Tag Archives: fonduri nerambursabile pentru imm

Licitatii Pentru Fonduri Europene

Aceasta comuna se invecineaza la nord- comunele Halaucesti si Alexandru Ioan Cuza, la est- comuna Rachiteni, la sud- judetul Neamt, la vest- judetul Neamt si comuna Halaucesti. Cine poate sa solicite finantare: Solicitantii sunt intreprinderi ( IMM- uri sau intreprinderi mari) cu sau fara activitate de CD mentionata in statut, dar pentru care activitatea CD nu este activitate principala. Fonduri europene pentru eficienta proiecte cu fonduri nerambursabile energetica ( intreprinderi). Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului. 2. 3 Porturi fluviale si maritime. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. Cresterea gradului de accesibilitate a fortei de munca inactive la produsele TIC, prin dobindirea de aptitudini, cunostinte si atitudini necesare societatii bazata pe cunoastere Dezvoltarea abilitatilor de participare la procese de invatare continua, utilizand facilitatile oferite de Internet. Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere, masura face parte din Programul National de Dezvoltare Rurala. Cel de al 3- lea pas consta in primirea materialelor informative, date despre eligibilitatea investitiei preconizate precum si documentatia detaliata despre modul in care trebuie intocmit proiectul. Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea a acordat, pana acum, aviz si autorizatie de mediu pentru 70 de parcuri eoliene, care vor insuma 1. 703 turbine. Totusi experienta ne spune ca e mult mai rentabil un bussines in cadrul domeniului productiv din punct de vedere financiar si al riscurilor. numit in continuare POS CCE) reprezinta principalul instrument pentru realizarea primei prioritati tematice a Planului National de Dezvoltare 2007 ? Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordari policentrice, In vederea stimularii unei dezvoltari echilibrate a Regiunilor. Situatia atragerii fondurilor europene. Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. Pana la aceasta data, au fost contractate doar 14 proiecte, din care doua nu apartin autoritatilor locale, ci unor ONG- uri. Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti ? cresterea utilizarii instrumentelor de e- Guvernare ( inclusiv formarea functionarilor publici) Obiectivul POAT 2014- 2020 este de a asigura sprijinul necesar implementarii eficiente si transparente a fondurilor ESI alocate Rom? niei in cadrul Politicii de Coeziune a UE, precum si pregatirii urmatoarei perioade fonduri imm nerambursabile de programare. 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole”. In prezent, in UE exista aproape 23 de milioane de someri si aproximativ 113 milioane de persoane care traiesc la limita licitatii pentru fonduri europene sau sub limita saraciei, fiind amenintate de excluziunea sociala. AXA 3. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Exemplu Hewlett Packard. 1. 2 licitatii pentru fonduri europene Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22. La data de 12 iulie, Comisia Europeana a aprobat programul operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational Regional? ( POR). Programe de sprijin financiar- bancar in favoarea proiectelor de investitii IMM. Domeniul major de interventie – 4. 2 – Reabilitarea fonduri nerambursabile pentru imm siturilor industriale poluate si nutilizate si pregatirea . Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. stimularea spiritului antreprenorial. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. Managementul Programelor Operationale a fost reglementat prin HG nr. Prima impadurire a terenurilor agricole. Fii intreprinzator ( strategice). Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie al unui amplasament existent. Din aceasta cauza, autoritatile publice se confrunta cu probleme in elaborarea proiectelor. Pe scurt, panourile solare ( fotovoltaice) sunt dispozitive capabile sa transforme energia solara in energie electrica. Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE.

Fonduri Europene It

De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat bio- combustibii, ca parte componenta a proiectelor. AXA PRIORITARA 1 ? In al doilea r? nd, scopul principal al planului consta in definirea proiectelor si politicilor care vor avea un impact la nivel national si la nivelul coridoarelor europene. Si, mai ales, despre faptul ca avem nevoie de initiativa si spirit antreprenorial pentru a face ca lucrurile sa se intample. Principiile si factorii cheie ai dezvoltarii de succes a Rompetrol pot fi cei care devin parghiile schimbarii paradigmei la nivel national. Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana. Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate In vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007- 2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a fonduri nerambursabile pentru imm instrumentelor structurale. In data de 23. 05. 2011 OI IMM a lansat aceasta linii pentru investitii in interprinderile mici si mijlocii, cu un buget total de 425 mil. Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor. Submasura 125 b ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea silviculturii?. sau ? Ferma de semi- subzistenNa a PFA Grigore Ilie, comuna. O Uniune a inovarii? ? imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. Construirea si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si fonduri europene it depozitarea ingrasamintelor. Printre instrumentele speciale se numara ? Rezerva pentru ajutoare de urgenta ( RAU)?, ? Fondul european de ajustare la globalizare ( FEG)? si ? Fondul de solidaritate al fonduri europene it Uniunii Europene ( FSUE). Competente pentru competitivitate ( strategice). Hewlett Packard are peste 3000 de angajati in Romania, oferind suport in limbi straine pentru alte entitatii ale sale din intreaga lume. Prof. Sustinerea implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
- data lansare estimativa. Achizitionarea licentelor software pentru server, pentru operarea calculatoarelor personale tip desktop portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office. Echipamentele care au legatura cu investitiile in capitalul social si uman vor putea beneficia de sprijin din partea FSE ? de exemplu, computerele pentru scoli. scaderea gradului de complexitate a FSE, cu accent fonduri agricole nerambursabile pe simplificarea fonduri europene nerambursabile sanatate procedurilor pentru micii beneficiari. 100% fonduri europene pentru microinterprinderi. Da, infiintarea unei livezi este considerata activitate eligibila. Promovarea parteneriatului in randul femeilor, prin formarea de asociatii parteneriale. achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si respecta conditiile stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Prezinta. energie regenerabila ( momentan energie eoliana fiind una dintre cele mai profitabile, fac si referire la costul de investitie venituri din exploatare). Scrisoarea de confort angajanta pentru proiectele PNDR- APDRP. Obiectivul general al Programului Operational Regional este ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?.

Fonduri Europene Pentru Reciclarea Deseurilor

Pentru acest apel pentru depunerea cererilor de finantare, valoarea contributiei dumneavoastra in bani, in calitate de solicitant este de. Conditii de obtinere a subventiei a) Conditii financiare Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie sa detina un efectiv cuprins intre 2 si 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe exploatatie, la termenul fonduri europene nerambursabile pentru apicultura limita de depunere a cererilor si sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sunt inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe. Creterea volumului producNiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenNa sa devina viabile economic. Calitate in serviciile de ocupare? ( strategice). Invata o meserie ( strategice). Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua ( FPC). se incadreaza in Axa Prioritara I ? Intre utilaje, ma gandesc in primul rand la foreza, la moto cositoare si la alte mici unelte agricole. Alte programe nationale. 338 2005, cu modificarile i completarile ulterioare. 1. 3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala. Toate aceste detalii le puteti citi in ghidul solicitantului care este mult imbunatatit fata de cel din martie 2010 si care raspunde la mai multe intrebari fonduri nerambursabile pentru imm si clarificari prinvind aceste drumuri de exploatatie. Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte . 1. 4 Calitate in formare profesionala continua. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, respectiv codul CAEN 01xx. Comisia Europeana a sistat toate platile din cadrul axei II aferent POR Programul Operational Regional in urma raportului preliminar de audit ce s- a desfasurat in perioada martie- aprilie 2011 si va presupune verificarea tuturor cererilor de finantare din cadrul acestor axe. construirea de micro- unitati de procesare accesari fonduri europene nerambursabile primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie proprie . Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti ? strategia va contribui la construirea unei baze de productie si antreprenoriale dinamice, va sprijini crearea si dezvoltarea de noi afaceri, In special prin investitii In produse si servicii de calitate. cu functiuni de alimentatie – restaurante ? Investitii in infrastructura de sanatate si sociala care vor contribui la dezvoltarea regionala si locala si cresterea calitatii vietii. Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata fonduri europene pentru reciclarea deseurilor in paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. oportunitati de ocupare ( strategice). construirea sau fonduri europene pentru reciclarea deseurilor instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice.

Fonduri Europene Online

b) efectivul de vaci de lapte detinut in exploatatie de beneficiar este inscris in Registrul National al Exploatatiilor – RNE – la termenul limita de depunere a cererilor. 2013. Incepand din 1 iulie 2011 s- a lansat o noua linie de finantare pentru proiectele cu energie regenerabila din Fondul European pentru Eficienta Energetica ( European Energy Efficiency Fund ? Fonduri europene prin UE BERD EEFF. Regulamentele europene fonduri nerambursabile pentru imm privind Politica de Coeziune, Politica Agricola Comuna si Politica Comuna in domeniul Pescuitului, Cadrul Strategic Comun, precum si regulamentele specifice pentru fiecare Fond in parte, inclusiv cele pentru FEADR si FEPM. Societate agricola ( infiintata in baza Legii nr. 75 767 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale, in care trebuie sa fie precizat ca solicitantul se incadreaza, la data intocmirii certificatului de atestare fiscala, in urmatoarea situaTie. 31 octombrie 2011. 2. 1. 2. Cei doi parteneri, intreprindere respectiv institutie de cercetare, semneaza un contract de parteneriat, care devine document insotitor pentru propunerea de proiect ( cererea de finantare). Investitii in energie, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene care contribuie la imbunatatirea securitatii furnizarii, integrarea aspectelor legate de mediu, imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea surselor de energie regenerabile. Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. 12. 750. 000 euro. 457/ 2008. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul fonduri europene online masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. potentiali poli de crestere. In cadrul acestei masuri se pot finanta urmatoarele activitati. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii. legate de activitatile de investitii specificate anterior. Societate cu raspundere limitata ? Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si fonduri europene nerambursabile pentru persoane fizice alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va fonduri agricole nerambursabile trebui. alte investitii ce fac obiectul proiectului de eficienta energetica. Obiectiv. 1083/ 2006 si art. Cassa Depositi e Prestiti ( alocare de 60 milioane euro). Masura cuprinde doua submasuri pentru care obiectivele specifice se detaliaza mai jos, dupa cum urmeaza. in situaNia in care Planul de afaceri din cadrul masurii 141 va cuprinde realizarea de investiNii prin masura 121, beneficiarul masurii 141, va completa i depune dosarul Cererii de finanNare pentru masura 121 la Oficiul JudeNean de PlaNi pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit de care aparNine. 2. 2. 1. Echipa noastra va raspunde la intrebari pe care le aveti in cazull in care vreti sa solicitati o finantare din fonduri europene nerambursabile. este inregistrata in Registrul fermelor si Registrul agricol. Orasul Horezu spune DA Tursimului prin promovarea produselor si evenimentelor turistice. persoane fizice. PROGRAMARE STRATEGICA CONSOLIDATA ORIENTATA SPRE REZULTATE Comisia propune un proces de programare orientat mai mult catre rezultate pentru a imbunatati eficacitatea programelor politicii de coeziune. Pe scurt, panourile solare ( fotovoltaice) sunt dispozitive capabile sa transforme energia solara in energie electrica. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 313 sunt. Valorificarea resurselor regenerabile de energie. Axa prioritara 2. Dl Octavian SERBAN, KMC, Presedinte ? Knowledge Management Institute ? Romania Knomacons. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica. Nu reprezinta o cheltuiala eligibila achizitionarea prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul muncitorilor fonduri europene online si a utilajelor la punctul de lucru.

Fonduri Europene Nerambursabile Ferma Oi

Lipsa cofinantarii creeaza un haos in accesarea proiecte fonduri nerambursabile 2010 fonduri europene nerambursabile ferma oi fondurilor europene. Pentru analiza financiara, sau analiza cost Beneficiu trebuie sa va inregistrati aici. sustinerea de catre Guvern a dezvoltarii si intrarii . capitalului de risc in Romania, mai ales pe zona seed, early- stage . si Venture- Capital, inclusiv prin scutiri de taxe pe sumele investite in acest fel in Romania. Stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor apartinand intreprinzatorilor tineri Criterii ce trebuiesc a fi indeplinite de catre tinerii aplicanti la program. Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. 1. 3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare fonduri europene nerambursabile ferma oi profesionala. Competitivitatea economica ? productivitatea scazuta, echipamentele si tehnologia Invechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), toate afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri. Suma totala a Fondurilor Structurale si de Coeziune alocate Romaniei este de 19, 668 miliarde Euro, din care 12, 661 miliarde Euro reprezinta Fonduri Structurale In cadrul Obiectivului ? Convergenta?, 6, 552 miliarde Euro sunt alocate prin Fondul de Coeziune, iar 0, 455 miliarde Euro sunt alocate Obiectivului ? Cooperare Teritoriala Europeana? Valoarea proiectelor contractate depaseste 58 de milioane euro. Oricine detine teren agricol inscris la APIA si a mai desfasurat in trecut activitati agricole poate sa aplice cu fonduri nerambursabile pentru imm un proiect din fonduri europene nerambursabile in agricultura. 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22. Cele patru proiecte care au fost declarate castigatoare, sunt cele ale comunelor Murighiol, Daeni, Grindu si Stejaru. Pentru a fi clasificat ca fermier pentru aceasta masura, solicitantul de sprijin public trebuie sa demonstreze ca veniturile din agricultura reprezinta cel putin 25% din veniturile totale si ca timpul destinat muncii in agricultura reprezinta cel putin 25% din timpul de munca total fectuat. 44 2008, cu modificarile i completarile ulterioare. Obiectiv Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat, pentru perioada 2010- 2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale. In a doua zi ne vom axa pe. posibilitatea de a putea elabora programe multi- fond accesari fonduri nerambursabile in cazul implementarii instrumentelor structurale. 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Operatiunea b). Multumesc. Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24% conform APDRP. RO Agentia de Plati pentru dezvoltare Rurala si Pescuit, care a contractat pana in acest moment 27. 916 de proiecte cu o valoare de peste 3, 7 miliarde de euro. Avand in vedere ca, potrivit Axei prioritare 3, beneficiarii sunt in marea majoritate institutii publice, inclusiv institutiile de invatamant si cercetare, care nu sunt inregistrate ca platitoare a taxei pe valoarea adaugata. Prin programul Impreuna pentru fiecare, Rompetrol promoveaza parteneriatul intre societatea civila, autoritatile locale, companiile private si comunitatea in ansamblul ei. ii. Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Aceasta axa vizeaza crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, ce au importanta regionala si locala in special pentru reabilitarea siturilor industriale, sprijinirea initiativelor antreprenoriale pentru a facilita locuri noi de munca si o cresterea durabila a economiei. Solicitanti eligibili societati comerciale, societati cooperative din categoria microintreprinderilor.

Fonduri Europene Nerambursabile Cresterea Animalelor

Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia ? Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta. 100% fonduri europene pentru microinterprinderi. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare. In cadrul domeniilor 4. 1 si 5. 2 s- a aprobat includerea institutiilor de cult ca solicitanti eligibili in parteneriat cu unitatile administrativ teritoriale. Imbunatatirea accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor, a utilizarii si fonduri europene nerambursabile cresterea animalelor a calitatii acestora actiuni pentru continuarea sprijinului acordat extinderii NGA in vederea asigurarii modernizarii retelelor in banda larga Obiectiv. Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fi mentionata in cererea de finantare. Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. ianuarie- februarie 2011
” Economie sociala si solidaritate” – data lansare estimativa. Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. Capitalul uman – capacitatea limitata a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Obiectiv general: Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica. Din costul proiectului, tu trebuie sa acoperi toate cheltuielile neeligibile, dar si co- finantarea. Sursele regenerabile detin un potential energetic important si ofera disponibilitati nelimitate de utilizare pe plan local si national. Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Data limita. Sunt necesare interventii structurale majore pe termen lung, In urmatoarele domenii. Persoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Intrebarile mele ar fi. Cele mai importante dintre acestea sunt evidentiate mai jos. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24%. Domeniul major de interventie – 4. 2 – Reabilitarea siturilor industriale poluate si nutilizate si pregatirea . Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. Cabinete veterinare. Programul Operational Regional POR A5 ? Criteriile pe care o intreprindere trebuie sa le respecte pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie sunt in fonduri nerambursabile pentru imm conformitate cu prevederile Legii nr. Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. 36 1991). care sunt sursele de finantare. Prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor fonduri europene nerambursabile forum Umane ( POS DRU), Fondul Social European finanteaza modernizarea fonduri nerambursabile piscicultura fonduri europene nerambursabile cresterea animalelor sistemului educational, stimularea ocuparii fortei de munca, promovarea Invatarii pe tot parcursul vietii si incluziunea sociala.

Fonduri Europene Energie Alternativa

se va implementa pe o durata de 50 de luni avand un numar de 315. 000 de beneficiari. Dimensiunea teritoriala – ca urmare a restructurarii industriei, au aparut foarte rapid decalaje Intre regiuni, acestea continuand sa creasca. accesare fonduri nerambursabile Majorarea propusa, de 2, 1% in credite de angajament si de 1, 4% in credite de plata, este practic absorbita de rata estimata a inflatiei pentru 2015. Practic pot propune orice solutie vreau in Studiul de Fezabilitate cu conditia ca ISC- ul sa- mi dea aviz favorabil, iar investitia mea sa tina cel putin 5 ani de zile. H. G. Firme de cablu TV. in plus, la nivel local nu exista o traditie a bugetelor multianuale, mai ales ca sursele de finantare nu sunt fonduri europene energie alternativa sigure. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. Construirea si sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. In cazul in care se face o referinta la toate Fondurile Europene post- aderare, se poate folosi sintagma ? Instrumente Structurale?. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Programul Operational Regional ( POR) este un program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare ( PND), contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale Sectoriale ( POS), la realizarea obiectivului general al Strategiei National- Regionale, anume diminuarea disparitatilor intre Regiunile de Dezvoltare ale Romaniei. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor fonduri nerambursabile pentru imm de migratie pentru speciile migratoare. Finantarea va fi canalizata prin organismele nationale sau regionale insarcinate cu punerea in aplicare a FSE. fonduri europene energie alternativa 4. BCR ? 30 milioane de euro, BRD ? 20 milioane de fonduri nerambursabile 100% euro, Banca Transilvania ? 5 milioane de euro ( fond deja epuizat), CEC Bank ? 5 milioane de euro, OTP Bank ? 10 milioane de euro si Raiffeisen Bank ? 10 milioane de euro. Pentru perioada de programare 2014 – 2020 sunt in derulare negocieri la nivel european privind noile regulamente. reducerea cu 20 de milioane a numarului de cetateni europeni amenintati de saracie si excluziune sociala. 4. 1. 3. Lucrari de pregatire a terenului? Accesul este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati conform principiului ? primul venit, primul servit?. Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localitati. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). Autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de infiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente intocmirii proiectului de impadurire. Proiectul cu numele de ? Mai multa securitate si siguranta la locul de munca in compania noastra? In 2010 cea mai atractiva masura pentru primariile din mediul rural a fost masura 125 ce urmareste reabilitarea drumurilor de exploatatie agricola.

Fonduri Europene Pentru Colectare Deseuri

mediu si prevenirea riscurilor. Un nou program dedicat IMM- urilor si ONG- urilor va fi implementat din fonduri europene in curand anuntat de ministrul Comunicatiilor Valerian Vreme. 2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului fonduri europene pentru colectare deseuri debutant se obtine la data inmatricularii la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. Ajutor de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale
. Programe Sectoriale finantate de Uniunea Europeana. 3) pe teren intentionez sa dezvolt o livada, in principal prun, dar si ceva par si visin. Fonduri europene nerambursabile 2011 Ghiduri si masuri. Organizarea unor instrumente de conciliere a vietii profesionale cu cea de familie, prin furnizarea de servicii de ingrijire a persoanelor dependente si prin crearea ? bancilor de timp?. 3) Prin derogare de la art. Romania are nevoie de o strategie reala in domeniile agriculturii si dezvoltarii rurale care sa reflecte preocuparile Romaniei, nu ale altcuiva. Absortia din fondurile pentru dezvoltare fonduri nerambursabile pentru imm rurala este de 24%. Numarul beneficiarilor va fi foarte mare – anual, aproximativ 10 milioane de persoane participa la programe finantate prin FSE ( in intreaga Europa). d) este administrata de catre asociatul unic sau, in mod conjunct, de mai multi administratori dintre asociati. Noile criterii de punctaj si eligibilitate. fonduri europene nerambursabile imm Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor. APDRP redeschide masura 125 privind Drumurile de Exploatare Agricole. Proiectul propune imbunatatirea vizibilitatii zonei depresionare Horezu pentru a se putea desfasura. In mometul de fata exista deja o linie de finantare pentru activitati de conectare la broadband, achizitionare de calculatoare, imprimante, faxuri, etc. Un organism independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de Audit. Profesionisti in educatie si formare ( strategice). inovarea proceselor de productie si a produselor. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. Fii activ pe piata muncii ( granturi). Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de fonduri europene pentru colectare deseuri Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. Iata lista autoritatilor publice, institutiilor si organizatiilor reprezentate in CIAP. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare. Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori. alt tip de investiNie Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul trebuie sa prezinte in Planul de afaceri investiNii propuse a se realiza, prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”, altele decat cele pentru adaptarea la standardele comunitare. O privire scurta aruncata pe paginile de internet a Autoritatilor de management in domeniul fondurilor europene scoate la iveala ca administratia si institutiile publice nu se inghesuie sa acceseze fonduri europene. 16. Asistenta Tehnica pentru POS- T. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor forestiere. Dezvoltarea initiativelor locale si ajutor pentru crearea de servicii pentru crearea de noi locuri de munca, atunci cand asemenea actiuni nu sunt acoperite de FSE. Mai avem si alte rude in sat, chiar mai aproape de acest teren. Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniu major de interventie 1 – Tranzitia de la scoala la viata activa
” Invata o meserie” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Invata pentru cariera ta!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro fonduri nerambursabile pentru pensiuni Domeniu major de interventie 2 – Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
” A doua sansa in educatie” – data lansare estimativa.

Accesare Fonduri Europene Pentru Cabinete Medicale

acordarea unei renumeratii in valoare de 200 de lei pentru cei care participa la aceste cursuri sub forma de bursa. Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma. Fonduri europene nerambursabile 2011 Ghiduri si masuri. Valoare totala a investitiei este de 1. 464. 952 lei, cheltuielile eligibile fiind de 1. 231. 052 lei. D? tente Consultants ( Paris). Apoi, Comisia angajeaza transele cel tarziu la 30 aprilie In fiecare an. apdrp. ro a publica un nou model pentru scrisoare de confort angajanta, valabila pentru sesiunile de proiecte ce vor fi organizate incepand cu luna martie 2011. 346 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate fonduri nerambursabile pentru imm cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. Axa 3 proiect fonduri nerambursabile din cadrul Programului Operational Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul serviciilor sociale. Si, mai ales, despre faptul ca avem nevoie de initiativa si spirit antreprenorial pentru a face ca lucrurile sa se intample. Principiile si factorii cheie ai dezvoltarii de succes a Rompetrol pot fi cei care devin parghiile accesare fonduri europene pentru cabinete medicale schimbarii paradigmei la nivel national. Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea acordului de parteneriat ( CIAP) si 12 comitete consultative organizate ca secTiuni ale CIAP. Alte programe nationale. Alte categorii de cheltuieli: amortizarea, cheltuielile generale de administratie, costul achizitiei de teren. Proiectul se va implementa pe o perioada de 23 de luni, are o valoare totala de 10. 053. 300 euro, Obiectivele proiectului sunt. I. DE CE ESTE NECESARA INTERVENtIA UE? In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). Participa la pregatirea Apelurilor pentru propuneri de proiecte. Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile fonduri europene nerambursabile pentru tineri 2010 si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. 11. 15- 11. 30 Sesiune de Networking intre invitati si participantii la Forum. Ambasada Frantei doreste sa sustina ONG- urile din Romania si lanseaza o selectie de proiecte cu titlul ? accesare fonduri europene pentru cabinete medicale Sustinerea proiectelor inovative din partea Organizatiilor neguvernamentale din Romania? 3. 3 Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. Ambasada Frantei ofera maxim 20. 000 de lei proiect iar contributia ONG- urilor trebuie sa fie in cuantum de 50% din suma eligibila a proiectului.

Fonduri Nerambursabile Asistenta Medicala

Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea fonduri nerambursabile pentru imm de Management. 15 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Investitii necorporale ( software, patente, licente etc. realizarea unei analize cost- beneficiu. Aceste cheltuieli sunt stabilite pentru fiecare Program Operational In parte. Aprdp. ro a deschis 3 apeluri in luna mai. 4. CE finanteaza. 80% – contributia Uniunii Europene. Programe Sectoriale finantate de Uniunea Europeana. Accesarea fondurilor europene nerambursabile 2011. Terenul din jurul ei ne permita si construirea altor cladiri? dar ideea este sa recuperam utilajul morii si sa- l valorificam incluzandu- l in potentialul loc de primire ptr. Asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor cu caracter general privind instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiune al ACIS pentru comunicare In concordanta cu Strategia Nationala de Comunicare pentru Instrumentele Structurale. Apelul de proiecte se lanseaza astazi 23. 05. fonduri nerambursabile asistenta medicala 2011 si ramane deschis pana pe data fonduri europene nerambursabile de 23. 08. 2011 ora 09. 00. 3) Prin derogare de la art. Persoanele juridice. Alte categorii de cheltuieli. Persoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. In domeniul serviciilor exemplific ce idei sunt printre cele mai profitabile si se pot finanta. Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. scaderea gradului de complexitate a FSE, cu accent pe simplificarea procedurilor pentru micii beneficiari. Fondurile Structurale si de Coeziune ( FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. service auto, spalatorii, etc. 3. 1. Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele teme. 3. 5. In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate. Intr- un interviu acordat astazi pentru Adevarul Europa astazi, comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Dacian Ciolos a subliniat din nou necesitatea realizarii de catre Guvernul Romaniei a unei strategii pentru agricultura si dezvoltare rurala care sa fie asumata politic de catre toate partidele, nu doar de catre puterea de la acel moment. Hewlett Packard este cunoscut pentru produsele sale. Alocarea financiara pentru Regiunea . Vest este de 416, 52 milioane de euro. Pot fi luate masuri la nivel european pentru limitarea acestora. Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu fonduri nerambursabile asistenta medicala retelele de transport ale UE. Indeplinirea acestei conditii se constata prin declaratia, pe proprie raspundere, a fiecaruia, data in conditiile art. Comisia Europeana realizeaza repartizari indicative anuale pe state membre, In special In functie de criteriile urmatoare: populatie eligibila, prosperitate nationala, prosperitate regionala si rata de somaj. si
- dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. Un nou program dedicat IMM- urilor si ONG- urilor va fi implementat din fonduri europene in curand anuntat de ministrul Comunicatiilor Valerian Vreme. in cazul in care, la verificarea Planului de afaceri, se constata ca nu sunt indeplinite condiNiile minime de acordare a sprijinului, beneficiarul nu va mai primi ajutorul pentru urmatorii doi ani, dar nu va returna sumele primite. Pe fonduri europene nerambursabile sanatate scurt, panourile solare ( fotovoltaice) sunt dispozitive capabile sa transforme energia solara in energie electrica.