Tag Archives: fonduri europene nerambursabile pentru tineri

Fonduri Europene Infiintare Ferma

Alte surse de finantare europene si internationale prin Enterprise Europe Network, Facilitatea UE- BERD pentru IMM din Europa Centrala, EuropeAid. Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. e) copie a precontractelor contractelor fonduri europene nerambursabile pentru tineri incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul obtinere fonduri europene nerambursabile pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea fonduri europene nerambursabile cererii initiale. APEL DESCHIS. posibilitatea de a termina studiile gimnaziale pentru persoanele trecute de varsta adecvata. IULIE 2009. lucrari de mutare a pamantului. Obiectivul general il constituie cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii . imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca prin sprijinirea si promovarea utilizarii noilor tehnologii de informatie si comunicare in randurile persoanelor inactive in scopul prevenirii si combaterii marginalizarii si excluderii sociale. valoarea totala eligibila a proiectului este de 850. 000 Euro. ce contine un dosar de finantare. 15 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Fondul European pentru Dezvoltare Regionala ( FEDR), Fondul Social European ( FSE), Fondul de Coeziune ( FC), FEADR ( Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) si FEPM ( Fondul European pentru Pescuit si afaceri Maritime). Obiectivul Strategiei Lisabona relansate Isi propune transformarea Uniunii intr- un spatiu mai atractiv pentru investitii si munca, promovarea cunoasterii si inovarii si crearea de locuri de munca mai numeroase si fonduri europene infiintare ferma mai bune. DMI 6. 2. Ilinca POPOVICI ? Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei Dezvoltarea sistemelor de telemedicina, digitizarea fiselor medicale si sprijinirea cercetarii medicale prin folosirea datelor personale anonimizate
? Dezvoltarea culturii digitale Obiectiv. dar si de faptul fonduri europene infiintare ferma ca exista piete importante ( relativ slab dezvoltate in prezent) in Ucraina, Rusia si Moldova, de care Rom? nia ar putea profita din punct de vedere comercial. ATENTIE. In judetul Botosani se mai afla alte 27 de comune care au avut proiecte eligibile, si care sunt pe lista de asteptare. Revizuirea Directivei Comisiei Europene privind Platile Intarziate. Principala sa activitate este legata de vanzare unor produse cu sau fara diamant precum. Ca diferenta majora Intre PND si CSNR, este de mentionat ca, din punct de vedere al finantarii, CSNR este sustinut exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte finantari ( programe de investitii nationale si locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc. Pentru programele operationale sectoriale si regionale, In cadrul ministerelor de linie corespunzatoare, a fost desemnata cate o Autoritate de Management, responsabila cu gestionarea si implementarea fiecaruia dintre programele operationale, dupa cum urmeaza. Procentul de co- finantare poate sa varieze Intre 0 % si 75 % din cheltuielile eligibile, In functie de Program Operational, Domeniu de Interventie, Operatiune, Masura si Beneficiar.

Service Auto Cu Fonduri Nerambursabile

proprietarii de nave de pescuit comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit. Cei de la Primarie au forat la peste 200 m adancime pentru apa potabila din sat. 1. 4. 2. Astfel, av? nd in vedere resursele financiare limitate, trebuie sa fonduri europene nerambursabile pentru tineri se puna accentul pe proiectele si politicile cu o mai mare rentabilitate economica si cu un grad crescut de utilitate, fata de cele anterioare. 1. 2. 3. Aceasta scrisoare de confort se va depune odata cu cererile de finantare, reprezentand documente justificative pentru justificarea posibilitatii de a cofinanta viitorul proiect. Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere. In ultimul timp foarte multe firme de transport marfa m- au intrebat despre posibilitatea lor de accesa fonduri europene nerambursabile de aceea e bine de stiut cateva reguli si restrictii pe care le intampina cei ce doresc sa acceseze o finantare nerambursabila. SNC ( infiintata in baza Legii nr. Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor ( schema de ajutor de minimis). 249/ 2007 ( abrogat). Rom? nia se confrunta cu importante provocari in service auto cu fonduri nerambursabile ceea ce priveste participarea la invatam? ntul primar si gimnazial, cu un efect direct asupra fenomenului de parasire timpurie a sistemului de educatie. 20% – contributia Guvernului Romaniei. Decizia de realocare are la baza situatia DMI 4. 2 ? Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati?, pentru care au fost depuse doar 3 proiecte ( in regiunea fonduri europene nerambursabile pentru tineri Vest si in Regiunea Centru), cu o valoare solicitata a finantarii nerambursabile de 16, 18 mil. accesul pe noi piete. printr- o dubla abordare ( angajati si angajatori). Fondurile Structurale sunt concentrate pe cateva obiective prioritare. Pentru perioada de programare 2014 – 2020 sunt in derulare negocieri la nivel european privind noile regulamente. Comisia Europeana a decis vineri sa prelungeasca perioada de contractare pentru Facilitatea Schengen cu inca trei luni pentru Romania, astfel ca tara noastra va reusi sa absoarba in totalitate cele aproximativ 476 de milioane de euro prevazute, au declarat pentru NewsIn surse din CE, potrivit NewsIn. persoane fizice. Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- fonduri nerambursabile europene how sau solutii tehnice nebrevetate. Statele membre vor trebui sa concentreze finantarea din FSE asupra unui numar limitat de obiective si prioritati de investitii in ton cu strategia Europa 2020, pentru si a putea atinge o masa critica si a spori impactul. Cadrul institutional a fost construit Intr- o abordare unitara, urmarindu- se crearea de structuri care sa respecte principiul segregarii functiilor si dezvoltarea de mecanisme si proceduri care sa permita utilizarea eficienta si riguroasa a fondurilor. In acest caz, este considerata cheltuiala proprie a beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei acestuia, stabilita prin contractul de finantare. DMI 1. 1. Comisia Europeana a sistat toate platile din cadrul axei II aferent POR Programul Operational Regional in urma raportului preliminar de audit ce s- a desfasurat in perioada service auto cu fonduri nerambursabile martie- aprilie 2011 si va presupune verificarea tuturor cererilor de finantare din cadrul acestor axe.

Accesare Fonduri Nerambursabile Apicultura

Reconstructia statutului femeii. Transmit AM POR cererile de plata verificate. sa nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare. Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. In cel mai scurt timp urmeaza sa se implementeze acest sistem si la nivelul fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. Fonduri europene pentru o fabrica de condimente. Imbunatatirile care pot fi aduse au in vedere productia de energie regenerabila, practici mai durabile in agricultura zonelor rurale, dar si actiuni de atenuare a schimbarilor climatice care pot influenta negativ culturile. martie- aprilie 2011 Domeniu major de interventie 3. Coeficientii de cofinantare au fost modificati. Antreprenoriatul, o alternativa de cariera ( granturi). Fisele vor fi dezvoltate de MAEur pe bazadocumentelor subsecvente propunerilor de regulamente elaborate de catre Comisia Europeana si in functie de evolutiile decizionale pe plan european si national. Un sfat pe zi ? Agricultura pe bani accesare fonduri nerambursabile apicultura din fonduri europene neramburabile. Pot sa asigur cumva plantatia impotriva hotilor si a secetei, sau alte intemperii ( inghet, grindina etc. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile fonduri europene nerambursabile 100% in cadrul fermei. Domeniul major de interventie 5. 2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 1. 1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana. IULIE 2009. 2 ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?. Costurile de functionare ale UE raman stabile, la aproximativ 4, 8% din bugetul total. 1 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei. din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si pana in prezent, in cadrul acestei Masuri, au fost depuse 1. 401 de cereri de finantare si au fost contractate 595 de proiecte, in valoare de 105, 11 milioane de euro. Comisia Europeana a sistat toate platile din cadrul axei II aferent POR Programul Operational Regional in urma raportului preliminar de audit ce s- a desfasurat in perioada martie- aprilie 2011 si va presupune verificarea tuturor cererilor de finantare din cadrul acestor axe. Nota*: stadiul achizitiei terenurilor necesare investitiei, proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantare) Pentru proiectele de achizitii, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al beneficiarului, Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene (), Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. Schimbarea destinatiei unei locuinte in structura de primire turistica si agroturistica este considerata, in acceptiunea acestei masuri, investitie noua. strategia va contribui la construirea unei baze de productie si antreprenoriale dinamice, fonduri europene nerambursabile pentru tineri va sprijini crearea si dezvoltarea de noi afaceri, In special prin investitii In produse si servicii de calitate. Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Ma gandesc la o cisterna de accesare fonduri nerambursabile apicultura ingropat in pamant.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Cresterea Oilor

Fondurile nerambursabile se pot epuiza inainte de 2013, avand in vedere ca exista un interes foarte mare pentru acest tip de investitii. infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi. Diversificarea productiei in functie de cerintele pietei si introducerea de noi produse. respectiv:
- Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR): sprijin pentru IMM- uri, infrastructura de . de a spori incluziunea sociala, de a combate saracia si de a imbunatati capacitatea administratiilor publice de a servi mai bine cetatenii si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? – pentru aceasta Masura, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 3. 980 cereri de finantare, fiind contractate pana acum 1. 290 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de aproape 188 de milioane fonduri europene nerambursabile pentru tineri de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare. Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Lansare preconizata. Orice intreprindere care nu respecta aceste criterii este intreprindere mare. entru Masura 313 au fost depuse, in sesiunea fonduri europene nerambursabile 2010 agricultura din perioada noiembrie ? de fapt, o mare parte a acestora acopera un numar limitat de zone, care au nevoie de sprijin pentru dezvoltarea lor, iar resursele ramase sunt finantari nerambursabile 2009 dedicate anumitor grupuri sociale care se confrunta cu dificultati fonduri europene nerambursabile pentru cresterea oilor In toata Uniunea Europeana, fara a satisface criterii geografice speciale. este de asemenea adevarat prentru sectoarele traditionale expuse competitiei globale, care necesita eforturi suplimentare pentru a deveni competitive, ca si pentru IMM- uri. Lipsei resurselor financiare in ceea ce priveste achitarea cotelor de co- finantare la proiectele cu finantare europeana si, mai grav, achitarea TVA- ului aferent acestor proiecte europene, avand in vedere ca ele privesc drumuri, canalizare, apa, racordarea locuintelor la reteaua de electricitate ? si, in acelasi timp, proiectele de mediu, care au mare importanta in privinta inchiderii gropilor de gunoi sau toate celelalte aductiuni de apa si de tratare a ape fac. cum sa iti planifici si sa iti organizezi activitatile. Alte domenii in care se inregistreaza cresteri de plati sunt Fondul pentru azil, migratie si integrare (+ 140%) si protejarea sanatatii europenilor si a consumatorilor europeni (+ 20%). Ce parere aveti? in scopul unei bune guvernante, criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate vor fi verificate in interiorul Directiei Programare, de catre managerii fonduri europene nerambursabile pentru cresterea oilor de axa, iar criteriile de evaluare vor fi analizate si punctate de catre un Comitet de evaluare in cadrul caruia doar presedentia ( fara drept de vot) si secretariatul vor fi asigurate de catre Directia Programare. in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR ( proiecte majore) aprobarea se realizeaza de AMPOST, insa, pe baza unei decizii in acest sens a Comisiei Europene, conform art. 39- 41 din Regulamentul general 1083 2006.

Fonduri Europene Nerambursabile Ghidul Solicitantului

Un alt impediment il reprezinta documentatia stufoasa impusa de reglementarile UE, ca masura de precautie ca banii sunt folositi corect. Restul provine din fonduri nationale, cofinantare publica ( 14%) si cofinantare privata ( 2%). Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la stat prin Programul Operatioan de Pescuit. a. cresterea favorabila incluziunii prin promovarea unei economii cu un grad inalt de ocupare a forTei de munca care fonduri europene nerambursabile pentru tineri sa asigure proiecte fonduri nerambursabile coeziunea sociala si teritoriala. proiecte fonduri nerambursabile Universitate pentru viitor ( strategice). POR- A5 ? ISD sunt atrase, de obicei, In regiunile mai dezvoltate, ceea ce conduce la cresterea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana. masuri de asistenta tehnica. In cadrul fonduri europene nerambursabile ghidul solicitantului acestui site puteti consulta informatii relevante si utile privind programarea interventiilor, tipurile de proiecte care urmeaza a fi finantate, procedura de aplicare si stadiul implementarii POS DRU. Sprijin pentru start- up- urile si spin- off- urile inovative Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Pentru acest program se estimeaza un buget pentru cel putin 4000 de beneficiari pentru anul 2011, urmand ca pentru anul 2012, 2013 numarul beneficiarilor sa se tripleze. Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. Operatiunea – Promovarea brandului turistic national Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Padurile infiintate prin aceasta masura sunt menite sa protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifunctional pe care il au. statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza. Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. Cresterea competitivitatii Regiunilor ca locatii pentru afaceri. Programul Operational Regional 2007 – 2013 ( REGIO) este unul dintre programele operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Puncte de vedere ale profesionistilor in consultanta si ale beneficiarilor de finantare europeana. construirea sau amenajarea unui centru de vanzare directa catre consumatorii finali, in interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute in cadrul fermei de acvacultura. este situata pe teritoriul tarii. Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se pare ca s- au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte. b) Alte conditii de obtinere. comercializeaza o parte din producNia agricola obNinuta. prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole. Programul Operational pentru Pescuit al Rom? niei a fost elaborat de Agentia fonduri europene nerambursabile ghidul solicitantului Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu art. Societate in comandita pe actiuni ? Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200. 000 Euro ( 100. 000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali ( vezi anexa 4. 4). cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Aplicarea noului Regulamentul de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor de Stat catre micro- intreprinderi. Axa prioritara 5: Asistenta Tehnica Domeniul major de interventie 5. 1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE Operatiunea a): Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor Operatiunea b): Procesul de management si implementare a POS CCE Operatiunea c): Procesul de monitorizare Operatiunea d): Procesul de control Domeniul major de interventie 5. 2 – Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI Operatiunea a): Comunicare Operatiunea b): Evaluare Operatiunea c): Dezvoltare TI mbunatatirii eficientei energetice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Fonduri Europene Pentru Cultura Ciupercilor

Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. Ghiduri si masuri. POS Dezvoltarea Resurselor Umane. dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. Hewlett Packard are peste 3000 de angajati in Romania, oferind suport in limbi straine pentru alte entitatii ale sale din intreaga fonduri europene pentru cultura ciupercilor lume. Operatiunea b): Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniu major de interventie 1 – Tranzitia de la scoala la viata activa
” Invata o meserie” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Invata pentru cariera ta!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
” A doua sansa in educatie” – data lansare estimativa. februarie 2011 Axa prioritara 7. AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica. Apdrp. ro a publicat astazi lista proiectelor finantate pe masura 322 din sesiunea SESIUNEA NR. regiuni aflate in tranzitie, al caror PIB pe cap de locuitor este intre 75 % si 90 % din media UE- 27. un nou imprumut de la Trezoreria Statului fonduri europene nerambursabile pentru tineri pentru a pune la dispozitia Autoritatilor de Management ale programelor operationale resursele necesare pentru plata beneficiarilor de fonduri europene. In calitate de coordonator national al asistentei nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, ACIS are atributii si responsabilitati atat In ceea ce priveste asistenta financiara de pre- aderare, cat si In ceea ce priveste coordonarea gestionarii fondurilor structurale si de coeziune. Un organism independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de fonduri nerambursabile pentru imm Audit. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. pana fonduri europene pentru cultura ciupercilor la cel mult 80 % din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80. 000 euro sau echivalentul in lei. InvestiNiile propuse prin proiect trebuie realizate pina la 31. 12. 2014 b. 4. 2. 1. Saptamana trecuta, au fost semnate primele cinci din cele noua contracte de constructie de autostrazi. Cele cinci contracte vizeaza constructia a circa 100 km de autostrada, valoarea totala a acestora ridicandu- se la 693 milioane de euro. Autoritatile locale au o . capacitate administrativa mai mica, deci si capacitatea lor . de a accesa fonduri. Pentru a putea beneficia de aceste fonduri europene trebuie sa va fonduri nerambursabile sapard incadrati in . Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban. Transmit AM POR cererile de plata verificate. Operatiunea 3. 16. APEL DESCHIS. Persoana fizica. In judetul Vaslui ( si in special in zona dumneavoastra) sunt mai multe exploatatii de dimensiuni mici si medii care se confrunta cu probleme similare. Facilitati date de guvern pentru program. inovare si economia cunoasterii. Cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii. Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. CCT- CTI este coordonat in parteneriat de Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul pentru Societatea Informationala care asigura si secretariatul comitetului, av? nd rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente.

Fonduri Nerambursabile Pentru Deschiderea Unei Afaceri

Dl Jamil BENABDALLAH, Consultant in Dezvoltare si Marketing Turistic ? februarie 2011
” Schimb de bune practici” – data lansare estimativa. Parteneriatele intre administratiile publice sunt putine, daca ne uitam la lista de proiecte: majoritatea se opresc la limita de judet. Totusi experienta ne spune ca e mult mai rentabil un bussines in cadrul domeniului productiv din punct de vedere financiar si fonduri nerambursabile pentru deschiderea unei afaceri al riscurilor. In anul 2010, sub coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene ( DAE) din cadrul Guvernului proiecte nerambursabile 2010 Rom? niei, Rom? nia si- a fixat deja tintele nationale corespunzatoare celor 5 obiective si a elaborat Programul National de Reforma 2011- 2013. Programe Sectoriale finantate de Uniunea Europeana. 313 ? incurajarea activitaNilor turistice” Nota. Noul program va avea un buget total de 42 milioane de euro, din care in prima sesiune de depunere vor fi disponibile 12 milioane de euro. Este finantat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune. Drumul trebuie sa reprezinte o ruta ocolitoare dintr- un drum Judetean DJ sau National DN. c. Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii Programului Operational Sectorial Mediu a fost alocata o suma de peste 200 milioane de lei, iar pentru cele facute de beneficiarii Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice ? 180 milioane de lei. Colegiul Comisarilor a revizuit vineri, prin procedura scrisa, decizia 1. 417 din 2007, prelungind cu trei luni perioada in care Romania poate contracta fonduri prin Facilitatea Schengen, au explicat sursele citate. cresterea calitatii serviciilor turistice. Masura fonduri nerambursabile pentru deschiderea unei afaceri 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta . La ora actuala, prefinantarea este repartizata pe doi sau trei ani, iar procentajele sunt mai reduse. In cazul in care este adoptat, regulamentul propus ar insemna. asociaNii profesionale cu profil agricol constituite conform OrdonanNei de urgenNa a Guvernului nr. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii fonduri guvernamentale nerambursabile publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea fonduri europene nerambursabile pentru tineri efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? cum sa iti gestionezi resursele. Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordari policentrice, In vederea stimularii unei dezvoltari echilibrate a Regiunilor. Programul Operational Regional Obiectiv general. Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN. Raporteaza in mod regulat ( lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi. Saptamana trecuta, au fost semnate primele cinci din cele noua contracte de constructie de autostrazi. Cele cinci contracte vizeaza constructia a circa 100 km de autostrada, valoarea totala a acestora ridicandu- se la 693 milioane de euro.

Fonduri Europene Nerambursabile Microintreprinderi

destinate sa sprijine dezvoltarea regionala si locala si sa favorizeze cooperarea Intre orase si regiuni. Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. Operatiunea 314 ? Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni Broadband? Intr- un articol recent ? evaluarea proiectelor? Cabinete medicale. Un exemplu pozitiv il dau cei din Comuna Galanesti, care au elaborate un proiect pentru reabilitarea si extinderea scolii cu clasele I- IV din satul Galanesti, in valoare de 2, 29 milioane de lei. in acest caz creterea dimensiunii economice a fermei, la solicitarea celei de a doua trane, aferenta masurii 112, va fi de 4 UDE iar pentru anul 3 Un solicitant al Masurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, in cadrul urmatoarelor masuri* din PNDR. Reconstructia statutului femeii. Programul Operational Sectorial de Transport . In program, sprijinul direct este combinat cu actiuni semnificative pentru intarirea serviciilor suport pentru afaceri, atat in ceea ce priveste cererea cat si oferta, sustinerea activitatilor de dezvoltare a spritului intreprinzator si a activitatilor de C& D si promovare fonduri nerambursabile sapard a societatii informationale pentru toti. Societatea de Avocati ? Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen? Cofinantarea de 30% din partea solicitantului poate fi o povara daca nu o poate acoperi si de cele mai multe ori e foarte important sa va ganditi bine daca ceea ce va propuneti sa faceti e un produs serviciu cu succes pe piata. producNia agricola obNinuta destinata comercializarii inregistreaza o cretere de 20%. Raspuns depunere proiect masura 112 APDRP. El nu fonduri europene nerambursabile pentru tineri face referire la Programul National de Dezvoltare Rurala sau la Planul National Strategic care reflecta direct cererile Comisiei Europene si se refera la posibilitatea folosirii fondurilor disponibile in aceste domenii. Domenii de interventie Aceste domenii de interventie au ca scop sprijinirea valorificarii unor importante categorii de resurse turistice. Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii de finanNare. Tipul solicitantului eligibil. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT a deschis astazi linia de finantare pentru microinterprinderile din mediu rural. Fonduri europene nerambursabile fonduri nerambursabile 100% alocate in cadrul Operatiunii. Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN. 26 2000, cu fonduri europene nerambursabile microintreprinderi modificarile  i completarile ulterioare. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc. Agentia fonduri europene nerambursabile microintreprinderi de Plati si Interventie pentru Agricultura ( APIA) Ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate.

Fonduri Europene Ecologizare

Axe prioritare. PROGRAMARE STRATEGICA CONSOLIDATA ORIENTATA SPRE REZULTATE Comisia propune un proces de programare orientat mai mult catre rezultate pentru a imbunatati eficacitatea programelor politicii de coeziune. intregul proces de evaluare si selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. Persoanele fizice ( inclusiv persoane fizice autorizate). Lucrari de pregatire a terenului? Pe de o parte, nu au acces la surse de finantare pentru a angaja consultanti, iar pe de alta parte exista o . serie de probleme nelamurite. Aceste fenomene vor necesita in perioada urmatoare politici sustinute si integrate adresate acestei categorii de tineri. DMI 1. 1. Ghidul pentru investii mici publicat de POS CCE. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor fonduri nerambursabile sapard eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. valoarea eligibila a proiectului si proiectele de la prioritatea iii care au investitii in sisteme de irigatii de minim 50% din valoarea eligibila a proiectului vor putea primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selectie. O 1. 1. 1. A1 ? Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. Revenind la masura 125 Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola, intalnesc urmatoarele discrepante. 80% contributia Uniunii Europene . Cheltuielile eligibile din Fondurile Europene sunt realizate de catre beneficiar, aferente proiectelor finantate in cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice. si Fondului de Coeziune necesita o cofinantare nationala estimata la 5, 53 mld Euro, constituita atat din surse publice ( 77% din totalul cofinantarii), cat si din surse private ( 23%). Investitiile in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase ? Femei 2010?. Fonduri europene pentru restaurante. Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), fonduri europene nerambursabile pentru tineri Programul Jasmine . in intervalul 02. 06. 2011 ora 09. 00 si 23. 08. 2011 ora 9. 00 se pot inscrie si depune un numar nelimitat de proiecte. Si asta pentru ca nu putem avea doar proiecte pentru dezvoltarea urbana. Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul programe europene nerambursabile National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul fonduri europene ecologizare Romaniei In luna decembrie 2005. Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). Fonduri europene nerambursabile pentru perioada 2011 2012 2013. Un nou proiect de succes pentru o fabrica de condimente din Alba Iulia castigat de Supremia Grup. Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. sanatate, baze operationale pentru interventii, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii preuniversitare si universitare, cat si pentru infrastructura de formare profesionala continua. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 4 – Inginerie financiara
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 3: Masuri fonduri europene ecologizare de interes comun. Totusi experienta ne spune ca e mult mai rentabil un bussines in cadrul domeniului productiv din punct de vedere financiar si al riscurilor. Cele patru proiecte care au fost declarate castigatoare, sunt cele ale comunelor Murighiol, Daeni, Grindu si Stejaru. Punerea in aplicare a unor metode de acvacultura care sa reduca substantial impactul negativ sau sa sporeasca efectele pozitive asupra mediului in comparatie cu practica normala.

Fonduri Europene Pentru Cultura De Afine

dezvoltarea si promovarea abilitatilor fonduri europene pentru cultura de afine manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( European Regional Development Fund – ERDF) a fost infiintat in 1975 si a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii. Sibiu anunta lansarea proiectului ? Solutia la somaj si saracie. Interviu cu Dacian fonduri europene pentru cultura de afine Ciolos. Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante. Ilinca POPOVICI ? Societatea de Avocati ? Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen? ( NNDKP) ? membra South Eastern European Legal Network
? Europa 2020? Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite fonduri nerambursabile pentru pensiuni conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Planul CCT- T tine contul de faptul ca Rom? nia face parte din Uniunea Europeana, care in esenta este o comunitate economica cu un comert liber si concurenta loiala intre membri. un grad de absorbtie de 9, 53%. CE finanteaza:
- organizarea de seminarii pentru instruirea angajatilor in vederea adaptabilitatii la tehnologii avansate. in calitate de beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului. Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. Ca diferenta majora Intre PND si CSNR, este de mentionat ca, din punct de vedere al finantarii, CSNR este sustinut exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte finantari ( programe de investitii nationale si locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc. Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de repartizarea creditelor pe regiuni, tinand cont de eligibilitatea pe criterii geografice. cresterea inteligenta, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare. Parteneriatul trebuie sa acopere pregatirea, finantarea, monitorizarea si evaluarea asistentei financiare. Axa prioritara 5. Prioritati propuse pentru finantare in cadrul Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2014 – 2020. Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban. Planul nu este un scop in sine ci trebuie sa contribuie la dezvoltarea economica a Rom? niei intr- un mod durabil. Data limita. fonduri europene nerambursabile pentru tineri 79/ 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul fonduri europene nerambursabile pentru tineri de a crea un numar de 9 locuri de munca. El nu face referire la Programul National de Dezvoltare Rurala sau la Planul National Strategic care reflecta direct cererile Comisiei Europene si se refera la posibilitatea folosirii fondurilor disponibile in aceste domenii.