Tag Archives: fonduri nerambursabile pentru imm

Fonduri Nerambursabile Pentru Sanatate

prin promovarea statiunii si implementarea unui turism adecvat, proiectul isi propune cresterea numarului de turisti cu 15- 20 in primul an. cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile sunt in valoare de 7. 000 Euro. Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele autorizatiile de mediu. In cazul proiectelor de investitii care prevad modernizarea activitatii se va demonstra ca la momentul depunerii Cererii de Finantare beneficiarul detine autorizatiile de functionare pentru punctul de lucru ce face obiectul proiectului FEADR prin documentele justificative emise de institutiile avizatoare ( de ex. In termeni mai generali, Europa trebuie sa ofere un raspuns concret la criza financiara si economica si la evolutia demografica si migratorie si sa tina pasul cu evolutia tehnologica ? toate acestea reprezent? nd provocari semnificative pentru competitivitate si coeziunea sociala. Acest ? merg bine? intreprinzator debutant? Cu toate ca fondurile structurale tin de bugetul Uniunii Europene, modul In care acestea sunt cheltuite se bazeaza pe o Impartire a responsabilitatilor Intre Comisie si guvernele statelor membre. investitii ( fonduri nerambursabile pentru sanatate publice si private) in cercetare si dezvoltare de 3% din PIB- ul UE. costul redus al fortei de munca), ci ca un proces de construire a unei structuri economice bazate pe investitii de capital si pe procese de cercetare, fonduri nerambursabile pentru pensiuni dezvoltare si inovare. Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. IMPORTANT! Beneficiarii eligibili pentru sprijinul fonduri nerambursabile sapard financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. Pot fi luate masuri la nivel european pentru limitarea acestora. Regulile generale privind Fondurile Europene sunt stabilite dupa Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti. Pasii pe care- i urmam in relatia cu dvs. indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere cu exceptia amplasamentelor in a caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale. Fondurile europene au fost stimulate cel mai mult de CEC BANK. Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi fonduri nerambursabile pentru imm individuale sau intreprinderi familiale . Activitatile eligibile sunt. POR ? A4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? 7. Operatiunea – Promovarea brandului turistic national Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. adaptarea cat mai rapida, din punctul de vedere. Termenul limita: Apelul de proiecte se lanseaza astazi 23. 05. 2011 si ramane deschis pana pe data de 23. 08. 2011 ora 09. 00. Din informatiile ACIS, cele mai multe proiecte au fost depuse in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), peste 10. 100 de proiecte, locul doi fiind ocupat de POS CrCE, cu circa 8. 500 de fonduri nerambursabile pentru sanatate proiecte, iar pe a treia pozitie s- a situat POR cu 7. 700 de proiecte.

Fonduri Structurale Europene Pos Cce

DMI 1. 1. pregatirea de campanii de constientizare cu privire la responsabilitatea sociala a intreprinderilor si de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate in munca legala. Institutia care gestioneaza acest program este Ministerul Economiei prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice. 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind stabilite Autoritatile de Management si Organismele Intermediare. 4. 3. 1. 1 Constructie parteneriate public- private. Noul program va avea un buget total de 42 milioane de euro, din care in prima sesiune de depunere vor fi disponibile 12 milioane de euro. Cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii ( mare, mijlocie, mica). Pe scurt, in orice moment din perioada de monitorizare a investitiei toate criteriile care au dus la acceptarea proiectului raman obligatorii. Construirea si/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru fonduri structurale europene pos cce productia de lapte, ca de exemplu. Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente fonduri nerambursabile pentru pensiuni suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. Un singur membru al familiei poate obNine sprijinul pentru aceeai exploataNie agricola ( gospodarie familiala) Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. costurile generale legate de intocmirea proiectului precum taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, Studii de Fezabilitate Memorii Justificative, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitia de patente si licente, in limita unui procent de 10% din valoarea totala a proiectului, iar pentru proiectele fonduri nerambursabile pentru imm care nu prevad constructii, in limita a 5%. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. Deutsche Bank ( fonduri structurale europene pos cce alocare de 5 milioane euro). a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe). Programul se adreseaza in primul rand IMM- urilor, atat datorita potentialului lor inovativ in ceea ce priveste adaptabilitatea la piata , dar si datorita necesitatii de a surmonta obstacolele si constrangerile carora trebuie sa le faca fata in competitia existenta pe piata . Ferma de semi – subzistenNa se afla in zona defavorizata Este situata in:
- zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, in special o investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare: a. din perspectiva asigurarii asistentei juridico- contractuale a beneficiarilor de finantare europeana. Masurii 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? din cadrul PNDR. in aceasta situatie este dificil de previzionat sumele de care. Pentru a fonduri nerambursabile pentru persoane fizice fi clasificat ca fermier pentru aceasta masura, solicitantul de sprijin public trebuie sa demonstreze ca veniturile din agricultura reprezinta cel putin 25% din veniturile totale si ca timpul destinat muncii in agricultura reprezinta cel putin 25% din timpul de munca total fectuat. regiuni mai putin dezvoltate, al caror PIB pe cap de locuitor este sub 75 % din media Uniunii si care vor ram? ne in continuare prioritatea politicii. Fii intreprinzator ( strategice).

Fonduri Europene Pentru Tineri Pentru Agricultura

Beneficiarii eligibili pentru credite nerambursabile sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. cererea de finantare, bugetul proiectului ( uneori inclus in formularul cererii de finantare), matricea logica a proiectului ( uneori), CV- uri ale persoanelor care vor lucra in activitatile din proiect, documente doveditoare ale statutului juridic al solicitantului si partenerilor, anexe facultative ( date statistice, grafice, studii, elemente ale unor strategii aflate in derulare sau in proiect, rezultate ale altor activitati relevante pentru proiect ? in general, informatii care pot fi utilizate ca argumente pentru proiect). 1 membru din cadrul directiei de specialitate din cadrul MT,. Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si forum fonduri europene nerambursabile echiparea . Nu vad cum s- ar putea atrage asemenea sume in afara unei structuri bine formalizate, fonduri nerambursabile pentru imm nu cred ca o astfel de initiativa neclara, confuza, va trezi interes. In Cadrul masurii 123 sunt eligibili pentru depunerea proiectelor persoanele fizice autorizate PFA, microintreprinderile asa cum sunt ele definite cu pana la 9 angajati si IMM- urile. cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F. N. G. C. I. M. M. Astept un raspuns. Subliniind importanta investitiilor si reformelor fonduri europene pentru tineri pentru agricultura in domeniul C& I pentru redresarea economica a Uniunii Europene, Comisia Europeana a prezentat, in cadrul unei comunicari, propuneri destinate a ajuta statele membre sa optimizeze impactul propriilor bugete, intr- un moment in care multe tari, printre care si Romania, continua sa se confrunte cu constrangeri pe partea de cheltuieli. Datorita extinderii perioadei de contractare cu inca trei luni, Romania . va putea absorbi in totalitate fondurile din cadrul Facilitatii Schengen, care ajung la aproximativ 476 milioane de euro, si astfel vor putea fi finalizate actiunile prevazute in strategia nationala pentru aderarea la spatiul Schengen, precum si respectarea calendarului asumat, respectiv aderarea in martie 2011. Activitatile ce pot fi prestate in cadrul codului CAEN 4312 ? 212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”. Romania asteapta avizul Comisiei Europene pentru aprobarea realocarii banilor de pe programele operationale pentru a pute creste rata absoritiei din fondurile europene. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. Implementarea Programului Operational Regional a fost dezbatuta in cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului ( CM POR), care a avut loc la Piatra Neamt in perioada 19- 20 mai a. c. conditiilor pentru intregrarea in sistemul fonduri europene pentru tineri pentru agricultura european comun de vize – ceea ce presupune dotarea ambasadelor sau a consulatelor Romaniei din acest spatiu la standarde Schengen – si realizarea conditiilor necesare pentru cooperarea. Dezvoltarea initiativelor locale si ajutor pentru crearea de servicii pentru crearea de noi locuri de munca, atunci cand asemenea actiuni nu sunt acoperite de FSE. autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. sau 2. criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare din Ord. 1296 2010.

Fonduri Europene Masura 112

Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. Soft Aplicativ si Servicii S. A. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. Promovarea de parteneriate/ retele intre partenerii sociali, companii si furnizori de formare profesionala, in scopul de a spori accesul si relevanta educatiei si formarii profesionale pentru nevoile pietei muncii. Fondul European de fonduri nerambursabile pentru imm Dezvoltare Regionala ( European Regional Development Fund – ERDF) a fost infiintat in 1975 si a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii. e) copie a precontractelor contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. la renovarea ei ? sub forma unei pensiuni. Conceperea si realizarea proiectelor in functie de ghidul solicitantului 4. Operatiunea 332 ? Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri? 44 2008, atestate prin certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, crescatori de vaci de lapte, ale caror exploatatii sunt detinatoare de cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe si sunt localizate in zonele defavorizate din Romania, identificate in Anexa 4A la Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013. care sunt sursele de finantare. din perspectiva mediului de consultanta. Unul dintre exemple se afla in Tulcea, primarul comunei Luncavita, Ilie Stefan, a declarat luni ca din cele aproape 50 de comune din judet care au depus proiecte pe masura 322 FEADR, doar patru au fost aprobate. La data de 11 iulie, Comisia Europeana a aprobat Programul Operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational pentru Asistenta Tehnica?. Tipul solicitantului eligibil. Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. si care pentru realizarea proiectelor eligibile din axa prioritara 3 efectueaza cheltuieli care includ si taxa pe valoarea adaugata, taxa pe care nu o pot recupera, se fonduri europene nerambursabile 2009 impune decontarea acesteia din bugetul de stat, prin bugetul MADR?, se arata in nota de fundamentare. Fondurile acordate de BERD pentru programul EEFF sunt acum disponibile prin bancile participante. cota de cel putin 20 % din FSE ar trebui dedicata actiunilor de incluziune sociala. 3. 3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila. Fondurile Structurale si de Coeziune ( FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care fonduri europene masura 112 Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale fonduri imm nerambursabile Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. 312 ? Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de microintreprinderi”
? Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi Aceasta operatiune are ca obiective. Aceasta va presupune un set de actiuni articulate si concertate in investitii de capital, cercetare si dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( in special cu valoare adaugata scazuta) si in cele cu valoare adaugata crescuta. Suma maxima ce poate fi primite este de maxim 200. 000 de proiect. dezvoltarea de activitati economice si sociale transfrontaliere. Resursa umana din cadrul fonduri europene masura 112 sistemului de coordonare, management si control constituie un factor esential in implementarea PO. anexele cuprinzand proiectele de asistenta tehnica pe anul N, documentatia de atribuire ( conform pragurilor din OUG nr. 34 2006 cu modificarile si completarile ulterioare) Fondurle Europene, sunt instrumentele financiare prin care UE actioneaza pentru eliminarea diferentelor economice intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.

Fonduri Europene Pentru Centrale Eoliene

Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniu major de interventie 1 – Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare
” Calitate in serviciile de ocupare” – verifica termenul de depunere accesare fonduri nerambursabile a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Servicii de ocupare eficiente” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Formarea personalului propriu SPO
” Profesionisti in piata muncii” – data lansare estimativa. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. un grad de absorbtie de 9, 53%. Pentru o viata mai buna? O prima piedica este reprezentata de nivelul redus de informatii care ajung la cei care lucreaza in cadrul acestor institutii. februarie 2011
” Schimb de bune practici” – data lansare estimativa. Cererea de finanNare trebuie completata intr- un mod clar i coerent pentru a inlesni procesul de evaluare a acesteia. Evaluarea economica si componentele planului CCT- T se bazeaza pe evaluarea curenta a timpului de calatorie, a consumului de combustibil si costurilor operationale, inclusiv emisii, si pe perspectiva variatiilor prognozate ale acestor indicatori. numit in continuare POS CCE) reprezinta principalul instrument pentru realizarea primei prioritati fonduri nerambursabile pentru imm tematice a Planului National de Dezvoltare 2007 ? adoptarea standardelor fonduri europene pentru centrale eoliene europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). 4. 2. 1. Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, fonduri europene pentru centrale eoliene care va fi mentionata in cererea de finantare. Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste. Dezvoltarea e- economiei Operatiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
– data lansare estimativa: ianuarie 2011 Operatiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri
– data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatic Domeniul major de interventie 4. 1 – Energie eficienta si durabila ( imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic) Operatiunea a): Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul Axa prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate Domeniul major de interventie 2. 1 – CD in parteneriat intre universitati institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institutii de cercetare si intreprinderi Cerere de proiecte cu fonduri europene nerambursabile sanatate depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Fonduri Nerambursabile Pt Studenti

Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000 . 1. 1Extinderea modernizarea sistemelorde apa apa uzata. Bani nu am, sa imi permit sa ma adresez unuia ca dumneavoastra. imbunataNirea eficienNei utilizarii i depozitarii ingraamintelor cu azotat”, ? instalaNii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole i in cadrul proceselor de prelucrare i comercializare”. Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior, Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate,. in calitate de beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului. La nivel regional. Avand in vedere ca, potrivit Axei fonduri nerambursabile pt studenti prioritare 3, beneficiarii sunt in marea majoritate institutii publice, inclusiv institutiile de invatamant si cercetare, care nu sunt inregistrate ca platitoare a taxei pe valoarea adaugata. In concluzie avem o linie de finantare total ineficienta, tradusa cuvant cu cuvant dupa ghidurile din alte tari, unde asemenea investitii isi au rostul. Delegarea de atributii catre organismul intermediar si reglementarea mecanismelor de coordonare si control ale acestuia de catre autoritatea care deleaga se fac pe baza contractuala. 3 ? 31 octombrie 2011. Sprijinul se acorda pentru o perioada de cinci ani, unui singur membru al familiei, pentru aceeasi exploatatie agricola. Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investitii in producerea si utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole. Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. In cadrul negocierilor pentru Capitolul 21 ” Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale”, discutiile tehnice cu fonduri nerambursabile pentru agricultura Comisia Europeana. AXA PRIORITARA 3 ? Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in fonduri nerambursabile sapard localitatile cele mai poluate. incepand de la stadiul de cherestea ( ex. maxim 10 puncte) Se acorda punctaj numai daca prin Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( piese scrise si desenate) se demonstreaza ca drumul propus spre finantare reprezinta o ruta alternativa calculata conform formulei. 1) pot include si achizitionarea terenului in proiect. Ghidul pentru investii mici publicat de POS CCE. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca urmatoarele obiective principale. Fonduri europene pentru microintreprinderi. In luna mai Programul Operational Regional fonduri nerambursabile pentru imm inregistreaza cea mai mare crestere a gradului de absorbtie dintre cele 7 programele operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune. Investitii pentru procesarea produselor agricole fonduri nerambursabile pt studenti la nivelul fermei8, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. Creditele de angajament se axeaza pe noile programe ( CFM 2014- 2020) si aproape 60% din suma propusa este destinata programelor de sprijinire a cercetarii si inovarii, a tineretului si intreprinderilor din Europa.

Fonduri Europene Pentru A Incepe O Afacere

Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii educationale si a resurselor accesibile pentru toti ( inclusiv resursele TIC, laboratoare, ateliere, ferme de practica pentru scoli agricole). Romania asteapta avizul Comisiei Europene pentru aprobarea realocarii banilor de pe programele operationale pentru a pute creste rata absoritiei din fondurile europene. deblocarea potentialului de excelenta in cercetare si inovare prin crearea de sinergii cu actiunile de cercetare, dezvoltare si inovare fonduri nerambursabile pentru imm ale programului cadru al UE Orizont 2020 Obiectiv. grupuri i organizaNii de producatori in sectorul fructe i legume recunoscute conform Hotararii fonduri europene nerambursabile agricultura Guvernului nr. In martie Ministerul Mediului si al Padurilor a semnat contractele de finantare pentru 3 proiecte de management integrat al deseurilor din Olt, Dambovita si Calarasi. IMM definite conform Legii nr. Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate. in calitate de beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului. precum si la nivel national ( se va promova coordonarea si eficienta sporita a utilizarii resurselor publice) si accesul la standarde deschise pentru cresterea transparentei si a eficientei administrative. Acesta cuprinde concepte de sustenabilitate economica si operationala precum si de sustenabilitate de mediu. cooperative agricole constituite conform Legii nr. Finantarea va fi canalizata prin organismele nationale sau regionale insarcinate cu punerea in aplicare a FSE. daca este un proiect care prevede atat achizitii de echipamente, cat si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au fonduri europene pentru a incepe o afacere ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, in cazul in care achizitiile prezinta cea mai mare pondere). proiecte finantari nerambursabile Capacitatea administrativa ? In urma reorganizarii Guvernului In martie 2007, AMCSC a devenit Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ( ACIS), In baza Hotararii de Guvern nr. apdrp. ro a anuntat lansarea masurii 112 incepand cu 1 iulie 2011. fonduri europene pentru a incepe o afacere Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . Scrisoarea de confort angajanta pentru proiectele PNDR- APDRP. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) anunta lansarea, in perioada 01 septembrie 30 septembrie 2010, a celei dea patra sesiuni de cereri de proiecte pentru Masura 112. Cu alte cuvinte, veti respecta Catalogul plantelor. Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport Pentru proiectele de lucrari, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului.

Fonduri Europene Pentru Infiintare Gradinita

Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de proiecte europene nerambursabile 2010 425 milioane lei . Analiza socio- economica ? Diversificarea productiei in functie de cerintele pietei si introducerea de noi produse. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea sistemului de Invatamant si formare profesionala pentru a furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si In plina dezvoltare. 80%. AXA PRIORITARA 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? potentiali poli de crestere. In cadrul acestei masuri se pot finanta urmatoarele activitati. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii. Cresterea accesului la educatie de calitate prin dezvoltarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv pentru institutii culturale implicate Dezvoltarea infrastructurii pentru a asigura accesul la dezvoltarea si ingrijirea timpurie in toate comunitatile. Raspuns depunere fonduri nerambursabile pentru imm proiect masura 112 APDRP. Investesc banii primiti prin schema 112, mai pun si de la mine, dar daca Doamne Fereste imi nenorocesc hotii plantatia sau nu se prind? Data si ora inceperii Ghidul solicitantului este publicat in data de 2 noiembrie 2009. Va stam la dispozitie pentru serviciile nostra de consultanta si proiectare cu echipa noastra de profesionisti dispusi sa ducem la indeplinire proiecte de succes. Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate. Cateva exemple de proiecte europene nerambursabile in agricultura. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe); b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). Pe de alta proiecte fonduri nerambursabile parte inclusiv pentru rolul pe care agricultura il fonduri europene pentru infiintare gradinita joaca in utilizarea resurselor naturale, in protectia mediului exista sustinere financiara tot mai consistenta si PDR joaca si aici un rol foarte important. 136 2006. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data lansare estimativa. Pentru IMM- uri cofinantarea este 10% iar pentru microintreprinderi si ONG- uri de 5%. Proiectul este cofinantata prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. cele opt primarii sunt George Enescu, Pomarla, Vlasinesti, Concesti, Cristinesti, Mihalaseni, Cordareni si Manoleasa. energie regenerabila ( momentan energie eoliana fiind una dintre cele mai profitabile, fac si referire la costul de investitie venituri din exploatare). 26 2000, cu modificarile  i completarile ulterioare. SA ( infiintata in baza Legii nr. Fonduri europene pentru institurii publice. Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezentat si demonstrat in documentele anexate ( adeverinta de la ANIF sau alt detinator de infrastructura primara). Un element esential care va fi luat in considerare este ca procesul de programare pentru perioada 2014- 2020 sa se concentreze pe acele aspecte care pot duce la o crestere reala a cheltuirii fondurilor, precum si la stabilirea unor tinte realiste de absorbtie. Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. iunie 2011). In situatia in care lungimea drumului judetean, national sau european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect. ocuparea fortei de munca cercetare tehnologica protectia mediului si conservarea energiei educatie incluziune sociala, combaterea saraciei Cele 3 prioritati ale strategiei Europa fonduri europene pentru infiintare gradinita 2020, care definesc viziunea UE asupra economiei sociale de piata pentru secolul XXI, vizeaza.

Fonduri Nerambursabile Pentru Magazin

Autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de infiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente intocmirii proiectului de impadurire. stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de fonduri nerambursabile pentru imm cercetare. Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii se finanteaza urmatoarele activitati eligibile. Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica. Cassa Depositi e Prestiti ( alocare de 60 milioane euro). Comuna Mircesti este una dintre cele mai active comune din judetul Iasi, si locul unde se afla Casa Memoriala Vasile Alecsandrii. Organizatii neguvernamentale profesionale care sprijina initiativa privata IMM. instrument esential pentru finantator. El nu face referire la Programul National de Dezvoltare Rurala sau la Planul National Strategic care reflecta direct cererile Comisiei Europene si se refera la posibilitatea folosirii fonduri nerambursabile pentru magazin fondurilor disponibile in aceste domenii. capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste. Fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism. Adaptabilitate si flexibilitate ( granturi). strategice). fonduri nerambursabile agricultura In cadrul operatiunii 3. 1. 1. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. Fonduri europene pentru educatie comuna Dumesti. A3 ? Astfel, Ministerul Finantelor, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Indeplineste rolul de coordonator national al instrumentelor structurale, asigurand dezvoltarea cadrului institutional, legislativ si procedural necesar implementarii acestor fonduri, precum si functionarea coerenta si eficienta a Intregului sistem administrativ. pentru a asigura indeplinirea obiectivului specificat mai sus constau in. Cresterea gradului de accesibilitate a fortei de munca inactive la produsele TIC, prin dobindirea de aptitudini, cunostinte si atitudini necesare societatii bazata pe cunoastere Dezvoltarea abilitatilor de participare la procese de invatare continua, utilizand facilitatile oferite de Internet. care sunt sursele de finantare. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea de obiective concrete. Programul Operational pentru Pescuit. DMI 1. 1. Operatiunea – Promovarea brandului turistic national Termenul de depunere a cererilor de finantare a fonduri nerambursabile pentru magazin expirat. EEEF). Principalii sustinatori ai acestei linii de finantare sunt. Comisia Europena ( alocare de 125 milioane euro). Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. regiuni mai putin dezvoltate, al caror PIB pe cap de locuitor este fonduri nerambursabile in agricultura sub 75 % din media Uniunii si care vor ram? ne in continuare prioritatea politicii.

Fonduri Europene Minimis

si are ca obiective. Adaptabilitate si flexibilitate ( granturi). Principala provocare pentru sistemul de educatie si formare profesionala din perspectiva corelarii cu piata muncii o reprezinta cresterea ingrijoratoare a ponderii tinerilor inactivi din grupa de v? rsta 15- 24 de ani, care nu se afla pe piata muncii, nu sunt cuprinsi in nicio forma de educatie sau formare profesionala. A3 ? 50% pentru proiecte fonduri nerambursabile cercetarea industriala. a primit finantare de 1. 000. 000 de lei avand o perioada de implementare de doi ani. o mai mare implicare a partenerilor sociali si a ONG- urilor in implementarea FSE ? in special in regiunile mai putin dezvoltate. Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si fonduri europene minimis echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fonduri europene minimis fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). Fondul Social European ( FSE). Cariera in educatie si formare ( granturi). Fii activ pe piata muncii. 4. 1. Fisele vor fi dezvoltate de MAEur pe bazadocumentelor subsecvente propunerilor de regulamente elaborate de catre Comisia Europeana si in functie de evolutiile decizionale pe plan european si national. Baza pentru fonduri nerambursabile pentru imm elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. 1. 5 Programe doctorale si post- doctorale in sprijinul cercetarii. APEL DESCHIS. De exemplu. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. Pot sa platesc cu bani din proiect toate lucrarile legate de infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?. organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia ? 151 milioane lei. Dosarul cererii de finanNare va avea in mod obligatoriu un fonduri europene nerambursabile 2010 agricultura opis, cu urmatoarele elemente: Nr. Prin Programul Operational pentru Pescuit 2007- 2013. Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol. acordarea de catre A. I. P. P. I. M. M. Intrebarile mele ar fi. Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. achizitionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea conditiilor stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cheltuielile neeligibile, precum si co- finantarea. 80% contributia Uniunii Europene . Organismele intermediare sunt institutiile desemnate la nivel central, regional sau local de catre autoritatile de management sau autoritatea de plata si care, prin delegare de atributii de la aceste autoritati, implementeaza masurile din programele operationale si actioneaza in relatia cu beneficiarii finali.