Tag Archives: fonduri europene nerambursabile pentru tineri

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Panificatie

sanatate, baze operationale pentru interventii, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii preuniversitare si universitare, cat si pentru infrastructura de formare profesionala continua. Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. Sever AVRAM ? un accent deosebit, inca din stadiul incipient al procesului de programare, asupra sistemului si regulilor de implementare a programelor. APDRP redeschide masura 112. Toate aspectele care nu sunt detaliate in actualele orientari metodologice, vor fi clarificate ulterior, sub forma unor Fise, ce se vor constitui in Anexe la Orientarile metodologice. Programe de sprijin financiar- bancar in favoarea proiectelor proiect fonduri europene nerambursabile de investitii IMM. diversificarea economiei locale. Oradea. Bugetele Programului pot include atat fonduri UE cat si fonduri nationale din surse publice sau private. AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor. Unul dintre exemple se afla in Tulcea, primarul comunei Luncavita, Ilie Stefan, a declarat luni ca din cele aproape 50 de comune din judet care au depus proiecte pe masura 322 FEADR, doar patru au fost aprobate. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora). Comisia negociaza si aproba programele de dezvoltare propuse de catre statele membre si aloca creditele. 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Fonduri pentru microintreprinderile din mediul rural. sunt persoane juridice conform legislatiei in vigoare. Contractele de parteneriat, incheiate intre Comisie si statele membre, vor defini angajamentele nationale necesare pentru atingerea fonduri europene nerambursabile pentru panificatie obiectivelor strategiei Europa 2020. Dezvoltarea initiativelor locale si ajutor pentru crearea de servicii pentru crearea de noi locuri de munca, atunci cand asemenea actiuni nu sunt acoperite de FSE. Se au in vedere, de asemenea, o serie de aspecte operationale, precumdefinirea atributiilor principalelor entitati participante la proces, c? t si modul in care va fi realizata constructia institutionala care va sustine viitoarele programe operationale. SRL ( infiintata in baza Legii nr. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora. printr- o dubla abordare ( angajati si angajatori). In cadrul exploatatiei trebuie sa respectati legislatia in vigoare privind soiurile de plante cultivate. Calitate in serviciile de ocupare? ( strategice). Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din fonduri europene nerambursabile pentru tineri punctul fonduri nerambursabile pentru agricultura de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane. Aceste decalaje provin din deficientele structurale care afecteaza factorii- cheie ai competitivitatii, si anume. Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Totodata, pentru plata beneficiarilor Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative au fost alocate fonduri in valoare de 6 fonduri europene nerambursabile pentru panificatie milioane de lei.

Proiect Fonduri Europene Referat

implementarea de programe si noi servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale, precum si pentru demararea unei afaceri. Training- ul acesta este unic prin faptul ca mergem dincolo de managementul clasic al proiectelor si abordam concret si punctual realizarea unui Studiu de fezabilitate ? crearea de instrumente de comunicare si valorificarea mediului si a peisajelor si evenimentelor . O prima pentru lucrarile de infiintare a plantatiilor forestiere, in functie de zona geografica in care se efectueaza impadurirea. In cazul operatiunilor supuse ajutorului de stat, conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca o cheltuiala pentru a fi eligibila li se adauga si prevederile nationale si comunitare specifice ajutorului de stat aplicabil, in masura In care acestea sunt mai stricte. Colegiul National ? Ioan Slavici? modernizat din fonduri europene. sau 2. 3. 3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila. in situaNia in care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse in cadrul unei sesiuni se situeaza peste valoarea totala alocata acesteia, atunci proiectele prin care se solicita sprijin pentru fermele de semi – subzistenNa sunt supuse unui sistem de selecNie, in baza caruia fiecare proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de selecNie. Dr. Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante. I. APDRP urmeaza sa contracteze 143 de proiecte selectate pentru finantare prin PNDR, in cadrul Masurii 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice?. Ce cuprinde un proiect de finantare. Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200. 000 Euro proiect. Societatea de Avocati ? Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen? 250. 000 1. 250. 000? fonduri ue nerambursabile 10= 2 Total punctaj pentru acest criteriu de selectie. cresterea utilizarii instrumentelor de e- Guvernare ( inclusiv formarea functionarilor publici) Obiectivul POAT 2014- 2020 este de a asigura sprijinul necesar implementarii eficiente si transparente a fondurilor ESI alocate fonduri europene nerambursabile pentru tineri Rom? niei in cadrul Politicii de Coeziune a UE, precum si pregatirii urmatoarei perioade de programare. In cazul in care este adoptat, regulamentul propus ar insemna. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate de catre un beneficiar, aferente proiectelor finantate In cadrul Programelor Operationale, care proiect fonduri europene referat pot fi finantate din fonduri publice ( comunitare sau nationale). Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante. b) Investitii in activitati recreationale. Energie eficienta si durabila ( Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului). Constr? ngerile financiare si conditionalitatile la nivel european, care determina alocarile financiare la nivelul fiecarui Stat Membru sau la nivel sectorial/ regional. Fisele vor fi dezvoltate de MAEur pe bazadocumentelor subsecvente propunerilor de regulamente elaborate de catre Comisia Europeana si in functie de evolutiile decizionale pe plan european si national. Pot beneficia de alocare financiara proiect fonduri europene referat nerambursabila persoanele juridice care sunt intreprinderi mici sau mijlocii ( asa cum sunt definite in Legea 346 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare) care depun proiecte in cadrul prezentei scheme de finantare si care indeplinesc urmatoarele conditii specifice 1. diversificarea activitaNilor i veniturilor. Sanse egale si respect ( strategice). Tilul fonduri europene nerambursabile pentru agricultura proiectului. in acest sens, se vor furniza numai informaNiile necesare i relevante, care vor preciza modul in care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i in ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programulu Obiectivele specifice ale masurii se refera la. Proiectul este cofinantata prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Fonduri Europene Pentru O Ciupercarie

Ilfov ? aplicatiile online se pot depune incepand cudata de 02. 06. 2011. Dupa analiza cererii( lor) de finantare, Comitetul de evaluare va elabora un Raport de evaluare prin care va propune conducerii AMPOST, aprobarea sau respingerea cererii( lor). Fondul de Coeziune ( FC). Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare. d) Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica. Alte categorii de cheltuieli. Totodata, pentru plata beneficiarilor Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative au fost alocate fonduri in valoare de 6 milioane de lei. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative PODCA. Prin infiintarea unei asociatii de producatori, veti putea, in scurt timp, apela la unele surse de finantare europeana, iar daca asociatia respectiva se afiliaza la una dintre organizatiile mari veti beneficia de consiliere in ceea ce priveste realizarea proiectelor si sprijin in alte probleme. Elaborarea si implementarea Planului National de Dezvoltare, document strategic ce fundamenteaza accesul Romaniei la Fondurile Structurale. se incadreaza in Axa II ? Proiectul este implementat in parteneriat avand comuna Dumesti, in calitate de solicitant, si comunele Aroneanu si Horlesti, impreuna cu Asociatia Parudimos din contabilitatea fondurilor nerambursabile Timis. Ambasada Frantei doreste sa sustina ONG- urile din Romania si lanseaza o selectie de proiecte cu titlul ? Sustinerea proiectelor inovative din partea Organizatiilor neguvernamentale din Romania? organizata pe perioada anului 2011. Facilitati date de guvern pentru program. Obiectiv Ajutorul specific pe exploatatie este acordat din Fondul European pentru Garantare Agricola ( FEGA) pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, . sub forma unei plati suplimentare, calculata si acordata anual, in fonduri europene pentru o ciupercarie functie de efectivul de vaci de lapte detinut. fonduri nerambursabile phare Saptamana trecuta, au fost semnate primele cinci din cele noua contracte de constructie de autostrazi. Cele cinci contracte vizeaza constructia a fonduri europene nerambursabile pentru tineri circa 100 km de autostrada, valoarea totala a acestora ridicandu- se la 693 milioane de euro. Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura. c) efectivul de vaci de lapte pentru care se solicita ajutor specific anual trebuie mentinut in exploatatie pe perioada derularii schemei de sprijin. In cadrul operatiunii a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, Schema de finantare A2 ? Pentru a veni In Intampinarea problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, statele membre ale fonduri europene pentru o ciupercarie Uniunii Europene au lansat cu prilejul Consiliul European din 23- 24 martie 2000, Strategia Lisabona.

Fondul European De Dezvoltare Regionala Este Un Instrument De Sprijin Pentru

Incepand cu 1 iulie 2010, se vor acorda fonduri nerambursabile pentru construirea, modernizarea si dotarea unor categorii de restaurante care sa functioneze doar in cadrul structurilor de primire turistice finantate prin proiecte aferente Masurii 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? din PNDR. Acest model de scrisoare este agreat de catre Autoritatea de amanagement PNDR, APDRP si Fondul de Garantare a Creditului Rural ( FGCR) IFN SA cat si de principalele banci din Romania, CEC Bank, Bancpost, BRD ? anexele cuprinzand proiectele de asistenta tehnica pe anul N, documentatia de atribuire ( conform pragurilor din OUG nr. 34 2006 cu modificarile si completarile ulterioare) Fondurle Europene, sunt instrumentele financiare prin care UE actioneaza pentru eliminarea diferentelor economice intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale. apdrp. ro a anuntat lansarea masurii 112 incepand cu 1 iulie 2011. Un sfat pe zi ? Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea fondul european de dezvoltare regionala este un instrument de sprijin pentru obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala. In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. organizatii de pescari. 4. 1. a. Iata cadrul institutional national, alcatuit din comitete consultative tematice ( CCT) care raspund in fata Comitetului Interinstitutional pentru Acordul de Parteneriat ( CIAP). Pentru fondul european de dezvoltare regionala este un instrument de sprijin pentru programele operationale sectoriale si regionale, In cadrul ministerelor de linie corespunzatoare, a fost desemnata cate o Autoritate de Management, responsabila cu gestionarea si implementarea fiecaruia dintre programele operationale, dupa cum urmeaza: De asemenea, Ministerul Finantelor Indeplineste functia de Autoritate de Certificare si Plata, care elaboreaza si Inainteaza cererile de plata si primeste de la Comisia Europeana sumele aferente programe europene nerambursabile Fondurilor Structurale si de Coeziune; In vederea Inaintarii cererilor de plata catre fonduri europene nerambursabile pentru tineri CE, certifica declaratiile de cheltuieli. Alte apeluri preconizate. Cea mai importanta sarcina este realizarea cererii de finantare. Economie sociala si solidaritate? ( granturi). Managementul Programelor Operationale a fost reglementat prin HG nr. I. Cresterea substantiala a veniturilor pentru exploatatiile conduse de tinerii fermieri. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Bucuresti- Ilfov, Sud- Vest Oltenia, Centru a expirat. In urma reorganizarii Guvernului In martie 2007, AMCSC a devenit Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ( ACIS), In baza Hotararii de Guvern nr. Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban. Sprijinul acordat beneficiarilor va fi diversificat, pe l? nga indrumarea de tip help- desk fiind necesara consilierea si identificarea de alte forme de sprijin at? t pentru pregatirea proiectelor, c? t si in perioada de implementare a acestora. 2. 3. indicatorii economici fonduri europene nerambursabile intalniti in analizele financiare. Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE). Se va incuraja participarea sporita a partenerilor sociali si a societatii civile la punerea in aplicare a activitatilor FSE, in special participarea organizatiilor neguvernamentale ( ONG- uri), prin consolidarea capacitatii, promovarea unor strategii de dezvoltare locala conduse de comunitate si simplificarea sistemului de punere in aplicare ( a se vedea, de asemenea. un cadru unic de programare la nivelul fiecarui Stat Membru ? numit Contract / Acord de Parteneriat ( C/ AP) 2014- 2020 ( care sa inlocuiasca actualul Cadru Strategic National de Referinta 2007- 2013) si care va acoperi instrumentele structurale si fondurile destinate dezvoltarii rurale si pescuitului, respectiv. Integrare pe piata muncii ( strategice). 261/ 2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin sprijinirea investitiilor In turism. Apelul la actiune survine dupa ce membrii Comisiei pentru dezvoltare regionala a Parlamentului European au adoptat o serie de rapoarte care, in principiu, convin asupra unei reforme radicale a politicii regionale. dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest.

Ghid De Fonduri Europene

Cine poate beneficia de Fondurile Europene destinate Romaniei? Consolidarea mediului de afaceri regional si local Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 4. 1 – Dezvoltarea durabila a structurilor fonduri ue nerambursabile de sprijinire afacerilor de . Va rog sa im spuneti daca sunt obligat sa cultiv doar soiuri din Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania sau pot sa cultiv orice soi de porumb zaharat. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura. Obiectivele operaNionale se refera la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare in perioada de restructurare a fermelor de semi- subzistenNa pentru o mai buna utilizare a resurselor umane  i a factorilor de producNie, prin: . Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? pentru a asigura indeplinirea obiectivului specificat mai sus constau in. Operatiunea 312 ? exclusiv restaurante de tip familial pensiune, cu specific ( crama, cu specific local), gradina de vara ( clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare. Imbunatatirea infrastructurii sociale Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 3. 1 – Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Aceasta strategie se va concentra pe intreprinderile mici si mijlocii, dar se va adresa de asemenea si intreprinderilor mari. Aici e vorba de apa fara nitrati, distribuita in randul populatiei, cu fonduri guvernamentale nerambursabile un debit mare si asa a fost recomandat de un studiu geotehnic facut pentru primarie in cadrul proiectului. costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta din fonduri proprii, pe care administratiilor locale nu le au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance. In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. ompaniile de servicii energetice ( ESCO). Actiunile vor sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea conditiilor necesare stimularii cresterii ghid de fonduri europene economice a regiunilor mai putin fonduri europene nerambursabile pentru tineri dezvoltate, precum si restructurarea zonelor rurale si urbane. Proiectele se depun in cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. dezvoltarea de curriculum educational, inclusiv utilizarea TIC, promovarea creativitatii si combaterea stereotipurilor in educatie si formare. acordarea unei renumeratii in ghid de fonduri europene valoare de 200 de lei pentru cei care participa la aceste cursuri sub forma de bursa. Investitii la bordul navelor si selectivitate. daca nu pot fora, pot achizitiona o cisterna? Dl Marian DOBRILA, Director Executiv ? Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE).

Fonduri Europene Pentru Hidrocentrale

Continua sa te califici. Plati de Agro- mediu. AXE PRIORITARE TEMATICE. Fonduri europene prin UE BERD EEFF. Consolidarea capacitatii administrative si asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, gestionarea si controlul fondurilor ESI este o necesitate pentru absorbtia eficienta a fondurilor ESI. Investitii in energie, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene care contribuie la imbunatatirea fonduri europene nerambursabile turism securitatii furnizarii, integrarea aspectelor legate de mediu, imbunatatirea eficientei fonduri nerambursabile pentru apicultura energetice si dezvoltarea surselor de energie regenerabile. Cele mai importante dintre acestea sunt evidentiate mai jos. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale. Programul Operational Regional 2007- 2013 Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” Domeniul de interventie 4. 3. SecNiunea B a Planului de afaceri impreuna cu secNiunea A, se va completa in situaNia in care solicitantul prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare. in acest sens, se vor furniza numai informaNiile necesare i relevante, care vor preciza modul in care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i in ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programulu Obiectivele specifice ale masurii se refera la. 6. 1. Se va incuraja participarea sporita a partenerilor sociali si a societatii civile la punerea in aplicare a activitatilor FSE, in special participarea organizatiilor neguvernamentale ( ONG- uri), prin consolidarea capacitatii, promovarea unor strategii de dezvoltare locala conduse de comunitate si simplificarea sistemului de fonduri europene pentru hidrocentrale punere in aplicare ( a se vedea, de asemenea. Construirea si sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile. Internetul, la un click prea departe Intr- o lume guvernata de calculator si de internet, doar 14 autoritati si institutii publice au contractat fonduri europene in cadrul Programului Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice? Nota*: proiectul tehnic fonduri europene nerambursabile pentru tineri si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantre) Pentru proiectele de studii, asistenta in supervizare si similare conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta documentatiei de atribuire. Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la stat prin Programul Operatioan de Pescuit. mediu si prevenirea riscurilor. 1. 4. 1. Cheltuielile eligibile din Fondurile Europene sunt realizate de catre beneficiar, aferente proiectelor finantate in cadrul Programelor Operationale, care fonduri europene pentru hidrocentrale pot fi finantate din fonduri publice. autoritatile locale. Indeplinirea acestei conditii se constata prin declaratia, pe proprie raspundere, a fiecaruia, data in conditiile art. februarie 2011
” Schimb de bune practici” – data lansare estimativa.

Fonduri Europene Ferma Bio

Femei 2010?. Asistenta fonduri europene nerambursabile persoane fizice Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest, Nord- Est, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. G? n? rale S. A. Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie. Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor Operatiunea b). Aceasta scrisoare de confort se va depune odata cu cererile de finantare, reprezentand documente justificative pentru justificarea posibilitatii de a cofinanta viitorul proiect. Oficialii din cadrul Primariei Iasi au redactat insa planuri. iunie 2011). Proiectul initiat de Ministerul Agriculturii prevede ca este interzisa acordarea unui avans catre un beneficiar POP care a beneficiat anterior fonduri europene ferma bio de avans si pe care nu l- a justificat sau de la care nu a fost recuperat in termenele stabilite de regulamentele europene aplicabile. Obiectiv Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat, pentru perioada 2010- 2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor fonduri europene nerambursabile pentru tineri legate de colectarea cadavrelor de animale. Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti. Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 fonduri europene ferma bio Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Guvernul Rom? niei a aprobat in sedinta de miercuri, 4 iunie a. c. 211 ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata”. Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea decalajelor existente Intre regiuni In termeni de productie, productivitate si ocupare. In fonduri nerambursabile pentru studenti domeniul serviciilor sau in domeniul de productie?. Conform noului calendar, in 2011 nu se vor mai lansa urmatoarele linii de granturi. Valoarea totala a platilor nu a depasit 486 de milioane de lei ( 118 milioane de euro). Ca urmare, sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spatii si dotari cuprinse in Anexele la normele metologice ? Sprijinul acordat prin acesta masura se aplica la nivel naNional. strategice). promovarea sistemelor de asigurarea calitatii in educatie si formare profesionala, in conformitate cu Cadrul european de referinta pentru asigurarea calitatii. 55 din Regulamentul ( CE) nr. 1974 2006 pentru toate tipurile de actiuni, vor fi sustinute cheltuielile cu. Pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai intai sa identificati domeniul in care doriti sa investiti.

Fonduri Europene Nerambursabile Azil De Batrani

Acest proiect este desfasurat in parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj- Napoca. In cadrul acestui proiect se ajutorul consta in absolvirea unui curs de formare dezvoltare profesionala si calificare recalificare profesionala in limita unei sume de 1000 de lei. Numele proiectului este. 7. 1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU. dezvoltarea de retele de afaceri, a parteneriatelor public- privat, sprijin pentru furnizarea de servicii grupurilor de IMM- uri, hranirea antreprenoriatului si a inovarii. Pentru a participa la trainingul ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate? trebuie sa achiti din timp taxa de 400 RON + TVA. Pentru a demonstra ca practica in principal activitati agricole, solicitantul trebuie sa faca dovada ca veniturile din activitatile agricole reprezinta cel putin 50% din total venituri din exploatare. desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. Atat zonele urbane cat si zonele rurale se confrunta cu probleme legate de infrastructura ( din cauza investitiilor insuficiente), de dezvoltare economica locala si de mediul social. fost necesara pentru achizitionarea de utilaje, echipamente specifice si dotari in vederea asigurarii fluxului tehnologic pentru fonduri nerambursabile pensiuni desfasurarea corespunzatoare a activitatii de productie. Sectorul vegetal. Vizualizati aici lista proiectelor finantate in cadrul masurii 312. Organizatii neguvernamentale profesionale care sprijina initiativa privata IMM. Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312? Cele mai multe proiecte au fost pentru cabinete veterinare, cablu Tv in mediu rural, activitati traditionale etc. februarie- martie 2011
” Scoala pentru toti”- data lansare estimativa. Acest tip de proiect se finanteaza in baza schemei de ajutor de minimis denumita ” Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare in parteneriat”, aprobata prin Ordinul Ministrului nr. Spitalul Judetean Dambovita, Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Spitalul Judetean de Urgenta ? Dr. AXA PRIORITARA 1 ? 1). Aceasta va presupune un set de actiuni articulate si concertate in investitii de capital, cercetare si dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( in special cu valoare adaugata scazuta) si fonduri europene nerambursabile azil de batrani in cele cu valoare adaugata crescuta. IULIE 2009. Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Adica, pe de o parte, o masura punitiva, de consultanta fonduri nerambursabile tip taxa aplicata de Guvernul Romaniei si pe de alta parte acordarea subventiilor doar celor care lucreaza terenurile. Sprijinirea investitiilor in extinderea fonduri europene nerambursabile azil de batrani si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si fonduri europene nerambursabile pentru tineri realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Fonduri Nerambursabile Nuci

Pentru fonduri nerambursabile nuci a promova un procent de absorbtie mai buna in perioada 2014- 2020, efortul de elabora, fonduri nerambursabile nuci procesa si gestiona fondurile europene revin mecanismelor de consultare, institutii care vor avea rol consultativ, care vor participa in procesul de distribuire a fondurilor, care vor avea rol de decizie. Pentru accelerarea cresterii economice, care va facilita convergenta veniturilor fata de media UE, este necesara realizarea de investitii pentru imbunatatirea competitivitatii, in special in ferme mici si mijlocii si in unitati de procesare cu potential de dezvoltare Accelerarea procesului de restructurare a fermelor mici si mijlocii si transformarea acestora in exploatatii viabile economic si imbunatatirea performantei economice a fermelor si a sectorului de procesare, pentru creste integrarea pe piata a produselor de calitate si pentru substituirea importurilor. Ordin MEF nr. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe); b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Bucuresti- Ilfov, Sud- Vest Oltenia, Centru a expirat. Puncte de vedere ale profesionistilor in consultanta si ale beneficiarilor de finantare europeana. Dupa ce se familiarizeaza cu cerintele si criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, beneficiarul va demara fonduri europene nerambursabile pentru tineri alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile. Cine poate sa solicite finantare: Solicitantii sunt intreprinderi ( IMM- uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala. in urma depunerii a peste 3. 039 de cereri de finantare, suma alocata prin PNDR acestei Masuri, pana in anul 2013, respectiv 1, 57 miliarde de euro, a fost depasita de aproape cinci ori. Oficialii din cadrul Primariei Iasi au redactat insa planuri. 13. In martie Ministerul Mediului si al Padurilor a semnat contractele de finantare pentru 3 proiecte de management integrat al deseurilor din Olt, Dambovita si Calarasi. Pentru a putea primi sprijin accesare fonduri nerambursabile 2010 in cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii. 10. 45- 11. 15 Decernarea Diplomelor de Excelenta ? CAMPIONI ROMANI IN AFACERI?. 1. 2. 3. Activitatile proiectului sunt. Astfel de parteneriate contribuie la rezolvarea problemelor comunitatii. Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea acordului de parteneriat ( CIAP) si 12 comitete consultative organizate ca secTiuni ale CIAP. Cladirea Colegiului National ? Ioan Slavici? 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. Pentru a fi clasificat ca fermier pentru aceasta masura, solicitantul de sprijin public trebuie sa demonstreze ca veniturile din agricultura reprezinta cel putin 25% din veniturile totale si ca timpul destinat muncii in agricultura reprezinta cel putin 25% din timpul de munca total fectuat. in situaNia in care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse in cadrul unei sesiuni se situeaza peste valoarea totala alocata acesteia, atunci proiectele prin care se solicita sprijin pentru fermele de semi – subzistenNa sunt supuse unui sistem de selecNie, in baza caruia fiecare proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de selecNie: Solicitantul este membru, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, fonduri europene nerambursabile imm al unei forme asociative recunoscute conform legislaNiei naNionale in vigoare Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ata eaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative:
- grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu Legea nr.

Fonduri Europene Pentru Deschiderea Unui Azil De Batrani

Achizitionarea licentelor software pentru server, pentru operarea calculatoarelor personale tip desktop portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office. 1) Sprijin pentru beneficiari in implementarea proiectelor finantate din fondurile ESI, precum si pentru promovarea fonduri europene pentru deschiderea unui azil de batrani utilizarii fondurilor si a rolului politicii de coeziune catre beneficiari si publicul larg. inchiderea a 6 depozite urbane neconforme si asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor. reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . A doua sansa in educatie ( strategice). Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 425 milioane lei . Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. un accent deosebit, inca din stadiul incipient al procesului de programare, asupra sistemului si regulilor de implementare a programelor. Achizitionarea unui website de prezentare a companiei ONG- ului. Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. Semnarea contractului fonduri europene pentru deschiderea unui azil de batrani de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale fonduri nerambursabile pentru apicultura de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale in fonduri europene nerambursabile pentru tineri vederea facilitarii accesului la fonduri europene nerambursabile pentru apicultura fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. Calendar lansare fonduri europene nerambursabile iunie. Va stam la dispozitie pentru serviciile nostra de consultanta si proiectare cu echipa noastra de profesionisti dispusi sa ducem la indeplinire proiecte de succes. R. In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate. Autoritatile bulgare au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca lobby printre statele membre UE pentru a obtine extinderea cu cateva luni a datei- limita pana la care cele doua tari trebuie sa absoarba fondurile acordate pentru aderarea la spatiul Schengen. individual si independent, ca persoane fizice autorizate. Teritoriul comunei se afla in bazinul hidrografic Siret. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. Ajutor pentru mame si femei din fonduri europene nerambursabile. Directia de Asistenta Comunitara Iasi va oferi subventii sub forma de ajutor pentru mame si femei din fonduri europene nerambursabile in perioada 2011- 2013 in special pentru mamele aflate in concediude crestere a copiilor pana la 2- 3 ani in conformitare cu OUG 111 2010 ? modul de acordare a indemnizatiei si concediului pentru cresterea copilului.