care se solicita sprijin pentru fermele de semi – subzistenNa sunt supuse unui sistem de selecNie, in baza caruia fiecare proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de selecNie: Solicitantul este membru, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, fonduri europene nerambursabile imm al unei forme asociative recunoscute conform legislaNiei naNionale in vigoare Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ata eaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative:
- grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu Legea nr.

Fonduri Europene Pentru Deschiderea Unui Azil De Batrani

Achizitionarea licentelor software pentru server, pentru operarea calculatoarelor personale tip desktop portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office. 1) Sprijin pentru beneficiari in implementarea proiectelor finantate din fondurile ESI, precum si pentru promovarea fonduri europene pentru deschiderea unui azil de batrani utilizarii fondurilor si a rolului politicii de coeziune catre beneficiari si publicul larg. inchiderea a 6 depozite urbane neconforme si asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor. reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . A doua sansa in educatie ( strategice). Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 425 milioane lei . Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. un accent deosebit, inca din stadiul incipient al procesului de programare, asupra sistemului si regulilor de implementare a programelor. Achizitionarea unui website de prezentare a companiei ONG- ului. Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. Semnarea contractului fonduri europene pentru deschiderea unui azil de batrani de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale fonduri nerambursabile pentru apicultura de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale in fonduri europene nerambursabile pentru tineri vederea facilitarii accesului la fonduri europene nerambursabile pentru apicultura fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. Calendar lansare fonduri europene nerambursabile iunie. Va stam la dispozitie pentru serviciile nostra de consultanta si proiectare cu echipa noastra de profesionisti dispusi sa ducem la indeplinire proiecte de succes. R. In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate. Autoritatile bulgare au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca lobby printre statele membre UE pentru a obtine extinderea cu cateva luni a datei- limita pana la care cele doua tari trebuie sa absoarba fondurile acordate pentru aderarea la spatiul Schengen. individual si independent, ca persoane fizice autorizate. Teritoriul comunei se afla in bazinul hidrografic Siret. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. Ajutor pentru mame si femei din fonduri europene nerambursabile. Directia de Asistenta Comunitara Iasi va oferi subventii sub forma de ajutor pentru mame si femei din fonduri europene nerambursabile in perioada 2011- 2013 in special pentru mamele aflate in concediude crestere a copiilor pana la 2- 3 ani in conformitare cu OUG 111 2010 ? modul de acordare a indemnizatiei si concediului pentru cresterea copilului.

Fonduri Nerambursabile Pentru Ferme Familiale

1. fonduri europene nerambursabile pentru tineri 2. 5. 4. 1. 3. care sunt sursele de finantare. al structurii, metodei si curriculei, fonduri nerambursabile pentru ferme familiale a componentelor de educatie antreprenoriala din intreg invatamantul romanesc ( dar si din celelalte zone de educatie si formare antreprenoriala) la un standard european de educatie antreprenoriala. Data limita. Fondurile Structurale sunt concentrate pe cateva obiective prioritare; de fapt, o mare parte a acestora acopera un numar limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea lor, iar resursele ramase sunt dedicate anumitor grupuri sociale care se confrunta cu dificultati In toata Uniunea Europeana, fara a satisface criterii geografice speciale. Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor. Transmit AM POR cererile de plata verificate. Totodata, fonduri nerambursabile pentru ferme familiale zonele rurale depind excesiv de agricultura. Proiecte si activitati eligibile: Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati:

- activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). Ponderile cele mai scazute ale tinerilor in afara educatiei, formarii si ocuparii se inregistreaza in tari precum Olanda, Austria, Germania sau Republica Ceha . Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Apel deschis. Cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, a padurilor cu rol de protectie impotriva factorilor naturali si antropici daunatori, precum si de asigurare a functiilor recreative, pe baza rolului multifunctional al acesteia. se incadreaza in Axa Prioritara I ? Creterea volumului producNiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenNa sa devina viabile economic. scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 ( patru) salariati, angajati pe durata nedeterminata. Mediu si schimbari climatice. Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . Investitiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii si stabilirea legaturilor locale cu retelele nationale, europene si inter- continentale care conecteaza Romania la pietele internationale. Fondurile nerambursabile se pot epuiza inainte de 2013, avand in vedere ca exista un interes foarte mare pentru acest tip de investitii. etc ( desi sunt mai costisitoare ca investitie, aduc un venit mult mai mare, si pot avea o durata de viata mult mai mare). productie al unui amplasament existent ( ex. Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). 155/ 2008. imbunatatirea calitatii serviciilor de fonduri nerambursabile 2009 sanatate si ingrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate. modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie). Ca diferenta majora Intre PND si CSNR, este de mentionat ca, din punct de vedere al finantarii, CSNR este sustinut exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte finantari ( programe de investitii nationale si locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc. Pe aceasta linie pot aplica si institutiile publice ( comunele), asoctiile de dezvoltare intercomunitare ADI intre comune si ONG- urile. infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru . Lu? nd in considerare doar tinerii cu v? rste intre 18- 24 ani care nu se afla pe piata muncii, in nici o forma de educatie sau formare profesionala si nu cauta un loc de munca. Procesul de management si implementare fonduri nerambursabile imm 2010 a POS CCE Operatiunea c). Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? Femei 2010?. AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc. 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T. Asta inseamna ca ve- ti primi bani pentru pentru achiitionarea pomilor si pentru plantare, amenjarea terenului etc.

Fondul European Pentru Piscicultura

O 1. 1. 1. A1 ? Fiecare proiect va avea obligatoriu titlul astfel constituit incat sa rezulte numai numele beneficiarului  i localizarea proiectului ( ex. Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. ro a deschis linia de finantare pentru masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de milioane de euro, defalcata pe cele obtinere fonduri europene nerambursabile 4 actiuni eligibile din cadrul masurii . Plati de Agro- mediu. Astfel, ca urmare a acestei decizii, autoritatile romane vor putea finaliza proiecte esentiale din domeniul managementului si controlului frontierei externe a UE, precum si modernizarea si reabilitarea consulatelor Romaniei la standarde Schengen. 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T. Servicii de ocupare eficiente? ( granturi). Pentru a fi clasificat ca fermier pentru aceasta masura, solicitantul de sprijin public trebuie sa demonstreze ca veniturile din agricultura reprezinta cel putin 25% din veniturile totale si ca timpul destinat muncii in agricultura reprezinta cel putin 25% din timpul de munca total fectuat. Orientarea integrata 10. 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind stabilite Autoritatile de Management si Organismele Intermediare. Cele 4 recomandari in domeniul ocuparii sunt. In judetul Vaslui ( si in special in zona dumneavoastra) sunt mai multe exploatatii de dimensiuni mici si medii care se confrunta cu probleme similare. O privire scurta aruncata pe paginile de internet a Autoritatilor de management in domeniul fondurilor europene scoate la iveala ca administratia si institutiile publice nu se inghesuie sa acceseze fonduri europene. DMI 1. 4. Societate agricola ( infiintata in baza Legii nr. Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii fonduri nerambursabile apicultura de finanNare. Un eveniment la nivel national va fi organizat in 12 si 13 octombrie 2010 la Bucuresti si va fi urmat de doua evenimente regionale la Cluj in data de 14 octombrie si respectiv la Iasi in data de 20 octombrie. Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale . infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi. dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri ( parcuri industriale, logistice, fondul european pentru piscicultura de afaceri, etc). Autozitatie de mediu insotita de Nota de constatare Autorizatie sanitara + proces verbal de constatare, etc). reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 4 – Inginerie financiara
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 3. Proiectul va indeplini urmatoarele actiuni. Beneficiari eligibili: Pot beneficia de alocare financiara nerambursabila persoanele juridice care sunt intreprinderi mici sau mijlocii ( asa cum sunt definite in Legea 346 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare) care depun proiecte in cadrul prezentei scheme de finantare si care indeplinesc urmatoarele conditii specifice 1. 3. 2. 2. 1. 4. 2. Ordin MEF nr. Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti . POSDRU. Georgeta GHETE- DANAU, Director ? Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti ( CRFB). si are ca fondul european pentru piscicultura urmatoarele obiective principale. functionarea initiativelor de dezvoltare locala. CSNR face legatura Intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite In Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, si prioritatile la fonduri europene nerambursabile pentru tineri nivel european – Orientarile Strategice Comunitare ( OSC) privind Coeziunea 2007- 2013 si Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca 2005- 2008.

Masuri Pe Fonduri Europene

Ce parere aveti? Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanNare, pot fi beneficiari eligibili ai acestei masuri, daca se inregistreaza  i autorizeaza in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Formularul standard al Cererii de finanNare este prezentat in Anexa 1 la prezentul Ghid i este disponibil in format electronic, la adresa www. madr. ro 3. 1. 1 Completarea Cererii de finanNare Completarea Cererii de finanNare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii de finanNare. Operatiunea 4: Sustinerea implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
– data lansare estimativa: februarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 3. 26 2000, cu modificarile i completarile ulterioare. se acorda punctajul maxim aferent tipului de drum public de pe care se face preluarea. din perspectiva asigurarii asistentei juridico- contractuale a beneficiarilor de finantare europeana. din punct de vedere procedural sau legal, cum ar fi modalitatea . de rambursare a taxei pe valoarea adaugata sau statutul proprietatii?, a adaugat Emanuel Rauta. De exemplu, in anumite localitati, scolile fac obiectul . unor cereri de retrocedare, in alte cazuri nu exista documente . corespunzatoare de proprietate. Statele membre vor trebui sa concentreze finantarea din FSE fonduri guvernamentale nerambursabile asupra unui numar limitat de obiective si prioritati de investitii in ton cu strategia Europa 2020, pentru si a putea atinge o masa critica si a spori impactul. Pentru cei interesati de una dintre cele trei axe prioritare va puteti adresa la. 13. Potrivit listei publicate pe pagina de internet a Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale ( OIPSI), Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia si Universitatea Lucian Blaga din Sibiu au contractat proiecte in valoare de 5, 2 milioane lei fiecare. De exemplu, soiul de porumb zaharat SPIRIT F1 este un soi olandez foarte bun dar fonduri europene nerambursabile pentru tineri nu este inscris in catalogul plantelor. 14. 039 proiecte au primit finantare de la APDRP. si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. Dar, prin Politica Agricola Comuna se pot stimula detinatorii de terenuri, cei proiecte fonduri nerambursabile care lucreaza pamintul respectiv. Conditile pe care Romania trebuie sa le indeplineasca pentru aderarea la spatiul Schengen au in vedere securizarea frontierelor externe conform standardelor Schengen, realizarea Sistemului Informatic Schengen care asigura legatura directa cu bazele de date ale Uniunii Europene, crearea. asigurarea capacitatii administrative adecvate a structurilor desemnate cu managementul programelor operationale. Pentru a putea beneficia de aceste fonduri europene trebuie sa va incadrati in . urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza. promovarea tehnologiilor noi. O eficienta energetica mai mare de- a lungul Intregului masuri pe fonduri europene lant ? este situata pe teritoriul Narii. etc. Pentru mai multe detalii consultati si OG 22 2008. In cadrul acestei linii de finantare, se pot primi fonduri nerambursabile pentru. pana in masuri pe fonduri europene prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro. Am voie sa forez pentru irigarea plantatiei? societatea comerciala sa aiba minim doi ani de functionare. sa nu fie in procedura de insolventa sa prezinte garantii colaterale de pana la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin garantii de stat sa nu fie in dificultate conform directivelor europene. Pentru aceste Scheme de Ajutor de Stat, au fost contractate 321 de proiecte, astfel. Intre utilaje, ma gandesc in primul rand la foreza, la moto cositoare si la alte mici unelte agricole.

Fonduri Europene Pentru Turism

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( European Regional Development Fund – ERDF) a fost infiintat in 1975 si a devenit principalul instrument al politicii regionale fonduri europene pentru turism a Comunitatii. Cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Promovarea instrumentelor financiare menite sa sustina riscul de investitiilor private in cercetare si inovare tva fonduri nerambursabile si sa fonduri europene pentru turism stimuleze start- up- urilor inovative si spin- off- urilor. De la demararea programelor PNDR in martie 2008, au fost selectate pentru a fi contractate 14. 039 de cereri de finantare, dintre care pana in prezent au fost contractate efectiv aproximativ 98%. 1 membru din cadrul DGIAC – MT,. in general, informatii care pot fi utilizate ca argumente pentru proiect). 1974 2006, vor fi sustinute costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanta, Studii de Fezabilitate Memorii justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita a 10% din. 1. 4. 3. 151 milioane lei. AXA PRIORITARA 1 ? Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. sau ? Ferma de semi- subzistenNa a PFA Grigore Ilie, comuna. Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma. Achizitionarea de ansambluri formate din cap tractor si semiremorca fonduri europene nerambursabile pentru tineri basculanta, in cadrul codului CAEN 4312 ? In concluzie avem o linie de finantare total ineficienta, tradusa cuvant cu cuvant dupa ghidurile din alte tari, unde asemenea investitii isi au rostul. Nu abandona scoala. destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in . Toate profiturile veniturile excedentare trebuie reinvestite in aceste activitati, in difuzarea rezultatelor sau in predare. ISD sunt atrase, de obicei, In regiunile mai dezvoltate, ceea ce conduce la cresterea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni. Poli de crestere – proiectele se depun pana la 31 decembrie 2012. ce relatie trebuie sa ai cu finantatorul. Parteneriat transnational ( strategice). 3) pe teren intentionez sa dezvolt o livada, in principal prun, dar si ceva par si visin. Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii. Pasii pe care ii urmam in relatia cu clientii nostrii. Gestionarea financiara este mai flexibila: operatiunile finalizate pot fi Incheiate partial Inainte de terminarea Intregului program. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatile administratiei publice locale o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a fonduri nerambursabile imm Ordinului nr. 2052bis 1528 2006, in care acesta trebuie sa solicite si eliberarea Anexei mentionate anterior.

Fonduri Europene Pt Case

Se va acorda o prefinatare si pentru beneficiarii selectati de catre Grupurile de Actiune Locala pentru Pescuit . Domeniile pe care puteti aplica in cadrul acestor fonduri europene nerambursabile acopera o gama larga de proiecte din domenii precum. 5 din costul activitatii de colectare a fonduri europene pt case cadavrelor de animale de la producatorii agricoli prevazuti la art. Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania si va putea fi atins prin:

- valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200. 000 Euro ( 100. 000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali ( vezi anexa proiecte fonduri nerambursabile 4. 4). 20% contributia Guvernului Romaniei. Fonduri europene pentru o fabrica de condimente. a cadavrelor de animale pentru care vor solicita decontarea ajutorului de stat vor fi prestate fara incasarea contravalorii prevazute la art. Imbunatatirea valorii economice a padurii. pentru reproductie si la ingrasat ( iii) ovine si caprine. APDRP urmeaza sa contracteze 143 de proiecte selectate pentru finantare prin PNDR, in cadrul Masurii 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice?. Societati comerciale sau societati cooperative care indeplinesc conditiile de eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. Principala provocare pentru sistemul de educatie si formare profesionala din perspectiva corelarii cu piata muncii o reprezinta cresterea ingrijoratoare a ponderii tinerilor inactivi din grupa de v? rsta 15- 24 de ani, care nu se afla pe piata muncii, nu sunt cuprinsi in nicio forma de educatie sau formare profesionala. Fondurile europene nu mai sunt de mult o noutate pentru organizatiile in plina dezvoltare. Persoanele fizice pot desfa ura activitaNi economice  i se pot inregistra  i autoriza in conformitate cu prevederile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. 2. 5. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. 30 milioane de euro, BRD ? Calitate fonduri europene nerambursabile pentru tineri in formarea profesionala continua. s- au e stadepus un numar de peste 2000 de cereri de finantare din care un numar de aproximativ 150 au intrat in etapa de contractare, restl proiectelor se afla in diferite stadii de verificare. Procesul de evaluare selectie a cererilor de finantare condus fonduri europene pt case de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. La nivel national: Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea PND ( CIP) , care include reprezentanti la nivel de decizie ai ministerelor, altor institutii publice centrale, Agentiilor de Dezvoltare Regionala ( ADR), institute de cercetare si institutii de Invatamant superior, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali; La nivel regional: Comitetele Regionale pentru elaborarea Planurilor Regionale de Dezvoltare ( CRP) – element de fundamentare pentru fonduri europene nerambursabile in agricultura PND – includ, pe langa reprezentantii ADR- urilor, reprezentanti ai Prefecturilor, Consiliilor Judetene, serviciilor deconcentrate ale institutiilor publice centrale, institutii de Invatamant superior si institute de cercetari, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali din regiuni. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Din punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si pot indeplini cumulativ orice conditii. Beneficiar. 2. 3 Porturi fluviale si maritime. Sumele platite beneficiarilor vor fi cerute ulterior Comisiei pentru a fi rambursate tarii noastre?, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. intermedieri financiare si asigurari. Un eveniment la nivel national va fi organizat in 12 si 13 octombrie 2010 la Bucuresti si va fi urmat de doua evenimente regionale la Cluj in data de 14 octombrie si respectiv la Iasi in data de 20 octombrie. a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol.

Fonduri Nerambursabile Cresterea Gainilor

Nu In ultimul rand, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. Procentul de co- finantare variaza de la 0 % la 75 % din cheltuielile eligibile, in functie de Program Operational, Beneficiar, Domeniu de Interventie, Masura si Domeniul de Operatiune. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Si asta pentru ca nu putem avea doar proiecte pentru dezvoltarea urbana. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? Suma totala cu care s- au imprumutat bancile pentru a oferi acest sprijin financiar se ridica la 33 milioane de euro. implementarea de programe si noi fonduri nerambursabile pentru pensiuni servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale, precum si pentru demararea unei afaceri. 1. Da, infiintarea unei livezi este considerata activitate eligibila. 2. simplificarea in continuare a procedurilor de infi. intare modificare desfiintare de IMM- uri, crearea de one- stop- shops care. Propunerile formulate de catre comitetele consultative sunt dezbatute in CIAP, la nivelul caruia este agreata gruparea domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum si principalele elemente privind modalitatile de implementare, monitorizare si evaluare. Programul Operational Regional Obiectiv general: Sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, echilibrate teritorial si durabile a Regiunilor Romaniei prin concentrarea asupra polilor urbani de crestere, imbunatatirea conditiilor infrastructurale si ale mediului de afaceri. De implementarea acestui proiect se va ocupa A. D. I. in cazul in care, la verificarea Planului de afaceri, se constata ca nu sunt indeplinite condiNiile minime de acordare a sprijinului, beneficiarul nu va mai primi ajutorul pentru urmatorii doi ani, dar nu va returna sumele primite. fonduri europene nerambursabile pentru tineri 1. 4. 2. 2. 2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii. 1083/ 2006 din fonduri nerambursabile cresterea gainilor iulie 2006, care defineste regulile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. o abordare sectoriala a sustinerii IMM care sa . prioritizeze domeniile care au si sustinere europeana, asa cum sunt IT- ul sau green- business- urile. Ca urmare, sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spatii si dotari cuprinse fonduri nerambursabile cresterea gainilor in Anexele la normele metologice ? este un proiect strategic, national, vizand dezvoltarea capitalului uman din regiunile vulnerabile ale Romaniei si va fi implementat pe o durata de 36 de luni. Incepand cu 2 mai, APDRP a deschis trei linii de finantare aferente pentru Masura 125, Masura 221, si masura 312. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. Drumurile, de la regional la local Prin programul Operational Regional, Axa 2, autoritatile locale pot accesa fonduri europene pentru reabilitarea drumurilor. POR ? A4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Pe de o parte, nu au acces la surse de finantare pentru a angaja consultanti, iar pe de alta parte exista o . serie de probleme nelamurite. furnizori acreditati de formare profesionala. 1. 4. 1. scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia constituirii microintreprinderii. Solicitantul acceseaza Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ataeaza la Cererea fonduri nerambursabile 2009 de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul i- a asumat, in mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. Cadrul institutional si partenerial pentru elaborarea Planului National de Dezvoltare a fost stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1115/ 2004 privind elaborarea In parteneriat a Planului National de Dezvoltare. Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri – data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011.

Fonduri Europene Mediu

Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale proiecte cu fonduri nerambursabile pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia constituirii microintreprinderii. Ocupare, incluziune sociala si servicii sociale. 212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”. 1. 5. Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi fonduri europene nerambursabile pentru tineri luate in considerare. Precizez ca Ocna Sibiului ( statiune balneoclimaterica) este intr- un plin proces de renovare ? tot din finantari europene. Parteneriat transnational ( strategice). cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro. Transmit AM POR cererile de plata verificate. furnizori de transport public. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? v. Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? 287/ 2008 al ministrului dezvoltarii lucrarilor publice si locuintelor privind aprobarea achemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operational Regional
? ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale. membra South Eastern European Legal Network
? Europa 2020? Pasii pe care- i urmam in relatia cu dvs. Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. MASURA 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice? se refera strict la fondurile europene legate de turism in special pensiuni si dezvoltarea agroturismului. 2. 1. Investitii productive in acvacultura ? APEL DESCHIS. Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe fonduri europene mediu nerambursabile Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari fonduri structurale nerambursabile POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale in vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. 2. 5. In functie de tipul investitiei finantate prin PNDR, situatia detaliata se prezinta astfel. majoritatea se opresc la limita de judet. Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. Regiunile Centru, Nord – Vest, Vest si Sud Est ? Cassa Depositi e Prestiti ( alocare de 60 milioane euro). Municipiul Botosani cu cele doua proiecte pe care le- a demarat deja, se situeaza pe locul II dupa Piatra Neamt. Acest proiect este desfasurat in parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj- Napoca. In cadrul acestui proiect se ajutorul consta in absolvirea unui curs de formare dezvoltare profesionala si calificare recalificare profesionala in limita unei sume de 1000 de lei. Numele proiectului este. destinat sa consolideze . pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare). ATENlIE! Ambasada Frantei ofera maxim 20. 000 fonduri europene mediu de lei proiect iar contributia ONG- urilor trebuie sa fie in cuantum de 50% din suma eligibila a proiectului.