Archives for 

fonduri europene nerambursabile pentru tineri

Fonduri Europene Hidrocentrala

plantarea si replantarea plantelor perene. In cadrul pachetului care se negociaza cu Comisia Europeana, CSNR reprezinta strategia globala de utilizare a FSC, iar diversele PO reprezinta instrumentele prin care se realizeaza diversele prevederi ale CSNR. Formele asociative pot fi constituite i recunoscute la nivel local, judeNean i naNional. In 2010 CEC BANK a oferit peste 12. 000 de credite pentru intreprinderile care au accesat fonduri europene in valoare de peste1, 5 miliarde de lei. sunt infiintate in temeiul Legii nr. organizatii de pescari. Orientarea integrata 7. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniu major de interventie 1 – Intarirea capacitatii SPO proiecte europene nerambursabile 2010 de furnizare a serviciilor de ocupare
” Calitate in serviciile de ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Servicii de ocupare eficiente” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Formarea personalului propriu SPO
” Profesionisti in piata muncii” – data lansare estimativa. este inregistrata in Registrul fermelor si Registrul agricol. reprezentanti politici, reprezentanti ai autoritatilor nationale, regionale & locale, potentiali beneficiari, inclusiv municipalitatile si ONG- urile care se ocupa cu integrarea Romilor, etc. Din acest motiv, trebuie evidentiate foarte clar conexiunile si interconditionarile strategice Intre CSNR si PO. Mediul rural ? Proceduri standard de licitatii pe fonduri europene. intarirea utilizarii tehnologiilor TIC . Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. Actiunile Comunitare trebuie realizate printr- o fonduri europene nerambursabile pentru tineri stransa consultare Intre Comisie si Statele Membre, Impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor. Cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii ( mare, mijlocie, mica). Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, a declarat, miercuri, la conferinta Finance 2011, eveniment organizat de Forum Invest in parteneriat cu Editura Evenimentul si Capital, ca prin semnarea contractelor de constructie de pe coridorul IV Romania isi va putea majora rata de absorbtie a banilor europeni pe domeniul Transporturi. Nu In ultimul rand, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 261/ 2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin sprijinirea investitiilor In turism. 4 este de 100 milioane de euro. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. 1. 4. servicii topografice. achizitionarea de animale si dupa caz a cotei de productie. 476. 077. 390 Euro, din care. Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. Femei 2010?. 6. 1 Dezvoltarea economiei sociale. Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii. Buna ziua, Intentionez fonduri europene hidrocentrala sa depun un proiect pe masura 112. Pentru a promova fonduri europene nerambursabile pentru apicultura un procent de absorbtie mai buna in perioada 2014- 2020, efortul de elabora, procesa si gestiona fondurile europene revin mecanismelor de consultare, institutii care vor avea rol consultativ, care vor participa in procesul de distribuire a fondurilor, care vor avea rol de decizie. Investitiile vor Imbunatati, de asemenea, accesibilitatea si inter- conectivitatea dintre drumurile nationale, judetene si locale, cai ferate, aeroporturi si fonduri europene hidrocentrala servicii navale, asigurand inclusiv legaturi mai bune cu rutele TEN- T.

Fonduri Europene Pentru Bovine

1. 1. Acest document nu va servi Insa ca instrument de management, ci ca document strategic prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune In perioada de referinta. Finantare europeana de 20 milioane de euro in judetul Botosani. In judetul Botosani, opt primarii au fost selectate spre finantare pe masura 322. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Cititi si alte articole legate de aceste linii de finantare. Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. Economie sociala fonduri agricole nerambursabile si solidaritate? Este Insa de mentionat ca, desi CSNR preia si sintetizeaza elementele principale incluse In Analiza si Strategia PND, acestea sunt reorganizate In functie de cele 3 Prioritati si cele 11 Directii de actiune ( Guidelines) din Orientarile Strategice Comunitare, reflectand astfel Incadrarea CSNR In principiile europene ale Politicii de Coeziune. Romania si- a fixat, impreuna cu Bulgaria, obiectivul fonduri europene pentru bovine de a adera in 2011 la spatiul Schengen. 6. 1. Acest material promotional se distribuie gratuit. DMI 1. 1. fondurile disponibile si restrictiile aferente. 6. 1 Dezvoltarea economiei sociale. Dr. operatorii economici din sectorul energetic. Fonduri pentru microintreprinderile afaceri cu fonduri nerambursabile din mediul rural. fonduri europene nerambursabile pentru tineri Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. a) si comp. Fonduri europene nerambursabile pentru firme de transport marfa. IN prezent daca cumulam toate sumele platite de Comisia Europeana catre Romania, avem o rata de absortie de doar 3, 2%. Sotul meu practica zborul cu parapanta ? atat la liber cat si motorizat si m- ar interesa daca este posibila achizitionarea unui aparat de zbor. Imbunatatirea functionarii pietei muncii Facilitarea tranzitiilor de la somaj sau inactivitate catre ocupare Consolidarea competentelor profesionale ale fortei de munca Integrarea pe piata muncii a persoanelor rezidente in mediul rural, a tinerilor si a femeilor. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. Mai avem si alte rude in sat, chiar mai aproape de acest teren. Comisia Europeana realizeaza repartizari indicative anuale pe state membre, In special In functie de criteriile urmatoare: populatie eligibila, prosperitate nationala, prosperitate regionala si rata de somaj. in aceasta situatie este dificil de previzionat sumele de care. ori ? intreprinderea individuala – Some elul” comuna. Furnizarea de programe de formare profesionala, finalizate cu obtinerea de certificate oficiale recunoscute la nivel national care atesta dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia de operator introducere, prelucrare si validare date Creare de egalitate de sanse la oportunitati de angajare, cresterea competitivitatii, mobilitatii, nivelului de educatie, increderii in sine Instruire in tehnici de cautare a unui loc de munca. Sunt necesare interventii structurale majore pe termen lung, In urmatoarele domenii. fonduri europene pentru bovine Proiectul cu numele de ? Mai multa securitate si siguranta la locul de munca in compania noastra? in valoare de 170. 000 euro are ca obiective cresterea cunostintelor si deprinderilor in domeniul sanatatii si secutitatii la locul de munca. i dimensiunea economica a exploataNiei agricole cre te cu minim 3 UDE. Ferma de semi – subzistenNa se afla in zona defavorizata Este situata in:
- zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, in special o investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare: a.

Fonduri Europene Infiintare Livada

Proiectul va indeplini urmatoarele actiuni. Contract nr. Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. membra South Eastern European Legal Network
? Europa 2020? Beneficiari eligibili. Accesul este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati conform principiului ? primul venit, primul servit?. plantarea si replantarea plantelor perene. Punctajul pentru acest criteriu se acorda daca sunt respectate urmatoarele conditii in ceea ce priveste fiecare ruta alternativa prevazuta prin proiect. fonduri europene infiintare livada Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). Aceasta limita fizica este considerata un alt drum de exploatare, drum public, padure, ape, imobile, cale ferata). Au expirat termenele de depunere pentru regiunile: Sud Muntenia, Nord- Vest, Vest. Iata lista autoritatilor publice, institutiilor si organizatiilor reprezentate in CIAP. Planul National Strategic pentru perioada 2007- 2013 este conform cu Politica Comuna de Pescuit si cu politica de guvernare a Rom? niei pentru dezvoltarea acestui sector. Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . Cel de al 3- lea pas consta in primirea materialelor informative, date despre eligibilitatea investitiei preconizate precum si documentatia detaliata despre modul in care trebuie intocmit proiectul. Diversificarea fonduri europene nerambursabile persoane fizice productiei in functie de cerintele pietei si introducerea de noi produse. autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. Crearea unei noi unitati de productie . In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 511 – Asistenta tehnica Masura 61 – Plati complementare directe Axa prioritara 1: Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a fonduri europene infiintare livada Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. In cadrul negocierilor pentru Capitolul 21 ” Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale”, discutiile tehnice cu Comisia Europeana. actiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care sa asigure interoperabilitatea diferitelor sisteme neintegrate in cadrul sectoarelor si regiunilo. Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri – data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Investitiile vor Imbunatati, de asemenea, accesibilitatea si inter- conectivitatea dintre drumurile nationale, judetene si locale, cai ferate, aeroporturi si servicii navale, asigurand inclusiv legaturi fonduri europene nerambursabile pentru tineri mai bune cu rutele TEN- T. Planul National Strategic fonduri ue nerambursabile pentru perioada 2007- 2013 este conform cu Politica Comuna de Pescuit si cu politica de guvernare a Rom? niei pentru dezvoltarea acestui sector. Buget pe ani 2011 – 528. 395. 407 Euro 2012 – 456. 947. 159 Euro 2013 – 406. 462. 565 Euro pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru . Un alt impediment il reprezinta documentatia stufoasa impusa de reglementarile UE, ca masura de precautie ca banii sunt folositi corect. Constr? ngerile financiare si conditionalitatile la nivel european, care determina alocarile financiare la nivelul fiecarui Stat Membru sau la nivel sectorial/ regional. La nivel european nu pot fi luate masuri, pentru ca responsabilitatea gestionarii terenurilor tine de statul membru, nu exista atributii pentru Comisia Europeana in problema gestiunii fondului funciar.

Fonduri Nerambursabile Panouri Solare

Masurile prioritare vizate in acest sens sunt grupate pe 4 directii de actiune. Toate discutiile vor fi facilitate de trainerul Etienne Ignat, Specialist in Programe de Finantare. Aceasta cota ar fi mai ridicata dec? t p? na acum ( cel putin 25 % pentru regiunile mai ghid fonduri nerambursabile putin dezvoltate, 40 % pentru regiunile aflate in tranzitie si 52 % pentru regiunile mai dezvoltate). 44/ 16 aprilie 2008) 3 cu modificarile si completarile ulterioare. energie regenerabila ( momentan energie eoliana fiind una dintre cele mai profitabile, fac si referire la costul de investitie venituri din exploatare). Regulamentul propus ii va permite Fondului social european ( FSE) sa se ocupe in continuare de imbunatatirea posibilitatilor de ocupare a fortei de munca, educatie si formare, precum si de combaterea excluziunii sociale si a saraciei, in perioada 2014- 2020. 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole”. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca urmatoarele obiective principale. Activitatile ce pot fi prestate in cadrul codului CAEN 4312 ? 7. 1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU. Cererile de finantare pot fi depuse la Organismele Intermediare incepand cu data de 23 fonduri europene nerambursabile pentru tineri noiembrie fonduri nerambursabile panouri solare 2009. Furnizarea de programe de formare profesionala, finalizate cu obtinerea de certificate oficiale recunoscute la nivel national care atesta dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia de operator introducere, prelucrare si validare date Creare de egalitate de sanse la oportunitati de angajare, cresterea competitivitatii, mobilitatii, nivelului de educatie, increderii in sine Instruire in tehnici de cautare a unui loc de munca. APEL DESCHIS . Astfel de parteneriate contribuie la rezolvarea problemelor comunitatii. 78 din Regulamentul Consiliului nr. sau ? Ferma de semi- subzistenNa a PFA Grigore Ilie, comuna. 111 ” Formare profesionala ( training), informare i difuzare de cunotinNe”. Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. servicii de proiectare. 2. II. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este. Alpha fonduri nerambursabile panouri solare Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. Un sfat pe zi ? Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. Pentru perioada de programare financiare 2007- 2013, statelor membre li s- a solicitat alocarea anumitor sume din fondurile structurale pe care urmeaza fonduri europene nerambursabile pentru persoane fizice sa le primeasca pentru finantarea proiectelor legate de Indeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona. Fondul social european are rolul de a spori oportunitatile de ocupare a fortei de munca, de a promova educatia si invatarea pe tot parcursul vietii. pentru noi activitati. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). Gheorghe si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov. zece sunt comitete tematice ( CCT) organizate pentru urmatoarele domenii. Alte apeluri preconizate. Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii se finanteaza urmatoarele activitati eligibile. 3. 1. Schimb de bune practici ( granturi). Sprijin pentru zone defavorizate ? altele decat zona montana. adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? 11 decembrie 2009 pentru Masura 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele. Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare. diversificarea catre noi specii cu perspective comerciale bune. Investitiile pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non- agricole cu specific local au in vedere prelucrarea fierului sau a lanii, olaritul, brodatul, sau confectionarea instrumentelor muzicale traditionale.

Fonduri Nerambursabile Pentru Tinerii Care Se Muta La Tara

Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Programul Operational Regional ( POR) este un program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare ( PND), contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale Sectoriale ( POS), la realizarea obiectivului general al Strategiei National- Regionale, anume diminuarea disparitatilor intre Regiunile de Dezvoltare ale Romaniei. Constructie parteneriate public- private
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Sub- masura 431- fonduri nerambursabile pentru pensiuni 2. Unul dintre exemple se afla in Tulcea, primarul comunei Luncavita, Ilie Stefan, a declarat luni ca din cele aproape 50 de comune din judet care au depus proiecte pe masura 322 FEADR, doar patru au fost aprobate. Sprijin pentru realizarea parteneriatului public- privat si elaborarea strategiilor locale integrate. Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. Scoala pentru fonduri nerambursabile pentru tinerii care se muta la tara toti ( granturi). indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere cu exceptia amplasamentelor in a caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale. CE finanteaza:
- organizarea de fonduri nerambursabile pentru tinerii care se muta la tara fonduri nerambursabile europene seminarii pentru instruirea angajatilor in vederea adaptabilitatii la tehnologii avansate. Pentru accelerarea cresterii economice, care va facilita convergenta veniturilor fata de media UE, este necesara realizarea de investitii pentru imbunatatirea competitivitatii, in special in ferme mici si mijlocii si in unitati de procesare cu potential de dezvoltare Accelerarea procesului de restructurare a fermelor mici si mijlocii si transformarea acestora in exploatatii viabile economic si imbunatatirea performantei economice a fermelor si a sectorului de procesare, pentru creste integrarea pe piata a produselor de calitate si pentru substituirea importurilor. Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. La momentul actual, exista o multitudine de optiuni si intrebari deschise privind abordarea procesului de programare pentru perioada 2014- 2020, multe dintre acestea neput? nd fi clarificate dec? t dupa definitivareacadrului legislativ la nivel european. Dezvoltarea initiativelor locale si ajutor pentru crearea de servicii pentru crearea de noi locuri de munca, atunci cand asemenea actiuni nu sunt acoperite de FSE. Rezultate pentru proiectele depuse masura 313. Tipurile de plati aferente Masurii 221 sunt urmatoarele. Acesta cuprinde concepte de sustenabilitate economica si operationala precum si de sustenabilitate de mediu. 4) pot include in proiect si forarea unui put pentru irigatii?. lungimea totala a drumurilor propuse prin proiect Scorul obtinut aplicand formula de mai sus, se fonduri europene nerambursabile pentru tineri va calcula cu doua zecimale. Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. Finantare europeana de 20 milioane de euro in judetul Botosani. In judetul Botosani, opt primarii au fost selectate spre finantare pe masura 322. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. ianuarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 2 – Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice Operatiunea 1.

Master Fonduri Europene Bucuresti

Prima impadurire a terenurilor agricole. In cazul cladirilor si echipamentelor, acestea trebuie sa faca parte integranta si inseparabila din rezultatul operatiunii. Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se fonduri nerambursabile pentru studenti desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, fonduri europene nerambursabile pentru tineri cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). CCT- MSC are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. Adaptabilitate si flexibilitate ( granturi). Daca sunteti interesati de mai multe detalii legate de Programul Operational Transport am publicat mai jos principalele linii de finantare din cadrul acestui program. Societate in comandita simpla ? Lucrarile ar putea incepe in acest an. sucursala Romania Knomacons. Programe Sectoriale finantate de Uniunea Europeana. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial se afla in centrul politicilor in domeniu, iar angajatorii vor fi incurajati sa investeasca in capitalul uman. Procesul de evaluare selectie a cererilor de finantare condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 2. 1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia reabilitarea soselelor de centura Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Este importanta, de asemenea, reducerea utilizarii surselor traditionale de energie si master fonduri europene bucuresti sprijinirea dezvoltarii durabile. 2. 2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii. iv) pasari. proiecte fonduri nerambursabile Numai proiectele din sectorul vegetal de la prioritatile i, ii si iv, care au investitii in sisteme de irigatii de minim 20% din. Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . o noua Strategie Europeana pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii sociale, prin urmatoarele initiative. Raspuns. Proiectul de tip 2 care are prestabilite beneficiarul intreprindere si serviciile de cercetare care ii sunt necesare acestuia. Alte categorii de cheltuieli: amortizarea, cheltuielile generale de administratie, costul achizitiei de teren. Conditile pe care Romania trebuie sa le indeplineasca pentru aderarea la spatiul master fonduri europene bucuresti Schengen au in vedere securizarea frontierelor externe conform standardelor Schengen, realizarea Sistemului Informatic Schengen care asigura legatura directa cu bazele de date ale Uniunii Europene, crearea. 25. 000 de euro pentru IMM- uri si ONG- uri. etc ( desi sunt mai costisitoare ca investitie, aduc un venit mult mai mare, si pot avea o durata de viata mult mai mare). Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. I. F. N. Nu se acorda punctaj decat pentru una din cele trei variante de rute alternative, punctajul neputand fi cumulat.

Fonduri Europene Domeniul Medical

Investitiile pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non- agricole cu specific local au in vedere prelucrarea fierului sau a lanii, olaritul, brodatul, sau confectionarea instrumentelor muzicale traditionale. Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate. b. productie, transport, distributie si utilizare finala ? Astfel de parteneriate contribuie la rezolvarea problemelor comunitatii. Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR. Proceduri standard de licitatii pe fonduri europene. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. 2. 4. Ferma de semi – subzistenNa se afla in zona defavorizata Este situata in. I. Angajamentele fonduri europene nerambursabile pentru apicultura bugetare referitoare la programele operationale sunt efectuate In transe anuale, pentru fiecare fond si pentru fiecare obiectiv. Ridicarea nivelului dezvoltarii tehnologice in intreprinderi. Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel . In sedinta de astazi, Guvernul Rom? niei a aprobat alocarea a peste 600 milioane de lei pentru plata beneficiarilor de fonduri europene. Bugetele Programului pot include atat fonduri UE cat si fonduri nationale din surse publice sau private. sprijin financiar pentru copii. 1- 29 aprilie 2011. Ordinea in care vi se cere sa va prezentati proiectul va poate conduce adesea pe o pista falsa. Poli de crestere – proiectele se depun pana la 31 decembrie 2012. Ce co- finantare trebuie pentru un proiect realizat cu Fonduri Europene?. intregul proces de evaluare si selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. Avand In vedere faptul ca sistemul institutional si legislativ a fost definitivat, In perioada imediat urmatoare este nevoie de acordarea unei atentii deosebite mentinerii stabilitatii acestui sistem si Intaririi capacitatii institutionale. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca urmatoarele obiective principale. Conform noului calendar, in 2011 nu se vor mai lansa urmatoarele fonduri europene domeniul medical linii de granturi. Solicitantul este membru, cu minim 6 luni inainte fonduri nerambursabile apicultura de lansarea sesiunii pentru care aplica, al unei forme asociative recunoscute conform legislaNiei naNionale in vigoare Pentru a se acorda punctaj la acest fonduri europene nerambursabile pentru tineri fonduri europene domeniul medical criteriu de selecNie, solicitantul ataeaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative. cota de cel putin 20 % din FSE ar trebui dedicata actiunilor de incluziune sociala.

Fonduri Europene Pentru Construirea Unui Azil De Batrani

Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. Educatie mai buna pentru toti ( strategice). Programul Operational Regional POR A5 ? Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. apdrp. ro a anuntat lansarea masurii 112 incepand cu 1 iulie 2011. Promovarea accesului egal la o educatie fonduri europene nerambursabile pentru tineri de calitate ( educatia timpurie, invatam? ntul primar si secundar), si reducerea ratei de parasire timpurie a scolii gasirea sprijinului pentru elaborarea si implementarea politicilor si practicilor incluzive in invatam? ntul preuniversitar, implementarea masurilor de prevenire, de interventie timpurie si masuri de remediere pentru reducerea parasirii timpurii a scolii, prin programe/ masuri specifice, precum si asigurarea accesului la rute educationale alternative, cum ar fi ” a doua sansa” la educatie, cu accent special pe zonele rurale si pe persoanele de etnie roma. Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. Ferma de semi- subzistenNa a PF Ionescu Vasile, comuna. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica. Calificarea ? o sansa pentru viitor. Programul se adreseaza in primul rand IMM- urilor, atat datorita potentialului lor inovativ in ceea ce priveste adaptabilitatea la piata , dar si datorita necesitatii de a surmonta obstacolele si constrangerile carora trebuie sa le faca fata in competitia existenta pe piata . Aplicarea noului Regulamentul de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor de Stat catre micro- intreprinderi. Educatie mai buna pentru toti ( strategice). Buget pe ani 2011 – 528. 395. 407 Euro 2012 – 456. 947. 159 Euro 2013 – 406. 462. 565 Euro pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru . ompaniile de servicii energetice ( ESCO). Obiectivele operaNionale se refera la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare in perioada de restructurare a fermelor de semi- subzistenNa pentru o mai buna utilizare a resurselor umane i a factorilor de fonduri phare nerambursabile producNie, prin. Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. Investeste in oameni. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 2 – Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice. Programul Tineret in Actiune ( Youth in Action) . Dezvoltarea initiativelor locale si ajutor pentru crearea de servicii pentru crearea de noi locuri de munca, atunci cand asemenea actiuni nu sunt acoperite de FSE. Comisia Europeana va adopta cadrul strategic comun ( CSC), document care va transpune fonduri europene pentru construirea unui azil de batrani obiectivele UE in actiuni- cheie de utilizare a fondurilor comunitare si va orienta strategic procesul de programare la nivelul statelor membre, facilit? nd coordonarea sectoriala si teritoriala a interventiilor, precum si coordonarea cu celelalte politici si instrumente relevante ale UE. o sansa pentru viitor. Orientarea integrata 10. 31 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). in acest caz creterea dimensiunii economice fonduri nerambursabile ue a fermei, la solicitarea celei de a doua trane, aferenta masurii 112, va fi de 4 UDE iar pentru anul 3 Un solicitant al Masurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, in cadrul urmatoarelor masuri* din PNDR. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere. 100% fonduri europene pentru microinterprinderi. competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca . o noua Strategie Europeana pentru o crestere fonduri europene pentru construirea unui azil de batrani inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii sociale, prin urmatoarele initiative. iii) culturi de camp. Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Fonduri Europene Educatie 2014

Actiunea comuna a UE si Statelor fonduri europene educatie 2014 Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea de obiective concrete. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. In judetul Vaslui ( si in special in zona dumneavoastra) sunt mai multe exploatatii de dimensiuni mici si medii care se confrunta cu probleme similare. Evaluarea economica si componentele planului CCT- T se bazeaza pe evaluarea curenta a timpului de calatorie, a consumului de combustibil si costurilor operationale, inclusiv emisii, si pe perspectiva variatiilor prognozate ale acestor indicatori. in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR ( proiecte majore) aprobarea se realizeaza de AMPOST, insa, pe baza unei decizii in acest sens a Comisiei Europene, conform art. 39- 41 din Regulamentul general 1083 2006. sprijinirea institutiilor de microfinantare din UE), Programele TAM ( Managementul schimbarii de directie) si BAS ( Servicii de consultanta pentru Afaceri). Impreuna pe piata muncii? ( strategice). Initial, pentru actiunile propuse a se finanta prin facilitatea Schengen contractele trebuiau semnate pana la data de 31 decembrie 2009, dar, conform deciziei de vineri a CE , data- forum fonduri europene nerambursabile limita va fi 31 martie 2010. O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres. Cu aceasta ocazie, s- a evaluat stadiul programului si s- au stabilit masurile pentru accelerarea implementarii proiectelor fonduri europene educatie 2014 si a implementarii financiare a fondurilor POR si s- au luat o serie de decizii strategice pentru a putea utiliza cu succes toate fondurile alocate programului. Institutia care gestioneaza acest program este Ministerul Economiei prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice. c. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa. Vreau sa va intreb ceva de ce nu se acorda credite nerambursabile decat pentru cei care tot ei au sau eventual daca au cunostinte de ce pentru un om care ar dori sa deschida o afacere si stie ca face ceva bun de ce nu se acorda la ce se mai face atata publicitate. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua ( FPC). Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE. Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. Fonduri europene nerambursabile alocate proiecte de finantare nerambursabile in cadrul Operatiunii. Pe scurt, panourile solare ( fotovoltaice) fonduri europene nerambursabile pentru tineri sunt dispozitive capabile sa transforme energia solara in energie electrica. Programe doctorale mai bune ( granturi). De exemplu. Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea de obiective concrete.

Fonduri Europene Pentru Ferme Iepuri

modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie) Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior. 1. 3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala. Vizualizati aici lista proiectelor finantate credite nerambursabile in cadrul masurii 312. accesarea fondurilor nerambursabile a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe). Acest program se adreseaza celor 8 regiuni de dezvoltare din Romania fiind un instrument important in implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. La data de 11 iulie, Comisia Europeana a aprobat Programul Operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational pentru Asistenta Tehnica?. Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate Domeniul major de interventie 2. 1 – CD in parteneriat intre universitati institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea fonduri europene pentru ferme iepuri 1. Astfel, fonduri europene pentru ferme iepuri pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, respectiv codul CAEN 01xx. Programul Impreuna pentru fiecare este despre o echipa care schimba in bine viata unei comunitati in care traiesc aceiasi membri ai echipei. 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferente acestei masuri. jud. la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat. Cresterea productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea fonduri europene nerambursabile pentru tineri decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. potentiali poli de crestere. numit in continuare POS CCE) reprezinta principalul instrument pentru realizarea primei prioritati tematice a Planului National de Dezvoltare 2007 ? 2. 6. Alte programe nationale. Panouri solare cu bani europeni. Bugetul total al programului este de aproximativ 275 de milioane de euro, iar asistenta comunitara prin Fondul european de dezvoltare regionala ( FEDER) se ridica la circa 224 de milioane de euro. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Beneficiari. Aceasta limita fizica este considerata un alt drum de exploatare, drum public, padure, ape, imobile, cale ferata). Un element esential care va fi luat in considerare este ca procesul de programare pentru perioada 2014- 2020 sa se concentreze pe acele aspecte care pot duce la o crestere reala a cheltuirii fondurilor, precum si la stabilirea unor tinte realiste de absorbtie. 212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”.