Tag Archives: fonduri europene nerambursabile pentru tineri

Fonduri Europene Nerambursabile Ghidul Solicitantului

Un alt impediment il reprezinta documentatia stufoasa impusa de reglementarile UE, ca masura de precautie ca banii sunt folositi corect. Restul provine din fonduri nationale, cofinantare publica ( 14%) si cofinantare privata ( 2%). Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la stat prin Programul Operatioan de Pescuit. a. cresterea favorabila incluziunii prin promovarea unei economii cu un grad inalt de ocupare a forTei de munca care fonduri europene nerambursabile pentru tineri sa asigure proiecte fonduri nerambursabile coeziunea sociala si teritoriala. proiecte fonduri nerambursabile Universitate pentru viitor ( strategice). POR- A5 ? ISD sunt atrase, de obicei, In regiunile mai dezvoltate, ceea ce conduce la cresterea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana. masuri de asistenta tehnica. In cadrul fonduri europene nerambursabile ghidul solicitantului acestui site puteti consulta informatii relevante si utile privind programarea interventiilor, tipurile de proiecte care urmeaza a fi finantate, procedura de aplicare si stadiul implementarii POS DRU. Sprijin pentru start- up- urile si spin- off- urile inovative Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Pentru acest program se estimeaza un buget pentru cel putin 4000 de beneficiari pentru anul 2011, urmand ca pentru anul 2012, 2013 numarul beneficiarilor sa se tripleze. Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. Operatiunea – Promovarea brandului turistic national Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Padurile infiintate prin aceasta masura sunt menite sa protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifunctional pe care il au. statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza. Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri. Programul Operational Regional 2007 – 2013 ( REGIO) este unul dintre programele operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Puncte de vedere ale profesionistilor in consultanta si ale beneficiarilor de finantare europeana. construirea sau amenajarea unui centru de vanzare directa catre consumatorii finali, in interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute in cadrul fermei de acvacultura. este situata pe teritoriul tarii. Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se pare ca s- au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte. b) Alte conditii de obtinere. comercializeaza o parte din producNia agricola obNinuta. prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole. Programul Operational pentru Pescuit al Rom? niei a fost elaborat de Agentia fonduri europene nerambursabile ghidul solicitantului Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu art. Societate in comandita pe actiuni ? Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200. 000 Euro ( 100. 000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali ( vezi anexa 4. 4). cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Aplicarea noului Regulamentul de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor de Stat catre micro- intreprinderi. Axa prioritara 5: Asistenta Tehnica Domeniul major de interventie 5. 1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE Operatiunea a): Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor Operatiunea b): Procesul de management si implementare a POS CCE Operatiunea c): Procesul de monitorizare Operatiunea d): Procesul de control Domeniul major de interventie 5. 2 – Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI Operatiunea a): Comunicare Operatiunea b): Evaluare Operatiunea c): Dezvoltare TI mbunatatirii eficientei energetice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Fonduri Europene Pentru Cultura Ciupercilor

Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. Ghiduri si masuri. POS Dezvoltarea Resurselor Umane. dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. Hewlett Packard are peste 3000 de angajati in Romania, oferind suport in limbi straine pentru alte entitatii ale sale din intreaga fonduri europene pentru cultura ciupercilor lume. Operatiunea b): Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniu major de interventie 1 – Tranzitia de la scoala la viata activa
” Invata o meserie” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Invata pentru cariera ta!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
” A doua sansa in educatie” – data lansare estimativa. februarie 2011 Axa prioritara 7. AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica. Apdrp. ro a publicat astazi lista proiectelor finantate pe masura 322 din sesiunea SESIUNEA NR. regiuni aflate in tranzitie, al caror PIB pe cap de locuitor este intre 75 % si 90 % din media UE- 27. un nou imprumut de la Trezoreria Statului fonduri europene nerambursabile pentru tineri pentru a pune la dispozitia Autoritatilor de Management ale programelor operationale resursele necesare pentru plata beneficiarilor de fonduri europene. In calitate de coordonator national al asistentei nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, ACIS are atributii si responsabilitati atat In ceea ce priveste asistenta financiara de pre- aderare, cat si In ceea ce priveste coordonarea gestionarii fondurilor structurale si de coeziune. Un organism independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de fonduri nerambursabile pentru imm Audit. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. pana fonduri europene pentru cultura ciupercilor la cel mult 80 % din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80. 000 euro sau echivalentul in lei. InvestiNiile propuse prin proiect trebuie realizate pina la 31. 12. 2014 b. 4. 2. 1. Saptamana trecuta, au fost semnate primele cinci din cele noua contracte de constructie de autostrazi. Cele cinci contracte vizeaza constructia a circa 100 km de autostrada, valoarea totala a acestora ridicandu- se la 693 milioane de euro. Autoritatile locale au o . capacitate administrativa mai mica, deci si capacitatea lor . de a accesa fonduri. Pentru a putea beneficia de aceste fonduri europene trebuie sa va fonduri nerambursabile sapard incadrati in . Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban. Transmit AM POR cererile de plata verificate. Operatiunea 3. 16. APEL DESCHIS. Persoana fizica. In judetul Vaslui ( si in special in zona dumneavoastra) sunt mai multe exploatatii de dimensiuni mici si medii care se confrunta cu probleme similare. Facilitati date de guvern pentru program. inovare si economia cunoasterii. Cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii. Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. CCT- CTI este coordonat in parteneriat de Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul pentru Societatea Informationala care asigura si secretariatul comitetului, av? nd rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente.

Fonduri Nerambursabile Pentru Deschiderea Unei Afaceri

Dl Jamil BENABDALLAH, Consultant in Dezvoltare si Marketing Turistic ? februarie 2011
” Schimb de bune practici” – data lansare estimativa. Parteneriatele intre administratiile publice sunt putine, daca ne uitam la lista de proiecte: majoritatea se opresc la limita de judet. Totusi experienta ne spune ca e mult mai rentabil un bussines in cadrul domeniului productiv din punct de vedere financiar si fonduri nerambursabile pentru deschiderea unei afaceri al riscurilor. In anul 2010, sub coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene ( DAE) din cadrul Guvernului proiecte nerambursabile 2010 Rom? niei, Rom? nia si- a fixat deja tintele nationale corespunzatoare celor 5 obiective si a elaborat Programul National de Reforma 2011- 2013. Programe Sectoriale finantate de Uniunea Europeana. 313 ? incurajarea activitaNilor turistice” Nota. Noul program va avea un buget total de 42 milioane de euro, din care in prima sesiune de depunere vor fi disponibile 12 milioane de euro. Este finantat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune. Drumul trebuie sa reprezinte o ruta ocolitoare dintr- un drum Judetean DJ sau National DN. c. Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii Programului Operational Sectorial Mediu a fost alocata o suma de peste 200 milioane de lei, iar pentru cele facute de beneficiarii Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice ? 180 milioane de lei. Colegiul Comisarilor a revizuit vineri, prin procedura scrisa, decizia 1. 417 din 2007, prelungind cu trei luni perioada in care Romania poate contracta fonduri prin Facilitatea Schengen, au explicat sursele citate. cresterea calitatii serviciilor turistice. Masura fonduri nerambursabile pentru deschiderea unei afaceri 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta . La ora actuala, prefinantarea este repartizata pe doi sau trei ani, iar procentajele sunt mai reduse. In cazul in care este adoptat, regulamentul propus ar insemna. asociaNii profesionale cu profil agricol constituite conform OrdonanNei de urgenNa a Guvernului nr. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii fonduri guvernamentale nerambursabile publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea fonduri europene nerambursabile pentru tineri efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? cum sa iti gestionezi resursele. Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordari policentrice, In vederea stimularii unei dezvoltari echilibrate a Regiunilor. Programul Operational Regional Obiectiv general. Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN. Raporteaza in mod regulat ( lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi. Saptamana trecuta, au fost semnate primele cinci din cele noua contracte de constructie de autostrazi. Cele cinci contracte vizeaza constructia a circa 100 km de autostrada, valoarea totala a acestora ridicandu- se la 693 milioane de euro.

Fonduri Europene Nerambursabile Microintreprinderi

destinate sa sprijine dezvoltarea regionala si locala si sa favorizeze cooperarea Intre orase si regiuni. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. Operatiunea 314 ? Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni Broadband? Intr- un articol recent ? evaluarea proiectelor? Cabinete medicale. Un exemplu pozitiv il dau cei din Comuna Galanesti, care au elaborate un proiect pentru reabilitarea si extinderea scolii cu clasele I- IV din satul Galanesti, in valoare de 2, 29 milioane de lei. in acest caz creterea dimensiunii economice a fermei, la solicitarea celei de a doua trane, aferenta masurii 112, va fi de 4 UDE iar pentru anul 3 Un solicitant al Masurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, in cadrul urmatoarelor masuri* din PNDR. Reconstructia statutului femeii. Programul Operational Sectorial de Transport . In program, sprijinul direct este combinat cu actiuni semnificative pentru intarirea serviciilor suport pentru afaceri, atat in ceea ce priveste cererea cat si oferta, sustinerea activitatilor de dezvoltare a spritului intreprinzator si a activitatilor de C& D si promovare fonduri nerambursabile sapard a societatii informationale pentru toti. Societatea de Avocati ? Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen? Cofinantarea de 30% din partea solicitantului poate fi o povara daca nu o poate acoperi si de cele mai multe ori e foarte important sa va ganditi bine daca ceea ce va propuneti sa faceti e un produs serviciu cu succes pe piata. producNia agricola obNinuta destinata comercializarii inregistreaza o cretere de 20%. Raspuns depunere proiect masura 112 APDRP. El nu fonduri europene nerambursabile pentru tineri face referire la Programul National de Dezvoltare Rurala sau la Planul National Strategic care reflecta direct cererile Comisiei Europene si se refera la posibilitatea folosirii fondurilor disponibile in aceste domenii. Domenii de interventie Aceste domenii de interventie au ca scop sprijinirea valorificarii unor importante categorii de resurse turistice. Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii de finanNare. Tipul solicitantului eligibil. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT a deschis astazi linia de finantare pentru microinterprinderile din mediu rural. Fonduri europene nerambursabile fonduri nerambursabile 100% alocate in cadrul Operatiunii. Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN. 26 2000, cu fonduri europene nerambursabile microintreprinderi modificarile  i completarile ulterioare. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc. Agentia fonduri europene nerambursabile microintreprinderi de Plati si Interventie pentru Agricultura ( APIA) Ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate.

Fonduri Europene Ecologizare

Axe prioritare. PROGRAMARE STRATEGICA CONSOLIDATA ORIENTATA SPRE REZULTATE Comisia propune un proces de programare orientat mai mult catre rezultate pentru a imbunatati eficacitatea programelor politicii de coeziune. intregul proces de evaluare si selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. Persoanele fizice ( inclusiv persoane fizice autorizate). Lucrari de pregatire a terenului? Pe de o parte, nu au acces la surse de finantare pentru a angaja consultanti, iar pe de alta parte exista o . serie de probleme nelamurite. Aceste fenomene vor necesita in perioada urmatoare politici sustinute si integrate adresate acestei categorii de tineri. DMI 1. 1. Ghidul pentru investii mici publicat de POS CCE. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor fonduri nerambursabile sapard eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. valoarea eligibila a proiectului si proiectele de la prioritatea iii care au investitii in sisteme de irigatii de minim 50% din valoarea eligibila a proiectului vor putea primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selectie. O 1. 1. 1. A1 ? Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. Revenind la masura 125 Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola, intalnesc urmatoarele discrepante. 80% contributia Uniunii Europene . Cheltuielile eligibile din Fondurile Europene sunt realizate de catre beneficiar, aferente proiectelor finantate in cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice. si Fondului de Coeziune necesita o cofinantare nationala estimata la 5, 53 mld Euro, constituita atat din surse publice ( 77% din totalul cofinantarii), cat si din surse private ( 23%). Investitiile in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase ? Femei 2010?. Fonduri europene pentru restaurante. Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), fonduri europene nerambursabile pentru tineri Programul Jasmine . in intervalul 02. 06. 2011 ora 09. 00 si 23. 08. 2011 ora 9. 00 se pot inscrie si depune un numar nelimitat de proiecte. Si asta pentru ca nu putem avea doar proiecte pentru dezvoltarea urbana. Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul programe europene nerambursabile National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul fonduri europene ecologizare Romaniei In luna decembrie 2005. Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). Fonduri europene nerambursabile pentru perioada 2011 2012 2013. Un nou proiect de succes pentru o fabrica de condimente din Alba Iulia castigat de Supremia Grup. Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. sanatate, baze operationale pentru interventii, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii preuniversitare si universitare, cat si pentru infrastructura de formare profesionala continua. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 4 – Inginerie financiara
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 3: Masuri fonduri europene ecologizare de interes comun. Totusi experienta ne spune ca e mult mai rentabil un bussines in cadrul domeniului productiv din punct de vedere financiar si al riscurilor. Cele patru proiecte care au fost declarate castigatoare, sunt cele ale comunelor Murighiol, Daeni, Grindu si Stejaru. Punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial impactul negativ sau sa sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala.

Fonduri Europene Pentru Cultura De Afine

dezvoltarea si promovarea abilitatilor fonduri europene pentru cultura de afine manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( European Regional Development Fund – ERDF) a fost infiintat in 1975 si a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii. Sibiu anunta lansarea proiectului ? Solutia la somaj si saracie. Interviu cu Dacian fonduri europene pentru cultura de afine Ciolos. Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante. Ilinca POPOVICI ? Societatea de Avocati ? Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen? ( NNDKP) ? membra South Eastern European Legal Network
? Europa 2020? Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite fonduri nerambursabile pentru pensiuni conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Planul CCT- T tine contul de faptul ca Rom? nia face parte din Uniunea Europeana, care in esenta este o comunitate economica cu un comert liber si concurenta loiala intre membri. un grad de absorbtie de 9, 53%. CE finanteaza:
- organizarea de seminarii pentru instruirea angajatilor in vederea adaptabilitatii la tehnologii avansate. in calitate de beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului. Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. Ca diferenta majora Intre PND si CSNR, este de mentionat ca, din punct de vedere al finantarii, CSNR este sustinut exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte finantari ( programe de investitii nationale si locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc. Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de repartizarea creditelor pe regiuni, tinand cont de eligibilitatea pe criterii geografice. cresterea inteligenta, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare. Parteneriatul trebuie sa acopere pregatirea, finantarea, monitorizarea si evaluarea asistentei financiare. Axa prioritara 5. Prioritati propuse pentru finantare in cadrul Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2014 – 2020. Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban. Planul nu este un scop in sine ci trebuie sa contribuie la dezvoltarea economica a Rom? niei intr- un mod durabil. Data limita. fonduri europene nerambursabile pentru tineri 79/ 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul fonduri europene nerambursabile pentru tineri de a crea un numar de 9 locuri de munca. El nu face referire la Programul National de Dezvoltare Rurala sau la Planul National Strategic care reflecta direct cererile Comisiei Europene si se refera la posibilitatea folosirii fondurilor disponibile in aceste domenii.

Fonduri Nerambursabile Pentru Cresterea Caprelor

9. servicii de proiectare. AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 4. 1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare. In opinia acestuia, monitorizarea absorbtiei trebuie sa fie un exercitiu permanent din perspectiva autoritatilor, care sa cuprinda in analiza nu doar dimensiunea cantitativa, adica gradul de absorbtie, ci mai ales dimensiunea calitativa, respectiv impactul utilizarii fondurilor sau ? return on investment?. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Masura 2. 3 – Prelucrarea si comercializarea pestelui. Cel de al 3- lea pas consta in primirea materialelor informative, date despre eligibilitatea investitiei preconizate precum si documentatia detaliata fonduri nerambursabile pentru cresterea caprelor despre modul in care trebuie intocmit proiectul. 1. 1. 2. Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200. 000 Euro proiect. In 2010 CEC BANK a oferit peste 12. 000 de credite pentru intreprinderile care au accesat fonduri europene in fonduri europene nerambursabile pentru tineri valoare de peste1, 5 miliarde de lei. comercializeaza o parte din productia agricola obtinuta. Sanse egale si respect ( strategice). 30 noiembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul Masurii 141 ? CSNR face legatura Intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite In Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, si prioritatile la nivel european – Orientarile Strategice Comunitare ( OSC) privind Coeziunea 2007- 2013 si Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca 2005- 2008. Totodata, pentru plata beneficiarilor Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative au fost alocate fonduri in valoare de 6 milioane de lei. 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare. 2. 4 Infrastructura aeroportuara. Somerii, in special tinerii sau somerii de lunga durata, femeile care doresc sa se reintegreze profesional si grupurile defavorizate vor avea mai multe posibilitati de consultanta fonduri europene nerambursabile formare profesionala, consiliere si asistenta individualizata. rolul UE si al politicii de coeziune si impactul acestor fonduri asupra dezvoltarii economice si sociale a tarii. prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole. Obiective specifice. In cadrul exploatatiei trebuie fonduri nerambursabile pentru cresterea caprelor sa respectati legislatia in vigoare privind soiurile de plante cultivate. silviculturii – data lansare estimativa: 2- 31 mai 2011. Pentru efectuarea de plati catre beneficiarii Programului Operational Regional au fost alocate fonduri in valoare de 220 milioane de lei. Alte surse de finantare europene si internationale prin Enterprise Europe Network, Facilitatea UE- BERD pentru IMM din Europa Centrala, EuropeAid. sa gestioneze afacerile antreprenoriale printr- un singur punct de contact. 75 767 2009 privind aprobarea unor formulare fonduri europene nerambursabile sanatate tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale, in care trebuie sa fie precizat ca solicitantul se incadreaza, la data intocmirii certificatului de atestare fiscala, in urmatoarea situaTie: ? obligatiile de plata scadente nu depasesc 1 6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru incheiat”. tarile UE ar urma sa se asigure ca, din totalul fondurilor politicii de coeziune a UE de care au beneficiat, un anumit procent minim provine de la FSE. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, respectiv codul CAEN 01xx. aceste fonduri, programate prin CSC, vor contribui la realizarea obiectivelor Uniunii privind o crestere inteligenta, durabila si incluziva. Axa prioritara 5 ? Promovarea masurilor active de ocupare?, Domeniul major de interventie 5. 1 ? Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare?, contract nr. acordarea de catre A. I. P. P. I. M. M. Masura 3. 1 – Actiuni colective. a cadavrelor de animale pentru care vor solicita decontarea ajutorului de stat vor fi prestate fara incasarea contravalorii prevazute la art.

Fonduri Ue Nerambursabile Pt Tineri

14. 039 proiecte au primit finantare de la APDRP. Fii activ pe piata muncii ( granturi). in dictionar). Pentru sectorul legume. Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de fonduri ue nerambursabile pt tineri primire turistice. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. granturi). Punctarea se va face conform justificarii din Studiul de fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si pe baza suprafetei agricole deservite, mentionata in hotararea consiliului local. Domeniile in care se vor implementa aceste masuri pentru proectele cu finantare europenea . Doresc sa accesez Masura 112 si sa cultiv porumb zaharat. 1 IUNIE ? IULIE 2009. comercializeaza o parte din producNia agricola obNinuta. achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si respecta conditiile stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. 70 de hectare) unde cultiv culturi de camp. uziile primei zile. statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza. AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem fonduri ue nerambursabile pt tineri national de transport durabil. 2011 – 1. 357. 854. 634 Euro 2012 – 1. 359. 146. 997 Euro 2013 – 1. 356. 173. 250 Euro Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana . Persoanele fizice ( inclusiv persoane fizice autorizate). Conditii de obtinere a subventiei. In prima zi vom vorbi despre. Masura fonduri europene nerambursabile pentru tineri 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? Pentru a beneficia de sisteme educationale va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. In situatia in care fonduri europene nerambursabile pentru persoane fizice lungimea drumului judetean, national sau european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect. 25. 000 de euro pentru IMM- uri si ONG- uri. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada fonduri nerambursabile sapard de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. destinate sa sprijine dezvoltarea regionala si locala si sa favorizeze cooperarea Intre orase si regiuni; masuri de asistenta tehnica. Cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii. altele decat zona montana. la care infrastructura primara de irigatii are un proiect de modernizare sau la care sistemul de irigatii din aval are un proiect de modernizare. In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate. Valoarea acestuia este peste 17, 6 milioane de lei. Tipuri de proiecte. organizatiile neguvernamentale, asociatiile. Dimensiunea teritoriala – ca urmare a restructurarii industriei, au aparut foarte rapid decalaje Intre regiuni, acestea continuand sa creasca. 1. 1. 2. Prin acest program se pot accesa maxim 100. 000 de lei. Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica. Acestea sunt stabilite pentru fiecare Program Operational. Lu? nd in considerare doar tinerii cu v? rste intre 18- 24 ani care nu se afla pe piata muncii, in nici o forma de educatie sau formare profesionala si nu cauta un loc de munca.

Fonduri Europene In Constructii

Proiectele se depun in cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. din municipiul Satu Mare va fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiect initiat de primariei. in acest sens, se vor furniza numai informaNiile necesare i relevante, care vor preciza modul in care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i in ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programulu fonduri europene nerambursabile 2010 agricultura Obiectivele specifice ale masurii se refera la. organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). Formularul standard al Cererii de finanNare este prezentat in Anexa 1 la prezentul Ghid  i este disponibil in format electronic, la adresa www. madr. ro 3. 1. 1 Completarea Cererii de finanNare Completarea Cererii de finanNare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Ministrul Laszlo Borbely a declarat la Tulcea ca ? la solicitarea Uniunii Europene vom realiza un studiu de impact de mediu al turbinelor eoliene ce se amplaseaza, in numar tot mai mare, in sud- estul tarii. Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii de finanNare. Cheltuielile eligibile sunt fonduri europene in constructii cheltuielile realizate de catre un beneficiar, aferente proiectelor finantate In cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice ( comunitare sau nationale). pentru aceasta Masura, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 3. 980 cereri de finantare, fiind contractate pana acum 1. 290 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de aproape 188 de milioane de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare. Proiectul ? FEMEI 2010? directionarea fondurilor catre un numar limitat de obiective aliniate Strategiei Europa 2020 ? pentru fonduri europene nerambursabile pentru tineri a mari impactul finantarii. ATENlIE! Taxa de participare include materialele utilizate pe parcursul trainng- ului, pauzele de cafea, diplomele de participare, un exemplu de calculare a analizei cost- beneficiu pentru beneficiari privati si finantari nerambursabile publici in format Excel, precum si un ghid de intocmire a analizei cost- beneficiu aprobat de Comisia Europeana pentru realizarea studiilor de fezabilitate. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua ( FPC). Parteneriatul Ministerul Economiei si Finantelor a elaborat CSNR In cooperare cu un numar mare de institutii si organizatii. si Cooperatie ( O. T. I. M. M. C. Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. SCS ( infiintata in baza Legii nr. Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale. BCR ? 30 milioane de euro, BRD ? 20 milioane de euro, Banca Transilvania ? 5 milioane de euro ( fond deja epuizat), CEC Bank ? 5 milioane de euro, OTP Bank ? 10 milioane de euro si Raiffeisen Bank ? 10 milioane de euro. organizatii de pescari. Investitiile In infrastructura de mediu vor contribui la Imbunatatirea sistemelor de management al apei potabile si a deseurilor menajere la standarde europene. POSDRU 97 6. 3 S 59120. Calitate in serviciile de ocupare? ( strategice). Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania si va putea fonduri europene in constructii fi atins prin:

- valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how. judeNul?. in general, informatii care pot fi utilizate ca argumente pentru proiect). Programul National de Dezvoltare Rurala.

Accesare Fonduri Europene Cluj

Incepand cu 2 mai, APDRP a deschis trei linii de finantare aferente pentru Masura 125, Masura 221, si masura 312. La nivel regional. are varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatia agricola ca si conducator ( sef) al acesteia. autoritatile locale. Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). Aici e vorba de apa fara nitrati, distribuita in randul populatiei, cu un debit mare si asa a fost recomandat de un studiu geotehnic facut pentru primarie in cadrul proiectului. Altfel spus, articularea unei perspective de convergenta pe termen mediu si lung trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere. Sprijin pentru actiunile de cooperare intre Grupurile LocaleAXA 5. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective. Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si pana in prezent, in cadrul acestei Masuri, au fost depuse 1. 401 de cereri de finantare si au fost contractate 595 de proiecte, in valoare fonduri europene nerambursabile pentru tineri de 105, 11 milioane de euro. Obiectivele axei prioritare 3 din cadrul POR vizeaza valorificarea si promovarea durabila a patrimoniului cultural cu potential turistic, imbunatatirea calitatii infrastructurii turistice de cazare si agrement pentru a creste si dezvolta regiunile de dezvoltare precum si creearea de noi locuri de munca. Prioritati ale aceste masuri. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. Profesionisti in educatie si formare ( strategice). Echipa Cerere- Finantare. ro va sta la dispozitie pentru a realiza un proiect de succes indiferent de activitatea pe care doriti sa o realizati. Parteneriat transnational ( strategice). intarirea utilizarii tehnologiilor TIC . Impreuna cu Masura 123, doar pentru anul 2008, au finantari europene nerambursabile fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13 2008 si XS28 2008 avand ca domeniu de activitate industria alimentara si respectiv, industria forestiera. Un alt proiect care ar trebui sa faciliteze accesul turistilor este cel care va permite reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere in statiunea balneara Amara. Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este de maxim 213 lei tona cadavre de animale colectate, in limita bugetului aprobat. In functie de tipul investitiei finantate prin PNDR, situatia detaliata se prezinta astfel. accesare fonduri europene cluj De asemenea, in cadrul acestui domeniu, operatiunea privind promovarea produselor turistice, au fost incluse fonduri europene nerambursabile agricultura in categoria beneficiarilor eligibili, asociatiile profesionale din turism, infiintate in baza Legii 356 2001. 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau accesare fonduri europene cluj al Legii nr. Toate discutiile vor fi facilitate de trainerul Etienne Ignat, Specialist in Programe de Finantare. productie, transport, distributie si utilizare finala ? In consecinta, consideram ca nu se poate realiza o incadrare a ansamblului format din cap tractor si semiremorca basculabila, in definitia mijloacelor de transport specializate. este eligibila investitia pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor daca acestia sunt folositi ca sursa de energie regenerabila in propria ferma. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial se afla in centrul politicilor in domeniu, iar angajatorii vor fi incurajati sa investeasca in capitalul uman.