Tag Archives: fonduri nerambursabile pentru imm

Fonduri Europene Goji

AXA PRIORITARA 3 ? De exemplu. Comisia Europeana va adopta cadrul strategic comun ( CSC), document care va transpune obiectivele UE in actiuni- cheie de utilizare a fondurilor comunitare si va orienta strategic procesul de programare la nivelul statelor membre, facilit? nd fonduri nerambursabile pentru imm coordonarea sectoriala si teritoriala a interventiilor, precum si coordonarea cu celelalte politici si instrumente relevante ale UE. asociaNii profesionale cu profil agricol constituite conform OrdonanNei de urgenNa a Guvernului nr. Nu abandona scoala. Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a obtinerea de fonduri europene nerambursabile certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora. o 25%- pentru investiNiile noi avand drept scop protecNia apelor impotriva poluarii cu nitraNi proveniNi din surse agricole ( conform Directivei Consiliului 91 676 CEE, numai pentru tinerii fermieri ai masurii 112. care este rolul unui manager de proiect. Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante. Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. data lansare estimativa. 75 767 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale, in care trebuie sa fie precizat ca solicitantul se incadreaza, la data intocmirii certificatului de atestare fiscala, in urmatoarea situaTie: ? obligatiile de plata scadente nu depasesc 1 6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru incheiat”. Criteriile pe care o intreprindere trebuie sa le respecte pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie sunt in conformitate cu prevederile Legii nr. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Axa 3 din cadrul Programului Operational Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul serviciilor sociale. AXA PRIORITARA 2 ? Programului Operational Regional Domeniul major de interventie 6. 2 – Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR . 12. 750. 000 euro. Aceasta structura de coordonare a fost constituita In martie 2004, In cadrul Ministerului Finantelor sub denumirea fonduri europene goji de Autoritatea de Management pentru Cadrul de Sprijin Comunitar ( AMCSC) In baza Hotararii de Guvern nr. Cu acest mecanism solicitantii de fonduri europene isi pot sustine partea de fonduri europene goji cofinantare. Investitiile fonduri nerambursabile phare se vor concentra pe consolidarea infrastructurii si stabilirea legaturilor locale cu retelele nationale, europene si inter- continentale care conecteaza Romania la pietele internationale. Cererea de finanNare trebuie completata intr- un mod clar i coerent pentru a inlesni procesul de evaluare a acesteia. si are ca obiectiv general a daptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier.

Fonduri Europene Pentru Ferma Struti

2. 1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Managementul Programelor Operationale a fost reglementat prin HG fonduri europene pentru ferma struti nr. Finantarea va fi canalizata prin organismele nationale sau regionale insarcinate cu punerea in aplicare a FSE. POR este un Program Operational finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fondurilor structurale. Mijlocul de fonduri nerambursabile pentru imm transport traditional reprezinta orice vehicul cu tractiune animala ( exemplu. In cazul in care drumul deserveste o unitate economica ce nu trebuie sa fie pozitionata exact in drumul propus spre modernizare se vor acorda 5 puncte. februarie 2011
” Schimb de bune practici” – data lansare estimativa. Cine poate sa solicite finantare: Solicitantii sunt intreprinderi ( IMM- uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala. Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. 30 milioane lei. Modernizare sistem rutier pe DJ 101B, DN 1 Snagov- Gruiu, beneficiar CJ Ilfov. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Aprdp. ro a deschis 3 apeluri in luna mai. Pe ce domenii este mai bine sa accesezi un fond european? potentiali poli de crestere. Pentru proiectele de asistenta tehnica ( axa 4 din POST) conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta urmatoarelor documente. 4. Cariera in educatie si formare ( granturi). Obiectivul general al POR consta in ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. POS Dezvoltarea Resurselor Umane. Investitii la bordul navelor si selectivitate. 2) daca pun in proiect si achizitionarea terenului, exista vreun coeficient UDE la hectar. Valoarea ajutorului specific anual se calculeaza in lei, la rata de schimb a Bancii Europene din data de 30 septembrie a fiecarui an in care se acorda ajutorul specific, pentru un plafon maxim de 22. 447. 205 Euro. Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica. Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice. 5. 2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste . dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca. 1083/ 2006. Aceste evenimente au ca scop cresterea gradului de constientizare cu privire la oportunitatile oferite de fondurile europene, promovarea utilizarii lor si imbunatatirea impactului proiectelor sustinute de acestea. Astfel, av? nd in vedere resursele financiare limitate, trebuie sa se puna accentul pe proiectele si politicile cu o mai mare rentabilitate economica si cu un grad crescut de utilitate, fata de cele anterioare. Structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) eligibile in cadrul acestei masuri, se vor regasi fie in incinta structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare, fie ca si cladiri independente pe langa structurile de primire turistice cu functiuni de cazare. In ultimul timp foarte multe firme de transport marfa m- au intrebat despre posibilitatea lor de accesa fonduri europene nerambursabile de aceea e bine de stiut fonduri nerambursabile 2009 fonduri europene pentru ferma struti cateva reguli fonduri europene nerambursabile forum si restrictii pe care le intampina cei ce doresc sa acceseze o finantare nerambursabila.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Energie Verde

Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta. conditiilor pentru intregrarea in sistemul european comun de vize – ceea ce presupune dotarea ambasadelor sau a consulatelor Romaniei din acest spatiu la standarde Schengen – si realizarea conditiilor necesare pentru cooperarea. IMM definite conform Legii nr. Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie obtinere fonduri europene nerambursabile 5. 1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea modernizarea infrastructurilor conexe Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Un investitor din Piatra Neamt a depus in noiembrie 2009 la Oficiul Judetean al APDRP din judetul Neamt un proiect de investitii pentru crearea unei unitati de productie de panouri fotovoltaice. Comunicatii si tehnologia informationala. Majorarea propusa, de 2, 1% in credite de angajament si de 1, 4% in credite de plata, este practic absorbita de rata estimata a inflatiei pentru 2015. ORIENTAREA CATRE ? E- COEZIUNE? Gestionarea datelor electronice poate reduce in mod semnificativ sarcina administrativa, imbunatatind in acelasi timp capacitatea de control a proiectelor si cheltuielilor. proiecte europene nerambursabile 2010 In urma consultarilor dintre viitorii beneficiari si Autoritatea Comuna de Management pot interveni modificari, este indicat sa intocmiti dosarul de finantare dupa aprobarea finala a acestui ghid. 5, 5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din fonduri nerambursabile pentru imm media UE. Studiul de fezabilitate trebuie sa mentioneze suprafata de teren deservita, si agentul economic altfel nu se vor puncta, de asemenea mentionarea lor in Hotararea de Consiliul Local privind instrumentarea proiectului. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Calitate in invatamantul superior
” Universitate pentru viitor” – data lansare estimativa. 5. 2. 5. transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare- dezvoltare, cooperare teritoriala. Alti detinatori de teren agricol. functionarea initiativelor de dezvoltare locala. Termen limita. Persoanele fizice ( inclusiv persoane fizice autorizate). Exemple de proiecte din fonduri europene nerambursabile in agricultura. Pe nicio fonduri europene nerambursabile pentru energie verde linie de finantare nu se finanteaza achizitionarea de tiruri ( sau orice alta masina de transport marfa). fonduri europene nerambursabile pentru energie verde 2. 2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii. 79- 98, ca pentru aplicarea prevederilor Capitolului 6. 2 Evaluarea proiectelor din Ghidul Solicitantului – CondiTii Generale privind documentele fiscale, sunt necesare urmatoarele*: Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora.

Fonduri Europene Pentru Infiintarea Unei Farmacii

Sprijin pentru implementarea strategiilor locale integrate. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua ( FPC). 2. 3. a proiectelor pe care o va inainta DG AMPOST pentru aprobare. Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR. Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se pare ca s- au gasit mai multe nereguli in fonduri nerambursabile pentru imm urmatoarele proiecte. Operatiunea 331 ? Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor? ( iunie 2011). Regulamentele europene privind Politica de Coeziune, Politica Agricola Comuna si Politica Comuna in domeniul Pescuitului, Cadrul Strategic Comun, precum si regulamentele specifice pentru fiecare Fond in parte, inclusiv cele pentru FEADR si FEPM. Alte domenii in care se inregistreaza cresteri de plati sunt Fondul pentru azil, migratie si integrare (+ 140%) si protejarea sanatatii europenilor si a consumatorilor europeni (+ 20%). Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? 12. 750. 000 euro. Acte necesare. Ce co- finantare trebuie pentru un proiect realizat cu Fonduri Europene?. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de fonduri europene pentru infiintarea unei farmacii prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. Capacitatea de absorbtie a fondurilor europene fonduri europene nerambursabile pentru apicultura nerambursabile depinde de mentinerea ritmului planificat in procesul de programare, de capacitatea beneficiarilor de a genera proiecte de calitate, fonduri europene pentru infiintarea unei farmacii precum si de capacitatea de management si implementare a contractelor de finantare. obligatiile de plata scadente nu depasesc 1 6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru incheiat”. in situaNia in care Planul de afaceri din cadrul masurii 141 va cuprinde realizarea de investiNii prin masura 121, beneficiarul masurii 141, va completa i depune dosarul Cererii fonduri europene nerambursabile in agricultura de finanNare pentru masura 121 la Oficiul JudeNean de PlaNi pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit de care aparNine. Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa. Dambovita- Gratia- Poeni- Silistea- Scurtu Mare- Slavesti- Ciolanesti- Zambreasca- Dobrotesti, beneficiar CJ Teleorman. Nu vad cum s- ar putea atrage asemenea sume in afara unei structuri bine formalizate, nu cred ca o astfel de initiativa neclara, confuza, va trezi interes. Cu venituri bugetare sub estimari si fara sprijin din partea autoritatilor c. ntrale, primariile din tara au cautat salvarea in atragerea de fonduri europene. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? si

- dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. 2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data lansare estimativa.

Fonduri Europene Pt Cultura De Capsuni

Fonduri europene pentru restaurante. 111 ” Formare profesionala ( training), informare i difuzare de cunotinNe”. tips & tricks pentru proiecte de succes. CE SCHIMBARI SE VOR PRODUCE? Axa prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 3. 1 – Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate Cerere fondurile europene nerambursabile de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. In cazul terenurilor, cladirilor si echipamentelor, valoarea este certificata de un evaluator independent autorizat. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24% conform APDRP. RO Agentia de Plati pentru dezvoltare Rurala si Pescuit, care a contractat pana in acest moment 27. 916 de proiecte cu o valoare de peste 3, 7 miliarde de euro. Organizatii neguvernamentale profesionale care sprijina initiativa privata IMM. Av. AXE PRIORITARE TEMATICE. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii scolilor, institutiilor de invatam? nt superior si furnizorilor de formare profesionala, cu un accent special pe zonele rurale, in conformitate cu standardele nationale de calitate. AXA 1. In scopul calcularii marjei din cadrul plafonului pentru credite de plata, creditele corespunzatoare sunt considerate in afara CFM. Termenul limita. Sunt necesare, de asemenea, investitii in intreprinderile mari, pentru a permite atingerea masei critice pentru investitii de capital in vederea diversificarii industriei prelucratoare si imbunatatirea eficientei energetice. Firme de cablu TV. investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare La acest criteriu de selecNie, se va acorda punctaj numai daca solicitantul ii propune in Planul de afaceri sa realizeze investiNii, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare minime pentru protecNia gainilor ouatoare – sistemul de cuti imbunataNite, conform Directivei Consiliului nr. Acest fenomen este si mai pregnant atunci cand se compara nivelul de dezvoltare al regiunii Bucuresti? Ilfov cu restul tarii. 312 ? Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de microintreprinderi”
? Important. accesul la garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S. A. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare. Promovarea parteneriatului in randul femeilor, prin formarea fonduri nerambursabile apicultura de asociatii parteneriale. Pentru acest apel pentru depunerea cererilor de finantare, valoarea contributiei dumneavoastra in bani, in calitate de fonduri europene pt cultura de capsuni solicitant fonduri europene pt cultura de capsuni este de. O eficienta energetica mai mare de- a lungul Intregului lant ? productie, transport, distributie si utilizare finala ? va Imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. 5. 2. Alte programe nationale. 2. 5. 2. 1 Drumuri nationale. In ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor, regulile aplicabile sunt nationale si nu comunitare. 3. 2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii. Se modifica si perioada de control la fata locului, respectiv pana la data de 15 noiembrie 2010. conduce la respingerea Dosarului cererii de finanNare pe motiv de neconformitate administrativa. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere. Comuna Mircesti este situata in partea sud- vestica a teritoriului administrativ al judetului Iasi, plasandu- se la 67 km de municipiul Iasi pe DC 87 si DN 28. Un proiect poate cuprinde atat cheltuieli fonduri nerambursabile pentru imm eligibile cat si cheltuieli neeligibile. Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se pare ca s- au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte. Cine poate sa solicite finantare: Solicitantii sunt intreprinderi ( IMM- uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala. Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. Termenul limita de depunere al proiectelor este de 31 mai 2011. 3. 1. 2. Cererile de finantare pot fi depuse la Organismele Intermediare incepand cu data de 23 noiembrie 2009.

Fonduri Europene Livada Pruni

In termeni mai generali, Europa trebuie sa ofere un raspuns concret la criza financiara si economica si la evolutia demografica si migratorie si sa tina pasul cu evolutia tehnologica ? toate acestea reprezent? nd provocari semnificative pentru competitivitate si coeziunea sociala. 3. 1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti ( hot- spot). Valoarea ajutorului specific anual se calculeaza in lei, la rata de schimb a Bancii Europene din data de 30 septembrie a fiecarui an in care se acorda ajutorul specific, pentru un plafon maxim de 22. 447. 205 Euro. necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica. Pe de alta parte inclusiv pentru rolul pe care agricultura il joaca in utilizarea resurselor naturale, in protectia mediului exista sustinere financiara tot mai consistenta si PDR joaca si aici un rol foarte important. d. Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural In vederea sprijinirii turismului si dezvoltarii mediului urban. Sursele regenerabile detin un potential energetic important si ofera disponibilitati nelimitate de utilizare pe plan local si national. Suma maxima ce poate fi fonduri europene livada pruni primite este de maxim 200. 000 de proiect. Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. 1. 4 Calitate in formare profesionala continua. 44/ 16 credite nerambursabile aprilie 2008) cu modificarile si completarile ulterioare. Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? Astfel, Ministerul Finantelor, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Indeplineste rolul de coordonator national al instrumentelor structurale, asigurand dezvoltarea cadrului institutional, legislativ si procedural necesar implementarii acestor fonduri, precum si functionarea coerenta si eficienta a Intregului sistem administrativ. Fonduri europene pentru o fabrica de fonduri nerambursabile pentru imm condimente. si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare co- incinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii
” Sanse egale si respect” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Initiative trans- nationale pentru o piata inclusiva a muncii
” Parteneriat transnational” – data lansare estimativa. Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana fonduri europene livada pruni la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200. 000 Euro proiect. Obiectivele specifice ale masurii se refera la. Si asta pentru ca nu putem avea doar proiecte pentru dezvoltarea urbana. In cazul proiectelor de investitii care prevad modernizarea activitatii se va demonstra ca la momentul depunerii Cererii de Finantare beneficiarul detine autorizatiile de functionare pentru punctul de lucru ce face obiectul proiectului FEADR prin documentele justificative emise de institutiile avizatoare ( de ex. Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia constituirii microintreprinderii. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are fonduri nerambursabile pentru pensiuni ca obiective.

Fonduri Europene Pentru Cultivarea Florilor

este situata pe teritoriul Narii. POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? din cadrul Axei 1 fonduri europene pentru cultivarea florilor a POSCCE. Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare fonduri europene pentru cultivarea florilor referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Imbunatatirea calitatii, eficientei si a deschiderii invatam? ntului tertiar, in vederea cresterii ponderii absolventilor de invatam? nt fonduri nerambursabile pentru imm superior Sustinerea studentilor, in special a celor care provin din grupuri slab reprezentate si grupuri vulnerabile ( cu o atentie speciala proiecte fonduri europene nerambursabile pentru cei care provin din mediul fonduri europene nerambursabile pentru tineri rural), in scopul de a creste accesul la invatam? ntul superior si de a deschide oportunitati adresate studentilor netraditionali, precum si studentilor adulti. CCT- OISSS este coordonat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor V? rstnice in colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, si are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti ? Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. Banca Europeana de Investitii ( alocare de 75 milioane euro). 1) si sa o depuna individual sau prin reprezentant legal imputernicit delegat, . inainte de prestarea serviciilor de colectare a cadavrelor de animale pentru care se solicita ajutor de stat, la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti pe raza caruia isi desfasoara activitatea producatorul agricol, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului care aproba plafonul anual total pentru schema de ajutor de stat. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. AXE PRIORITARE. Ce cuprinde un proiect de finantare. diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare. Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. organizaNii de imbunataNiri funciare constituite conform Legii nr. 138 2004, cu modificarile i completarile ulterioare. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Cele mai finantate investitii au fost in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). POS – CCE), care sustine implementarea de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investiNilor in aceste doua tipuri de operatiuni. Fogolyan Kristof? Sf. Cadrul institutional a fost construit Intr- o abordare unitara, urmarindu- se crearea de structuri care sa respecte principiul segregarii functiilor si dezvoltarea de mecanisme si proceduri care sa permita utilizarea eficienta si riguroasa a fondurilor. Elementele de baza in selectia proiectelor sunt reprezentate de Criteriile de selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare a POS Transport. Cererile de finantare pot fi depuse la Organismele Intermediare incepand cu data de 23 noiembrie 2009. Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regionala este de a asigura asistenta financiara In scopul corectarii principalelor decalaje Intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni.

Fonduri Europene Pentru Tineri Fermieri 2014

Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei8, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc. Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. Imprumutul de la Trezoreria Statului va fi rambursat de catre Autoritatile de Management din sumele incasate de la Comisia Europeana. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. In fiecare zi primesc din partea cititorilor diferite solicitari de informatii privind accesarea fondurilor structurale si cele mai multe din ele sunt putin ciudate asa ca ne- am gandit sa venim in ajutorul dumneavostra si sa va dam cateva informatii prinvind accesarea acestor fonduri. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare fonduri nerambursabile turism investitiei respective. 6. 3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii. Tipul solicitantului eligibil. sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 5 – Compensatii socio- economice pentru managementul flotei comunitare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2. Training- ul acesta este unic prin faptul ca mergem dincolo de managementul clasic al proiectelor si abordam concret si punctual realizarea unui Studiu de fezabilitate ? sau
? Intreprinderea familiala – Guliver” din loc. APDRP urmeaza sa contracteze 143 de proiecte selectate pentru finantare prin PNDR, in cadrul Masurii 313 ? pana in prezent, APDRP a fonduri europene pentru tineri fermieri 2014 primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro. Depunerea proiectelor pentru masura 112 se va face la sediile OJPDRP in intervalul orar 09. 00? 14. 00. 2 ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?. Elaborare de materiale promotionale precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice. Achizitionarea de ansambluri formate din cap tractor si semiremorca basculanta, in cadrul codului CAEN 4312 ? Se acorda prioritate pentru proiectele care realizeaza investitii in. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. imbunatatirea pietei locurilor de munca ( crearea de noi locuri de munca, crearea si sau mentinerea locurilor de munca pentru femei si tineri, imbunatatirea conditiilor de munca si siguranta muncitorilor, mentinerea locurilor de munca existente). ORIENTAREA CATRE ? E- COEZIUNE? Gestionarea datelor electronice poate reduce in mod semnificativ sarcina administrativa, imbunatatind in acelasi timp capacitatea de control a proiectelor si cheltuielilor. 1200/ 2004. Fii activ pe piata muncii ( granturi). Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de infiintare si sau preluare fonduri europene pentru tineri fermieri 2014 prin transfer de proiecte europene nerambursabile 2010 proprietate si sau arenda concesionare a unei exploatatii agricoleintre 640 UDE, care produce in principal produse agricole vegetale fonduri nerambursabile pentru imm si animale ( materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor, pentru prima data in calitate de conducator ( sef) de exploatatie.

Fonduri Europene Crestere Pasari

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 313 sunt. achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai in interes propriu. Impreuna pe piata muncii? ce relatie trebuie sa ai cu finantatorul. construirea de noi ferme. 1628 2010. Programul Operational Regional are cel mai mare grad de absortie. adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor fonduri europene crestere pasari eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului. care sunt sursele de finantare. Obiectivele specifice ale Masurii 312 sunt crearea si mentinerea locurilor de fonduri europene crestere pasari munca in spatiul rural, cresterea valorii adaugate in activitatile non- agricole, crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala, prestate de catre micro- intreprinderi. Pentru a beneficia de aceste fonduri se poate aplica si daca sunteti persoana fizica neautorizata cu conditia de a va inregistra fonduri nerambursabile pentru imm daca prroiectul depus este acceptat spre finantare, sau daca deja sunteti constituiti intr- o forma legala sub PFA, microintreprindere. 3. 1 Completarea, depunerea  i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri  i documentele fonduri europene nerambursabile pentru agricultura justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita deta area
 i sau inlocuirea acestora. Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. actiuni pentru dezvoltarea de instrumente de e- Guvernare pentru intreprinderi si cetateni ( e- Guvernare 2. 0). ATENlIE! coeziunii economice si sociale. micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. 30 milioane lei. Proiectul are o valoare de 3, 5 milioane de euro si se va aloca in special copiilor din comuna Dumesti. Conferinta de lansare proiect POSDRU ? FEMEI 2010?. scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 ( patru) salariati, angajati pe durata nedeterminata. Operatiunea 331 ? Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor? ( iunie 2011). Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. CIAP este forul institutional prin care se coordoneaza cadrul partenerial la nivel national. Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca obiective. Taxa de participare include materialele utilizate pe parcursul trainng- ului, pauzele de cafea, diplomele de participare, un exemplu de calculare a analizei cost- beneficiu pentru beneficiari privati si publici in format Excel, precum si un ghid de intocmire a analizei cost- beneficiu aprobat de Comisia Europeana pentru realizarea studiilor de fezabilitate. Programul Tineret in Actiune ( Youth in Action) . Este importanta, de asemenea, reducerea utilizarii surselor traditionale de energie si sprijinirea dezvoltarii durabile. fonduri nerambursabile sapard Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. Trebuie sa dau banii inapoi? Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica. oportunitati de ocupare ( strategice). Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. Se vor sprijini actiunile de combatere a excluziunii sociale si de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile ( femeile, minoritatile etnice, persoanele cu dizabilitati) care sunt categorii dezavantajate pe piata fortei de munca, astfel Incat acestea sa poata beneficia de noile oportunitati de angajare care vor fi create.

Fonduri Europene Nerambursabile Pt Pensiune

Domeniul major de interventie 4. 2 – Valorificarea resurselor regenerabile fonduri nerambursabile pentru imm de energie pentru producerea de energie ” verde” Operatiunea : Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice ( in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. O Uniune a inovarii? Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia ? Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc. Firme de cablu TV. Acesta ar trebui sa reprezinte un obiectiv principal al procesului de programare pentru perioada 2014- 2020. Operatiunea b): Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Acest program va sprijini statele membre din UE pentru a atinge obiectivul pana in 2020 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sere cu 20% precum si cresterea utilizarii energiei regenerabile cu 30 de procente. Orientarea integrata 10. Programul Operational Regional 2007 – 2013 ( REGIO) este unul dintre programele operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. este inregistrata in Registrul fermelor Registrul agricol. sustinerea de catre Guvern a dezvoltarii si intrarii . capitalului de risc in Romania, mai ales pe zona seed, early- fonduri europene nerambursabile pt pensiune stage . si Venture- Capital, inclusiv prin scutiri de taxe pe sumele investite in acest fel in Romania. Societate in nume colectiv ? APDRP urmeaza sa contracteze 143 de proiecte selectate pentru finantare prin PNDR, in cadrul Masurii 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice?. In cazul fonduri europene nerambursabile pt pensiune finantari nerambursabile 2009 de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. EEEF). Principalii sustinatori ai acestei linii de finantare sunt. Comisia Europena ( alocare de 125 milioane euro). b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In fonduri nerambursabile 2009 care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. si are ca obiective. AXA PRIORITARA 5 Promovarea masurilor active de ocupare. 6. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data lansare estimativa.