Tag Archives: fonduri nerambursabile pentru imm

Fonduri Europene Pentru Cultura Ciupercilor

Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. Ghiduri si masuri. POS Dezvoltarea Resurselor Umane. dezvoltare Centru, Nord- Vest, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. Hewlett Packard are peste 3000 de angajati in Romania, oferind suport in limbi straine pentru alte entitatii ale sale din intreaga fonduri europene pentru cultura ciupercilor lume. Operatiunea b): Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniu major de interventie 1 – Tranzitia de la scoala la viata activa
” Invata o meserie” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Invata pentru cariera ta!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
” A doua sansa in educatie” – data lansare estimativa. februarie 2011 Axa prioritara 7. AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica. Apdrp. ro a publicat astazi lista proiectelor finantate pe masura 322 din sesiunea SESIUNEA NR. regiuni aflate in tranzitie, al caror PIB pe cap de locuitor este intre 75 % si 90 % din media UE- 27. un nou imprumut de la Trezoreria Statului fonduri europene nerambursabile pentru tineri pentru a pune la dispozitia Autoritatilor de Management ale programelor operationale resursele necesare pentru plata beneficiarilor de fonduri europene. In calitate de coordonator national al asistentei nerambursabile acordate de Uniunea Europeana, ACIS are atributii si responsabilitati atat In ceea ce priveste asistenta financiara de pre- aderare, cat si In ceea ce priveste coordonarea gestionarii fondurilor structurale si de coeziune. Un organism independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de fonduri nerambursabile pentru imm Audit. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. pana fonduri europene pentru cultura ciupercilor la cel mult 80 % din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80. 000 euro sau echivalentul in lei. InvestiNiile propuse prin proiect trebuie realizate pina la 31. 12. 2014 b. 4. 2. 1. Saptamana trecuta, au fost semnate primele cinci din cele noua contracte de constructie de autostrazi. Cele cinci contracte vizeaza constructia a circa 100 km de autostrada, valoarea totala a acestora ridicandu- se la 693 milioane de euro. Autoritatile locale au o . capacitate administrativa mai mica, deci si capacitatea lor . de a accesa fonduri. Pentru a putea beneficia de aceste fonduri europene trebuie sa va fonduri nerambursabile sapard incadrati in . Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban. Transmit AM POR cererile de plata verificate. Operatiunea 3. 16. APEL DESCHIS. Persoana fizica. In judetul Vaslui ( si in special in zona dumneavoastra) sunt mai multe exploatatii de dimensiuni mici si medii care se confrunta cu probleme similare. Facilitati date de guvern pentru program. inovare si economia cunoasterii. Cresterea numarului de tineri agricultori care incep pentru prima oara o activitate agricola ca sefi de exploatatii si incurajarea tinerilor fermieri de a realiza investitii. Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. CCT- CTI este coordonat in parteneriat de Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul pentru Societatea Informationala care asigura si secretariatul comitetului, av? nd rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente.

Fonduri Europene Capsuni 2014

Proiectul ? FEMEI 2010? Unul dintre exemple se afla in Tulcea, primarul fonduri europene capsuni 2014 comunei Luncavita, Ilie Stefan, a declarat luni ca din cele aproape 50 de comune din judet care au depus proiecte pe masura 322 FEADR, doar patru au fost aprobate. apdrp. ro a publicat rapoartele de selectie pentru proiectele depuse masura 313 in sesiunea NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2009. Fondurile acordate de BERD pentru programul EEFF sunt acum disponibile prin bancile participante. asigurarea capacitatii administrative adecvate a proiecte finantari nerambursabile structurilor desemnate cu managementul programelor operationale. Extinderea unui amplasament existent pentru cresterea capacitatii de productie. 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T. Franta ofera fonduri pentru proiectele inovatoare ale ONG- urilor. fonduri europene capsuni 2014 Potrivit listei publicate pe pagina de internet a Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale ( OIPSI), Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia si Universitatea Lucian Blaga din Sibiu au contractat proiecte in valoare de 5, 2 milioane lei fiecare. Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. cresterea inteligenta, prin dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere si inovare. Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Direcorul Generalal Autoritatii de Management pentru PNDR. Ordin nr. 1. 1. Ferma de semi – subzistenNa se afla in zona defavorizata Este situata in. 36, litera a, punctele i, ii  i iii). In ceea ce priveste proiectul de Regulament privind FSE, in viitoarea perioada de programare, se va pune un accent deosebit pe rezultate, pe simplificarea proceselor, precum si o mai buna coordonare si armonizare a fondurilor. Asistenta nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana prin Programul Phare; Dezvoltarea capacitatii administrative, elaborarea si actualizarea procedurilor structurilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale. Parteneriat pentru ocupare( granturi). la care infrastructura primara de irigatii are un proiect de modernizare sau la care sistemul de irigatii din aval are un proiect de modernizare. CSNR face legatura Intre prioritatile nationale forum fonduri europene nerambursabile de dezvoltare, stabilite In Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, si prioritatile la nivel european – Orientarile Strategice Comunitare ( OSC) privind Coeziunea 2007- 2013 si Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca 2005- 2008. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat). Ordin MEF nr. Fiecare axa prioritara are alocat un anumit buget si cuprinde un numar de domenii cheie de interventie care urmaresc realizarea unor obiective de dezvoltare. Cum influneteaza mediul de afacere absortia fondurilor europene. scaderea gradului de complexitate a FSE, cu accent pe simplificarea procedurilor pentru micii beneficiari. 1. 4. 1. Fonduri europene pentru restaurante. Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele fonduri nerambursabile pentru imm de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferente acestei masuri. daca nu pot fora, pot achizitiona o cisterna?

Fonduri Europene Pentru Locuinte Sociale

Sunt fonduri europene pentru locuinte sociale punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. 457/ 2008. Proiectul initiat de Ministerul Agriculturii prevede ca este interzisa acordarea unui avans catre un beneficiar POP care a beneficiat anterior de avans si pe care nu l- a justificat sau de la care nu a fost recuperat in programe europene nerambursabile termenele stabilite de regulamentele europene aplicabile. Parteneriat transnational ( strategice). 6. 1. Politica de coeziune are drept scop reducerea decalajelor existente Intre regiunile din Uniunea Europeana. urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza. Interpretare se va face in limbile romana, romani si engleza. Ferma de semi – subzistenNa se afla in zona defavorizata Este situata in. fundatii. In cazul in care nu sunt prezentate documentele care dovedesc capacitatea si sursa de cofinantare contractul de finantare nu va fi incheiat. Majoritatea primariilor au mari probleme in accesarea fondurilor europene, in anul 2010 datorita lipsei cofinantarii. Nu reprezinta o cheltuiala eligibila achizitionarea prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul muncitorilor si a utilajelor la punctul de lucru. coeziunii economice si sociale. Pescuitul costier la scara mica. obtinerea de fonduri europene nerambursabile Dupa identificarea acestuia, avand in vedere o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza unei fonduri europene pentru locuinte sociale societati de consultanta sau Directiei judetene pentru Agricultura si dezvoltare Rurala, Oficiului Judetean de Plati pentru dezvoltare rurala si pescuit. Programului Operational Regional Domeniul major de interventie 6. 2 – Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR . Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/ sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. Cel de al 3- lea pas consta in primirea materialelor informative, date despre eligibilitatea investitiei preconizate precum si documentatia detaliata despre modul in care trebuie intocmit proiectul. investitii ( publice si private) in cercetare si dezvoltare de 3% din PIB- ul UE. d. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi. Masura are urmatoarele obiective. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. 000 Euro. 5 milioane de euro, fonduri nerambursabile pentru imm OTP Bank ? De aceea, colaborari de genul celei dintre autoritatile din Murighiol si Mahmudia este un exemplu pozitiv. Daca nu se obtinea extinderea datei- limita, cele doua tari ar fi pierdut fonduri substantiale. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 5 – Compensatii socio- economice pentru managementul flotei comunitare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2. Buget pe ani 2011 – 528. 395. 407 Euro 2012 – 456. 947. 159 Euro 2013 – 406. 462. 565 Euro pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru .

Fonduri Europene Pentru Cultivarea Graului

AXA PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc. APDRP urmeaza sa contracteze 143 de proiecte selectate fonduri europene pentru cultivarea graului pentru finantare prin PNDR, in cadrul Masurii 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice?. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest, Nord- Est, Sud Muntenia, Sud- Vest Oltenia, Vest. Transmit AM POR cererile de plata verificate. Aceasta ar contribui la focalizarea atentiei asupra promovarii ocuparii fortei de munca, educatiei si formarii profesionale si asupra reducerii saraciei. Cariera in educatie si formare ( granturi). Acelasi lucru este valabil si pentru creditele aferente Instrumentului de flexibilitate. Se vor derula fonduri europene nerambursabile serii de cursuri de formare profesionala cu durata de 120 ore de instruire in municipiile Sibiu, Medias, Alba Iulia, Oradea, Timisoara pentru 800 persoane aflate in cautarea unui loc obtinere fonduri europene nerambursabile de munca. ContribuNia publica alocata din masura 121 este de 10. 000. 000 EURO din care. Scrisoarea de confort angajanta pentru proiectele PNDR- APDRP. Abordarea bazata pe risc reduce costurile administrative si consolideaza asigurarea, intruc? t resursele Comisiei sunt folosite mai eficient si directionate catre zonele in care riscurile sunt mai ridicate. Fonduri europene pentru educatie comuna Dumesti. Se acorda prioritate pentru proiectele care realizeaza investitii in. Alpha Bank Romania SA, Banca Comerciala Romana. Operatiunea 4. lucrari de mutare a pamantului. investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. 1) si sa o depuna fonduri nerambursabile pentru imm individual sau prin reprezentant legal imputernicit delegat, . inainte de prestarea serviciilor de colectare a cadavrelor de animale pentru care se solicita ajutor de stat, la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti pe raza caruia isi desfasoara activitatea producatorul agricol, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului care aproba plafonul anual total pentru schema de ajutor de stat. Prezinta. 79/ 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. Competente pentru competitivitate ( strategice). Construirea si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor. Dintre acestea, pentru valorificarea potentialului turistic au fost doar cateva proiecte, cum ar fi cel din Alba, cu o valoare de aproape 28 de fonduri europene pentru cultivarea graului milioane de lei. Mai mult, microintreprinderile vor fi incurajate sa utilizeze noi tehnologii, echipamente IT, avand un rol primordial in cresterea competitivitatii si productivitatii. Aceasta cota ar fi mai ridicata dec? t p? na acum ( cel putin 25 % pentru regiunile mai putin dezvoltate, 40 % pentru regiunile aflate in tranzitie si 52 % pentru regiunile mai dezvoltate).

Fonduri Europene Pentru Plantatie Goji

Domeniul major fonduri europene pentru plantatie goji de interventie 5. 2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor fonduri europene pentru plantatie goji specifice Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 1. 1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana. Intrebarile mele ar fi. Contributia Uniunii Europene ? si, in acelasi timp, proiectele de mediu, care au mare importanta in privinta inchiderii gropilor de gunoi sau toate celelalte aductiuni de apa si de tratare a ape fac. 2. 2 Reabilitarea zonelor poluate istoric. cum sa iti planifici si sa iti organizezi activitatile. brosuri de prezentare, panouri de informare, etc. Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, respectiv Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative. 4. 1. construirea unui depozit conform si a 36120 de unitati de fonduri nerambursabile pentru imm compostare individuala in gospodarii. Un singur membru al familiei poate obNine sprijinul pentru aceeai exploataNie agricola ( gospodarie familiala) Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. Fonduri europene pentru microintreprinderi. v. Cadrul institutional a fost construit Intr- o abordare unitara, urmarindu- se crearea de structuri care sa respecte principiul segregarii functiilor si dezvoltarea de mecanisme si proceduri care sa permita utilizarea eficienta si riguroasa a fondurilor. prin promovarea statiunii si implementarea unui turism adecvat, proiectul isi propune cresterea numarului de turisti cu 15- 20 in primul an. Sigur nu putem impune sa se cultive un anumit tip de produs sau altul sau sa se obtina o productie sau alta. Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este de maxim 213 lei tona cadavre de animale colectate, in limita bugetului aprobat. Pe scurt, in orice moment din perioada de monitorizare a investitiei toate criteriile care au dus la acceptarea proiectului raman obligatorii. Cresterea productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. Pe nicio linie de finantare nu se finanteaza achizitionarea de tiruri ( sau orice alta masina de transport marfa). membra South Eastern European Legal Network
? Europa 2020? Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii precizata in Planul de afaceri. 794/ 26. 02. 2008). 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare, pana la data semnarii Deciziei de finanNare cu APDRP. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora). Domeniul major de interventie 5. 2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice Axa prioritara 1. Conditii obtinere fonduri europene nerambursabile pentru acordarea sprijinului. Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. Conform art. 41 din Regulamentul general 1083 2006 va adopta o decizie privind cererea de proiect major accesare fonduri europene nerambursabile nu mai tarziu de 3 luni de la primirea in conditiile art. 40 din acelasi regulament a cererii de proiect major din partea Statului Membru. reformarea fondurilor europene destinate IMM- urilor din domeniul cercetarii si inovarii si cresterea sprijinului acordat domeniului IT& C Prezinta.

Fonduri Nerambursabile Pentru Tinerii Apicultori

Alti detinatori de teren agricol. Activitatile ce pot fi prestate in cadrul codului CAEN 4312 ? ,, Lucrari de pregatire a terenului? sunt. Si nu facem Management de proiect clasic. strategia de asistenta tehnica si sau planul de comunicare aprobate si . Pentru cei care inca nu cunosc oportunitatile legate de fondurile structurale e bine de stiut ca IMM- urile pot beneficia de sprijin nerambursabil in functie de codul CAEN in mai multe domenii de productie sau servicii. Proiectul e in valoare de 9 milioane de euro. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. Colaborarea intre autoritatile locale pe tema imbunatatirii cadrului de desfasurare a vietii?. Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt. El nu face referire la Programul National de Dezvoltare Rurala sau la Planul National Strategic care reflecta direct cererile Comisiei Europene si se refera la posibilitatea folosirii fondurilor disponibile in aceste domenii. POSDRU. Ordinea in care este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. Fata de sesiunea fonduri nerambursabile pentru tinerii apicultori precedenta au aparut unele modificari in cadrul acestei masuri precum. Dl Octavian SERBAN, KMC, Presedinte ? Contestatii criterii de selectie pentru masura 322. Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. Profesionisti in educatie si formare ( strategice). Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin crearea fonduri nerambursabile 100% si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor ( aviz Consiliul Concurentei nr. scopul este stoparea si, eventual, inversarea tendintei de accentuare a disparitatilor de dezvoltare prin sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate finantari europene nerambursabile a Regiunilor. Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata in paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. Fondul de Coeziune ( FC). Pentru acest apel pentru depunerea cererilor de finantare, valoarea contributiei dumneavoastra in bani, in calitate de solicitant este de. se acorda punctajul maxim aferent tipului de drum public de pe care se face preluarea. Modernizarea exploatatiilor agricole ? APEL DESCHIS . Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative PODCA. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse pentru structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( fonduri nerambursabile pentru tinerii apicultori restaurante) trebuie sa fie similare cu nivelul de confort si calitatea serviciilor oferite de structurile de primire turistice cu functiuni de cazare, iar acestea trebuie sa aiba acelasi proprietar. Consolidarea capacitatii furnizorilor de FPI si FPC pentru a oferi programe de educatie si formare atractive fonduri nerambursabile pentru imm si de calitate, in corelare cu cerintele pietei muncii, in special pentru sectoarele cu potential de crestere, in scopul de a asigura complementaritatea cu strategia de competitivitate. Vreau sa va intreb ceva de ce nu se acorda credite nerambursabile decat pentru cei care tot ei au sau eventual daca au cunostinte de ce pentru un om care ar dori sa deschida o afacere si stie ca face ceva bun de ce nu se acorda la ce se mai face atata publicitate. conditiilor pentru intregrarea in sistemul european comun de vize – ceea ce presupune dotarea ambasadelor sau a consulatelor Romaniei din acest spatiu la standarde Schengen – si realizarea conditiilor necesare pentru cooperarea. cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile sunt in valoare de 7. 000 Euro. scaderea gradului de complexitate a FSE, cu accent pe simplificarea procedurilor pentru micii beneficiari.

Fonduri Europene Nerambursabile Neamt

313 ? incurajarea activitaNilor turistice” Nota. modul de acordare a indemnizatiei si concediului pentru cresterea copilului. in scopul unei bune guvernante, criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate vor fi verificate in interiorul Directiei Programare, de catre fonduri europene nerambursabile pentru tineri 2010 managerii de axa, iar criteriile de evaluare vor fi analizate si punctate de catre un Comitet de evaluare in cadrul caruia doar presedentia ( fara drept de vot) si secretariatul vor fi asigurate de catre Directia Programare. a) este societate comerciala cu raspundere limitata, care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile prevazute de Legea nr. persoane fizice. Reforma sistemului de asistenta sociala Ocuparea si incluziunea sociala activa Dezvoltarea infrastructurii sociale Reforma sistemului naTional de sanatate La data de 13 iunie 2012 Guvernul Rom? niei a adoptat un memorandum elaborat de Ministerul Afacerilor Europene, referitor fonduri europene nerambursabile neamt la actiunile si documentele privind pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene in perioada 2014- 2020. 1), solicitantul, respectiv prestatorul de servicii, trebuie sa completeze cererea initiala anuala prevazuta la art. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul fonduri nerambursabile pentru imm pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. Programe doctorale mai bune ( granturi). Altele, precum municipalitatea ieseana, au fost prinse in offside de Uniunea Europeana, cu proiecte care nu au corespuns criteriilor impuse de forurile europene. In ceea ce priveste politica de resursa umana fonduri europene nerambursabile neamt pentru acest sistem, din POAT vor fi sprijinite actiunile orizontale de imbunatatire si implementare a acestei politici, iar in ceea ce priveste salarizarea personalului. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acorda pentru veniturile salariale lunare care depasesc cuantumul salariului mediu brut pe economie din anul anterior. 2. 4. Intrebarile mele ar fi. decembrie, 209 proiecte conforme, cu o valoare publica totala de 149, 39 milioane de lei. 70 de hectare) unde cultiv culturi de camp. Nu se acorda punctaj decat pentru una din cele trei variante de rute alternative, punctajul neputand fi cumulat. mobila). Evaluarea Romaniei pentru aderarea la Schengen a inceput in 2009 si va dura doi ani
, timp in care sunt planificate sapte vizite una pentru fiecare domeniu al acquis- ului Schengen. dezvoltarii oraselor cu credite nerambursabile potential de crestere economica. 36/ 1991) cu modificarile si completarile ulterioare. este inregistrata in Registrul fermelor Registrul agricol. Structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) eligibile in cadrul acestei masuri, se vor regasi fie in incinta structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare, fie ca si cladiri independente pe langa structurile de primire turistice cu functiuni de cazare. Activitatile eligibile sunt. Rezultate pentru proiectele depuse masura 313. Mai mult, microintreprinderile vor fi incurajate sa utilizeze noi tehnologii, echipamente IT, avand un rol primordial in cresterea competitivitatii si productivitatii. Extras de cont bancar si Formularul de achizitie titluri de stat, emise si vizate de banca, in cazul cofinantarii prin titluri de stat cu o scadenta mai mica sau egala de trei luni fata de data depunerii. in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor utilizati in producerea de energie din surse regenerabile. Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. 1. 4. 2. in situaNia in care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse in cadrul unei sesiuni se situeaza peste valoarea totala alocata acesteia, atunci proiectele prin care se solicita sprijin pentru fermele de semi – subzistenNa sunt supuse unui sistem de selecNie, in baza caruia fiecare proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de selecNie: Solicitantul este membru, cu minim 6 luni inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, al unei forme asociative recunoscute conform legislaNiei naNionale in vigoare Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ata eaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative:
- grupuri de producatori recunoscute in conformitate cu Legea nr.

Fonduri Europene Pentru Ferme Ovine

se incadreaza in Axa Prioritara I ? 4 este de 100 milioane de euro. Aici puteti consulta Strategia de Dezvoltare a comunei Mircesti, Judetul Iasi. Bucuresti ? verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. comercializeaza o parte din productia agricola obtinuta. Cadrul institutional a fost construit Intr- o abordare unitara, urmarindu- se crearea de structuri care sa respecte principiul segregarii functiilor si dezvoltarea de mecanisme si proceduri care sa permita utilizarea eficienta si riguroasa a fondurilor. Pentru efectuarea de plati catre beneficiarii Programului Operational Regional au fost alocate fonduri in valoare de 220 milioane de lei. 79/ 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. O descriere a aceste linii de finantare aveti aici. Partea de transport – Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. In domeniul serviciilor exemplific ce idei sunt printre cele mai profitabile si se pot finanta. productie, transport, distributie si utilizare finala ? Activitati turistice, inclusiv promovarea valorilor naturale ca potential pentru dezvoltarea unui turism durabil, protectia patrimoniului natural in sprijinul dezvoltarii socio- economice, sprijin pentru imbunatatirea serviciilor turistice prin servicii de inalta calitate si incurajarea turismului durabil. Comisia Europeana realizeaza repartizari indicative anuale pe state membre, In special fonduri europene nerambursabile pentru persoane fizice In functie de criteriile urmatoare. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca faNa de situaNia iniNiala a activitaNii precizata in Planul de afaceri: producNia agricola obNinuta destinata comercializarii inregistreaza o cre fonduri nerambursabile pentru agricultura tere de 20%. Prin acest program se va putea achizitiona echipamente IT si servicii de internet. 2- 4 membrii experti independenti. Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc. judeNul?. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673 2009 fonduri europene pentru ferme ovine pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora. Masura fonduri nerambursabile pentru imm 312 ? acordarea unei renumeratii in valoare de 200 de lei pentru cei care participa la aceste cursuri sub forma de bursa. Aceste obiective sunt transpuse in tinte nationale suficient de ambitioase, dar si adaptate realitatilor nationale. Programe postdoctorale ( strategice). Probleme in finantarea parcurilor eoliene. Finantare europeana de 20 milioane de euro in judetul Botosani. In judetul Botosani, opt primarii au fost selectate spre finantare pe masura 322. d) este administrata de catre asociatul unic sau, in mod conjunct, de mai multi administratori dintre asociati. Programul Operational Regional 2007- 2013 Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” Domeniul de interventie 4. 3. Astept un raspuns. Romania va putea finaliza si punerea la punct a sistemului VIS ( Visa Information System). 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare, pana la data semnarii Deciziei de finanNare cu APDRP. 40% din valoarea totala a cheltuielilor fonduri europene pentru ferme ovine eligibile daca reprezentati o microintreprindere, intreprindere mica sau intreprindere mijlocie. 1 membru din cadrul AMPOST – Directia managment financiar si dezvoltare,. Proiectul va indeplini urmatoarele actiuni. Conditii de obtinere a subventiei. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii denumit Programul Mihail Kogalniceanu. Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice.

Fonduri Nerambursabile Prin Gal

DMI 1. 1. autoritatile publice locale. Incepand cu 1 iulie 2010, se vor acorda fonduri nerambursabile pentru construirea, modernizarea si dotarea unor categorii de restaurante care sa functioneze doar in cadrul structurilor de primire turistice finantate fonduri nerambursabile pentru imm prin proiecte aferente Masurii 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? din PNDR. stabilirea mecanismelor pentru eliminarea obstacolelor administrative si legislative care impiedica implementarea fara probleme si la timp a proiectelor. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Obiectiv general: Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia fonduri nerambursabile prin gal in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica. Cererea de finanNare trebuie completata intr- un mod clar  i coerent pentru a inlesni procesul de evaluare a acesteia. Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniu major de interventie 1 – Tranzitia de la scoala la viata activa
” Invata o meserie” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Invata pentru cariera ta!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
” A doua sansa in educatie” – data lansare estimativa. In judetul Botosani se mai afla alte 27 de comune care au avut proiecte eligibile, si care sunt pe lista de asteptare. Fondul de Coeziune ( FC). Perioada aplelului deschis. Aceasta structura de coordonare a fost constituita In martie 2004, In cadrul Ministerului Finantelor sub denumirea de Autoritatea de Management fonduri europene nerambursabile 2010 pentru Cadrul de Sprijin Comunitar ( AMCSC) In baza Hotararii de Guvern nr. imbunatatirea legaturii intre IMM- uri, educatia universitara si centrele de cercetare- dezvoltare. 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate. Aceasta suma reprezinta un sprijin considerabil pentru beneficiari, care vor accesa mai rapid banii de care au nevoie pentru fonduri nerambursabile prin gal a continua implementarea proiectelor. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. b. In situatia in care lungimea drumului judetean, national sau european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? se incadreaza in Axa II ? ? Imbunatatirea mediului si a spatiului rural? si are ca obiective. 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). Proiecte de succes POSDRU . Construirea si sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ.

Joburi Fonduri Europene Cluj

1198 2006 din 27 iulie 2006 fonduri nerambursabile imm privind Fondul European pentru Pescuit, in urma unui proces de consultare a agentilor socio- economici, autoritatilor publice centrale si locale, sindicatelor, ONG- urilor si organizatiilor profesionala. Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Unele au reusit, altele au fost obligate sa inghete investitiile si sa le amane pentru anii urmatori. Nu exista 100% fonduri europene, pentru orice fond trebuie sa venbiti si dvs cu o mica parte. Achizitia de servicii de Consultanta si instruire specializata strict legate de activitatile de investitii specificate anterior . Aceasta ar contribui la focalizarea atentiei asupra promovarii ocuparii fortei de munca, educatiei si formarii profesionale si asupra reducerii saraciei. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. In cadrul negocierilor pentru Capitolul 21 ” Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale”, discutiile tehnice cu Comisia Europeana. In fiecare zi primesc din partea cititorilor diferite solicitari de informatii privind accesarea fondurilor structurale si cele mai multe din ele sunt putin ciudate asa ca ne- am gandit sa venim in ajutorul dumneavostra si sa va dam cateva informatii prinvind accesarea acestor fonduri. pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? Turismul va fi sprijinit, de asemenea, acesta fiind o importanta sursa de dezvoltare. La data de 11 iulie, Comisia Europeana a aprobat Programul Operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational pentru Asistenta Tehnica?. Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti ? 1. 2. 2. Astfel, adunate cele doua valori si impartite la numarul de locuitori rezulta un total de 356, 30 lei fonduri fonduri europene nerambursabile pentru pensiuni nerambursabile atrase. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 ? Investeste in oameni. Asistenta tehnica Verifica fisele de program si datele de lansare pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 6. 1 – Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii . 3. 2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii. masuri de asistenta tehnica. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul joburi fonduri europene cluj de? Drumul trebuie sa reprezinte o ruta ocolitoare dintr- un drum Judetean DJ sau National DN. ajutoare directe pentru investitiile In Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile; infrastructuri legate, joburi fonduri europene cluj In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi; instrumente financiare ( fond de capital de risc, fond de dezvoltare regionala fonduri nerambursabile pentru imm etc.