Archives for 

fonduri nerambursabile pentru imm

Fonduri Europene Pentru Monumentele Istorice

Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea de obiective concrete. sunt intreprinderi mijlocii, cu un numar cuprins intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, echivalent in lei la cursul euro din data 31 decembrie 2010. in acest sens, se vor furniza numai informaNiile necesare  i relevante, obtinere fonduri nerambursabile care vor preciza modul in care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia  i in ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programulu Obiectivele specifice ale masurii se refera la:

- Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenta sa devina fonduri nerambursabile pentru imm viabile economic. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. destinat sa consolideze . ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale. Acest proiect este desfasurat in parteneriat cu Directia de Asistenta fonduri europene nerambursabile forum Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj- Napoca. In cadrul acestui proiect se ajutorul consta in absolvirea unui curs de formare dezvoltare profesionala si fonduri europene pentru monumentele istorice calificare recalificare profesionala in limita unei sume de 1000 de lei. Numele proiectului este. AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. experti si consultanti guvernamentali si din mediul privat, reprezentanti ai autoritatilor de management, organismelor intermediare, altor institutii financiare. a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. Conform noului calendar, in 2011 nu se vor mai lansa urmatoarele linii de granturi. Fonduri europene pentru o fabrica de condimente. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. 1 ? 29 iulie 2011. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile. Pentru analiza financiara, sau analiza cost Beneficiu trebuie sa va inregistrati aici. Programe Radio TV care stimuleaza dezvoltarea antreprenoriatului in Romania. Toate aceste fonduri europene pentru monumentele istorice reguli de gestiune financiara se aplica, de asemenea, In cazul Fondului de coeziune. In situatia in care lungimea drumului judetean, national sau european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect. Programul Kogalniceanu ofera o subventionare partiala la contractarea unui credit de la banca care se supune garantiei de stat. Realizarea coeziunii teritoriale se va sprijini pe cadrul strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul strategic de dezvoltare spatiala si integrare In structurile spatiale europene 2007? 2025.

Fonduri Europene Nerambursabile Cabinete Stomatologice

In opinia acestuia, monitorizarea absorbtiei trebuie sa fie un exercitiu permanent din perspectiva autoritatilor, care sa cuprinda in analiza nu doar dimensiunea cantitativa, adica gradul de absorbtie, ci mai ales dimensiunea calitativa, respectiv impactul utilizarii fondurilor sau ? return on investment?. construirea unei statii de sortare si a uneia de compostare in comuna fonduri europene nerambursabile cabinete stomatologice Ciocanesti. imbunatatirea dotarii tva fonduri nerambursabile cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii de urgenta. Terenul din jurul ei ne permita si construirea altor cladiri? dar ideea este sa recuperam utilajul credite nerambursabile pentru agricultura morii si sa- l valorificam incluzandu- l in potentialul loc de primire ptr. Valorificarea resurselor regenerabile de energie. Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor 3. 1 Promovarea transportului intermodal 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport 3. 3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARA 4 ? Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. 15 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Crearea de fonduri europene nerambursabile cabinete stomatologice energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. Intervine si nemultumirea primarilor care spun ca nu pot face drumuri pe ogoare cand in sat comuna nu sunt modernizate drumurile. O eficienta energetica mai mare de- a lungul Intregului lant ? Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata in paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune fonduri nerambursabile pentru imm a societatii informationale. Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. Dezvoltarea unei forTe de munca calificata care sa raspunda cerinTelor pieTei muncii si promovarea invaTarii pe tot parcursul vieTii. Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? Apel deschis. Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi Aceasta operatiune are ca obiective. Lipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? Proiect de succes finantat prin POSDRU. Comitetul de evaluare a proiectelor POST va fi orientativ compus din 7- 9 membrii, structurati astfel. 4. 2. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). SecNiunea A a Planului de afaceri, se va completa de catre solicitant pentru obNinerea sprijinului in cadrul Masurii 141, in situaNia in care solicitantul nu prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Sunt Eligibile. apdrp. ro a publicat rapoartele de selectie pentru proiectele depuse masura 313 in sesiunea NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2009.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Persoane Fizice Autorizate

intreprinzator debutant? fonduri europene nerambursabile forum Consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si a inovarii sprijinirea investitiilor private CDI si a cercetarii colaborative dintre intreprinderi si organiziatii de cercetare pentru a incuraja transferul de cunostinte. Din banii realocati vor fi suplimentate si fondurile alocate DMI 3. 1 ? Reabilitarea modernizarea echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?. Pentru a veni in ajutorul beneficiarilor a public ghidul solicitantului spre consultare. Imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reinnoirea generatiei sefilor acestora, fara cresterea populatiei active ocupate in agricultura. Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? Pentru proiectele de asistenta tehnica ( axa 4 din POST) conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta urmatoarelor documente. Aplicarea noului Regulamentul de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor de Stat catre micro- intreprinderi. Fondurile europene pentru produse agricole si forestiere APDRP a deschis liniile pentru masura 123. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat). sprijin financiar pentru copii. Cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii ( mare, mijlocie, mica). Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol. autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. Guvernul Rom? niei a aprobat in sedinta de miercuri, 4 iunie a. c. Punctarea acestui criteriu se va face conform fonduri nerambursabile pentru imm anexei cu indicii de ariditate pe localitati. Unificarea noului statut pentru Companiile Private Europene ( Societas Privata Europea) Lansarea noilor produse financiare pentru IMM de grupul Bancii Europene de Investitii ( microcredite si sprijin pentru firme mixte transnationale). Principalele prioritati ale programului de dezvoltare sunt definite de autoritati nationale/ regionale In cooperare cu Comisia, fonduri europene nerambursabile pentru persoane fizice autorizate dar alegerea proiectelor si managementul lor sunt sub responsabilitatea exclusiva a autoritatilor nationale si regionale. din cadrum masurii 322, laudam evaluatorii ce- i drep foarte profesionisti ( cel putin cei pe care i- am intalnit eu ). Transporturi. proiecte fonduri nerambursabile formarea si perfectionarea initiala si continua personalului didactic, formatorilor, personalului de conducere din educatie prin utilizarea unor mecanisme de monitorizare si a sistemelor de asigurare a calitatii. Comisia Europeana va adopta cadrul strategic comun ( CSC), document care fonduri europene nerambursabile pentru persoane fizice autorizate va transpune obiectivele UE in actiuni- cheie de utilizare a fondurilor comunitare si va orienta strategic procesul de programare la nivelul statelor membre, facilit? nd coordonarea sectoriala si teritoriala a interventiilor, precum si coordonarea cu celelalte politici si instrumente relevante ale UE. Revenind la masura 125 Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola, intalnesc urmatoarele discrepante. activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala ( pentru IMM- uri). Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea Regionala ( CCDR). este de a oferi finantare pentru proiectele de energie regenerabila din UE. Comisia europeana intrerupe platile din cadrul Axei 2 POR. educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative. In perioada 15 octombrie ? 30 noiembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul Masurii 141 ? ? Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta?, PNDR.

Fonduri Europene Pentru Mici Intreprinzatori

Cel putin jumatate din lungimea drumului considerat ruta alternativa trebuie sa fie realizata prin proiect, iar diferenta sa fie asigurata prin drumuri publice. Acest fenomen este si mai pregnant atunci cand se compara nivelul de dezvoltare al regiunii Bucuresti? Ilfov cu restul tarii. Masuri de acva- mediu – APEL DESCHIS. Nu reprezinta cheltuieli eligibile elaborarea de materiale promotionale de tipul. Pagina ( de la. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este. 143 ? Furnizarea de servicii de consiliere i consultanNa pentru agricultori”. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? si ? Cooperare Teritoriala Europeana. Fondurile europene pentru produse agricole si forestiere APDRP a deschis liniile pentru masura 123. Se vor simplifica regulile privind rambursarea proiectelor FSE, in special pentru beneficiarii mai mici, care constituie cel putin 50 % dintre destinatarii finantarii FSE ? ONG- urile, intreprinderile mici si mijlocii si altii. i) legume. La nivel fonduri nerambursabile pentru imm european nu pot fi luate masuri, pentru ca responsabilitatea gestionarii terenurilor tine de fonduri ue nerambursabile statul membru, nu exista atributii pentru Comisia Europeana in problema gestiunii fondului funciar. 5. 1. La accesare fonduri nerambursabile 2010 momentul actual, exista o multitudine de optiuni si intrebari deschise privind abordarea procesului de programare pentru perioada 2014- 2020, multe dintre acestea neput? nd fi clarificate dec? t dupa definitivareacadrului legislativ la nivel european. Procedura de selectie va fi afisata pe site- urile www. apdrp. ro, www. madr. ro si la fiecare CRPDRP si OJPDRP. Revenind la Strategia Europa 2020, aceasta lanseaza o noua viziune pentru economia Europei in urmatorul deceniu, bazata pe o coordonare extinsa a politicilor economice, pentru a genera o crestere economica si o ocupare sporita a fortei de munca care sa ajute la relansarea economica si financiara a Uniunii. dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. Investitii in transport, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene si a legaturilor cu retelele TEN- T, strategii integrate pentru transport curat care va contribui la imbunatatirea accesului pasagerilor la servicii de calitate, obtinerea unui transport modal mai balansat, promovarea sistemelor intermodale si reducerea impactului asupra mediului. Construirea si/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. Ambasada Frantei ofera maxim 20. 000 de lei proiect iar contributia ONG- urilor fonduri europene pentru mici intreprinzatori trebuie sa fie in cuantum de 50% din suma eligibila a proiectului. Un eveniment la nivel national va fi organizat in 12 si 13 octombrie 2010 la Bucuresti si va fi urmat de doua evenimente regionale la Cluj in data de 14 octombrie si fonduri europene pentru mici intreprinzatori respectiv la Iasi in data de 20 octombrie. In anul 2000, prefinantarea intermediara reprezenta 7% din contributia financiara a fondului pentru actiunea respectiva ( pentru cele 15 state din Uniunea Europeana cu 15 state membre ) si 16% pentru cele 10 noi state membre In 2004. Se modifica si perioada de control la fata locului, respectiv pana la data de 15 noiembrie 2010. Pe scurt, planul CCT- T va identifica proiectele si politicile care vor satisface cel mai bine nevoile sectorului de transport din Rom? nia in urmatorii 5- 15 ani, pentru toate modurile de transport, oferind o baza solida, analitica in alegerea acelor politici si proiecte. in valoare de 170. 000 euro are ca obiective cresterea cunostintelor si deprinderilor in domeniul sanatatii si secutitatii la locul de munca.

Fonduri Europene Pentru Tineri Pana In 35 De Ani

Un organism independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de Audit. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere, masura face parte din Programul National de Dezvoltare Rurala. 1 membru din cadrul DGRFE – Directia implementare proiecte. Operatiunile finantate de Fonduri Structurale trebuie sa fie In conformitate cu prevederile Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind fonduri europene nerambursabile persoane fizice concurenta, achizitiile publice, protectia mediului, promovarea egalitatii fonduri europene pentru tineri pana in 35 de ani Intre barbati si femei. c. DMI 1. 4. Posibili participanti. 1358 din 27/ 09/ 2006 fonduri europene pentru tineri pana in 35 de ani pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. Tipuri de proiecte:

- Crearea unei noi unitati de productie ( fabrica sectie instalatie). Ca urmare, sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spatii si dotari cuprinse in Anexele la normele metologice ? criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare din Ord. 1296 2010. Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. Dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot fonduri nerambursabile agricultura parcursul vietii cu piata muncii. Din pacate, dupa o perioada de stagnare, abandonul scolar a continuat sa creasca pe fondul crizei economice, in ciuda programelor derulate la nivel national sau local. In raportul comisiei europene s- au gasit mia multe nereguli in dosarele de achizitii publice prin utilizarea unor criterii de selectie discriminatorii de catre autoritatile contractante pentru a favariza anumiti constructori. In cadrul acestei linii de finantare, se pot primi fonduri nerambursabile pentru. Modernizare sistem rutier pe DJ 101B, DN 1 Snagov- Gruiu, beneficiar CJ Ilfov. Universitatea Sassari ( Italia) OpenMed Octavian SERBAN, MBA ? Colegiul National ? Ioan Slavici? Cititi si alte articole legate de aceste linii de finantare. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. Implementarea Programului Operational Regional a fost dezbatuta in cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului ( CM POR), care a avut loc la Piatra Neamt in perioada 19- 20 mai a. c. Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie. transfrontalier, transnational si interregional. Dl Jamil BENABDALLAH, Consultant in Dezvoltare si Marketing Turistic ? Cele fonduri nerambursabile pentru imm mai multe proiecte selectate spre aprobare ( 104) au fost pentru construirea sau modernizarea structurilor de cazare. si ? Cooperare Teritoriala Europeana. In raportul comisiei europene s- au gasit mia multe nereguli in dosarele de achizitii publice prin utilizarea unor criterii de selectie discriminatorii de catre autoritatile contractante pentru a favariza anumiti constructori. In scopul calcularii marjei din cadrul plafonului pentru credite de plata, creditele corespunzatoare sunt considerate in afara CFM. dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . 31 octombrie 2011. Este finantat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune. Operatiunea 2: Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 4. 1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare.

Fonduri Europene Centrale Eoliene

IMPORTANT! Dotarile in infrastructura pentru zonele izolate ( pentru TIC) si interconectare ( pentru energie) pentru a face Romania un loc mai atractiv pentru investitii si munca va avea de asemenea un rol importanta. Un singur membru al familiei poate obNine sprijinul pentru aceeai exploataNie agricola ( gospodarie familiala) Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. Zonele fonduri nerambursabile pentru agricultura ultraperiferice beneficiaza, de asemenea, de un ajutor specific al FEDR pentru a compensa dezavantajele determinate fonduri europene centrale eoliene de Indepartarea lor geografica. Comuna Mircesti este situata in partea sud- vestica a teritoriului administrativ al judetului Iasi, plasandu- se la 67 km de municipiul Iasi pe DC 87 si DN 28. Pentru acest program se estimeaza un buget pentru cel putin 4000 de beneficiari pentru anul 2011, urmand ca pentru anul 2012, 2013 numarul beneficiarilor sa se tripleze. Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. DMI 1. 4. AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc. AXA PRIORITARA 3 ? Modernizarea sectorului de transportul in scopul cresterii protectiei mediului si a sanatatii publice si sigurantei pasagerilor. 143 ? Furnizarea de servicii de consiliere i consultanNa pentru agricultori”. Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea proiecte fonduri europene nerambursabile de obiective concrete. Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr. 2052 bis 1528 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale. 1200/ 2004. Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate Domeniul major de interventie 2. 1 – CD in parteneriat intre universitati institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 1. Investitiile in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase ? CE finanteaza:
- promovarea tehnologiilor si echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii. daca valoarea totala a proiectului este mai mica de 50. 000. 000 EUR,. 1500 de femei si fonduri europene centrale eoliene reprezentanti fonduri nerambursabile pentru imm ai unor grupuri vulnerabile vor primi instruire in vederea imbunatatirii accesului pe piata muncii ca urmare a demararii Proiectului FEMEI 2010, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 Axa prioritara 6 ? Promovarea incluziunii sociale? Domeniul major de interventie 6. 3 ? Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii? Tilul proiectului. au fost alocate fonduri europene in valoare de 40 milioane euro pentru Axa prioritara 3.

Accesare Fonduri Europene Pentru Sport

Regiunile Centru, Nord – Vest, Vest si Sud Est ? In vederea Inaintarii cererilor de plata catre CE, certifica declaratiile de cheltuieli. 4. 2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare. AXA PRIORITARA 1 ? Hewlett Packard este cunoscut pentru produsele sale. 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). camerele de comert si industrie. Ajutoarele de Stat coordonate de Ministerul Finantelor Publice. Va recomand infiintarea unui pompe p- ana in panza freatica care e mult mai aproape de suprafata apei. consolidarea capacitatilor regionale In materie de cercetare si dezvoltare tehnologica, stimularea inovarii si a spiritului antreprenorial si dezvoltarea ingineriei financiare, In special pentru Intreprinderile legate de economia cunoasterii. masuri de asistenta tehnica. Ilinca POPOVICI ? scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia constituirii microintreprinderii. asociatii. 1. Cresterea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri. fonduri europene nerambursabile persoane fizice 2. 2. In accesare fonduri europene pentru sport ultimul timp foarte multe firme de transport marfa m- au intrebat despre posibilitatea lor de accesa fonduri europene nerambursabile de aceea e bine de stiut cateva reguli si restrictii pe care le intampina cei ce doresc sa acceseze o finantare nerambursabila. Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenta sa devina viabile economic. Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene ? investitiile In infrastructura vor Imbunatati calitatea retelelor rutiere si feroviare, precum si a navigatiei pe Dunare ( axele prioritare TEN- T nr. Astfel, prin POAT se are in vedere suportul orizontal fonduri nerambursabile pentru imm pentru beneficiarii fondurilor ESI si suport specific pentru beneficiarii POAT, PO IM, PO Competitivitate si POR. Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. Asistenta tehnica Domeniu major de interventie 1 – Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU Domeniu major de interventie 2 – Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU
” Adaptabilitate si flexibilitate” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila
” Actionam impreuna” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Parteneriat pentru ocupare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 4. 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o microintreprindere, intreprindere mica sau intreprindere mijlocie. Cateva exemple de proiecte europene nerambursabile in agricultura. 8. Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. Investitiile vor contribui accesare fonduri europene pentru sport la Imbunatatirea procesului de elaborare a politicilor si a proceselor accesari fonduri europene nerambursabile decizionale In domeniul managementului public, la dezvoltarea unui sistem al functiei publice modern, flexibil si reactiv, precum si la Imbunatatirea standardelor de calitate si eficienta In furnizarea serviciilor publice. de la discriminare la dezvoltare profesionala si egalitate de sanse? ( ID 50679), cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 ? 2013. Incepand din 1 iulie 2011 s- a lansat o noua linie de finantare pentru proiectele cu energie regenerabila din Fondul European pentru Eficienta Energetica ( European Energy Efficiency Fund ? EEEF). Principalii sustinatori ai acestei linii de finantare sunt. Comisia Europena ( alocare de 125 milioane euro).

Se Dau Fonduri Europene Pentru Gradinite

Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? destinata tuturor posesorilor de terenuri ce nu pot fi cultivate in momentul de fata in zone de campie, deal si munte. Pentru a putea beneficia de aceste fonduri europene trebuie sa va incadrati in . semnarea contractului Oferin servicii tehnico- financiare, realizare se dau fonduri europene pentru gradinite studii de fezabilitate, planuri de afacere, cereri de finantare pentru proiecte cu finantare din fonduri structurale, fonduri europene nerabursabile deschise in 2011. domeniul de productie. Am incercat de mai multe ori sa fac si eu proiecte pentru fonduri din- alea europene, am mers pe la consultanta agricola, dar acum ca s- a desfiintat si agentia asta nu mai am cui sa ma adresez sa ma ajute. Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. eliminarea sursei fonduri nerambursabile pentru persoane fizice de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. precum si pentru achizitionarea de hardware si software. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica pentru finantare si implementeaza proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene post- aderare. februarie- martie 2011
” Scoala pentru toti”- data lansare estimativa. Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia ? Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. Este o conditie necesara sa aveti terenul atunci cand depuneti proiectul si sa aveti acte doveditoare prinvind propietatea terenului sau acte privind concesionarea terenului pe o perioada de minim 10 ani. Impreuna cu Masura 123, doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13 2008 si XS28 2008 avand consultanta fonduri nerambursabile ca domeniu de activitate industria alimentara si respectiv, industria forestiera. Sprijin pentru realizarea parteneriatului public- privat si elaborarea strategiilor locale integrate. la care infrastructura primara de irigatii are un proiect de modernizare sau la care sistemul de irigatii din aval are un proiect de modernizare. Noul statut se traduce in bani prin cele 114 milioane de euro, fonduri pentru proiecte care sa asigure dezvoltarea intregii regiuni nord- est. inchiderea a 6 depozite urbane se dau fonduri europene pentru gradinite neconforme si asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor. Investitii necorporale ( software, patente, licente etc. 2. 2. 1. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. Totusi experienta ne spune ca e mult mai rentabil un bussines in cadrul domeniului productiv din punct de fonduri nerambursabile pentru imm vedere financiar si al riscurilor.

Fonduri Europene Pentru Hotel

4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. 4. Toate materialele promotionale vor fi inscriptionate cu textul. dotarea inadecvata cu capital fizic si uman ( infrastructura si resurse umane), insuficienta capacitatii de inovare, a sprijinului pentru Intreprinderi si nivelul scazut de capital de mediu ( un mediu natural si/ sau fonduri nerambursabile pentru imm urban poluat). Beneficiarii masurii 112 care sunt i beneficiari ai masurii 141, trebuie sa respecte condiNiile minime de eligibilitate pentru fiecare masura in parte. CSNR face legatura Intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite In Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, si prioritatile la nivel european – Orientarile Strategice Comunitare ( OSC) privind Coeziunea 2007- accesari fonduri nerambursabile 2013 si Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca 2005- 2008. Sprijin pentru zone defavorizate ? Cresterea veniturilor exploatatiilor conduse de tinerii fermieri. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT a deschis astazi linia de finantare pentru microinterprinderile din mediu rural. a cadavrelor de animale pentru care vor solicita decontarea ajutorului de stat vor fi prestate fara incasarea contravalorii prevazute la art. 2 ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?. 31/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). 26 2000, cu modificarile  i fonduri nerambursabile 2009 completarile ulterioare. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 ? Investeste in oameni. modernizat din fonduri europene. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere cu exceptia amplasamentelor in a caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale. i fonduri europene pentru hotel dimensiunea economica a exploataNiei agricole cre te cu minim 3 UDE. individual i independent, ca persoane fizice autorizate. Prin FEDR vor fi finantate investitii productive care sa contribuie la fonduri europene pentru hotel crearea si salvarea de locuri de munca, in principal prin investitii cu prioritate in IMM- uri, investitii in infrastructura, dezvoltarea potentialului autohton prin masuri de sprijin la nivel regional si local. punerea accentului pe combaterea somajului in r? ndul tinerilor si al grupurilor celor mai dezavantajate, cum ar fi migrantii sau comunitatile marginalizate ? cel putin 20% din finantarea FSE urm? nd a fi orientata catre sprijinirea masurilor de incluziune sociala. regiuni mai dezvoltate, al caror PIB pe cap de locuitor depaseste 90 % din media UE- 27.

Proiecte Fonduri Europene Sibiu

Firme de cablu TV. POR- A5 ? Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. 12. si are ca obiectiv general a daptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare fonduri nerambursabile pentru agricultura a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii proiecte fonduri europene sibiu sectorului agricol si forestier. Ce se intampla?. O 1. 1. 1. A1 ? Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. Aceste decalaje provin din deficientele structurale care afecteaza factorii- cheie ai competitivitatii, si anume. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica. accesibilitate, disponibilitate si acceptabilitate. februarie 2011 Axa prioritara 3. din municipiul Satu Mare va fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiect initiat de primariei. Soft Aplicativ si Servicii S. A. 1. 1 Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenNa” se incadreaza in Axa I – ? Creterea competitivitaNii sectoarelor agricoli forestier” i are ca obiectiv general creterea proiecte fonduri europene sibiu competitivitaNii exploataNiilor agricole in curs de restructurare pentru facilitarea rezolvarii problemelor legate de tranziNie, avand in vedere faptul ca sectorul agricoli economia rurala sunt expuse presiunii concurenNiale a pieNei unice. Lipsei resurselor financiare in ceea ce priveste achitarea cotelor de co- finantare la proiectele cu finantare europeana si, mai grav, achitarea TVA- ului aferent acestor proiecte europene, avand in vedere ca ele privesc drumuri, canalizare, apa, racordarea locuintelor obtinere fonduri europene nerambursabile la reteaua de electricitate ? Sprijinul acordat beneficiarilor va fi diversificat, pe l? nga indrumarea de tip help- desk fiind necesara consilierea si identificarea de alte forme de sprijin at? t pentru pregatirea proiectelor, c? t si in perioada de implementare a fonduri nerambursabile pentru imm acestora. Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? o 10% – pentru investiNiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanNare. La sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest au fost depuse pana in prezent 332 de proiecte, in vederea solicitarii de finantare nerambursabila prin Programul Operational Regional 2007- 2013 ( POR 2007- 2013). Acest material promotional se distribuie gratuit. Situatia atragerii fondurilor europene. Daca da, pot cumpara terenul cu 100% fonduri din acest proiect, sau si cu o cofinantare din surse proprii. Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de repartizarea creditelor pe regiuni, tinand cont de eligibilitatea pe criterii geografice. investitiile In infrastructura vor Imbunatati calitatea retelelor rutiere si feroviare, precum si a navigatiei pe Dunare ( axele prioritare TEN- T nr. pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ?