Tag Archives: fonduri europene nerambursabile pentru tineri

Fonduri Europene Pentru Ovine

In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate. Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de fonduri europene pentru ovine interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila
” fonduri europene nerambursabile pentru tineri Actionam impreuna” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 4. conduce la respingerea Dosarului cererii de finanNare pe motiv de neconformitate administrativa. 20 2. sprijinirea institutiilor de microfinantare din UE), Programele TAM ( Managementul schimbarii de directie) si BAS ( Servicii de consultanta pentru Afaceri). Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare fonduri europene pentru ovine a respectivei structuri de primire turistice. Dar, vom incerca prin modul cum sint distribuite subventiile, prin criteriile prin care sint recunoscuti beneficiarii ca avind dreptul la subventia agricola sa dam posibilitatea statelor membre sa- i elimine pe cei care doar au terenurile agricole dar nu desfasoara o activitate agricola. CINE poate obtine finantare:
- intreprinderi mici si mijlocii. 15 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). comercializeaza o parte din productia agricola obtinuta. Datorita extinderii perioadei de contractare cu inca trei luni, Romania . va putea absorbi in totalitate fondurile din cadrul Facilitatii Schengen, care ajung la aproximativ 476 milioane de euro, si astfel vor putea fi finalizate actiunile prevazute in strategia nationala pentru aderarea la spatiul Schengen, precum si respectarea calendarului asumat, respectiv aderarea in martie 2011. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( European Regional Development Fund – ERDF) a fost infiintat in 1975 si a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii. Intreprinderile, organizatiile non- profit si autoritatile publice vor primi sprijin menit sa le ajute sa se adapteze la evolutiile tehnologice, sa treaca la o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon, sa tina pasul cu concurenta mondiala si sa puna in aplicare reformele necesare. De exemplu. In acest caz, este considerata cheltuiala proprie a beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei acestuia, stabilita prin contractul de finantare. Fondurile disponibile sunt de 150. 000. 000 euro, iar suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea fonduri nerambursabile ue unui proiect este de 1. 500 euro an ferma de semisubzistenta. 2. 2 Cai ferate si servicii. Programul Operational fonduri europene nerambursabile persoane fizice pentru Pescuit . 3, 33 de miliarde de lei ( 808, 5 milioane de euro) in cadrul POR, 2, 67 miliarde de lei ( 648, 5 milioane de euro) pentru proiectele de resurse umane si 1, 4 miliarde de lei ( 338 de milioane de euro) pentru POS CCE. Achizitionarea de echipamente TIC si periferice. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2.

Fonduri Europene Dezvoltare Turistica

Lungimea drumurilor publice de pe care se preia traficul agricol nu poate depasi 150% din lungimea rutei alternative. Sprijinul acordat prin acesta masura se aplica la nivel naNional. Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Scrisoare de confort este eliberat la cerere de catre bancile enumerate mai sus, si reprezinta un document justificativ. 1974 2006, cum ar fi. Beneficiarii masurii 112 care sunt i beneficiari ai masurii 141, fonduri europene nerambursabile trebuie sa respecte condiNiile minime de eligibilitate pentru fiecare masura in parte. In consecinta, valoarea maxima a finantarii acordate va fi de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului, nu mai mult de 200. 000 de euro. In cazul unui proiect ce prevede achizitia de utilaje si mijloace de transport specializate este necesar sa se demonstreze in Studiul de Fezabilitate Memoriul justificativ existenta unui spatiu amenajat pentru gararea acestora, iar in situatia in care acesta nu exista sa fie prevazut obligatoriu prin proiect. Principala provocare pentru sistemul de educatie si formare profesionala din perspectiva corelarii cu piata muncii o reprezinta cresterea ingrijoratoare a ponderii tinerilor inactivi din grupa de v? rsta 15- 24 de ani, care nu se afla pe piata muncii, nu sunt cuprinsi in nicio forma de educatie sau formare profesionala. Modificarea modelului standard ( eliminarea, renumerotarea secNiunilor, anexarea documentelor suport in alta ordine decat cea specificata etc. rata de ocupare a populatiei cu v? rsta intre 20 ? 64 ani de 75%. Astept un raspuns. G? n? rale S. A. Fondurile totale alocate Masurii 123 prin FEADR sunt de 1. 071. 174. 126 euro ( 1, 07 miliarde de euro) din care. Dintre Fondurile Europene post- aderare, FEDR si FSE sunt Fonduri Structurale. Construirea si/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. In cazul in care se face o referinta la toate Fondurile Europene post- aderare, se poate folosi sintagma ? Instrumente Structurale?. extinderea si modernizarea retelelor de transport, distributie si furnizare a energiei electrice,. Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Programul Impreuna pentru fiecare este despre o echipa care schimba in bine viata unei comunitati in care traiesc fonduri europene dezvoltare turistica aceiasi fonduri europene dezvoltare turistica membri ai echipei. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatile administratiei publice locale o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis 1528 2006, in care acesta trebuie fonduri europene nerambursabile pentru tineri sa solicite si eliberarea Anexei mentionate anterior. O Uniune a inovarii? ? imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. Drumurile, de la regional la local Prin programul Operational Regional, Axa 2, autoritatile locale pot accesa fonduri europene pentru reabilitarea drumurilor. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Incheie contracte de finantare cu beneficiarii fonduri nerambursabile europene si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa. In cadrul negocierilor pentru Capitolul 21 ” Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale”, discutiile tehnice cu Comisia Europeana. Alocarea financiara Contributia publica aferenta Masurii 141 este de. Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice situatie care da nastere unui asemenea conflict. Cine poate sa solicite finantare: Solicitantii sunt intreprinderi ( IMM- uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala. 7 sau art.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Sere Flori

Au expirat termenele de depunere pentru regiunile: Sud Muntenia, Nord- Vest, Vest. culturale. Dr. construirea unei statii de sortare si a uneia de compostare in comuna Ciocanesti. Imbunatatirea functionarii pietei muncii Facilitarea tranzitiilor de la somaj sau inactivitate catre ocupare Consolidarea competentelor profesionale ale fortei de munca Integrarea pe piata muncii a persoanelor rezidente in mediul rural, a tinerilor si a femeilor. Proiectele aprobate sunt. intarirea utilizarii tehnologiilor TIC . ImbunataTirea calitaTii si a performanTei sistemelor de educatie si formare la toate nivelurile si cresterea participarii la invaTam? ntul terTiar sau cel echivalent. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala. Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. apdrp. ro a publica un nou model pentru scrisoare de confort angajanta, valabila pentru sesiunile de proiecte ce vor fi organizate incepand cu luna martie 2011. Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul fonduri nerambursabile pentru imm Consiliului Uniunii Europene nr. Cresterea productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. Lansare fonduri europene nerambursabile pentru sere flori preconizata. In acest caz, este considerata cheltuiala proprie a beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din fonduri europene nerambursabile pentru sere flori totalul contributiei acestuia, fonduri nerambursabile pensiuni stabilita prin contractul de finantare. Programul Kogalniceanu ofera o subventionare partiala la contractarea unui credit de la banca care se supune garantiei de stat. 2- 4 membrii experti independenti. ATENTIE. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data lansare estimativa: 1- 29 aprilie 2011. AXA PRIORITARA 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere. Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Contract nr. Pentru accelerarea cresterii economice, care va fonduri europene nerambursabile pentru tineri facilita convergenta veniturilor fata de media UE, este necesara realizarea de investitii pentru imbunatatirea competitivitatii, in special in ferme mici si mijlocii si in unitati de procesare cu potential de dezvoltare Accelerarea procesului de restructurare a fermelor mici si mijlocii si transformarea acestora in exploatatii viabile economic si imbunatatirea performantei economice a fermelor si a sectorului de procesare, pentru creste integrarea pe piata a produselor de calitate si pentru substituirea importurilor. Domeniul major de interventie 2. 2 – Investitii pentru infrastructura de CDI Operatiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C- D existente si crearea de noi infrastructuri C- D ( laboratoare, centre de cercetare) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, a padurilor cu rol de protectie impotriva factorilor naturali si antropici daunatori, precum si de asigurare a functiilor recreative, pe baza rolului multifunctional al acesteia.

Fonduri Europene Pentru Tineri Intreprinzatori

crearea conditiilor de productie. strategice). Cum se obtine subventia. Misnistrul Borbely a mai declarat ca aceasta decizie a fost luata in urma declansarii de catre Comisia Europeana ( CE) a procedurii de infringement impotriva Romaniei privind investitiile realizate pe plaja Sulina. camerele de comert si industrie. 4. 2. Profesionisti in piata muncii? majoritatea se proiecte finantari nerambursabile opresc la limita de judet. A3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale
( POR) Programul operational Regional Axa Prioritara 3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale. Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor ( schema de ajutor de minimis). Fondurile totale alocate Masurii 125 prin FEADR sunt de 483. 246. 816 Euro din care suma de 7. 169. 427 Euro cheltuiala publica ( 5. 735. 542 Euro FEADR) reprezinta alocarea financiara pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economica ( PERE) pentru proiectele care vizeaza noile obiective, din care. transfrontalier, transnational si interregional. Persoanele fizice ( inclusiv persoane fizice autorizate). In prima zi vom vorbi despre. 1 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare). Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Apel deschis. Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora ( ex. 1974/ 2006, cum ar fi. Cel putin jumatate din lungimea drumului considerat ruta alternativa trebuie sa fie realizata prin proiect, iar diferenta sa fie asigurata prin drumuri publice. Invata o meserie ( strategice). Proiectul ? Promovarea fonduri europene pentru tineri intreprinzatori produselor si fonduri europene pentru tineri intreprinzatori a evenimentelor turistice specifice din zona depresionara Horezu pentru dezvoltarea si consolidarea turismului in nord- vestul judetului Valcea? a primit finantare de 1. 000. 000 de lei avand o perioada de implementare de doi ani. Axa prioritara 4: Consolidarea mediului de afaceri regional si local Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 4. 1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de . Organizatii neguvernamentale profesionale care sprijina initiativa privata IMM. In prima zi vom vorbi despre. 1. 3. Sectorul vegetal. Parteneri in formare continua ( granturi). daca nu pot fora, pot achizitiona o cisterna? 20% contributia Guvernului Romaniei. de la modelul cetateanului care asteapta ca altcineva sa- i rezolve problemele la modelul cetateanului, membru activ al comunitatii care identifica o problema si gaseste solutiile ca sa proiecte finantari nerambursabile o rezolve
? Impreuna pentru fiecare? a) Conditii financiare. Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. Universitate pentru piata muncii ( granturi). valoarea totala eligibila a proiectului de 1. 250. 000 Euro. Actiunile vor viza coridoarele si polii de dezvoltare existenti sau emergenti si vor crea conditiile necesare dezvoltarii integrate, stabilind conexiunile cu retelele regionale, nationale si trans- europene. In cazul in care se face o referinta la toate Fondurile Europene post- aderare, se poate folosi sintagma ? Instrumente Structurale?. 3, 33 de miliarde de lei ( 808, 5 milioane de euro) in cadrul POR, 2, 67 miliarde de lei ( 648, 5 milioane de euro) pentru proiectele de resurse umane si 1, 4 miliarde de lei ( 338 de milioane de euro) pentru POS CCE. Noi nu facem afaceri fonduri europene nerambursabile pentru tineri la cheie si nici nu divulgam identitatea beneficiarilor nostri, si a proiectelor de succes pentru terte persoane, daca am putea sa garantam 100% succesul proiectelor nu am mai lucra cu comisioane de pana la 10%.

Fonduri Europene Servicii Psihologice

plantarea si replantarea plantelor perene. Avand In vedere faptul ca sistemul institutional si legislativ a fost definitivat, In perioada imediat urmatoare este nevoie de acordarea unei atentii deosebite mentinerii stabilitatii acestui sistem si Intaririi capacitatii institutionale. Bugetul total. Georgeta GHETE- DANAU, Director ? Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti ( CRFB). Studiul va fi finantat din bugetul Ministerului Mediului si realizat sub supravegherea de specialistii ministerului. Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele fonduri europene servicii psihologice de semi- subzistenta sa devina viabile economic. Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de 2. 638. 938 lei. Pe l? nga conditionalitatile ex post finantari nerambursabile 2010 mentionate mai sus, Comisia propune introducerea, ca o optiune, a unui tip specific de operatiune, denumita planul comun de actiune. ce pot face ca sa imi iasa si mie bani din agricultura acum cand nu imi mai dau astia banii din motorina si nici subventiile??. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? 2. 4 Infrastructura aeroportuara. Compania americana Hewlett Packard prin centru sau de consultanta si servitii IT denumit Global fonduri europene servicii psihologice eBusiness Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul de stat si bugetul propriul al HP. 23- 08. 2011. o abordare sectoriala a sustinerii IMM care sa . prioritizeze domeniile care au si sustinere europeana, asa cum sunt IT- ul sau green- business- urile. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. Ca urmare, sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spatii si dotari cuprinse in Anexele la normele metologice ? criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare din Ord. 1296 2010. Programul de Dezvoltare Rurala va continua sa fie finantat in mod consistent pentru ca este esential in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo de subventiile care se acorda producatorilor, sa se acorde un sprijin financiar pentru investitiile in modernizare, modernizare- retehnologizare, samd. Programul Operational finantari nerambursabile pentru Pescuit al Rom? niei a fost elaborat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, fonduri europene nerambursabile pentru tineri in conformitate cu art. reducerea slabiciunilor sectorelor industriale existente, care utilizeaza tehnologii invechite, care afecteaza mediul si consumatoare excesiv de energie. Tipurile de plati aferente Masurii 221 sunt urmatoarele. 25. 000 de euro pentru IMM- uri si ONG- uri. Un mai bun management pentru exploatatiile agricole. individual i independent, ca persoane fizice autorizate. achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si respecta conditiile stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care faci parte din acea categorie de oameni care are in plan obtinerea unei finantari, te invitam pe 29 si 30 mai 2010, la cel mai popular training al anului 2009 ? Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?.

Fonduri Europene Nerambursabile Pensiuni 2014

adica faci proiectul, incepi implementarea si trebuie sa acoperi. 151 milioane lei. Teritoriul Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt importante granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii de C& D si de absorbtie a inovarii,- fonduri europene nerambursabile pensiuni 2014 asa cum subliniaza Liniile directoare. Scopul acestei linii de finantare. care este rolul unui manager de proiect. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. dar si de faptul ca exista piete fonduri nerambursabile pentru tineri importante ( relativ slab fonduri europene nerambursabile pentru tineri dezvoltate in prezent) in Ucraina, Rusia si Moldova, de care Rom? nia ar putea profita din punct de vedere comercial. Incurajarea si cresterea participarii la invatarea pe tot parcursul vietii, imbunatatirea competentelor fortei de munca precum si a relevantei si calitatii sistemelor de educatie si formare profesionala pentru piata fortei de munca Implementarea strategiei de invatare pe tot parcursul vietii, in colaborare cu partenerii sociali, prin programe flexibile. 15 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). precum si la nivel national ( se va promova coordonarea si eficienta sporita a utilizarii resurselor publice) si accesul la standarde deschise pentru cresterea transparentei si a eficientei administrative. AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Monitorizeaza fonduri nerambursabile sapard implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres. Valoarea asistentei financiare nerambursabile va constitui ajutor de stat fonduri europene nerambursabile pensiuni 2014 pentru intreprindere. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. 1 ? AXE PRIORITARE. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. Axe prioritare: Axa prioritara 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. Acelasi lucru este valabil si pentru creditele aferente Instrumentului de flexibilitate. se incadreaza in Axa Prioritara I ? Consolidarea mediului de afaceri regional si local Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 4. 1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de . imbunatatirea legaturii intre IMM- uri, educatia universitara si centrele de cercetare- dezvoltare. Pentru atingerea obiectivului politicii de coeziune, aceste state au nevoie de ajutor financiar important In vederea solutionarii diverselor probleme structurale si a realizarii potentialului lor de crestere. In Cadrul masurii 123 sunt eligibili pentru depunerea proiectelor persoanele fizice autorizate PFA, microintreprinderile asa cum sunt ele definite cu pana la 9 angajati si IMM- urile. Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . cooperative agricole constituite conform Legii nr.

Fonduri Europene Agentii De Turism

Evenimentul se va desfasura cu participarea echipei de proiect, reprezentanti ai partenerului transnational, beneficiari, reprezentanti ai Organismul Intermediar Regional Sud Est, reprezentanti ai administratiei publice locale, ONG- uri, mass- media. Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. In 2009 Hewlett Packard a avut un profit net de peste 4 milioane de euro si o cifra de afacere de peste 40 de milioane de euro. Asistenta tehnica Verifica fisele de program si datele de lansare pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 6. 1 – Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii . furnizori de transport public. Mai mult, microintreprinderile vor fi incurajate sa utilizeze noi tehnologii, echipamente IT, avand un rol primordial in cresterea competitivitatii si productivitatii. modernizare constructia centrelor de cogenerare. Alte programe nationale. Obiectivul principal al Strategiei Lisabona, respectiv acela de a transforma Uniunea In cea mai competitiva si dinamica economie din lume pana In anul 2010, a fost reformulat In anul 2005, cu ocazia efectuarii evaluarii pe termen mediu a Strategiei. Iata, pe scurt, ceea ce cred ca ar putea sa faca de fapt Guvernul pentru sprijinirea reala a antreprenoriatului romanesc, lucruri pe care le poate realiza cu adevarat:
- analiza impactului oricarei legi asupra IMM- fonduri europene nerambursabile pentru tineri urilor, ca sa nu mai ajungem in situatia din 2009, cand un impozit nejustificat a fonduri ue nerambursabile omorat sute de mii de mici intreprinderi. De la demararea programelor PNDR in martie 2008, au fost selectate pentru a fi contractate 14. 039 de cereri de finantare, dintre care pana in prezent au fost contractate efectiv aproximativ 98%. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica. Noul program va avea un buget total de 42 milioane de euro, din care in prima sesiune fonduri europene agentii de turism de depunere vor fi disponibile 12 milioane de euro. Aceasta directie de actiune va fi pusa in practica prin intermediul. Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti. Imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si Ingrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate. 4. 1. b. Persoanele juridice. Ferma de semi – subzistenNa se afla in zona defavorizata Este situata in:
- zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, in special o investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare: a. reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate. Fii intreprinzator ( programe europene nerambursabile strategice). cum sa iti gestionezi resursele. In judetul Botosani se mai afla alte 27 de comune care au avut proiecte eligibile, si care sunt pe lista de asteptare. Comitetul fonduri europene agentii de turism Interinstitutional pentru elaborarea acordului de parteneriat ( CIAP) si 12 comitete consultative organizate ca secTiuni ale CIAP. Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. Presedintele Knowledge Management Institute ( H. Q. CE finanteaza:
- organizarea de seminarii pentru instruirea angajatilor in vederea adaptabilitatii la tehnologii avansate. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Domeniu major de interventie 1 – Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
” Educatie mai buna pentru toti” – data lansare estimativa.

Fonduri Europene Pentru Achizitia De Animale

SCS ( infiintata in baza Legii nr. Investitiile in activitati non- agricole productive care privesc industria usoara ( articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, fonduri europene nerambursabile pentru tineri 2010 produse de uz fonduri europene pentru achizitia de animale gospodaresc). Training- ul acesta este unic prin faptul ca mergem dincolo de managementul clasic al proiectelor si abordam concret si punctual realizarea unui Studiu de fezabilitate ? instrument esential pentru finantator. sunt. Schema de fonduri europene nerambursabile pentru tineri ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. Transmit AM POR cererile de plata verificate. Strategia ocupa deja o pozitie prioritara pe agenda institutiilor UE si statelor membre. crearea conditiilor de productie. o abordare mai orientata catre rezultate in gestionarea programelor operationale, prin intermediul planurilor comune de actiune. Axa prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 2. 1 – Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia reabilitarea soselelor de centura Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Puncte de vedere ale profesionistilor in consultanta si ale beneficiarilor de finantare europeana. AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica. Parteneriat pentru ocupare( granturi). 2. 1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor. Comisia angajeaza prima transa anuala Inainte de adoptarea programului operational. valoarea proiectului este de 31. 812. 843 euro si are un numar fonduri europene pentru achizitia de animale de 479. 323 beneficiari. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole?. Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. Masura 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? Prin FEDR vor fi finantate investitii productive care sa contribuie la crearea si salvarea de locuri de munca, in principal prin investitii cu prioritate in IMM- uri, investitii in infrastructura, dezvoltarea potentialului autohton prin masuri de sprijin la nivel regional si local. Proiectul cu numele de ? Mai multa securitate si siguranta la locul de munca in compania noastra? in valoare de 170. 000 euro are ca obiective cresterea cunostintelor si deprinderilor in domeniul sanatatii si secutitatii la locul de munca. IMM- urile. Pentru ca un proiect care vizeaza investitii in comp. Operatiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelenta
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3: Dezvoltarea unor retele de centre C- D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil ( GRID, GEANT) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Intre utilaje, ma gandesc in primul rand la foreza, la moto cositoare si la alte mici unelte agricole. Fonduri europene prin UE BERD EEFF. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura din cod CAEN Rev. autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. Toti ceilalti primari, in numar fonduri nerambursabile sapard de aproape 48, sunt hotarati sa faca contestatii in conditiile in care inca din 2008 doar patru primarii din judet au reusit accesarea fondurilor pe aceasta masura. Teritoriul comunei se afla in bazinul hidrografic Siret. 1. 4. De asemenea, Ministerul Finantelor Indeplineste functia de Autoritate de Certificare si Plata, care elaboreaza si Inainteaza cererile de plata si primeste de la Comisia Europeana sumele aferente Fondurilor Structurale si de Coeziune. Decizia a fost luata in contextul procesului de simplificare a accesarii fondurilor structurale si a crizei economico- financiare. CINE poate obtine finantare:
- scoli, universitati, centre de cercetare. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe. Obiectivul general il constituie cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii . imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca prin sprijinirea si promovarea utilizarii noilor tehnologii de informatie si comunicare in randurile persoanelor inactive in scopul prevenirii si combaterii marginalizarii si excluderii sociale.

Fonduri Europene Turism 2014

Axa prioritara 5: Asistenta Tehnica Domeniul major de interventie 5. 1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS fonduri europene turism 2014 CCE Operatiunea a): fonduri europene nerambursabile 100% Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor Operatiunea b): Procesul de management si implementare a POS CCE Operatiunea c): Procesul de monitorizare Operatiunea d): Procesul de control Domeniul major de interventie 5. 2 – Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI Operatiunea a): Comunicare Operatiunea b): Evaluare Operatiunea c): Dezvoltare TI mbunatatirii eficientei energetice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 4. 1. 2. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe); b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). in plus, la nivel local nu exista o traditie a bugetelor multianuale, mai ales ca sursele de finantare nu sunt sigure. Cateva exemple de proiecte europene nerambursabile in agricultura. Micro- intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate ( start- up ? acordarea unei renumeratii in valoare de 200 de lei pentru finantari nerambursabile 2010 cei care participa la aceste cursuri sub forma de bursa. Dezvoltarea unei forTe de munca calificata care sa raspunda cerinTelor pieTei muncii si promovarea invaTarii pe tot parcursul vieTii. 6. 1. Intervine marele necunoscut pentru ca eu pot propune orice solutie, obtin toate avizele si acordurile iar in ultima clipa ISC- ul sa- mi dea aviz nefavorabil. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? destinata tuturor posesorilor de terenuri ce nu pot fi cultivate in momentul de fata in zone de campie, deal si munte. amortizarea, cheltuielile generale de administratie, costul achizitiei de teren. ATENlIE! Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. destinata tuturor posesorilor de terenuri ce nu pot fi cultivate in momentul de fata in zone de campie, deal si munte. entru Masura 313 au fost depuse, in sesiunea din perioada noiembrie ? decembrie, 209 proiecte fonduri europene nerambursabile pentru tineri conforme, cu o valoare publica totala de 149, 39 milioane de lei. In plus, 184 de proiecte se afla in diferite faze de evaluare si selectie sau precontractare, avand . o valoare totala a finantarii de aproximativ 612 milioane de euro, dintre care circa 474 de milioane de euro reprezinta valoarea finantarii nerambursabile. 3. 1 Completarea, depunerea i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita detaarea i sau inlocuirea acestora. Washington DC) ? sucursala Romania Knomacons. care se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). 30 septembrie 2010, ora12. 00. Este extrem de important de subliniat legatura Intre CSNR si Programele Operationale ( PO). ianuarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 2 – Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice Operatiunea 1. Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finantare. Incepand cu 1 iulie 2010, se vor acorda fonduri nerambursabile pentru construirea, modernizarea si dotarea unor categorii de restaurante care sa functioneze doar in cadrul structurilor fonduri europene turism 2014 de primire turistice finantate prin proiecte aferente Masurii 313 ? Incurajarea activitatilor turistice?

Fonduri Europene Sibiu

Nota de respingere va cuprinde obligatoriu justificarea respingerii cererii de finantare, precum si recomandarile de imbunatatire pentru o eventuala noua depunere. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . Modificarea modelului standard ( eliminarea, renumerotarea secNiunilor, anexarea documentelor suport in alta ordine decat cea specificata etc. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. ii) porcine, din care. 7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. la care infrastructura primara de irigatii are un proiect de modernizare sau la care sistemul de irigatii din aval are un proiect de modernizare. construirea de noi ferme. Prin aceasta directie de actiune se urmareste intensificarea activitatilor de sprijin real pentru beneficiarii proiectelor. cresterea durabila, prin promovarea unei economii mai eficiente, mai ecologice si mai competitive. din municipiul Satu Mare va fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiect initiat de primariei. Mediul rural ? oportunitati de ocupare ( strategice). Diversificarea retelelor de interconectare In vederea cresterii securitatii furnizarii energiei. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura
- Masura 125 A2 Infrastructura de acces
- Criterii de selectie masura 125 fonduri europene sibiu drumuri de exploatatie agricole
- Rezultatele proiectelor finantate in cadrul masurii 312 sesiunea anterioara
- Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Consultanta fonduri europene nerambursabile 2011 in IASI Consultanta fonduri europene, fonduri structurale nerambursabile, vezi liniile deschise si vino la punctul nostru de lucru din Iasi si dezvolta- ti afacerea. Masura 1. 1 – Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
- verifica data lansarii fonduri europene nerambursabile pentru tineri pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 2 – Incetarea temporara a activitatilor de pescuit
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 3 – Investitii la bordul navelor si selectivitate
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 4 – Pescuitul de coasta la scara redusa. 1- 29 aprilie 2011. Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. Lucrari fonduri nerambursabile 2010 de pregatire a terenului? Operatiunea 3: Sustinerea implementarii de aplicatii de E- Learning Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana fonduri europene sibiu la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. Dupa identificarea acestuia, avand in vedere o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza unei societati de consultanta sau Directiei judetene pentru Agricultura si dezvoltare Rurala, Oficiului Judetean de Plati pentru dezvoltare rurala si pescuit. Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? si care pentru realizarea proiectelor eligibile din axa prioritara 3 efectueaza cheltuieli care includ si taxa pe valoarea adaugata, taxa pe care nu o pot recupera, se impune decontarea acesteia din bugetul de stat, prin bugetul MADR?, se arata programe de finantare nerambursabile in nota de fundamentare. Cu toate ca fondurile structurale tin de bugetul Uniunii Europene, modul In care acestea sunt cheltuite se bazeaza pe o Impartire a responsabilitatilor Intre Comisie si guvernele statelor membre.