Archives for 

fonduri nerambursabile pentru tineri

Fonduri Nerambursabile Pentru Cresterea Albinelor

121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. strategice). 1. 1. 2. Actiuni colective. Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. extinderea capacitatii de productie. c. Provocarea cea mai importanta in perspectiva perioadei 2014- 2020 o reprezinta nevoia de crestere a participarii la invatam? ntul prescolar a copiilor, mai ales a celor din mediul rural, astfel inc? t Rom? nia sa poata reduce decalajul fata de media europeana si sa se apropie de tinta europeana fonduri nerambursabile pentru tineri privind rata de participare la incatam? ntul prescolar de 95%. a. Obiectivele fondurilor trebuie fie axate pe prioritatile Uniunii Europene In materie de promovare a competitivitatii si de creare de locuri de munca ( Strategia de la Lisabona). Autoritatile locale au o . capacitate administrativa mai mica, deci si capacitatea lor . de a accesa fonduri. Pescuitul in apele interioare. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua ( FPC). 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o microintreprindere, intreprindere mica sau intreprindere mijlocie. Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. E bine sa lasam specialistii sa faca ceea ce se pricep sa faca, fondurile nu sunt accesate de oamenii care au bani, ci de oamenii care au cunostinte solide privind bussinesul pe care il au sau il incep. Tipul solicitantului eligibil. constituite potrivit Ordonantei de urgenta consultanta fonduri nerambursabile a Guvernului nr. Capitalul uman – capacitatea limitata a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua. Proiectele de de investititi ce au ca obiect irigatiile . Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? 15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti. Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), Programul Jasmine . II. Fisele vor fi dezvoltate de MAEur pe bazadocumentelor subsecvente propunerilor de regulamente elaborate de catre Comisia Europeana si in functie de evolutiile fonduri nerambursabile pentru cresterea albinelor decizionale pe plan european si national. productivitate crescuta pentru industria si serviciile din Romania si, implicit, o crestere fonduri nerambursabile piscicultura economica mai pronuntata si un nivel de trai imbunatatit Sistemele de transport eficiente reduc costurile at? t pentru fonduri nerambursabile pentru cresterea albinelor industrie c? t si pentru persoanele fizice. O prima piedica este reprezentata de nivelul redus de informatii care ajung la cei care lucreaza in cadrul acestor institutii. sau ? Ferma de semi- subzistenNa a PFA Grigore Ilie, comuna. Operatiunea 113 ? Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare? ( iunie 2011).

Site-ul Fondurieuropenenerambursabile.ro

promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. parteneriat cu localitatile din comunele Aroneanu, Horlesti si localitati din judetul Timis. autoritatile locale. furnizori acreditati de formare profesionala. Fata de sesiunea precedenta au aparut unele modificari in cadrul acestei masuri precum. investitii ( publice si private) in cercetare si dezvoltare de 3% din PIB- ul UE. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). Dezvoltarea capacitatii administrative, elaborarea si actualizarea procedurilor structurilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale. Fondurile acordate de BERD pentru programul EEFF sunt acum disponibile prin bancile participante. 566 2004, cu modificarile i completarile ulterioare. 1. 4. 2. 33+ 2= 35 ATENTIE. ianuarie 2011
” Specialisti in ocupare” – data lansare estimativa. Acest for promoveaza parteneriatul si elaborarea documentelor programatice, respectiv Acordul de Parteneriat si programele subsecvente. Astfel, crearea unei noi capacitati de productie duce la dezvoltarea pietei si stimuleaza cererea pentru produsele locale. Ca urmare a Summit- ului UE pentru Roma de la Bruxelles din 2008 si in contextul Anului european 2010 pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale, Comisia Europeana organizeaza in Romania in luna octombrie 2010 reuniuni la nivel inalt pe tema contributiei fondurilor europene la integrarea Romilor. APDRP urmeaza sa contracteze 143 site-ul fondurieuropenenerambursabile.ro de proiecte selectate pentru finantare prin PNDR, in cadrul Masurii 313 ? companiile regionale de producere combinata a energiei electrice si termice ( CHP). Tipurile de structuri de primire turistice care pot fi finantate prin aceasta masura sunt. 20 2. Toti ceilalti primari, in numar de aproape 48, sunt hotarati sa faca contestatii in conditiile in care inca din 2008 doar patru primarii din judet au reusit accesarea fondurilor pe aceasta masura. Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate. Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? este imediat cuantificabil utilizand indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice fonduri nerambursabile pensiuni sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. Persoanele juridice. Toate aspectele care nu sunt detaliate in actualele orientari metodologice, vor fi clarificate ulterior, sub forma unor Fise, ce se vor constitui in Anexe la Orientarile metodologice. Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice POS- CCE. Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. drumul vinului?, al
,, olaritului?, al? cioplitorilor in lemn?, etc. Obiectivele operaNionale se refera la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare in perioada de restructurare a fermelor de semi- subzistenNa pentru o mai site-ul fondurieuropenenerambursabile.ro buna utilizare a resurselor umane i a factorilor de producNie, accesare fonduri nerambursabile 2010 prin. Comuna Mircesti este situata in partea sud- vestica a teritoriului administrativ fonduri nerambursabile pentru tineri al judetului Iasi, plasandu- se la 67 km de municipiul Iasi pe DC 87 si DN 28. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. Cu venituri bugetare sub estimari si fara sprijin din partea autoritatilor c. ntrale, primariile din tara au cautat salvarea in atragerea de fonduri europene.

Fonduri Nerambursabile Ovine

De implementarea acestui proiect se va ocupa A. D. I. Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri – data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Romania are nevoie de o strategie pe agricultura. Solicitanti eligibili. Alte categorii de cheltuieli: amortizarea, cheltuielile generale de administratie, costul achizitiei de teren. Cu aceasta ocazie, s- a evaluat stadiul programului si s- au stabilit masurile pentru accelerarea implementarii proiectelor si a implementarii financiare a fondurilor POR si s- au luat o serie de decizii strategice pentru a putea utiliza cu succes toate fondurile alocate programului. globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a societatii informationale. Construirea si/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. IMM- urile si intreprinderile mari. Apelul de proiecte se lanseaza astazi 23. 05. 2011 si ramane deschis pana pe data de 23. 08. 2011 ora 09. 00. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice teritoriale. Acest tip de proiect se finanteaza in baza schemei de ajutor de stat pentru cercetare, dezvoltare si inovare aprobata prin Ordinul Ministrului nr. fonduri nerambursabile pentru tineri AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica. 2. 550. 000 euro. Solicitantul acceseaza Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ata eaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul  i- a asumat, in mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. sprijin pentru masuri specifice de promovare a egalitatii intre barbati si fonduri nerambursabile europene femei si de combatere a discriminarii. si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare co- incinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 4 – Inginerie financiara
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 3: Masuri de interes comun. Aceste evenimente au ca scop cresterea gradului de constientizare cu privire la oportunitatile oferite de fondurile europene, fonduri nerambursabile ovine promovarea utilizarii lor si imbunatatirea impactului proiectelor sustinute de acestea. infrastructuri legate, In special, de cercetare si inovare, telecomunicatii, mediu, energie si transporturi. infrastructura mare de transport si mediu. Ca diferenta majora Intre PND si CSNR, este de mentionat ca, din punct de vedere al finantarii, CSNR este sustinut exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte finantari ( programe de investitii nationale si locale, credite contabilitatea fondurilor nerambursabile externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. reprezentanti ai Comisiei Europene, autoritatilor romane, societatii civile active in domeniul integrarii Romilor, etc. In aceste zone, infrastructura si serviciile de sprijin pentru afaceri sunt foarte slab dezvoltate sau chiar inexistente Este necesara o abordare mai structurata In ceea ce priveste nivelul teritorial al diverselor politici de dezvoltare sectoriale si inter- sectoriale si masurilor derivate din acestea. Cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii ( mare, mijlocie, mica). Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de 2. 638. 938 lei. Un eveniment la nivel national va fi organizat in 12 si 13 octombrie 2010 la Bucuresti si va fi urmat de doua evenimente regionale la Cluj fonduri nerambursabile ovine in data de 14 octombrie si respectiv la Iasi in data de 20 octombrie.

Fonduri Europene Pt Tineri Care Se Muta La Tara

Restul provine din fonduri nationale, cofinantare publica ( 14%) si cofinantare privata ( 2%). Actionam impreuna( strategice). Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. 2) si nu poate include in obtinere fonduri nerambursabile obiectul de activitate urmatoarele activitati. Masurile pot fi accesate numai din momentul in care devin operaNionale. Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? – pana in prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro. Finantarea nerambursabila acordata prin Masura 312 ? ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? fost necesara pentru achizitionarea de utilaje, echipamente specifice si dotari in vederea asigurarii fluxului tehnologic pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de productie. Aceasta directie de actiune va fi pusa in practica prin intermediul. la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat. Cabinete veterinare. Finantare programe de sanatate si mediu. 78 din Regulamentul Consiliului nr. Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea de obiective concrete. 2. fonduri nerambursabile pentru tineri 6. Alocarea financiara Contributia publica aferenta Masurii 141 este de: 476. 077. 390 Euro, din care: 20% – contributia Guvernului Romaniei. si
- dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. maxim 10 puncte) Se acorda punctaj numai daca prin Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( piese scrise si desenate) se demonstreaza ca drumul propus spre finantare reprezinta o ruta alternativa calculata conform formulei. Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru fonduri nerambursabile pentru agricultura aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta. Alte categorii de cheltuieli. si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. sau 2. Toate discutiile vor fi facilitate de trainerul Etienne Ignat, Specialist in Programe de Finantare. CIAP analizeaza propunerile si documentele elaborate in cadrul comitetelor consultative si agreeaza gruparea domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document fonduri europene pt tineri care se muta la tara de programare, precum si principalele elemente privind implementarea, monitorizarea si evaluarea interventiilor stabilite prin documentele de programare. Acest punct strategic pune accent pe nevoile legate de competitivitate, incerc? nd sa dea prioritate necesitatilor fermierilor care dezvolta ferme agricole, a silvicultorilor si detinatorilor de paduri, pentru a dezvolta si imbunatati infrastructurile pietelor de desfacere. Operatiunile finantate de Fonduri Structurale trebuie sa fie In conformitate cu prevederile Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind concurenta, achizitiile publice, protectia mediului, promovarea egalitatii Intre barbati si femei. Apel deschis. De ani buni, Guvernul ne- a invatat, mai bine zis ne- a obisnuit cu subventiile si asa ne- a subjugat, acum nemaifiind in stare sa supravietuim fara ele. Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie al fonduri europene pt tineri care se muta la tara unui amplasament existent. Parteneri in formare continua ( granturi). 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare).

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Tineri

si care pentru realizarea proiectelor eligibile din axa prioritara 3 efectueaza cheltuieli care includ si taxa pe valoarea adaugata, taxa pe care nu o pot recupera, se impune decontarea acesteia din bugetul de stat, prin bugetul MADR?, se arata in nota de fundamentare. din perspectiva formarii profesionale a reprezentantilor autoritatilor publice care colaboreaza cu mediul de afaceri. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau fonduri europene nerambursabile pentru tineri juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), Programul Jasmine . cum sa realizezi un buget. Masura 111 – Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte . Obiectivul principal al proiectului este promovarea si cresterea ratei de ocupare a femeilor in mediul rural si urban romanesc, prin actiunea integrata a principalilor factori care afecteaza nivelul inferior de ocupare al femeilor. a) si comp. Capitalul uman – capacitatea limitata a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua. Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala. ce contine un dosar de finantare. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua ( FPC). fonduri europene nerambursabile pentru tineri In domeniul finantari europene nerambursabile incluziunii sociale si al saraciei, se vizeaza reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala cu 580. 000 persoane p? na in anul 2020. Aceste evenimente au ca scop cresterea gradului de constientizare cu privire la oportunitatile oferite de fondurile europene, promovarea utilizarii lor si imbunatatirea impactului proiectelor sustinute de acestea. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. In cazul in care drumul deserveste o unitate economica ce nu trebuie finantari nerambursabile sa fie pozitionata exact in drumul propus spre modernizare se vor acorda 5 puncte. Imbunatatirea accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor, a utilizarii si a calitatii acestora actiuni pentru promovarea adoptarii de catre intreprinderi a TIC, inclusiv a aplicatiilor si inovatiilor comertului electronic. Conform art. 41 din Regulamentul general 1083 2006 va adopta o decizie privind cererea de proiect major nu mai tarziu de 3 luni de la primirea in conditiile art. 40 din acelasi regulament a cererii de proiect major din partea Statului Membru. Parteneri in formare continua ( granturi). Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, fonduri nerambursabile pentru tineri prezentarii si vizitarii turistice. 2. 1. 4. Drumul trebuie sa reprezinte o ruta ocolitoare dintr- un drum Judetean DJ sau National DN. Punctarea se va face conform justificarii din Studiul de fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si pe baza suprafetei agricole deservite, mentionata in hotararea consiliului local.

Gradinita Cu Fonduri Europene Nerambursabile

La nivel european nu pot fi luate masuri, pentru ca responsabilitatea gestionarii terenurilor tine de statul membru, nu exista atributii pentru Comisia Europeana in problema gestiunii fondului funciar. AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica. inovarea proceselor de productie si a produselor. altele decat zona montana. cani, pixuri, tricouri, sepci, cutii de chibrituri, brelocuri, etc. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. Fonduri europene nerambursabile pentru firme de transport marfa. Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localitati. Firme de cablu TV. Toate profiturile veniturile excedentare trebuie reinvestite in aceste activitati, in difuzarea rezultatelor sau in predare. Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data lansare estimativa: 1- 29 aprilie 2011. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a fonduri europene nerambursabile turism produselor agricole si forestiere? Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol. 2) si nu poate include in obiectul de activitate urmatoarele activitati. ce fonduri nerambursabile pentru tineri relatie trebuie sa ai cu finantatorul. Alte apeluri preconizate. in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR ( proiecte majore) aprobarea se realizeaza de AMPOST, insa, pe baza unei decizii in acest sens a Comisiei Europene, conform art. 39- 41 din Regulamentul general 1083 2006. v. detine sau se angajeaza sa dobandeasca2 competente si calificari profesionale in raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare. Bani pentru completarea echipei ( schema fonduri europene nerambursabile 2010 de ajutor de stat) ? Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. AXA PRIORITARA 3 ? Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate. si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de infiintare si sau preluare prin transfer de proprietate si sau arenda concesionare a unei exploatatii agricoleintre 640 UDE, care produce in principal produse agricole vegetale si animale ( materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor, pentru prima data in calitate de conducator ( sef) de exploatatie. 15. Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a publicat calendarul surselor de finantare iulie 2011 prinvind programele cu finantare europeana nerambursabila finantate de gradinita cu fonduri europene nerambursabile Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana. E bine sa urmariti aceasta lista cu pomi propusi pentru a gradinita cu fonduri europene nerambursabile va creste sansele de succes. Panouri solare cu bani europeni. intreprinzator debutant? Organismele intermediare sunt institutiile desemnate la nivel central, regional sau local de catre autoritatile de management sau autoritatea de plata si care, prin delegare de atributii de la aceste autoritati, implementeaza masurile din programele operationale si actioneaza in relatia cu beneficiarii finali. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor.

Fonduri Europene Pentru Agricultura Organica

In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi. Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la tva fonduri nerambursabile Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare. In baza programelor operationale respective, termenul este fixat la sfarsitul celui de- al treilea an ( n+ 3) In perioada 2007- 2010 pentru urmatoarele tari. Cate din aceste criterii le puteti indeplini?) Nu incercati sa va transformati un hobby intr- o afacere pentru ca de cele mai multe ori se transforma intr- un esec si va poate da peste cap din punct de vedere financiar. Acesta cuprinde concepte de sustenabilitate economica si operationala precum si de sustenabilitate de mediu. 1974/ 2006, cum ar fi. Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o fonduri europene pentru agricultura organica baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea de obiective concrete. 8. furnizori acreditati de formare profesionala. Evaluarea economica si componentele planului CCT- T se bazeaza pe evaluarea curenta a timpului de calatorie, a consumului de combustibil si costurilor operationale, inclusiv emisii, si pe perspectiva variatiilor prognozate ale acestor indicatori. la sediul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord ? Pana acum m- am cam codit sa cumpar terenul in ideea ca daca nu am fonduri sa si dezvolt ceva, degeaba iau acel teren. 2. 4. MASURA 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice? se refera strict la fondurile europene legate de turism in special pensiuni si dezvoltarea agroturismului. Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. Programul Ro- Ua- Md a lansat ghidul solicitantului in versiune consultativa. De la demararea programelor PNDR in martie 2008, au fost selectate pentru a fi contractate 14. 039 de cereri de finantare, dintre care proiecte cu fonduri nerambursabile pana in prezent au fonduri europene pentru agricultura organica fost contractate efectiv aproximativ 98%. AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica. operatiunile finalizate pot fi Incheiate partial Inainte de terminarea Intregului program. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. Operatiunea 3: Sustinerea implementarii de aplicatii de E- Learning Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Investitii in transport, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene si a legaturilor cu retelele TEN- T, strategii integrate pentru transport curat care va contribui la imbunatatirea accesului pasagerilor la servicii de calitate, obtinerea unui transport modal mai balansat, promovarea sistemelor intermodale si reducerea impactului asupra mediului. Proiectul este cofinantata prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) sau mai mici, inclusiv zone cu schimbari socio- economice In sectoarele industrial si de servicii, zone rurale In declin, zone urbane In dificultate si zone dependente de pescuit. 40% – sprijin nerambursabil ( sprijinul maxim nerambursabil va fi de 20. 000 Euro). Scopul si obiectivele asociatiei si fundatiei ADI prevazute in statut, trebuie sa fie in conformitate cu activitatile care vizeaza proiectul, activitati de interes public si negeneratoare de profit. cursuri specifice tip after school pentru prevenirea abandonului scolar pentru 640 de elevi. reducerea slabiciunilor sectorelor industriale existente, care utilizeaza tehnologii invechite, care afecteaza mediul si consumatoare excesiv de energie;
- diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare;
- stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare;
- intarirea utilizarii tehnologiilor TIC ; Aceasta va presupune un set de actiuni articulate si concertate in investitii de capital, cercetare si fonduri nerambursabile pentru tineri dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( in special cu valoare adaugata scazuta) si in cele cu valoare adaugata crescuta.

Baze Sportive Cu Fonduri Europene

Firme de cablu TV. sa nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare. Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor. Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si sa consolideze potentialul Uman 1. 1. 1. Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? Unii sunt bine intentionati, dar nu au banii necesari. convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele. Ordinea uzuala a partilor unei propuneri este construita pentru a creste acuratetea si intelegerea sa atunci cand este evaluata si este ineficienta daca este aplicata in procesul de scriere a propunerii. Pentru a putea beneficia de aceste fonduri europene trebuie sa va incadrati in . potentiali poli de crestere. Proiectele nu implica activitati de CD in colaborare intre institutia de cercetare si intreprindere, ci efectiv cercetare executata de institutia de cercetare pentru si in numele intreprinderii. Comisia negociaza si aproba programele de dezvoltare propuse de catre statele membre si aloca creditele; statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza; Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. Obiectivul general il constituie cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii . imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca prin sprijinirea si promovarea utilizarii noilor tehnologii de informatie si comunicare in randurile persoanelor inactive in scopul prevenirii afaceri cu fonduri nerambursabile si combaterii marginalizarii si excluderii sociale. Cel de al 3- lea pas consta in primirea materialelor informative, date despre eligibilitatea investitiei preconizate precum si documentatia detaliata despre modul in care trebuie intocmit proiectul. 155/ 2008. Cadrul institutional si partenerial pentru elaborarea Planului National de Dezvoltare a fost stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1115/ 2004 privind elaborarea In parteneriat a Planului National de Dezvoltare. Buna ziua, Intentionez sa depun un proiect pe masura 112. competente IT pentru adaptare la flexibilitatea pietei muncii? incepand cu data de 1 iunie 2010, in parteneriat cu INFORMATICA S. A. 36, litera a, punctele i, ii i iii). Programul ofera sprijin comunitar regiunilor maghiare Szabolcs- Szatm? r- Bereg, baze sportive cu fonduri europene Hajd?- Bihar, B? k? s, fonduri europene nerambursabile pentru apicultura Csongr? d si judetelor romane Satu- Mare, Bihor, Arad si Timis. Orientarile Strategice pentru Coeziune economica, sociala si teritoriala reprezinta un cadru general unitar pentru toate Statele Membre In vederea pregatirii documentelor fonduri nerambursabile pentru tineri programatice pentru FSC pentru perioada 2007- 2013 ( Cadrul Strategic National de Referinta si Programele Operationale). O 1. 1. 1. A1 ? Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerinNelor minime din Planul de afaceri depus iniNial la solicitarea sprijinului. Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este de maxim 213 lei tona cadavre de animale colectate, in limita bugetului aprobat. Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de infiintare si sau preluare prin transfer de proprietate si sau arenda concesionare a unei exploatatii agricoleintre 640 UDE, care produce in principal produse agricole vegetale si animale ( materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor, pentru prima data in calitate de conducator ( sef) de exploatatie. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . Contributia publica alocata pentru Axa proritara nr. SRL ( infiintata in baza Legii nr. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial si Invatarea pe parcursul baze sportive cu fonduri europene Intregii vieti se vor afla In centrul politicilor In domeniu, iar angajatorii vor fi Incurajati sa investeasca In capitalul uman.

Absorbtie Fonduri Europene Agricultura

Submasura 125 b ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea silviculturii?. Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior, Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate,. ajutoare directe pentru investitiile In Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile. Se preconizeaza ca, incep? nd din 2014, 20 de regiuni vor iesi din actualul obiectiv de ? convergenta? ( regiuni absorbtie fonduri europene agricultura mai putin dezvoltate), ceea ce reflecta reusita politicii de coeziune. Calificarea ? o sansa pentru viitor. Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. politieneasca si judiciara. Dr. Intruc? t planul analizeaza urmatorii 15- 20 de ani, si av? nd in vedere longevitatea infrastructurii de transport, acesta trebuie sa ia in calcul potentialele schimbari ale modului in care cetatenii vor percepe si evalua aceste aspecte in viitor. si ? Cooperare Teritoriala Europeana. 1. 3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala. Masurile Intreprinse vor genera pana In 2015 o crestere medie a productivitatii de cca. Beneficiari Solicitantii ajutorului de stat sunt prestatorii de servicii care efectueaza servicii subventionate producatorilor agricoli, care solicita ajutor de stat inainte de inceperea desfasurarii acestor servicii de colectare a cadavrelor de animale, in baza cererii initiale anuale si care indeplinesc urmatoarele conditii. productie al unui amplasament existent ( ex. 7. 000 850. 000 x 5 = 0. 041 Punctajul pentru acest criteriu de selectie. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, finantari europene nerambursabile ora 09. 00. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este. Societatea de Avocati ? Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen? Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii. Cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii. sprijin financiar absorbtie fonduri europene agricultura pentru copii. Solutii concrete de obtinere a co- finantarii proiectelor de investitii ale IMM Prezinta. Programul Operational Regional POR A5 ? scaderea gradului de complexitate a FSE, cu accent pe simplificarea procedurilor pentru micii beneficiari. este de a oferi finantare pentru proiectele de energie regenerabila din UE. Alti detinatori de teren agricol. In plus, valorificarea avantajelor competitive trebuie sa fie un obiectiv permanent, tinand seama atat de tendintele europene, cat si de provocarile globalizarii. Sectorul de crestere a animalelor. achizitionarea de masini, utilaje si echipamente folosite la intretinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultura. Am mai citit pe saitul Dvs ca este posibila obtinerea unor finantari pentru agrement si am observat ca este precizat ? rafting?. Acest document nu va servi Insa ca instrument de management, ci ca document strategic prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune In perioada de referinta. sa nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare. Pentru sectorul legume. Nu In ultimul rand, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 2. 3 Acces si participare la FPC. Imprumutul de la Trezoreria Statului va fi rambursat de catre Autoritatile de Management din sumele incasate de la Comisia Europeana. 14. 039 proiecte au primit finantare de la APDRP. 3. 4. In cazul fonduri nerambursabile pentru tineri in care faci parte din acea categorie de oameni care are in plan obtinerea unei finantari, te invitam pe 29 si 30 mai 2010, la cel mai popular training al anului 2009 ? In cazul de fata consultanta fonduri europene nerambursabile se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Azil De Batrani

POAT va finanta cheltuielile structurilor din administratia publica responsabile de coordonarea, gestionare si controlul fondurilor ESI si de gestionarea programelor operationale finantate din FEDR si FC ( POAT, PO IM, POR si PO Competitivitate). Conditii pentru acordarea sprijinului: Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. Masura 3. 1 – Actiuni colective. strategia de obtinerea de fonduri europene nerambursabile asistenta tehnica si sau planul de comunicare aprobate si . Mai mult, microintreprinderile vor fi incurajate sa utilizeze noi tehnologii, echipamente IT, avand un rol primordial in cresterea competitivitatii si fonduri nerambursabile pentru tineri productivitatii. 12. 750. 000 euro. Iata lista autoritatilor publice, institutiilor si organizatiilor reprezentate in CIAP. Comisia Europeana realizeaza repartizari indicative anuale pe state membre, In special In functie de criteriile urmatoare. ce se intampla daca fie se fura arbustii, fie nu se prind?. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Totodata, se au in vedere interventii speciale pentru pregatirea si implementarea proiectelor de fonduri europene nerambursabile pentru azil de batrani importanta strategica, considerate prioritare pentru dezvoltarea la nivel national si/ sau regional, precum si pentru abordarea teritoriala si integrata a nevoilor identificate. Masuri de sanatate a animalelor. 36, litera a, punctele i, ii i iii). identificarea celei mai bune solutii pentru ideile dvs de afacere. 7. 1. 1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Dezvoltarea e- economiei Operatiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si fonduri europene nerambursabile pentru azil de batrani a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
– data lansare estimativa: ianuarie 2011 Operatiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri
– data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatic Domeniul major de interventie 4. 1 – Energie eficienta si durabila ( imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic) Operatiunea a): Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul Axa prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate Domeniul major de interventie 2. 1 – CD in parteneriat intre universitati institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institutii de cercetare si intreprinderi Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Organismele intermediare sunt institutiile desemnate la nivel central, regional sau local de catre autoritatile de management sau autoritatea de plata si care, prin delegare de atributii de la aceste autoritati, implementeaza masurile din programele operationale si actioneaza in relatia cu beneficiarii finali. Beneficiarii masurii 112 care sunt i beneficiari ai masurii 141, trebuie sa respecte condiNiile minime de eligibilitate pentru fiecare masura in parte. Cele mai prestigioase branduri cu recunoastere europeana, realizate de intreprinzatori mici si mijlocii din Romania.