Tag Archives: fonduri europene nerambursabile pentru tineri

Fonduri Europene Republica Moldova

sanie, trasura), barca cu vasle. Se acorda fonduri europene republica moldova prioritate pentru proiectele care realizeaza investitii in. Investitii in infrastructura de sanatate si sociala care vor contribui la dezvoltarea regionala si locala si cresterea calitatii vietii. Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea fonduri europene republica moldova civila
” Actionam impreuna” – verifica termenul de depunere a cererilor pe obtinerea de fonduri europene nerambursabile site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de fonduri europene nerambursabile pentru tineri depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 4. Constructie parteneriate public- private
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Sub- masura 431- 2. APDRP redeschide masura 112. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. De aceea, cresterea competitivitatii nu trebuie privita ca un proces de exploatare a avantajelor pe termen scurt ( de ex: costul redus al fortei de munca), ci ca un proces de construire a unei structuri economice bazate pe investitii de capital si pe procese de cercetare, dezvoltare si inovare. Programul Operational Sectorial de Transport. Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. Spuneti` mi si mie de ce trebuie sa aiba deja firma sa se amageasca ? ca in viitor va lua un credit nerambursabil cand colo nu se poate. De exemplu, soiul de porumb zaharat SPIRIT F1 este un soi olandez foarte bun dar nu este inscris in catalogul plantelor. Activitatile proiectului sunt. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere. indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere cu exceptia amplasamentelor in a caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? au fost efectuate plati in valoare de peste 55 de milioane euro. Compania americana Hewlett Packard prin centru sau de consultanta si servitii IT denumit Global eBusiness Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul de stat si bugetul propriul al HP. Dezvoltarea e- economiei Operatiunea 1. 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind stabilite Autoritatile de Management si Organismele Intermediare. Programul de Dezvoltare Rurala va continua sa fie finantat in mod consistent pentru ca este esential finantari nerambursabile in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo de subventiile care se acorda producatorilor, sa se acorde un sprijin financiar pentru investitiile in modernizare, modernizare- retehnologizare, samd. Abordarea bazata pe risc reduce costurile administrative si consolideaza asigurarea, intruc? t resursele Comisiei sunt folosite mai eficient si directionate catre zonele in care riscurile sunt mai ridicate. ce se intampla daca fie se fura arbustii, fie nu se prind?. Pentru udarea pomilor nu este necesara forarea la 200 de m. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. cum sa iti gestionezi resursele. Ca diferenta majora Intre PND si CSNR, este de mentionat ca, din punct de vedere al finantarii, CSNR este sustinut exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte finantari ( programe de investitii nationale si locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc.

Fonduri Europene Pt Capre

Centre Urbane – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Cariera in educatie si formare ( granturi). Fii activ pe piata muncii ( granturi). Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. Investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee tematice ( fonduri europene pt capre ex. Programul Operational Regional. d) Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. Fonduri europene pentru eficienta energetica ( intreprinderi). altele decat zona montana. Rezultate pentru proiectele depuse masura 313. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi? Tipuri de proiecte. 1. 2. 5. Alte surse de finantare europene si internationale prin Enterprise Europe Network, Facilitatea UE- BERD pentru IMM din Europa Centrala, EuropeAid. Ulterior, PNR a fost revizuit si stabileste principalele proiecte europene nerambursabile directii de actiune pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa. sucursala Romania Knomacons. Propunerile formulate de catre comitetele consultative sunt dezbatute in CIAP, la nivelul caruia este agreata gruparea fonduri europene nerambursabile pentru tineri domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum si principalele elemente privind modalitatile de implementare, monitorizare si evaluare. 111 ” Formare profesionala ( training), informare i difuzare de cunotinNe”. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. Aceasta directie de actiune va fi pusa in practica prin intermediul. persoane fizice. 1. 1. 2. IULIE 2009. Conform angajamentelor asumate In Documentul Complementar de Pozitie la Capitolul 21, a fost creat cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale prin adoptarea Hotararii Guvernului nr. 497/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care au fost desemnate structuri institutionale armonizate cu structurile comunitare specifice. dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea . Pentru analiza financiara, sau analiza cost Beneficiu trebuie sa va inregistrati aici. la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat. Dezvoltarea e- economiei Operatiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
– data lansare estimativa: ianuarie 2011 fonduri agricole nerambursabile Operatiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri
– data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul fonduri europene pt capre combaterii schimbarilor climatic Domeniul major de interventie 4. 1 – Energie eficienta si durabila ( imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic) Operatiunea a): Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul Axa prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate Domeniul major de interventie 2. 1 – CD in parteneriat intre universitati institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institutii de cercetare si intreprinderi Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Fonduri Europene Pentru Restaurant

Cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. organizata pe perioada anului 2011. Contributia Guvernului Romaniei ? ex. Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. Accesul fonduri europene pentru restaurant este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati conform principiului ? primul venit, primul servit?. Persoana fizica. Orientarile metodologice descriu astfel principalele consultanta fonduri europene nerambursabile elemente ale diverselor tipuri de documente programatice care urmeaza sa fie elaborate, precum si etapele procesului de programare ? inclusiv metodele de analiza a nevoilor de dezvoltare, de formulare a strategiei si de desfasurare aprocesului de consultare in parteneriat. In domeniul incluziunii sociale si al saraciei, se vizeaza reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala cu 580. 000 persoane p? na in proiecte fonduri europene nerambursabile anul 2020. Practic pot propune orice solutie vreau in Studiul de Fezabilitate cu conditia ca ISC- ul sa- mi dea aviz favorabil, iar investitia mea sa tina fonduri europene pentru restaurant cel putin 5 ani de zile. Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? 2. 550. 000 euro. Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. Lipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. 100% fonduri europene pentru microinterprinderi. construirea de noi ferme. PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL . dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. cresterea inteligenta, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare. c) Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. Deci, aici, asta tine strict de legislatia nationala si pot sa fie combinate cele doua. Proiectul va indeplini urmatoarele actiuni. Autoritatea de management POSCCE a publicat calendarul lansarii fondurilor europene pentru urmatoarele linii de finantare. masuri de asistenta tehnica. Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). CCT- MSC are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. Investii in infrastructura de primire turistica cei ami multi bani in valoare de peste 50 milioane de euro. Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor fonduri europene nerambursabile pentru tineri de finantare. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” Axa prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare Domeniul major de interventie 2. 1. AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica. Domeniul major de interventie 2. 3 – Accesul intreprinderilor la activitati de CDI ( in special IMM- urile) Operatiunea 1.

Fonduri Europene Pentru Cultivarea Florilor

este situata pe teritoriul Narii. POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? din cadrul Axei 1 fonduri europene pentru cultivarea florilor a POSCCE. Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare fonduri europene pentru cultivarea florilor referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Imbunatatirea calitatii, eficientei si a deschiderii invatam? ntului tertiar, in vederea cresterii ponderii absolventilor de invatam? nt fonduri nerambursabile pentru imm superior Sustinerea studentilor, in special a celor care provin din grupuri slab reprezentate si grupuri vulnerabile ( cu o atentie speciala proiecte fonduri europene nerambursabile pentru cei care provin din mediul fonduri europene nerambursabile pentru tineri rural), in scopul de a creste accesul la invatam? ntul superior si de a deschide oportunitati adresate studentilor netraditionali, precum si studentilor adulti. CCT- OISSS este coordonat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor V? rstnice in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, si are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti ? Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. Banca Europeana de Investitii ( alocare de 75 milioane euro). 1) si sa o depuna individual sau prin reprezentant legal imputernicit delegat, . inainte de prestarea serviciilor de colectare a cadavrelor de animale pentru care se solicita ajutor de stat, la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti pe raza caruia isi desfasoara activitatea producatorul agricol, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului care aproba plafonul anual total pentru schema de ajutor de stat. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. AXE PRIORITARE. Ce cuprinde un proiect de finantare. diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare. Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. organizaNii de imbunataNiri funciare constituite conform Legii nr. 138 2004, cu modificarile i completarile ulterioare. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Cele mai finantate investitii au fost in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). POS – CCE), care sustine implementarea de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investiNilor in aceste doua tipuri de operatiuni. Fogolyan Kristof? Sf. Cadrul institutional a fost construit Intr- o abordare unitara, urmarindu- se crearea de structuri care sa respecte principiul segregarii functiilor si dezvoltarea de mecanisme si proceduri care sa permita utilizarea eficienta si riguroasa a fondurilor. Elementele de baza in selectia proiectelor sunt reprezentate de Criteriile de selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare a POS Transport. Cererile de finantare pot fi depuse la Organismele Intermediare incepand cu data de 23 noiembrie 2009. Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regionala este de a asigura asistenta financiara In scopul corectarii principalelor decalaje Intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni.

Fonduri Nerambursabile Pt Livezi

Pana in prezent s- au alocat peste 53% din totalul fondurilor disponibile in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2007- 2013 si s- au efectuat plati in valoare de 2. 5 miliarde de euro din Fondul European Agricol pentru fonduri nerambursabile apicultura Dezvoltare Rurala FEADR, reprezentand 24, 2% din fonduri europene nerambursabile pentru tineri totalul sumei alocate tarii nostre. Comisia Europeana a decis vineri sa prelungeasca perioada de contractare pentru Facilitatea Schengen cu inca trei luni pentru Romania, astfel ca tara noastra va reusi sa absoarba in totalitate cele aproximativ 476 de milioane de euro prevazute, au declarat pentru NewsIn surse din CE, potrivit NewsIn. printr- o dubla abordare ( angajati si angajatori). functionarea initiativelor de dezvoltare locala. Sprijinirea accesului la internet si la serviciile conexe? in valoare totala de aproximativ 400. 000 de euro. A. I. P. P. I. M. M. Domeniul major de interventie fonduri nerambursabile pt livezi 2. 2 – Investitii pentru infrastructura de CDI Operatiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C- D existente si crearea de noi infrastructuri C- D ( laboratoare, centre de cercetare) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? – masura de instalare a tinerilor fermieri s- a bucurat, inca de la lansarea acesteia, in decembrie 2008, de un interes foarte mare. Acte necesare. grupuri i organizaNii de producatori in sectorul fructe i legume recunoscute conform Hotararii Guvernului nr. comunitatea locala. 2 ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?. stabilirea si elaborarea cooperarii transnationale, inclusiv cooperarea fonduri nerambursabile pt livezi bilaterala Intre regiunile maritime. O 1. 1. 1. A1 ? Obiectivele fondurilor trebuie fie axate pe prioritatile Uniunii Europene In materie de promovare a competitivitatii si de creare de locuri de munca ( Strategia de la Lisabona). Pentru instalarea tinerilor fermieri sunt disponibili peste 337 de milioane de euro, fonduri nerambursabile pe care le puteti accesa incepand din acest an si pana in 2013. modernizarea si reabilitarea unitatilor de acvacultura traditionala prin investitii pentru refacerea digurilor, canalelor si infrastructurii de pescuit, noi echipamente de pompare, construirea si modernizarea statiilor de reproducere. stimularea spiritului antreprenorial. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere, masura face parte din Programul National de Dezvoltare Rurala. Femei 2010?. o autoritate de gestionare ( autoritate publica sau organism de drept public sau privat national, regional sau local care gestioneaza programul operational); o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei); o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control). Orientarea integrata 10. Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile europene, nationale si judetene Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. 15. Intr- un an in care bancile au blocat creditarea, veniturile bugetare fonduri ue nerambursabile sunt in scadere, iar . fondurile de la autoritatile centrale au venit foarte greu, proiectele europene au putut reprezenta o supapa pentru primariile din intreaga tara. tarile UE ar urma sa se asigure ca, din totalul fondurilor politicii de coeziune a UE de care au beneficiat, un anumit procent minim provine de la FSE.

Fonduri Europene Nerambursabile Detalii

a. Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- fonduri europene nerambursabile pentru tineri anuale si definirea de obiective concrete. oportunitati de ocupare ( strategice). In ceea ce priveste Tintele naTionale si masurile prioritare pentru atingerea acestora amintite in Strategie, trebuie precizat faptul ca rata de ocupare asumata de Rom? nia trebuie sa ajunga la 70% pentru grupa de v? rsta 20 ? 64 la orizontul anului 2020. Statele membre vor trebui sa concentreze finantarea din FSE asupra unui numar limitat de obiective si prioritati de investitii in ton cu strategia Europa 2020, pentru si a putea atinge o masa critica si a spori impactul. elaborarea si implementarea politicilor bazate pe dovezi, in scopul de a creste accesul si participarea la o educatie de calitate pentru de a reduce parasirea timpurie a scolii, cu accent special pe zonele rurale si persoanele de etnie roma. 44 16 aprilie 2008). La data de fonduri europene nerambursabile pentru persoane fizice 27 aprilie 2010, Comisia Europeana a publicat un set de recomandari const? nd in 10 orientari integrate pentru Strategia Europa 2020, din care 6 orientari integrate pentru politica economica si, respectiv, 4 privind ocuparea fortei de munca. Competitivitatea economica ? 403/ 2004 pentru modificarea Hotararii de Guvern nr. intreprinderea, ca principal interesat, va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului si va suporta riscul unui eventual esec al obtinerii rezultatului preconizat. Fonduri pentru microintreprinderile din mediul rural. 1. 4. 3. Ce se intimpla cu terenurile necultivate, lasate pirloaga? Va recomand infiintarea unui pompe p- ana in panza freatica care e mult mai aproape de suprafata apei. Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti ( CRFB). 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o microintreprindere, intreprindere mica sau intreprindere mijlocie. Analize si studii privind nivelul si oportunitatile de ocupare a femeilor si grupurilor vulnerabile. Sprijin pentru start- up- urile si spin- fonduri europene nerambursabile detalii off- urile inovative Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. si Fondului de Coeziune necesita o cofinantare nationala estimata la 5, 53 mld fonduri europene nerambursabile detalii Euro, constituita atat din surse publice ( 77% din totalul accesare fonduri europene nerambursabile cofinantarii), cat si din surse private ( 23%). inchiderea a 6 depozite urbane neconforme si asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor. Este permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat. In 2009 Hewlett Packard a avut un profit net de peste 4 milioane de euro si o cifra de afacere de peste 40 de milioane de euro.

Proiecte Fonduri Europene Masura 141

ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor. accesul fonduri nerambursabile turism la garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S. A. Exemple de proiecte din fonduri europene nerambursabile in agricultura. Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor. In data de 23. 05. 2011 OI IMM a lansat aceasta linii pentru investitii in interprinderile mici si mijlocii, cu un buget total de 425 mil. Masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii proiecte fonduri europene masura 141 si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice? Poli de dezvoltare fonduri europene nerambursabile pentru tineri urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Acest program va sprijini statele membre din UE pentru a atinge obiectivul pana in 2020 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sere cu 20% precum si cresterea utilizarii energiei regenerabile cu 30 de procente. Este Insa de mentionat ca, desi CSNR preia si sintetizeaza elementele principale incluse In Analiza si Strategia PND, acestea sunt reorganizate In functie de cele 3 Prioritati si cele 11 Directii de actiune ( Guidelines) din Orientarile Strategice Comunitare, reflectand astfel Incadrarea CSNR In principiile europene ale Politicii de Coeziune. Cele mai finantate investitii au fost in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). POR ? AXA PRIORITARA 6 Promovarea incluziunii sociale. 5 din costul activitatii de colectare a cadavrelor de animale de la producatorii agricoli prevazuti la art. simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari privati. campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). Submasura 125 b ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea silviculturii?. In plus, valorificarea avantajelor competitive trebuie sa fie un obiectiv permanent, tinand seama atat de tendintele europene, cat si de provocarile globalizarii. Cuantumul ajutorului specific pe cap de vaca de lapte se calculeaza de APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la proiecte europene nerambursabile efectivul de vaci proiecte fonduri europene masura 141 de lapte eligibile, pana la limita de maxim 100 Euro cap de vaca. AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor. uziile primei zile. 25% pentru dezvoltarea experimentala. Accesul este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati conform principiului ? primul venit, primul servit?. In baza programelor operationale respective, termenul este fixat la sfarsitul celui de- al treilea an ( n+ 3) In perioada 2007- 2010 pentru urmatoarele tari. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Fonduri Europene Nerambursabile Brd

Tipuri de proiecte:

- Crearea unei noi unitati de productie ( fabrica sectie instalatie). Obiectiv Ajutorul specific pe exploatatie este acordat din Fondul European pentru Garantare Agricola ( FEGA) pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, . sub forma unei plati suplimentare, calculata fonduri europene nerambursabile brd si acordata anual, in functie de efectivul de vaci de lapte detinut. 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. Bugetul total al programului este de aproximativ 213 milioane de euro si fonduri nerambursabile 2010 asistenta comunitara se ridica la 170 milioane de euro ( aproximativ 0, 86 % din totalul fondurilor UE investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013). Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. 2013, pastrandu- se in acelasi timp, echilibrele macroeconomice la nivele cat mai stabile. Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate Domeniul major de fonduri europene nerambursabile pentru tineri interventie 2. 1 – CD in parteneriat intre universitati institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 1. In consecinta, valoarea maxima a finantarii acordate va fi de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, nu mai mult de 200. 000 de euro. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare/ reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Knowledge Management Institute ? Confom ghidului, apelul urmeaza sa se lanseze in luna iulie, iar fonduri europene nerambursabile brd alocarea financiara disponibila este de 301 milioane lei , defalcata pe regiuni dupa cum urmeaza. In functie de tipul investitiei finantate prin PNDR, situatia detaliata se prezinta astfel. Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR). e) copie a precontractelor contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor obtinere fonduri europene nerambursabile de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. strategice). 5. Romania asteapta avizul Comisiei Europene pentru aprobarea realocarii banilor de pe programele operationale pentru a pute creste rata absoritiei din fondurile europene. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe); b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). Programul Operational pentru Pescuit . Proiectul se adreseaza unui numar de 1500 de beneficiari, apartinand urmatoarelor grupuri tinta. investiii in echipamente, modenizare reabilitare clariri, tehnologii pentru o eficienta energetica ridicata.

Fonduri Europene Pentru Primarii

Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regionala este de a asigura asistenta financiara In scopul corectarii principalelor decalaje Intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni. Fondurile nerambursabile se pot epuiza inainte de 2013, avand in vedere ca exista un interes foarte mare pentru acest tip de investitii. Organismul competent responsabil cu primirea platilor de la Comisia Europeana aferente contributiilor din FEDR, FSE si FC este Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. Scrisoarea de confort angajanta pentru proiectele fonduri europene nerambursabile pentru tineri PNDR- APDRP. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor fonduri europene pentru primarii prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil. Domeniul major de interventie 3. 2 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale Cerere de proiecte cu depunere continua, pana fonduri europene pentru primarii la epuizarea bugetului. Cheltuielile privind instrumentele de inginerie financiara sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii scolilor, institutiilor de invatam? nt superior si furnizorilor de formare profesionala, cu un accent special pe zonele rurale, in conformitate cu standardele nationale de calitate. Facilitati date de guvern pentru program. POS Dezvoltarea Resurselor Umane. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. In consecinta, consideram ca nu se poate realiza o incadrare a ansamblului format din cap tractor si semiremorca basculabila, in definitia mijloacelor de transport specializate. Cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii ( mare, mijlocie, mica). In domeniul serviciilor sau in domeniul de productie?. Fonduri pentru microintreprinderile din mediul rural. In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta Energetica? o 10% – pentru investiNiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanNare. 4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Reforma sistemului de asistenta sociala Ocuparea si incluziunea sociala activa Dezvoltarea infrastructurii sociale Reforma sistemului naTional de sanatate La data de 13 iunie 2012 Guvernul Rom? niei a adoptat un memorandum elaborat de Ministerul Afacerilor Europene, referitor la actiunile si documentele privind pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene in perioada 2014- 2020. este un document negociat cu Uniunea Europeana prin proiecte nerambursabile 2010 care se urmareste Incurajarea cresterii productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. Orientari metodologice pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltari inteligente, durabile si incluzive 2014- finantari nerambursabile 2009 2020 Orientarile metodologice au in vedere, in principal, stabilirea unor linii directoare pentru procesul de programare pentru perioada 2014- 2020.

Fonduri Europene Pt Zootehnie

26 2000, cu modificarile i completarile ulterioare. Ferma de semi – subzistenNa se afla in zona defavorizata Este situata in. dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea . Confom ghidului, apelul urmeaza sa se lanseze in luna iulie, fonduri europene pt zootehnie iar alocarea financiara disponibila este de 301 milioane lei , defalcata pe regiuni dupa cum urmeaza. instrumente financiare ( fond de capital de risc, fond de dezvoltare regionala etc. Cadrul institutional si partenerial pentru elaborarea Planului National de Dezvoltare a fost stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1115/ 2004 fonduri nerambursabile 100% privind elaborarea In parteneriat a Planului National de Dezvoltare. Dr. Coordonarea la nivel national a gestionarii acestor fonduri revine Ministerului Economiei fonduri europene nerambursabile pentru tineri si Finantelor, In timp ce coordonarea strategica va fi asigurata de Comitetul National de Coordonare pentru Instrumentele Structurale, Infiintat conform HG nr. Bancile din Romania fac front comun pentru a finantari nerambursabile imm ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe. Proiecte si activitati eligibile: Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati:

- activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). In functie de tipul investitiei finantate prin PNDR, situatia detaliata se prezinta astfel. o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control). Altele, precum municipalitatea ieseana, au fost prinse in offside de Uniunea Europeana, cu proiecte care nu au corespuns criteriilor impuse de forurile europene. fonduri europene pt zootehnie Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt. Colegiul National ? Ioan Slavici? modernizat din fonduri europene. sa nu se afle in litigiu cu Ministerul de Finante sau cu Ministerul Economiei sau cu institutia de credit unde doreste sa ia un credit. Accesarea fondurilor europene nerambursabile 2011. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Operatiunea c): Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Fiti realisti atunci cand doriti sa incepeti o afacere pentru ca orice afacere o incepeti cu scopul de a produce BANI. Oricine detine teren agricol inscris la APIA si a mai desfasurat in trecut activitati agricole poate sa aplice cu un proiect din fonduri europene nerambursabile in agricultura. Pentru a participa la trainingul ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate? trebuie sa achiti din timp taxa de 400 RON + TVA. Sunt agricultor de aproape 40 de ani, avand o ferma de dimensiuni modeste ( aprox. Cine poate sa solicite finantare. Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate ? scopul este stoparea si, eventual, inversarea tendintei de accentuare a disparitatilor de dezvoltare prin sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a Regiunilor.