Tag Archives: fonduri nerambursabile pentru imm

Fonduri Europene Pentru Infiintarea Unei Farmacii

Sprijin pentru implementarea strategiilor locale integrate. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua ( FPC). 2. 3. a proiectelor pe care o va inainta DG AMPOST pentru aprobare. Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR. Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se pare ca s- au gasit mai multe nereguli in fonduri nerambursabile pentru imm urmatoarele proiecte. Operatiunea 331 ? Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor? ( iunie 2011). Regulamentele europene privind Politica de Coeziune, Politica Agricola Comuna si Politica Comuna in domeniul Pescuitului, Cadrul Strategic Comun, precum si regulamentele specifice pentru fiecare Fond in parte, inclusiv cele pentru FEADR si FEPM. Alte domenii in care se inregistreaza cresteri de plati sunt Fondul pentru azil, migratie si integrare (+ 140%) si protejarea sanatatii europenilor si a consumatorilor europeni (+ 20%). Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? 12. 750. 000 euro. Acte necesare. Ce co- finantare trebuie pentru un proiect realizat cu Fonduri Europene?. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de fonduri europene pentru infiintarea unei farmacii prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. Capacitatea de absorbtie a fondurilor europene fonduri europene nerambursabile pentru apicultura nerambursabile depinde de mentinerea ritmului planificat in procesul de programare, de capacitatea beneficiarilor de a genera proiecte de calitate, fonduri europene pentru infiintarea unei farmacii precum si de capacitatea de management si implementare a contractelor de finantare. obligatiile de plata scadente nu depasesc 1 6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru incheiat”. in situaNia in care Planul de afaceri din cadrul masurii 141 va cuprinde realizarea de investiNii prin masura 121, beneficiarul masurii 141, va completa i depune dosarul Cererii fonduri europene nerambursabile in agricultura de finanNare pentru masura 121 la Oficiul JudeNean de PlaNi pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit de care aparNine. Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa. Dambovita- Gratia- Poeni- Silistea- Scurtu Mare- Slavesti- Ciolanesti- Zambreasca- Dobrotesti, beneficiar CJ Teleorman. Nu vad cum s- ar putea atrage asemenea sume in afara unei structuri bine formalizate, nu cred ca o astfel de initiativa neclara, confuza, va trezi interes. Cu venituri bugetare sub estimari si fara sprijin din partea autoritatilor c. ntrale, primariile din tara au cautat salvarea in atragerea de fonduri europene. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? si

- dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. 2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data lansare estimativa.

Fonduri Europene Pt Cultura De Capsuni

Fonduri europene pentru restaurante. 111 ” Formare profesionala ( training), informare i difuzare de cunotinNe”. tips & tricks pentru proiecte de succes. CE SCHIMBARI SE VOR PRODUCE? Axa prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 3. 1 – Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate Cerere fondurile europene nerambursabile de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. In cazul terenurilor, cladirilor si echipamentelor, valoarea este certificata de un evaluator independent autorizat. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24% conform APDRP. RO Agentia de Plati pentru dezvoltare Rurala si Pescuit, care a contractat pana in acest moment 27. 916 de proiecte cu o valoare de peste 3, 7 miliarde de euro. Organizatii neguvernamentale profesionale care sprijina initiativa privata IMM. Av. AXE PRIORITARE TEMATICE. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii scolilor, institutiilor de invatam? nt superior si furnizorilor de formare profesionala, cu un accent special pe zonele rurale, in conformitate cu standardele nationale de calitate. AXA 1. In scopul calcularii marjei din cadrul plafonului pentru credite de plata, creditele corespunzatoare sunt considerate in afara CFM. Termenul limita. Sunt necesare, de asemenea, investitii in intreprinderile mari, pentru a permite atingerea masei critice pentru investitii de capital in vederea diversificarii industriei prelucratoare si imbunatatirea eficientei energetice. Firme de cablu TV. investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare La acest criteriu de selecNie, se va acorda punctaj numai daca solicitantul ii propune in Planul de afaceri sa realizeze investiNii, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare minime pentru protecNia gainilor ouatoare – sistemul de cuti imbunataNite, conform Directivei Consiliului nr. Acest fenomen este si mai pregnant atunci cand se compara nivelul de dezvoltare al regiunii Bucuresti? Ilfov cu restul tarii. 312 ? Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de microintreprinderi”
? Important. accesul la garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S. A. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare. Promovarea parteneriatului in randul femeilor, prin formarea fonduri nerambursabile apicultura de asociatii parteneriale. Pentru acest apel pentru depunerea cererilor de finantare, valoarea contributiei dumneavoastra in bani, in calitate de fonduri europene pt cultura de capsuni solicitant fonduri europene pt cultura de capsuni este de. O eficienta energetica mai mare de- a lungul Intregului lant ? productie, transport, distributie si utilizare finala ? va Imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. 5. 2. Alte programe nationale. 2. 5. 2. 1 Drumuri nationale. In ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor, regulile aplicabile sunt nationale si nu comunitare. 3. 2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii. Se modifica si perioada de control la fata locului, respectiv pana la data de 15 noiembrie 2010. conduce la respingerea Dosarului cererii de finanNare pe motiv de neconformitate administrativa. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere. Comuna Mircesti este situata in partea sud- vestica a teritoriului administrativ al judetului Iasi, plasandu- se la 67 km de municipiul Iasi pe DC 87 si DN 28. Un proiect poate cuprinde atat cheltuieli fonduri nerambursabile pentru imm eligibile cat si cheltuieli neeligibile. Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se pare ca s- au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte. Cine poate sa solicite finantare: Solicitantii sunt intreprinderi ( IMM- uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala. Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. Termenul limita de depunere al proiectelor este de 31 mai 2011. 3. 1. 2. Cererile de finantare pot fi depuse la Organismele Intermediare incepand cu data de 23 noiembrie 2009.

Fonduri Europene Livada Pruni

In termeni mai generali, Europa trebuie sa ofere un raspuns concret la criza financiara si economica si la evolutia demografica si migratorie si sa tina pasul cu evolutia tehnologica ? toate acestea reprezent? nd provocari semnificative pentru competitivitate si coeziunea sociala. 3. 1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti ( hot- spot). Valoarea ajutorului specific anual se calculeaza in lei, la rata de schimb a Bancii Europene din data de 30 septembrie a fiecarui an in care se acorda ajutorul specific, pentru un plafon maxim de 22. 447. 205 Euro. necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica. Pe de alta parte inclusiv pentru rolul pe care agricultura il joaca in utilizarea resurselor naturale, in protectia mediului exista sustinere financiara tot mai consistenta si PDR joaca si aici un rol foarte important. d. Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural In vederea sprijinirii turismului si dezvoltarii mediului urban. Sursele regenerabile detin un potential energetic important si ofera disponibilitati nelimitate de utilizare pe plan local si national. Suma maxima ce poate fi fonduri europene livada pruni primite este de maxim 200. 000 de proiect. Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. 1. 4 Calitate in formare profesionala continua. 44/ 16 credite nerambursabile aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare. Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? Astfel, Ministerul Finantelor, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Indeplineste rolul de coordonator national al instrumentelor structurale, asigurand dezvoltarea cadrului institutional, legislativ si procedural necesar implementarii acestor fonduri, precum si functionarea coerenta si eficienta a Intregului sistem administrativ. Fonduri europene pentru o fabrica de fonduri nerambursabile pentru imm condimente. si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare co- incinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii
” Sanse egale si respect” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Initiative trans- nationale pentru o piata inclusiva a muncii
” Parteneriat transnational” – data lansare estimativa. Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana fonduri europene livada pruni la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200. 000 Euro proiect. Obiectivele specifice ale masurii se refera la. Si asta pentru ca nu putem avea doar proiecte pentru dezvoltarea urbana. In cazul proiectelor de investitii care prevad modernizarea activitatii se va demonstra ca la momentul depunerii Cererii de Finantare beneficiarul detine autorizatiile de functionare pentru punctul de lucru ce face obiectul proiectului FEADR prin documentele justificative emise de institutiile avizatoare ( de ex. Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia constituirii microintreprinderii. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are fonduri nerambursabile pentru pensiuni ca obiective.

Fonduri Europene Pentru Cultivarea Florilor

este situata pe teritoriul Narii. POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? din cadrul Axei 1 fonduri europene pentru cultivarea florilor a POSCCE. Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare fonduri europene pentru cultivarea florilor referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Imbunatatirea calitatii, eficientei si a deschiderii invatam? ntului tertiar, in vederea cresterii ponderii absolventilor de invatam? nt fonduri nerambursabile pentru imm superior Sustinerea studentilor, in special a celor care provin din grupuri slab reprezentate si grupuri vulnerabile ( cu o atentie speciala proiecte fonduri europene nerambursabile pentru cei care provin din mediul fonduri europene nerambursabile pentru tineri rural), in scopul de a creste accesul la invatam? ntul superior si de a deschide oportunitati adresate studentilor netraditionali, precum si studentilor adulti. CCT- OISSS este coordonat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor V? rstnice in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, si are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti ? Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. Banca Europeana de Investitii ( alocare de 75 milioane euro). 1) si sa o depuna individual sau prin reprezentant legal imputernicit delegat, . inainte de prestarea serviciilor de colectare a cadavrelor de animale pentru care se solicita ajutor de stat, la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti pe raza caruia isi desfasoara activitatea producatorul agricol, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului care aproba plafonul anual total pentru schema de ajutor de stat. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. AXE PRIORITARE. Ce cuprinde un proiect de finantare. diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare. Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. organizaNii de imbunataNiri funciare constituite conform Legii nr. 138 2004, cu modificarile i completarile ulterioare. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Cele mai finantate investitii au fost in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). POS – CCE), care sustine implementarea de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investiNilor in aceste doua tipuri de operatiuni. Fogolyan Kristof? Sf. Cadrul institutional a fost construit Intr- o abordare unitara, urmarindu- se crearea de structuri care sa respecte principiul segregarii functiilor si dezvoltarea de mecanisme si proceduri care sa permita utilizarea eficienta si riguroasa a fondurilor. Elementele de baza in selectia proiectelor sunt reprezentate de Criteriile de selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare a POS Transport. Cererile de finantare pot fi depuse la Organismele Intermediare incepand cu data de 23 noiembrie 2009. Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regionala este de a asigura asistenta financiara In scopul corectarii principalelor decalaje Intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni.

Fonduri Europene Pentru Tineri Fermieri 2014

Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei8, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. Imprumutul de la Trezoreria Statului va fi rambursat de catre Autoritatile de Management din sumele incasate de la Comisia Europeana. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. In fiecare zi primesc din partea cititorilor diferite solicitari de informatii privind accesarea fondurilor structurale si cele mai multe din ele sunt putin ciudate asa ca ne- am gandit sa venim in ajutorul dumneavostra si sa va dam cateva informatii prinvind accesarea acestor fonduri. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare fonduri nerambursabile turism investitiei respective. 6. 3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii. Tipul solicitantului eligibil. sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 5 – Compensatii socio- economice pentru managementul flotei comunitare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2. Training- ul acesta este unic prin faptul ca mergem dincolo de managementul clasic al proiectelor si abordam concret si punctual realizarea unui Studiu de fezabilitate ? sau
? Intreprinderea familiala – Guliver” din loc. APDRP urmeaza sa contracteze 143 de proiecte selectate pentru finantare prin PNDR, in cadrul Masurii 313 ? pana in prezent, APDRP a fonduri europene pentru tineri fermieri 2014 primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro. Depunerea proiectelor pentru masura 112 se va face la sediile OJPDRP in intervalul orar 09. 00? 14. 00. 2 ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?. Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice. Achizitionarea de ansambluri formate din cap tractor si semiremorca basculanta, in cadrul codului CAEN 4312 ? Se acorda prioritate pentru proiectele care realizeaza investitii in. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. imbunatatirea pietei locurilor de munca ( crearea de noi locuri de munca, crearea si sau mentinerea locurilor de munca pentru femei si tineri, imbunatatirea conditiilor de munca si siguranta muncitorilor, mentinerea locurilor de munca existente). ORIENTAREA CATRE ? E- COEZIUNE? Gestionarea datelor electronice poate reduce in mod semnificativ sarcina administrativa, imbunatatind in acelasi timp capacitatea de control a proiectelor si cheltuielilor. 1200/ 2004. Fii activ pe piata muncii ( granturi). Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de infiintare si sau preluare fonduri europene pentru tineri fermieri 2014 prin transfer de proiecte europene nerambursabile 2010 proprietate si sau arenda concesionare a unei exploatatii agricoleintre 640 UDE, care produce in principal produse agricole vegetale fonduri nerambursabile pentru imm si animale ( materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor, pentru prima data in calitate de conducator ( sef) de exploatatie.

Fonduri Europene Crestere Pasari

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 313 sunt. achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai in interes propriu. Impreuna pe piata muncii? ce relatie trebuie sa ai cu finantatorul. construirea de noi ferme. 1628 2010. Programul Operational Regional are cel mai mare grad de absortie. adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor fonduri europene crestere pasari eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului. care sunt sursele de finantare. Obiectivele specifice ale Masurii 312 sunt crearea si mentinerea locurilor de fonduri europene crestere pasari munca in spatiul rural, cresterea valorii adaugate in activitatile non- agricole, crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala, prestate de catre micro- intreprinderi. Pentru a beneficia de aceste fonduri se poate aplica si daca sunteti persoana fizica neautorizata cu conditia de a va inregistra fonduri nerambursabile pentru imm daca prroiectul depus este acceptat spre finantare, sau daca deja sunteti constituiti intr- o forma legala sub PFA, microintreprindere. 3. 1 Completarea, depunerea  i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri  i documentele fonduri europene nerambursabile pentru agricultura justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita deta area
 i sau inlocuirea acestora. Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. actiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e- Guvernare pentru intreprinderi si cetateni ( e- Guvernare 2. 0). ATENlIE! coeziunii economice si sociale. micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. 30 milioane lei. Proiectul are o valoare de 3, 5 milioane de euro si se va aloca in special copiilor din comuna Dumesti. Conferinta de lansare proiect POSDRU ? FEMEI 2010?. scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 ( patru) salariati, angajati pe durata nedeterminata. Operatiunea 331 ? Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor? ( iunie 2011). Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. CIAP este forul institutional prin care se coordoneaza cadrul partenerial la nivel national. Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca obiective. Taxa de participare include materialele utilizate pe parcursul trainng- ului, pauzele de cafea, diplomele de participare, un exemplu de calculare a analizei cost- beneficiu pentru beneficiari privati si publici in format Excel, precum si un ghid de intocmire a analizei cost- beneficiu aprobat de Comisia Europeana pentru realizarea studiilor de fezabilitate. Programul Tineret in Actiune ( Youth in Action) . Este importanta, de asemenea, reducerea utilizarii surselor traditionale de energie si sprijinirea dezvoltarii durabile. fonduri nerambursabile sapard Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. Trebuie sa dau banii inapoi? Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica. oportunitati de ocupare ( strategice). Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. Se vor sprijini actiunile de combatere a excluziunii sociale si de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile ( femeile, minoritatile etnice, persoanele cu dizabilitati) care sunt categorii dezavantajate pe piata fortei de munca, astfel Incat acestea sa poata beneficia de noile oportunitati de angajare care vor fi create.

Fonduri Europene Nerambursabile Pt Pensiune

Domeniul major de interventie 4. 2 – Valorificarea resurselor regenerabile fonduri nerambursabile pentru imm de energie pentru producerea de energie ” verde” Operatiunea : Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice ( in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. O Uniune a inovarii? Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia ? Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc. Firme de cablu TV. Acesta ar trebui sa reprezinte un obiectiv principal al procesului de programare pentru perioada 2014- 2020. Operatiunea b): Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Acest program va sprijini statele membre din UE pentru a atinge obiectivul pana in 2020 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sere cu 20% precum si cresterea utilizarii energiei regenerabile cu 30 de procente. Orientarea integrata 10. Programul Operational Regional 2007 – 2013 ( REGIO) este unul dintre programele operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. este inregistrata in Registrul fermelor Registrul agricol. sustinerea de catre Guvern a dezvoltarii si intrarii . capitalului de risc in Romania, mai ales pe zona seed, early- fonduri europene nerambursabile pt pensiune stage . si Venture- Capital, inclusiv prin scutiri de taxe pe sumele investite in acest fel in Romania. Societate in nume colectiv ? APDRP urmeaza sa contracteze 143 de proiecte selectate pentru finantare prin PNDR, in cadrul Masurii 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice?. In cazul fonduri europene nerambursabile pt pensiune finantari nerambursabile 2009 de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. EEEF). Principalii sustinatori ai acestei linii de finantare sunt. Comisia Europena ( alocare de 125 milioane euro). b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In fonduri nerambursabile 2009 care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. si are ca obiective. AXA PRIORITARA 5 Promovarea masurilor active de ocupare. 6. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data lansare estimativa.

Fonduri Nerambursabile Achizitii Utilaje

Ghidul pentru investii mici publicat de POS CCE. Masuri de acva- mediu – APEL DESCHIS. Centre Urbane – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Ordinea in care consultanta fonduri nerambursabile este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. 8 din Ordonanta Guvernului nr. Antreprenoriatul, o alternativa de cariera ( granturi). Proiecte de succes POSDRU . Dotarile in infrastructura pentru zonele izolate ( pentru TIC) si interconectare ( pentru energie) pentru a face Romania un loc mai atractiv pentru investitii si munca va avea de asemenea un rol importanta. SNC ( infiintata in baza Legii nr. Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti ? Evaluarea economica si componentele planului CCT- T se bazeaza pe evaluarea curenta a timpului de calatorie, a consumului de combustibil si costurilor operationale, inclusiv emisii, fonduri nerambursabile achizitii utilaje si pe perspectiva variatiilor prognozate ale acestor indicatori. Marco CAREDDA ? Universitatea Sassari ( Italia) OpenMed Octavian SERBAN, MBA ? Presedintele Knowledge Management Institute ( H. Q. Mai jos va prezentam catalogul fondurilor europene nerambursabile valabile pentru anul 2011. 4. SRL ( infiintata in baza Legii nr. Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le fonduri europene nerambursabile forum transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante. Alte categorii de cheltuieli. Aceasta suma reprezinta un sprijin considerabil pentru beneficiari, care vor accesa mai rapid banii de care au nevoie pentru a continua implementarea proiectelor. Burse doctorale ( strategice). Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei Dezvoltarea sistemelor de telemedicina, digitizarea fiselor medicale si sprijinirea cercetarii medicale prin folosirea fonduri nerambursabile pentru imm datelor personale anonimizate
? Dezvoltarea culturii digitale Obiectiv. Aplicatia electronica de inregistrare on- line fonduri nerambursabile achizitii utilaje a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. Saptamana trecuta, au fost semnate primele cinci din cele noua contracte de constructie de autostrazi. Cele cinci contracte vizeaza constructia a circa 100 km de autostrada, valoarea totala a acestora ridicandu- se la 693 milioane de euro. instrument esential pentru finantator. Operatiunea 2: Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Obiectiv general: Cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) a incheiat un contract de finantare a investitiei pentru productia panourilor solare prin Programul National de DezvoltareRurala( PNDR). Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Obiectiv general. 80% – contribuNia Uniunii Europene. o abordare mai orientata catre rezultate in gestionarea programelor operationale, prin intermediul planurilor comune de actiune. In anumite cazuri, beneficiarii vor administra schemele de grant prin care organizatiile mai mici sau IMM- urile vor aplica pentru finantare europeana. Stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor apartinand intreprinzatorilor tineri Criterii ce trebuiesc a fi indeplinite de catre tinerii aplicanti la program. Domeniul major de interventie – 4. 2 – Reabilitarea siturilor industriale poluate si nutilizate si pregatirea . POR ? Printre utilajele achizitionate prin proiect se numara o unitate laser pentru maruntirea siliciului, o unitate pentru sortarea celulelor solare, o unitate pentru curatare si uscarea sticlei, o unitate cu doua module de taiere pentru aluminiu, o unitate automata de taiere a conectorilor pentru colturi, cat si o unitate pentru imbinarea profilelor din aluminiu.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Sere

Se fonduri europene nerambursabile pentru sere considera vreun coeficient UDE daca as fora si eu sa spunem la 250 m adancime? In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. 6. Managementul Programelor Operationale a fost reglementat prin HG nr. Da asta, sa zic asa, este masura incitativa, adica ai subventii daca cultivi terenul. Cassa Depositi e Prestiti ( alocare de 60 milioane euro). Si atunci, in conditiile astea, va exista posibilitatea si pentru Romania sa nu plateasca subventiile celor care nu lucreaza terenul. 2. AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 4. 1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare. Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia ? 151 milioane lei. in acest caz creterea dimensiunii economice a fermei, la solicitarea celei de a doua trane, aferenta masurii 112, va fi de 4 UDE iar pentru anul 3 Un solicitant al Masurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, in cadrul urmatoarelor masuri* din PNDR. 2- 31 mai 2011. furnizori de transport public. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Altfel, exista pe? ricolul sa ajungem iarasi la o birocratie tipic guvernamentala comunita? ra a alocarii acestor investitii, care nu va tine seama de potentialul, randamentul si riscul lor, ci doar de o ? grila?. Fonduri europene nerambursabile pentru firme de transport marfa. DMI 6. 2. 44 16 aprilie 2008). a proiectelor pe care o va inainta DG AMPOST pentru aprobare. 2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la fonduri nerambursabile pentru imm oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. a) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului. Sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, In regiunile Romaniei, prin Imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica. Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? Conform noului calendar, proiecte de finantare nerambursabile in 2011 nu se vor mai lansa urmatoarele linii de granturi. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. Dl Marian DOBRILA, Director Executiv ? asigurarea capacitatii administrative adecvate fonduri europene nerambursabile pentru sere a structurilor desemnate cu managementul programelor operationale. Adica, pe de o parte, o masura punitiva, de tip taxa aplicata de Guvernul Romaniei si pe de alta parte acordarea subventiilor doar celor care lucreaza terenurile. Educatie. II. Proiecte cuprind investitii in modernizarea drumurilor comunale, alimentare cu apa si infiintare sistemelor de canalizare, reabilitarea caminelor culturale sau scoli si gradinite. proiecte europene nerambursabile 2010 Pe scurt, planul CCT- T va identifica proiectele si politicile care vor satisface cel mai bine nevoile sectorului de transport din Rom? nia in urmatorii 5- 15 ani, pentru toate modurile de transport, oferind o baza solida, analitica in alegerea acelor politici si proiecte. Un singur membru al familiei poate obNine sprijinul pentru aceea i exploataNie agricola ( gospodarie familiala) Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing7 de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Disparitatile dintre mediul urban si cel rural sunt de asemenea mari si In continua crestere.

Fonduri Nerambursabile Pentru Studenti 2014

Pentru instalarea proiecte finantari nerambursabile tinerilor fermieri sunt disponibili peste 337 de milioane de euro, fonduri nerambursabile pe care le puteti accesa incepand din acest an si pana in 2013. Astfel, pentru Domeniul Major de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finantare. fonduri nerambursabile pentru studenti 2014 Franta ofera fonduri pentru proiectele inovatoare ale ONG- urilor. imbunatatirea legaturii intre IMM- uri, educatia universitara si centrele de cercetare- dezvoltare. Se urmareste astfel, asigurarea unei dezvoltari stabile si durabile fonduri nerambursabile pentru imm a UE si o functionare optima a Pietei Interne. Domeniile pe care puteti aplica in cadrul acestor fonduri europene nerambursabile acopera o gama larga de proiecte din domenii precum. este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. Teritoriul Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt importante granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii de C& D si de absorbtie a inovarii,- asa cum subliniaza Liniile directoare; este de asemenea adevarat prentru sectoarele traditionale expuse competitiei globale, care necesita eforturi suplimentare pentru a deveni competitive, ca si pentru IMM- uri. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. Comunicare Operatiunea b). Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- fonduri ue nerambursabile urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. furnizori de transport public. Banca Europeana de Investitii ( alocare de 75 milioane euro). Scrisoarea de confort angajanta pentru proiectele PNDR- APDRP. O descriere a aceste linii de finantare aveti aici. O exploatatie cu dimensiuni de peste 500- 800 de hectare are un cost ha mai mic decat una de 70 de hectare daca luam in considerare masinile agricole pe care le aveti la dispozitie. Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante. Domeniul major fonduri nerambursabile pentru studenti 2014 de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea. 2- 4 membrii experti independenti. iv) pepiniere si plantatiile de vita de vie pentru vin ( cu exceptia restructurarii reconversiei plantatiilor de vita de vie) si struguri de masa. in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR ( proiecte majore) aprobarea se realizeaza de AMPOST, insa, pe baza unei decizii in acest sens a Comisiei Europene, conform art. 39- 41 din Regulamentul general 1083 2006. Un investitor din Piatra Neamt a depus in noiembrie 2009 la Oficiul Judetean al APDRP din judetul Neamt un proiect de investitii pentru crearea unei unitati de productie de panouri fotovoltaice.