Tag Archives: fonduri europene nerambursabile pentru tineri

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Ong-uri

AXA PRIORITARA 1 ? Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. Fondurile totale alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din care. Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale. Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finantare. formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . Investitiile se vor concentra pe consolidarea infrastructurii si stabilirea legaturilor locale fonduri europene nerambursabile pentru ong-uri cu retelele nationale, europene si inter- continentale care conecteaza Romania la pietele internationale. Dupa activitatea desfasurata. Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN. 15. R. Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general obtinerea de fonduri europene nerambursabile si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila
” Actionam impreuna” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 4. fonduri europene nerambursabile pentru tineri ar trebui apreciat doar la momentul la care avem macar indicatori ai impactului utilizarii acestor fonduri la nivelul economiei reale. Ghidul pentru investii mici publicat de POS CCE. Domeniul major de interventie 2. 2 – Investitii pentru infrastructura de CDI Operatiunea 1. Femei 2010?. 2. 6. Sibiu anunta lansarea proiectului ? Solutia la somaj si saracie. cresterea inteligenta, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare. IMPORTANT! in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mica de 50. 000. 000 EUR aprobarea se realizeaza de catre AMPOST pe baza Raportului de evaluare emis in acest sens de catre Comitetul de evaluare. Dupa analiza cererii( lor) de finantare, Comitetul de evaluare va fonduri imm nerambursabile elabora un Raport de evaluare prin care va propune conducerii AMPOST, aprobarea sau respingerea cererii( lor). Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finantare. si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. Se pot finanta in schimb cursuri de orientare si recalificare, cursuri de limba engleza sau orice alta limba straina, si orice curs care poate spori eficacitatea personalului angajat in cadrul unei firme fonduri europene nerambursabile pentru ong-uri de transport marfa.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Tineri Fermieri 2014

Incurajarea activitatilor turistice. Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare fonduri europene nerambursabile pentru tineri fermieri 2014 si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. Lseg. dr. E N J = lungimea segmentelor de drum European National Judetean pentru care se construieste o ruta alternativa ldr. pr. 2. 2 Cai ferate si servicii. 4) pot include in proiect si forarea unui put pentru irigatii?. In a doua zi ne vom axa pe. Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 este valabil pentru. Acesti bani vor fi utilizati pentru reabilitarea modernizarea si echiparea celor 5 spitale judetene aflate in lista de rezerva a domeniului major de interventie 3. 1. Reconstructia statutului femeii. Conform Art. 2. 2. 1. iunie 2011). Codul european de conduita privind parteneriatul). asigurarea capacitatii administrative adecvate a structurilor desemnate fonduri europene nerambursabile pentru tineri fermieri 2014 cu managementul programelor operationale. Calitatea de membru Schengen aduce cu sine asigurarea libertatii depline de circulatie a cetatenilor romani in interiorul acestui spatiu prin eliminarea totala a frontierelor. Investitiile vor Imbunatati accesul la piete mai extinse si toate actiunile vor contribui la reducerea duratei calatoriilor si costurilor de transport. apdrp. ro a publicat rapoartele de selectie pentru proiectele depuse masura 313 in sesiunea NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2009. 2013, sunt fonduri europene nerambursabile pentru tineri finantate investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor, astfel. Proiecte pentru cai de acces cu rol multiplu
- a) acces la alti agenti economici Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si obiectivele agentilor economici deservite de investitie sunt mentionate in HCL. ajutoare directe pentru investitiile In Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile. Eu sustin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri? vat, ramane de vazut daca se va si realiza intr- o formula viabila, pentru ca aici cea mai importanta problema mi se pare intr- adevar solutia care va fi aleasa pentru managementul fondului. ori ? intreprinderea individuala – Some elul” comuna. In consecinta, consideram ca nu se poate realiza o incadrare a ansamblului format din cap tractor si semiremorca basculabila, in definitia mijloacelor de transport specializate. Orizontul de timp al planului CCT- T va fi de 15 ani, iar programul complet de implementare a proiectelor va depasi aceasta perioada. Masura 322 ? Renovarea si dezvoltarea satelor? ? in urma depunerii a peste 3. 039 de cereri de finantare, suma alocata prin PNDR acestei Masuri, pana in anul 2013, respectiv 1, 57 miliarde de euro, a fost depasita de aproape cinci ori. Bani pentru sanatatea si siguranta fonduri nerambursabile pensiuni salariatilor ( schema de ajutor de minimis). Sprijinul financiar este cuprins intre 50- 70% in functie de regiunea in care se afla solicitantul. Emanuel Rauta, directorul de programe pentru administratie publica din cadrul GEA Consulting, considera ca autoritatile de management ar trebui sa deruleze campanii programe de finantare nerambursabile de informare mult mai ample la nivel local. Fonduri europene pentru eficienta energetica ( intreprinderi). Dezvoltarea durabila a mediului de afaceri. Reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv a locuintelor sociale si imbunatatirea serviciilor sociale. Proiectele aprobate sunt. Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? nu pot fi considerate serioase.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Someri

Planul comun de actiune va fi definit si gestionat in functie de realizarile si rezultatele obtinute, ceea ce va contribui la obiectivele specifice ale unui program. 8 din Ordonanta Guvernului nr. Domeniul fonduri europene nerambursabile pentru someri major de interventie 4. 3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare. Consolidarea mediului de afaceri regional si local Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 4. 1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de . v) culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. Comuna Mircesti este situata in partea sud- vestica a teritoriului administrativ al judetului Iasi, plasandu- se la 67 km de municipiul Iasi pe DC 87 si DN 28. 2. 1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor. Fondurile Structurale si de Coeziune ( FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Astfel se evita duplicarea eforturilor la nivel national si fiecare dintre statele noastre membre este mai puternic, deoarece prin eforturi combinate se obtin rezultate mai bune decat printr- o actiune fragmentata. Va urma o perioada de conciliere de 21 de zile pentru a se ajunge la un acord de compromis intre fonduri europene nerambursabile pentru persoane fizice Consiliu fonduri europene nerambursabile pentru someri si Parlament. Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin fonduri europene nerambursabile pentru tineri servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum si prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie pentru a se dezvolta si a crea locuri de munca. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. Activitatile eligibile sunt. Prin acest program se pot accesa maxim 100. 000 de lei. Investeste in oameni. Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. Resursele Rom? niei au un potential enorm dar slab exploatat. Masura cuprinde doua submasuri pentru care obiectivele specifice se detaliaza mai jos, dupa cum urmeaza. cum sa iti gestionezi resursele. simplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la finantare
? Tineretul in miscare? ? identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? ? reformarea fondurilor europene destinate IMM- urilor din domeniul cercetarii si inovarii si cresterea sprijinului acordat domeniului IT& C Prezinta. IMM definite conform Legii nr. 75 767 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru fonduri nerambursabile activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale, in care trebuie sa fie precizat ca solicitantul se incadreaza, la data intocmirii certificatului de atestare fiscala, in urmatoarea situaTie. Proiectul de tip 2 care are prestabilite beneficiarul intreprindere si serviciile de cercetare care ii sunt necesare acestuia.

Fonduri Europene Agricultura Catina

Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Masura 312 ? ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? se incadreaza in Axa III ? ? Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale? a Programului National de Dezvoltare Rurala ( PNDR) si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non- agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca fonduri nerambursabile pentru studenti si a veniturilor aditionale. Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil  i are ca scop . Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective. strategia va Imbunatati managementul In sectorul public. Rolul Comisiei in reexaminarea ex ante a sistemelor nationale de gestiune fonduri europene agricultura catina si control va fi proportional, utiliz? nd o abordare bazata pe risc. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro. care se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). Actiunile Intreprinse In cadrul FEDR Incearca sa atenueze problemele economice, sociale si ecologice cu care se confrunta mediile urbane. Proiect de succes finantat prin POSDRU. b) se incadreaza in categoria microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. Pentru o viata mai buna? Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? pentru a asigura indeplinirea obiectivului specificat mai sus constau in. a) Conditii financiare. Uniunea a raspuns rapid acestei noi provocari, initial printr- un ? Plan European de Redresare Economica? si, ulterior, prin g? ndirea unei noi strategii economice mai realiste pentru orizontul anului 2020. De asemenea, in cadrul acestui domeniu, operatiunea privind promovarea produselor turistice, au fost incluse in categoria beneficiarilor eligibili, asociatiile profesionale din turism, infiintate in baza Legii 356 2001. Intreprinderi individuale ( infiintate in baza OUG nr. SecNiunea B a fonduri europene agricultura catina Planului de afaceri impreuna cu secNiunea A, se va completa in situaNia in care solicitantul prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. b) Investitii in activitati recreationale. 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7. Proiectul propune imbunatatirea vizibilitatii zonei depresionare Horezu pentru a se putea desfasura. 15 puncte) Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. investiii in echipamente, modenizare reabilitare clariri, tehnologii pentru o eficienta energetica ridicata. Cuantumul ajutorului specific pe cap de vaca de lapte se calculeaza de APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, pana la limita de maxim 100 Euro cap de vaca. Cofinantarea de 30% din partea solicitantului poate fi o povara daca nu o poate acoperi si de cele mai fonduri europene nerambursabile pentru tineri multe ori e fonduri ue nerambursabile foarte important sa va ganditi bine daca ceea ce va propuneti sa faceti e un produs serviciu cu succes pe piata. Nu reprezinta cheltuieli eligibile elaborarea de materiale promotionale de tipul.

Fonduri Europene In Zootehnie

Universitate pentru piata muncii ( granturi). anexele cuprinzand proiectele de asistenta tehnica pe anul N, documentatia de atribuire ( conform pragurilor din OUG nr. 34 2006 cu modificarile si completarile ulterioare) Fondurle Europene, sunt instrumentele financiare prin care UE actioneaza pentru eliminarea diferentelor economice intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale. 1 IUNIE ? IULIE 2009. din municipiul Satu Mare va fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiect initiat de primariei. Dosarul cererii de finanNare va avea in mod obligatoriu un opis, cu urmatoarele elemente. 2) daca pun in proiect si achizitionarea terenului, exista vreun coeficient UDE la hectar. Transmit AM POR cererile de plata verificate. cooperare politieneasca, protectia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre si SIS SIRENE ( Sistemul Informatic Schengen). Societate in comandita pe actiuni ? Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Masuri menite sa restructureze si sa dezvolte capitalul fizic si sa promoveze Inovatia 1. 2. 1. In cazul unui proiect ce prevede achizitia de utilaje si mijloace de transport specializate este necesar sa se demonstreze in Studiul de Fezabilitate Memoriul justificativ existenta fonduri guvernamentale nerambursabile unui spatiu amenajat pentru gararea acestora, iar in situatia in care acesta nu exista sa fie prevazut obligatoriu prin proiect. Rom? nia fonduri europene nerambursabile pentru tineri se confrunta cu importante provocari in ceea ce priveste participarea la invatam? ntul primar si gimnazial, cu un efect direct asupra fenomenului de parasire timpurie a sistemului de educatie. Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei si internelor si fonduri europene in zootehnie ministrului finantelor publice nr. 2052 bis 1528 2006 privind aprobarea accesare fonduri nerambursabile 2010 unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). Pot sa platesc cu bani din proiect toate lucrarile legate de infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?. infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi. o abordare fonduri europene in zootehnie sectoriala a sustinerii IMM care sa . prioritizeze domeniile care au si sustinere europeana, asa cum sunt IT- ul sau green- business- urile. Imbunatatirea functionarii pietei muncii Facilitarea tranzitiilor de la somaj sau inactivitate catre ocupare Consolidarea competentelor profesionale ale fortei de munca Integrarea pe piata muncii a persoanelor rezidente in mediul rural, a tinerilor si a femeilor. daca valoarea totala a proiectului este mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR. Cota respectiva a finantarii pentru coeziune corespunde unei valori de cel putin 84 de miliarde de euro pentru bugetul FSE, fata de suma actuala de 75 de miliarde de euro. Consiliere, orientare si formare profesionala continua, in vederea imbunatatirii sanselor de ocupare ale grupurilor tinta. O privire scurta aruncata pe paginile de internet a Autoritatilor de management in domeniul fondurilor europene scoate la iveala ca administratia si institutiile publice nu se inghesuie sa acceseze fonduri europene. a) Conditii financiare. Pentru sectorul legume. Comisia Europeana a decis vineri sa prelungeasca perioada de contractare pentru Facilitatea Schengen cu inca trei luni pentru Romania, astfel ca tara noastra va reusi sa absoarba in totalitate cele aproximativ 476 de milioane de euro prevazute, au declarat pentru NewsIn surse din CE, potrivit NewsIn.

Fonduri Europene Pentru Usturoi

Micro- intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate ( start- up ? Conform noului acquis privind Politica de fonduri imm nerambursabile Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. strategice). Competente pentru competitivitate ( strategice). zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, in special o investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare. Romania incearca realocarea banilor de pe o masura pe alta pentru o absortie mai mare. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. De aceea, cresterea competitivitatii nu trebuie privita ca un proces de exploatare a avantajelor pe termen scurt ( de ex. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. Proiectul cu numele de ? Mai multa securitate si siguranta la locul de munca in compania noastra? Pot fi luate masuri la nivel european pentru limitarea acestora. Studiul va fi finantat din bugetul Ministerului Mediului si realizat sub supravegherea de specialistii ministerului. crearea si mentinerea locurilor de munca. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. investitiile In infrastructura vor Imbunatati calitatea retelelor rutiere si feroviare, precum si a navigatiei pe Dunare ( axele prioritare TEN- T nr. Avand aceste fonduri europene pentru usturoi lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. Rata maxima de interventie comunitara este de 85% pentru FEDR. sustinerea finantarilor europene pentru IMM prin garantii pe cofinantare si prin simplificarea procedurilor de acordare. Sustinerea implementarii de aplicatii de E- Learning Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. v. RATIONALIZAREA GESTIUNII SI CONTROLULUI FINANCIAR Este necesar ca sistemul de gestiune si control sa gaseasca un echilibru intre costurile si riscurile implicate. In situatia in care se vor incalca de catre beneficiar clauzele contractului de finantare , APDRP il poate rezilia. Dispozitii generale aplicabile FEDR, FSE si Fondului de coeziune ACOPERIREA GEOGRAFICA A CONTRIBUTIILOR Fiecare regiune europeana poate beneficia de sprijin din partea FEDR si FSE. Se pot finanta in schimb cursuri de orientare si recalificare, cursuri de limba engleza sau orice alta limba straina, si orice curs care poate spori eficacitatea personalului angajat in cadrul unei firme de transport marfa. Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta acestei masuri este. Axei prioritare 1 ? Capacitatea beneficiarilor de a pregati si implementa proiecte finantate din fondurile ESI si diseminarea informatiilor privind aceste fonduri?. Ilinca POPOVICI ? Noile masuri privind documentatia de intocmire a licitatiilor vor fi elaborate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ( ANRMAP), urmand sa fie aprobata in februarie in parlament, daca vor fi aprobate intai si de fonduri europene pentru usturoi Comisia Europena. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la fonduri europene nerambursabile pentru tineri sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. Majorarea (+ 1, 6%) este aproape de valoarea estimata a ratei inflatiei, prin urmare, bugetul nu creste in termeni reali. Alocarea financiara pentru Regiunea . Vest este de 416, 52 milioane de euro.

Fonduri Europene Pentru Constructie Pensiune

ocuparea fortei de munca cercetare tehnologica protectia mediului si conservarea energiei educatie incluziune sociala, combaterea saraciei Cele 3 prioritati ale strategiei Europa 2020, care definesc viziunea UE asupra economiei sociale de piata pentru secolul XXI, vizeaza. Ambasada Frantei doreste sa sustina ONG- urile din Romania si lanseaza o selectie de proiecte cu titlul ? Sustinerea proiectelor inovative din partea Organizatiilor neguvernamentale din Romania? organizata pe perioada anului 2011. Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti. Este o conditie necesara sa aveti terenul atunci cand depuneti proiectul si sa aveti acte doveditoare prinvind propietatea terenului sau acte privind concesionarea terenului pe o perioada de minim 10 ani. judeNul?. Dezvoltarea initiativelor locale si ajutor pentru fonduri europene pentru constructie pensiune crearea de servicii pentru crearea de noi locuri de munca, atunci cand asemenea actiuni nu fonduri europene pentru constructie pensiune sunt acoperite de FSE. Servicii de ocupare eficiente? ( granturi). Suma maxima ce poate fi primite este de maxim 200. 000 de proiect. reconditionarea echipamentelor si utilajelor. Comuna Mircesti este una dintre cele mai active comune din judetul Iasi, si locul unde se afla Casa Memoriala Vasile Alecsandrii. Masura 125 ? Programul Operational pentru Pescuit al Rom? niei a fost elaborat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu art. Linia de finantare prentru masura 121 urmeaza a fi deschisa in perioada 1 aprilie- 29 aprilie 2011, vezi mai multe detalii aici Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. Organizatii neguvernamentale profesionale care sprijina initiativa privata IMM. Data limita: Proiectele se vor putea depune pana la epuizarea bugetului alocat. Disparitatile dintre mediul urban si cel rural sunt de asemenea mari si In continua crestere. Fii activ proiecte finantari nerambursabile pe piata muncii ( granturi). micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport. Pana in prezent s- au alocat peste 53% din totalul fondurilor disponibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007- 2013 si s- au efectuat plati in valoare de 2. 5 miliarde de euro din Fondul European Agricol fonduri europene nerambursabile 100% pentru Dezvoltare Rurala FEADR, reprezentand 24, 2% din totalul sumei alocate tarii nostre. Astfel, Strategia POAT 2014- 2020 cuprinde doua directii principale de actiune. 3. 1. Un sfat pe zi ? Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. Proiectele nu implica activitati de CD in colaborare intre institutia de cercetare si intreprindere, ci efectiv cercetare executata de institutia de cercetare fonduri europene nerambursabile pentru tineri pentru si in numele intreprinderii. Prin acest proiect statul se asigura sa plateasca cei 30. 000 de euro fara a mai solicita garantii bancare din partea solicitantilor, insa daca aceste conditii nu vor fi indeplinite se va recurge la executarea silita. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial se afla in centrul politicilor in domeniu, iar angajatorii vor fi incurajati sa investeasca in capitalul uman. cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 214 ? PlaNi de Agro- mediu”. Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. Programul National de Dezvoltare Rurala. Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), Programul Jasmine . Exista un coeficient UDE care se calculeazapentru suprafata de teren, dar dupa cum am spus mai sus terenul trebuie sa- l aveti. Aceasta structura de coordonare a fost constituita In martie 2004, In cadrul Ministerului Finantelor sub denumirea de Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar ( AMCSC) In baza Hotararii de Guvern nr.

Fonduri Nerambursabile Europene 2014

Decizia de realocare are la baza situatia DMI 4. 2 ? Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati?, pentru care au fost depuse doar 3 proiecte ( in regiunea Vest si in Regiunea Centru), cu o valoare solicitata a finantarii nerambursabile de 16, 18 mil. printr- o dubla abordare ( angajati si angajatori). 2. 550. 000 euro. SecNiunea B a Planului de afaceri impreuna cu secNiunea A, se va completa in situaNia in care fonduri nerambursabile europene 2014 solicitantul prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Axa prioritara 5: Asistenta Tehnica Domeniul major de interventie 5. 1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE Operatiunea a): Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor Operatiunea b): Procesul de management si implementare a POS CCE Operatiunea c): Procesul de monitorizare Operatiunea d): Procesul de control Domeniul major de interventie 5. 2 – Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI Operatiunea a): Comunicare Operatiunea b): Evaluare Operatiunea c): Dezvoltare TI mbunatatirii eficientei energetice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. Oradea. 111 ” fonduri nerambursabile europene 2014 Formare profesionala ( training), informare i difuzare de cunotinNe”. promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. NU in cadrul acestei masuri. IMM- urile si intreprinderile mari. Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR. Hewlett Packard are peste 3000 de angajati in Romania, oferind suport in limbi straine pentru alte entitatii ale sale din intreaga lume. Sprijin pentru start- up- urile accesarea fondurilor nerambursabile si spin- off- urile inovative Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. lungimea totala a drumurilor propuse prin proiect Scorul obtinut aplicand formula de mai sus, se va calcula cu doua zecimale. Dl Octavian SERBAN, KMC, Presedinte ? ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. Servicii de ocupare eficiente? ( granturi). Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile. II. 2. 2 Cai ferate si servicii. in dictionar). Amplasament fosta fabrica chimica? Programe Sectoriale finantate de Uniunea Europeana. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate proiect fonduri nerambursabile de catre un beneficiar, aferente proiectelor finantate In cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice ( comunitare sau nationale). Modernizare sistem rutier pe DJ 101B, DN 1 Snagov- Gruiu, beneficiar CJ Ilfov. Orientarea integrata 8. Proiectul de buget include, de asemenea, a treia reducere de 1% a personalului in trei ani. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism. stadiul achizitiei terenurilor necesare investitiei, proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantare) Pentru proiectele de achizitii, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente. SecNiunea fonduri europene nerambursabile pentru tineri A a Planului de afaceri, se va completa de catre solicitant pentru obNinerea sprijinului in cadrul Masurii 141, in situaNia in care solicitantul nu prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”.

Fonduri Europene Morarit Panificatie

Obiectiv general: . 80%. Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenta sa devina viabile economic. Pescuit. cresterea utilizarii instrumentelor de e- Guvernare ( inclusiv formarea functionarilor publici) Obiectivul POAT 2014- 2020 este de a asigura sprijinul necesar implementarii eficiente si transparente a fondurilor ESI alocate Rom? niei in cadrul Politicii de Coeziune a UE, precum si pregatirii urmatoarei perioade de programare. Odata cu aderarea la UE, dezvoltarea Romaniei va urmari convergenta cu politicile comunitare atat in termeni reali cat si ca valori absolute. Contributia Uniunii Europene ? 80%. Centre Urbane – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. Dintre acestea, pentru valorificarea potentialului turistic au finantari nerambursabile 2009 fost doar cateva proiecte, cum ar fi cel din Alba, cu o valoare de aproape 28 de milioane de lei. Valorificarea resurselor regenerabile de energie. AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul fonduri europene morarit panificatie Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. fonduri europene morarit panificatie 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. Proiectul initiat de Ministerul Agriculturii prevede ca este interzisa acordarea unui avans catre un beneficiar POP care a beneficiat anterior de avans si pe care nu l- a justificat sau de la care nu a fost recuperat in termenele stabilite de regulamentele europene aplicabile. Codul european de conduita privind parteneriatul). Restaurante din Clasificarea activitatilor din economia nationala ( CAEN), din Anexa nr. Small Business Act? – pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania. Un alt proiect care ar trebui sa faciliteze accesul turistilor este cel care va permite reabilitarea si modernizarea infrastructurii fonduri europene nerambursabile pentru tineri rutiere in statiunea balneara Amara. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica. Fonduri europene pentru institurii publice. servicii de proiectare. Proiectul se va implementa pe o perioada de 23 de luni, are o valoare totala de 10. 053. 300 euro, Obiectivele proiectului sunt. service auto, spalatorii, etc. Pe tot fonduri structurale nerambursabile parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. d) lista producatorilor agricoli carora le presteaza servicii de . colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat. Contributia Uniunii Europene ? Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. Toate regiunile din UE vor beneficia in continuare de sprijin in cadrul a trei categorii distincte.

Fonduri Europene Romania 2014

Operatiunea 2. Beneficiarii contracteaza bunuri, lucrari si servicii pentru implementarea proiectelor lor. 4. 6. 1 Dezvoltarea economiei sociale. infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi. Am voie sa forez pentru irigarea plantatiei? O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Cate din aceste criterii le puteti indeplini?) Nu incercati sa va transformati un hobby intr- o afacere pentru ca de cele mai multe ori se transforma intr- un esec si va fonduri europene romania 2014 poate da peste cap din punct de vedere financiar. modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere. AMFAR Galicia, Spania ( ASOCIACION DE MUJERES Y FAMILIAS DE AMBITO RURAL GALLEGO) . Training- ul acesta este unic prin faptul ca mergem dincolo de managementul clasic al proiectelor si abordam concret si punctual realizarea unui Studiu de fezabilitate ? instrument esential pentru finantator. Proiecte cu grad de utilizare a suprafetei de udare cat mai ridicat (% din suprafata udata prin fonduri europene romania 2014 proiect din suprafata totala care poate fi udata prin punctul le de livrare)
- Sub 50, 00% Precizare. Capacitatea de absorbtie a fondurilor europene nerambursabile depinde de mentinerea ritmului planificat in procesul de programare, de capacitatea beneficiarilor de a genera proiecte de calitate, precum si de capacitatea de management si implementare fonduri nerambursabile 2009 a contractelor de finantare. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura din cod CAEN Rev. apdrp. ro a publica un nou model pentru scrisoare de confort angajanta, valabila pentru sesiunile de proiecte ce vor fi organizate incepand cu luna martie 2011. ex. fonduri europene nerambursabile pentru tineri Echipa Cerere- Finantare. finantari nerambursabile ro va sta la dispozitie pentru a realiza un proiect de succes indiferent de activitatea pe care doriti sa o realizati. Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale. Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile. Deci dupa ce ca nu are sa cheltuie nise bani aiurea. d) Scrisoare de confort ( certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile de la data emiterii ( anexa la Declaratia de cofinantare). Da, infiintarea unei livezi este considerata activitate eligibila. Fondurile nerambursabile se pot epuiza inainte de 2013, avand in vedere ca exista un interes foarte mare pentru acest tip de investitii. I. Imbunatatirea mediului si a spatiului rural? Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale .