Tag Archives: fonduri europene nerambursabile pentru tineri

Consiliere Fonduri Europene Timisoara

Totodata, in vederea realizarii de produse la nivelul standardelor europene producatorii vor angaja si personal calificat. In martie Ministerul Mediului si al Padurilor a semnat contractele de finantare pentru 3 proiecte de management integrat al deseurilor din Olt, Dambovita si Calarasi. Masura 312 ? consiliere fonduri europene timisoara Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Inegalitatea de sanse duce la excluderea sociala a categoriilor vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilitati si etnia roma. Proiectele se depun in cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. Se acorda prioritate pentru proiectele care realizeaza investitii in. Pentru Axa prioritara 4, domeniul major de interventie 4. 3 sunt prevazuti urmatorii indicatori de rezultat, pentru monitorizarea si evaluarea programului. Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Direcorul Generalal Autoritatii de Management pentru PNDR. dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. Societate in comandita simpla ? SCS ( infiintata in baza Legii nr. Astfel, se elimina codul 5610 ? strategia de asistenta tehnica si sau planul de comunicare aprobate si . actiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care sa asigure interoperabilitatea diferitelor sisteme neintegrate in cadrul sectoarelor si regiunilo. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana. Prin FEDR vor fi finantate investitii productive care sa contribuie la crearea si salvarea de locuri de munca, in principal prin investitii cu prioritate in IMM- uri, investitii in infrastructura, dezvoltarea potentialului autohton prin masuri de sprijin la nivel regional si local. strategia va Imbunatati managementul In sectorul public. Revenind la masura 125 Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola, intalnesc urmatoarele discrepante. Evenimentul se va accesari fonduri nerambursabile desfasura cu participarea echipei de proiect, reprezentanti ai partenerului transnational, beneficiari, reprezentanti ai Organismul Intermediar Regional Sud Est, reprezentanti ai administratiei publice locale, ONG- uri, mass- media. Terenul din fonduri europene nerambursabile pentru tineri jurul ei ne permita si construirea altor cladiri? dar ideea este sa consiliere fonduri europene timisoara recuperam utilajul morii si sa- l valorificam incluzandu- l in potentialul loc de primire ptr. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Programul Operational Sectorial ,, Cresterea Competitivitatii Economice? in situaNia in care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse in cadrul unei sesiuni se situeaza peste valoarea totala alocata acesteia, atunci proiectele prin care se solicita sprijin pentru fermele de semi – subzistenNa sunt supuse unui sistem de selecNie, in proiecte de finantare nerambursabile baza caruia fiecare proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de selecNie: Solicitantul este membru, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, al unei forme asociative recunoscute conform legislaNiei naNionale in vigoare Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ata eaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative:
- grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu Legea nr. Activitatile proiectului sunt. 60% – contribuNie privata. dar si la realizarea obiectivului global al Planului National de Dezvoltare si al Cadrului Strategic National si anume, diminuarea disparitatilor de dezvoltare dintre Romania si media dezvoltarii.

Fonduri Europene Nerambursabile Pt Pastravarie

membra South Eastern European Legal Network
? Europa 2020? Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. achizitionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea conditiilor stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. 15 3. Pentru a putea beneficia de aceste fonduri europene trebuie sa va incadrati in . Bugetul total al programului este de aproximativ 213 milioane de euro si asistenta comunitara se ridica la 170 milioane de euro ( aproximativ 0, 86 % din totalul fondurilor UE investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013). Fondurile Structurale si de Coeziune ( FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cheltuielile neeligibile, precum si co- finantarea. Verifica proiectele la fata locului. in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR ( proiecte majore) aprobarea se realizeaza de AMPOST, insa, fonduri europene nerambursabile pt pastravarie pe baza unei decizii in acest sens a Comisiei Europene, conform art. 39- 41 din Regulamentul general 1083 2006. fonduri nerambursabile pentru studenti Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri proiecte fonduri nerambursabile externe nerambursabile Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale in vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? destinata tuturor posesorilor de terenuri ce nu pot fi cultivate in momentul de fata in zone de campie, deal fonduri europene nerambursabile pt pastravarie si munte. Axa prioritara 5 ? Promovarea masurilor active de ocupare?, Domeniul major de interventie 5. 1 ? Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare?, contract nr. Doresc sa accesez Masura 112 si sa cultiv porumb zaharat. Propunerile formulate de catre comitetele consultative sunt dezbatute in CIAP, la nivelul caruia este agreata gruparea domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum si principalele elemente privind modalitatile de implementare, monitorizare si evaluare. Investitii in educatie inclusiv training vocational care contribuie la cresterea atractivitatii si calitatii vietii. De asemenea, in cadrul acestui domeniu, operatiunea privind promovarea produselor turistice, au fost incluse in categoria beneficiarilor eligibili, asociatiile profesionale din turism, infiintate in baza Legii 356 2001. In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. 1. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe. G? n? rale S. A. 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. scaderea gradului de complexitate a FSE, cu accent pe simplificarea procedurilor pentru micii beneficiari. Rambursarile sunt calculate In functie de fiecare axa prioritara ( si nu In functie de masuri, cum a fost cazul pentru perioada 2000- 2006). culturale. intregul proces de evaluare si selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. Resursa umana din cadrul sistemului de coordonare, management si control constituie un factor esential in implementarea PO. Cine poate beneficia de Fondurile Europene destinate Romaniei? 403/ 2004 pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. fonduri europene nerambursabile pentru tineri 3. 3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila. Ajutor de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale
. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Pentru calculul indicatorilor financiari prevazuti in Formularul E – Planul de Afaceri anexat la Cererea de Finantare, toti solicitantii vor trebui sa utilizeze aplicatia electronica unica, special elaborata in acest sens.

Fonduri Nerambursabile Pentru Sala De Fitness

Aprobarea cererilor de finantare POST este responsabilitatea AMPOST insa modul de realizare variaza in functie de urmatoarele doua situatii. organizatiile neguvernamentale, asociatiile. AXA 4. Fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism. organizarea de seminarii pentru instruirea angajatilor in vederea adaptabilitatii la tehnologii avansate. Programul Kogalniceanu ofera o subventionare partiala la contractarea unui credit de la banca care se supune garantiei de stat. Proiectul va indeplini urmatoarele actiuni. 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului. IMPORTANT! Autoritatile locale au o . capacitate administrativa mai mica, deci si capacitatea lor . de a accesa fonduri. i dimensiunea economica a exploataNiei agricole crete cu minim 3 UDE. Operatiunea 2: Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Crearea unei noi unitati de productie . Drumul trebuie sa reprezinte o ruta ocolitoare dintr- un drum Judetean DJ sau National DN. Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la stat prin Programul Operatioan de Pescuit. Dosarul cererii de finanNare va avea in mod obligatoriu un opis, cu urmatoarele elemente. Spitalul Judetean Dambovita, Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Spitalul Judetean de Urgenta ? Dr. Conditii de obtinere a subventiei. 1 membru din cadrul DGIAC – MT,. POSDRU 82 5. 1 S 46308. Incepand cu 2 mai, APDRP a deschis trei linii de finantare aferente pentru Masura 125, Masura 221, si masura 312. fonduri europene nerambursabile sanatate Totodata, in vederea realizarii de produse la nivelul standardelor europene producatorii vor angaja si personal calificat. 11. 15- 11. 30 Sesiune de Networking intre invitati si participantii la Forum. Parteneriat pentru ocupare( granturi). modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie). Pentru IMM- uri cofinantarea este 10% iar pentru microintreprinderi si ONG- uri de 5%. Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de 2. 638. 938 lei. 17( 3) din Regulamentul Consiliului ( CE) nr. Masura are urmatoarele obiective. In cazul in care se doreste modernizarea unei activitati existente prin achizitia de echipamente pentru producerea de energie regenerabila se va avea in vedere ca activitatile desfasurate sa se regaseasca fonduri europene nerambursabile agricultura in Anexa 9 la Ghidul Solicitantului. reprezentanti ai Comisiei Europene, autoritatilor romane, societatii civile active in domeniul integrarii Romilor, etc. 6. 3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii. Societate in comandita simpla ? SCS ( infiintata in fonduri nerambursabile pentru sala de fitness baza Legii nr. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( European Regional Development Fund – ERDF) a fost infiintat in 1975 si a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii. Pentru a fi clasificat ca fermier pentru aceasta masura, solicitantul de fonduri nerambursabile pentru sala de fitness sprijin public trebuie sa demonstreze ca veniturile din agricultura reprezinta cel putin 25% din veniturile totale si ca timpul destinat muncii in agricultura reprezinta cel fonduri europene nerambursabile pentru tineri putin 25% din timpul de munca total fectuat.

Fonduri Europene Nerambursabile Persoane Fizice 2014

camerele de comert si industrie. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. Un eveniment la nivel national va fi organizat in 12 si 13 octombrie 2010 la Bucuresti si va fi urmat de doua evenimente regionale la Cluj in data de 14 octombrie si respectiv la Iasi in data de 20 octombrie. Confom ghidului, apelul urmeaza sa se lanseze in luna iulie, iar alocarea financiara disponibila este de 301 milioane lei , defalcata pe regiuni dupa cum urmeaza. Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii se finanteaza urmatoarele activitati eligibile. Alti detinatori de teren agricol. Cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare, antreprenoriat, inclusiv intarirea capacitatilor de fonduri europene nerambursabile persoane fizice 2014 cercetare si dezvoltare tehnologica si integrarea acestora in Zona Europeana de cercetare, inclusiv infrastructura, fondurile europene nerambursabile ajutor pentru CDI in special in domeniul IMM- urilor si al transferului tehnologic; imbunatatirea legaturii intre IMM- uri, educatia universitara si centrele de cercetare- dezvoltare; dezvoltarea de retele de afaceri, a parteneriatelor public- privat, sprijin pentru furnizarea de servicii grupurilor de IMM- uri, hranirea antreprenoriatului si a inovarii. Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila
” Actionam impreuna” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 4. legate de activitatile de investitii specificate anterior. Contract nr. In domeniul serviciilor sau in domeniul de productie?. 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T. Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului fonduri europene nerambursabile pentru tineri de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. 1- 29 aprilie 2011. Comuna Mircesti este una dintre cele mai active comune din judetul ghid fonduri nerambursabile Iasi, si locul unde se afla Casa Memoriala Vasile Alecsandrii. Va recomand infiintarea unui pompe p- ana in panza freatica care e mult mai aproape de suprafata apei. Programul Operational Regional Axa prioritata 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Aceasta axa fonduri europene nerambursabile persoane fizice 2014 vizeaza crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, ce au importanta regionala si locala in special pentru reabilitarea siturilor industriale, sprijinirea initiativelor antreprenoriale pentru a facilita locuri noi de munca si o cresterea durabila a economiei. Solicitanti eligibili societati comerciale, societati cooperative din categoria microintreprinderilor.

Fonduri Nerambursabile Turism Urban

simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari publici. precum Strategia Europa 2020 ( inclusiv cele sapte ? initiative emblematice? ? flag ships), strategiile pentru crestere si ocupare etc. La nivel national: Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea PND ( CIP) , care include reprezentanti la nivel de decizie ai ministerelor, altor institutii publice centrale, Agentiilor de Dezvoltare Regionala ( ADR), institute de cercetare si institutii de Invatamant superior, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali; La nivel regional: Comitetele Regionale pentru elaborarea Planurilor Regionale de Dezvoltare ( CRP) – element de fundamentare pentru fonduri europene nerambursabile 2010 PND – includ, pe langa reprezentantii ADR- urilor, reprezentanti ai Prefecturilor, Consiliilor Judetene, serviciilor deconcentrate ale institutiilor publice centrale, institutii de Invatamant superior si institute de cercetari, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali din regiuni. Programul Impreuna pentru fiecare este despre o echipa care schimba in bine viata unei comunitati in care traiesc aceiasi fonduri europene nerambursabile pentru tineri membri ai echipei. Fondul de Coeziune ( FC): infrastructura mare de transport si mediu. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. Pentru sectorul legume. Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000 . ajutoare directe pentru investitiile In Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile; infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi; instrumente financiare ( fond de capital de risc, fond de dezvoltare regionala etc. Nu reprezinta cheltuieli eligibile elaborarea de materiale promotionale de tipul. AXA 1. Av. 4) pot include in proiect si forarea unui put pentru irigatii?. deblocarea potentialului de excelenta in cercetare si inovare prin crearea de sinergii fondurile europene nerambursabile cu actiunile de cercetare, dezvoltare si inovare ale programului cadru al UE Orizont 2020 Obiectiv. Directia Programare din cadrul AMPOST este responsabila de punerea in aplicare a criteriilor de selectie. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? au fost efectuate plati in valoare de peste 55 de milioane euro. Aceasta structura de coordonare a fost constituita In martie 2004, In cadrul Ministerului Finantelor sub denumirea de Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar ( AMCSC) In baza Hotararii de Guvern fonduri nerambursabile turism urban nr. Diversificarea retelelor de interconectare In vederea cresterii securitatii furnizarii energiei. Iata, pe scurt, ceea ce cred ca ar putea sa faca de fapt Guvernul pentru sprijinirea reala a antreprenoriatului romanesc, lucruri pe care le poate realiza cu adevarat. diversificarea activitaNilor i veniturilor. Imprumutul aprobat in sedinta de Guvern miercuri, 4 iunie 2014, va fi folosit pentru efectuarea de plati catre beneficiarii de fonduri contractate prin intermediul a patru programe. R. b) copie a documentului care atesta autorizarea de catre autoritatea competenta pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare coincinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta Energetica? ( EEFF). Univ. februarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 3. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura
- Masura 125 A2 Infrastructura de acces
- Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole
- Rezultatele proiectelor finantate in cadrul masurii fonduri nerambursabile turism urban 312 sesiunea anterioara
- Masura 312 ?

Fonduri Nerambursabile Pt Comert

Scopul si obiectivele asociatiei si fundatiei ADI prevazute in statut, trebuie sa fie in conformitate cu activitatile care vizeaza proiectul, activitati de interes public si negeneratoare de profit. Nr. Sunt necesare, de asemenea, investitii in intreprinderile mari, pentru a permite atingerea masei critice pentru investitii de capital in vederea diversificarii industriei prelucratoare si imbunatatirea eficientei energetice. organizarea si participarea la expozitii de produse marine si din peste. Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport Pentru proiectele de lucrari, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente. Incepand cu 1 iulie 2010, se vor acorda fonduri nerambursabile pentru construirea, modernizarea si dotarea unor categorii de restaurante care sa functioneze doar in cadrul structurilor de primire turistice finantate prin proiecte aferente Masurii 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? din PNDR. Calificari europene ( strategice). 5 milioane de euro ( fond deja epuizat), CEC Bank ? Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate Domeniul major de interventie 2. 1 – CD in parteneriat intre universitati institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea fonduri europene nerambursabile pentru tineri 1. Organismul competent responsabil cu primirea platilor de la Comisia Europeana aferente contributiilor din FEDR, FSE si FC este Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea contabilitatea fondurilor nerambursabile unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. Echipa Cerere- Finantare. ro va sta la dispozitie pentru a realiza un proiect fonduri nerambursabile pt comert de succes indiferent de activitatea pe care doriti sa o realizati. o 10% – pentru investiNiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural  i in arii naturale protejate incadrate in reNeaua Natura 2000 ( conform Regulamentului CE nr. 1698 2005, art. fonduri nerambursabile pt comert Exista un coeficient UDE care se calculeazapentru suprafata de teren, dar dupa cum am spus mai sus terenul trebuie sa- l aveti. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale in vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). Bugetul total 2011 – 556. 767. 943 Euro 2012 – 663. 832. 914 Euro 2013 – 806. 269. 201 Euro Total 2. 991. 727. 376 Euro Masura 212 – Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona Montana
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 214 – Plati de agro- mediu – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 221 – Prima impadurire a terenurilor agricole – data lansare estimativa: 1- 28 februarie, 2- 31 fonduri nerambursabile 100% mai, 1- 30 septembrie si 2- 30 decembrie 2011 Axa prioritara 3: Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale. Exemplu Hewlett Packard HP. Cabinete veterinare. Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila
” Actionam impreuna” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 4.

Fonduri Europene Pt Gaini Ouatoare

activitati accesarea fondurilor nerambursabile fonduri europene nerambursabile pentru tineri 2010 de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). Cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare, antreprenoriat, inclusiv intarirea capacitatilor de cercetare si dezvoltare tehnologica si integrarea acestora in Zona Europeana de cercetare, inclusiv infrastructura, ajutor pentru CDI in special in domeniul IMM- urilor si al transferului tehnologic. in intervalul 02. 06. 2011 ora 09. 00 si 23. 08. 2011 ora 9. 00 se pot inscrie si depune un numar nelimitat de proiecte. Masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice? urmeaza a fi deschisa in luna martie 2011. 3. 1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti ( hot- fonduri europene nerambursabile pentru tineri spot). NU pierdeti din vedere imaginea de ansamblu. Coeficientii de cofinantare au fost modificati. 20% – contribuNia Guvernului Romaniei. Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti. asociaNii profesionale cu profil agricol constituite conform OrdonanNei de urgenNa a Guvernului nr. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. ca membri ai unei intreprinderi familiale. Actiunile Comunitare trebuie realizate printr- o stransa consultare Intre Comisie si Statele Membre, Impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele fonduri europene pt gaini ouatoare Membre, cum ar fi autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. importanta regionala si locala Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse pentru structurile de primire turistice cu functiuni de fonduri europene pt gaini ouatoare alimentatie publica ( restaurante) trebuie sa fie similare cu nivelul de confort si calitatea serviciilor oferite de structurile de primire turistice cu functiuni de cazare, iar acestea trebuie sa aiba acelasi proprietar. ContribuNia publica alocata din masura 121 este de 10. 000. 000 EURO din care:
? contribuNia Guvernului Romaniei – 20%
? contribuNia Uniunii Europene – 80% Valoarea maxima eligibila a unui proiect va fi de 50. 000 EURO din care:
 40% – sprijin nerambursabil ( sprijinul maxim nerambursabil va fi de 20. 000 Euro). investitii ( publice si private) in cercetare si dezvoltare de 3% din PIB- ul UE. valoarea totala eligibila a proiectului este de 850. 000 Euro. 80% contributia Uniunii Europene . Evaluarea si selectia proiectului Procesul de evaluare si selectie a cererilor de finantare consta in verificarea preliminara a cererii de finantare ( pentru determinarea admisibilitatii cererii de finantare) si evaluarea tehnica si financiara a proiectului. Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate ? scopul este stoparea si, eventual, inversarea tendintei de accentuare a disparitatilor de dezvoltare prin sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a Regiunilor. Sever AVRAM ? PR & Lobby Consultant Presedinte Executiv ? EUROLINK- Casa Europei. In functie de tipul investitiei finantate prin PNDR, situatia detaliata se prezinta astfel. Ajutor pentru mame si femei din fonduri europene nerambursabile. Directia de Asistenta Comunitara Iasi va oferi subventii sub forma de ajutor pentru mame si femei din fonduri europene nerambursabile in perioada 2011- 2013 in special pentru mamele aflate in concediude crestere a copiilor pana la 2- 3 ani in conformitare cu OUG 111 2010 ? modul de acordare a indemnizatiei si concediului pentru cresterea copilului.

Fonduri Europene Pt Legumicultura

Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, Sud- Vest Oltenia, Sud- Est a expirat. Tilul proiectului. Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii denumit Programul fonduri guvernamentale nerambursabile Mihail Kogalniceanu. 7. 000 850. 000 x 5 = 0. 041 Punctajul pentru acest criteriu de selectie. proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, fonduri europene pt legumicultura dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantre) Pentru proiectele de studii, asistenta in supervizare si similare conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta documentatiei de atribuire. 4. 3. 1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Raspuns depunere proiect masura 112 APDRP. d) lista producatorilor agricoli carora le presteaza servicii de . colectare a cadavrelor de fonduri europene pt legumicultura animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat. Probleme in finantarea parcurilor eoliene. din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si pana in prezent, in cadrul acestei Masuri, au fost depuse 1. 401 de cereri de finantare si au fost contractate 595 de proiecte, in valoare de 105, 11 milioane de euro. diversificarea catre noi specii cu perspective comerciale bune. care sunt sursele de finantare. Investitii in energie, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene care contribuie la imbunatatirea securitatii furnizarii, integrarea aspectelor legate de mediu, imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea surselor de energie regenerabile. Masura 125 ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii?. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice teritoriale. actiuni pentru furnizarea de servicii publice moderne online care sa asigure interoperabilitatea diferitelor sisteme neintegrate in cadrul fonduri europene nerambursabile pentru tineri sectoarelor si regiunilo. POS Dezvoltarea Resurselor Umane. Dl Octavian SERBAN, KMC, Presedinte ? 2013, pastrandu- se in acelasi timp, fonduri nerambursabile echilibrele macroeconomice la nivele cat mai stabile. Servicii de sanatate. Terenul din jurul ei ne permita si construirea altor cladiri? dar ideea este sa recuperam utilajul morii si sa- l valorificam incluzandu- l in potentialul loc de primire ptr. Simplu nu sunt facute pe necesitatile nostre. AXA PRIORITARA 3 ? 2. 2 Cai ferate si servicii. granturi). Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea proiectului ( Ex.

Fondul European Pt Agricultura Si Dezvoltare Rurala

Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. Solicitantul acceseaza Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ata eaza la fonduri europene nerambursabile pentru tineri Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul  i- a fondul european pt agricultura si dezvoltare rurala asumat, in mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. plati catre beneficiari in valoare de 3, 5 miliarde de lei. Probleme in finantarea parcurilor eoliene. 2. 1. 2. In ceea ce priveste Tintele naTionale si masurile prioritare pentru atingerea acestora amintite in Strategie, trebuie precizat faptul ca rata de ocupare asumata de Rom? nia trebuie sa ajunga la 70% pentru grupa de v? rsta 20 ? 64 la orizontul anului 2020. simplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la finantare
? Tineretul in miscare? Reconstructia statutului femeii. Valoarea proiectului este de 19. 596. 867 lei, din care 18. 617. 024 lei asistenta financiara nerambursabila. Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate. Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007- 2013. f) situatie centralizatoare cu cantitatea totala estimata de cadavre de animale colectate prin serviciile prestate proiecte fonduri europene nerambursabile in baza precontractelor contractelor incheiate de prestator cu producatorii agricoli. Operatiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelenta
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3: Dezvoltarea unor retele de centre C- D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil ( GRID, GEANT) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. In 2010 cea mai atractiva masura pentru primariile din mediul rural a fost masura 125 ce urmareste reabilitarea drumurilor de exploatatie agricola. dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. mediu si prevenirea riscurilor. Beneficiar. InvestiNiile propuse prin proiect trebuie realizate pina la 31. 12. 2014 b. Proiectul completeaza actiunile guvernamentale referitoare la activitatile educationale in vederea implementarii Societatii Informationale. granturi). Comisia europeana intrerupe platile din fondul european pt agricultura si dezvoltare rurala cadrul Axei 2 POR. Dezvoltare TI mbunatatirii eficientei energetice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. Invata o meserie ( strategice). Managementul Programelor Operationale a fost reglementat prin HG nr. Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 este valabil pentru. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole. campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). 3 ? 31 octombrie 2011. In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. Prin acest program se pot accesa maxim 100. 000 de lei. Urmatoarele tipuri de activitati vor fi considerate eligibile. Activitatile proiectului sunt. d. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), fonduri nerambursabile sapard constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. 6. 1 Dezvoltarea economiei sociale. la care infrastructura primara de irigatii are un proiect de modernizare sau la care sistemul de irigatii din aval are un proiect de modernizare.

Accesare Fonduri Europene Pentru Mediu

dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. Programul Operational Comun 2007- 2013 dintre Romania- Ucraina- Moldova accesare fonduri europene pentru mediu prin Autoritatea Comuna de Management ACM fonduri europene nerambursabile pentru tineri a publicat varianta consultativa a Ghidului Solicitantului pentru toti beneficiarii interesati sa acceseze fonduri europene nerambursabile in cadrul acestui Program. si are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. ex: modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie) Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior. Pentru programele operationale sectoriale si regionale, In cadrul ministerelor de linie corespunzatoare, a fost desemnata cate o Autoritate de Management, responsabila cu gestionarea si implementarea fonduri nerambursabile pentru tineri fiecaruia dintre programele operationale, dupa cum urmeaza: De asemenea, Ministerul Finantelor Indeplineste functia de Autoritate de Certificare si Plata, care elaboreaza si Inainteaza cererile de plata si primeste de la Comisia Europeana sumele aferente Fondurilor Structurale si de Coeziune; In vederea Inaintarii cererilor de plata catre CE, certifica declaratiile de cheltuieli. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 312 sunt micro- intreprinderile si persoane fizice neinregistrate ca agenti economici care se vor angaja insa ca pana la data semnarii contractului de finantare sa fie autorizate cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro- intreprinderi. intarirea utilizarii tehnologiilor TIC . Pentru o viata mai buna? Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea sistemului de Invatamant si formare profesionala pentru a furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si In plina dezvoltare. Intr- un an in care bancile au blocat creditarea, veniturile bugetare sunt in scadere, iar . fondurile de la autoritatile centrale au venit foarte greu, proiectele europene au putut reprezenta o supapa pentru primariile din intreaga tara. Pentru sectorul legume. Pe nicio linie de finantare nu se finanteaza achizitionarea de tiruri ( sau orice alta masina de transport marfa). un rol din ce in ce mai activ pentru Comisie in facilitarea cooperarii transnationale si a promovarii inovarii sociale. organizatiile neguvernamentale, asociatiile. 1 ? 20% contributia Guvernului Romaniei. 80% – contributia Uniunii Europene. Doresc sa accesez Masura 112 si sa cultiv porumb zaharat. indicatorii economici intalniti in analizele financiare. Creditele de angajament se axeaza pe noile programe ( CFM 2014- 2020) si aproape accesare fonduri europene pentru mediu 60% din suma propusa este fonduri europene nerambursabile destinata programelor de sprijinire a cercetarii si inovarii, a tineretului si intreprinderilor din Europa. SecNiunea A a Planului de afaceri, se va completa de catre solicitant pentru obNinerea sprijinului in cadrul Masurii 141, in situaNia in care solicitantul nu prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. La momentul actual, exista o multitudine de optiuni si intrebari deschise privind abordarea procesului de programare pentru perioada 2014- 2020, multe dintre acestea neput? nd fi clarificate dec? t dupa definitivareacadrului legislativ la nivel european. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Furnizarea de programe de formare profesionala, finalizate cu obtinerea de certificate oficiale recunoscute la nivel national care atesta dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia de operator introducere, prelucrare si validare date Creare de egalitate de sanse la oportunitati de angajare, cresterea competitivitatii, mobilitatii, nivelului de educatie, increderii in sine Instruire in tehnici de cautare a unui loc de munca.