Tag Archives: fonduri nerambursabile pentru tineri

Fonduri Europene Pt Utilaje Constructii

De asemenea, FSE ar putea fi folosit pentru garantarea imprumuturilor luate de organismele statelor membre in vederea finantarii unor masuri care se inscriu in domeniul sau de interventie. Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. Construirea si sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. In cadrul ghidului solicitantului pentru masura 112 exista o lista fonduri europene pt utilaje constructii cu pomi pentru care se acorda un punctaj mai mare. Masura cuprinde doua submasuri pentru care obiectivele specifice se detaliaza mai jos, dupa cum urmeaza. Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate. Proiectul se va implementa pe o perioada de 23 de luni, are o valoare totala de 10. 053. 300 euro, Obiectivele proiectului sunt. Deci, aici, asta tine strict de legislatia nationala si pot sa fie combinate cele doua. Aceasta perspectiva implica, de asemenea, o abordare coerenta a politicilor de transport pe o perioada mai indelungata de timp, care transcende oportunitatile politice. Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii – verifica fonduri nerambursabile data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. modernizarea intreprinderii. Obiectivele specifice ale acestei masuri se refera la. un accent crescut pe performanta si monitorizarea rezultatelor. Universitate pentru piata muncii ( granturi). verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Economie sociala fonduri europene pt utilaje constructii si solidaritate? strategice). este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. Terenul din jurul ei ne permita si construirea altor cladiri? dar ideea este sa recuperam utilajul morii si sa- l valorificam incluzandu- l in potentialul loc de primire ptr. Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200. 000 Euro ( 100. 000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali ( vezi anexa 4. 4). fonduri nerambursabile imm Sprijin pentru fonduri nerambursabile pentru tineri sistemul de coordonare, gestionare si control al fondurilor ESI prin asigurarea resurselor umane, a cadrului adecvat si a instrumentelor necesare. extinderea capacitatii de productie. Comisia angajeaza prima transa anuala Inainte de adoptarea programului operational. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? Finantarea nerambursabila acordata prin Masura 312 ? ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? fost necesara pentru achizitionarea de utilaje, echipamente specifice si dotari in vederea asigurarii fluxului tehnologic pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de productie.

Fonduri Europene Nerambursabile Pensiuni 2014

adica faci proiectul, incepi implementarea si trebuie sa acoperi. 151 milioane lei. Teritoriul Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt importante granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii de C& D si de absorbtie a inovarii,- fonduri europene nerambursabile pensiuni 2014 asa cum subliniaza Liniile directoare. Scopul acestei linii de finantare. care este rolul unui manager de proiect. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. dar si de faptul ca exista piete fonduri nerambursabile pentru tineri importante ( relativ slab fonduri europene nerambursabile pentru tineri dezvoltate in prezent) in Ucraina, Rusia si Moldova, de care Rom? nia ar putea profita din punct de vedere comercial. Incurajarea si cresterea participarii la invatarea pe tot parcursul vietii, imbunatatirea competentelor fortei de munca precum si a relevantei si calitatii sistemelor de educatie si formare profesionala pentru piata fortei de munca Implementarea strategiei de invatare pe tot parcursul vietii, in colaborare cu partenerii sociali, prin programe flexibile. 15 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). precum si la nivel national ( se va promova coordonarea si eficienta sporita a utilizarii resurselor publice) si accesul la standarde deschise pentru cresterea transparentei si a eficientei administrative. AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Monitorizeaza fonduri nerambursabile sapard implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres. Valoarea asistentei financiare nerambursabile va constitui ajutor de stat fonduri europene nerambursabile pensiuni 2014 pentru intreprindere. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. 1 ? AXE PRIORITARE. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. Axe prioritare: Axa prioritara 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. Acelasi lucru este valabil si pentru creditele aferente Instrumentului de flexibilitate. se incadreaza in Axa Prioritara I ? Consolidarea mediului de afaceri regional si local Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 4. 1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de . imbunatatirea legaturii intre IMM- uri, educatia universitara si centrele de cercetare- dezvoltare. Pentru atingerea obiectivului politicii de coeziune, aceste state au nevoie de ajutor financiar important In vederea solutionarii diverselor probleme structurale si a realizarii potentialului lor de crestere. In Cadrul masurii 123 sunt eligibili pentru depunerea proiectelor persoanele fizice autorizate PFA, microintreprinderile asa cum sunt ele definite cu pana la 9 angajati si IMM- urile. Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . cooperative agricole constituite conform Legii nr.

Fonduri Nerambursabile Imm

Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea fonduri nerambursabile imm Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale . scaderea gradului de complexitate a FSE, cu accent pe simplificarea procedurilor pentru micii beneficiari. AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE. 111 ” Formare profesionala ( training), informare i fonduri nerambursabile imm difuzare de cunotinNe”. culturale si resursele naturale. Comisia Europeana a sistat toate platile din accesare fonduri nerambursabile 2010 cadrul axei II aferent POR Programul Operational Regional in urma raportului preliminar de audit ce s- a desfasurat in perioada martie- aprilie 2011 si va presupune verificarea tuturor cererilor de finantare din cadrul acestor axe. in general, informatii care pot fi utilizate ca argumente pentru fonduri nerambursabile pentru tineri proiect). Municipiul Botosani cu cele doua proiecte pe care le- a demarat deja, se situeaza pe locul II dupa Piatra Neamt. Linia de finantare prentru masura 121 urmeaza a fi deschisa in perioada 1 aprilie- 29 aprilie 2011, vezi mai multe detalii aici Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. a) sunt inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe. Cabinete veterinare. pregatirea santierelor pentru explorari miniere. Crearea unei noi unitati de productie . grupuri i organizaNii de producatori in sectorul fructe i legume recunoscute conform Hotararii Guvernului nr. 1 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei. Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate ? necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), este reglementat prin Regulamentul nr. accesul pe noi piete. De implementarea acestui proiect se va ocupa A. D. I. Ambasada Frantei ofera maxim 20. 000 de lei proiect iar contributia ONG- urilor trebuie sa fie in cuantum de 50% din suma eligibila a proiectului. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. fonduri nerambursabile pentru persoane fizice ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. 1500 de microintreprinderi sprijinite pana in 2015 ( rezultat imediat, direct). turisti. Se poate depune cerere de finantare si pe persoana fizica neautorizata, in cazul in care proiectul este aprobat in termen de 30 de zile trebuie sa- si infiinteze o firma. Fondurile totale alocate Masurii 123 prin FEADR sunt de 1. 071. 174. 126 euro ( 1, 07 miliarde de euro) din care. organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri). Protectia impotriva inundatiilor. 79/ 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. La nivel national: Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea PND ( CIP) , care include reprezentanti la nivel de decizie ai ministerelor, altor institutii publice centrale, Agentiilor de Dezvoltare Regionala ( ADR), institute de cercetare si institutii de Invatamant superior, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali; La nivel regional: Comitetele Regionale pentru elaborarea Planurilor Regionale de Dezvoltare ( CRP) – element de fundamentare pentru PND – includ, pe langa reprezentantii ADR- urilor, reprezentanti ai Prefecturilor, Consiliilor Judetene, serviciilor deconcentrate ale institutiilor publice centrale, institutii de Invatamant superior si institute de cercetari, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali din regiuni.

Fonduri Europene Nerambursabile Tineri

Societatea de Avocati ? Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen? reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . Pentru judetele Constanta, Tulcea, Braila si Galati vom realiza un studiu privind impactul asupra mediului salbatic, in special asupra pasarilor migratoare, produs de instalatiile eoliene. ATENlIE! Un organism independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de Audit. Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu. Axa prioritara 4. IMM- urile si intreprinderile mari. Achizitionarea de ansambluri formate din cap tractor si semiremorca basculanta, in cadrul codului CAEN 4312 ? Atentie. Doresc sa accesez Masura 112 si sa cultiv porumb zaharat. Nr. I. F. N. 4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. prijin financiar pentru accesul institutiilor publice si IMM- urilor la internet si servicii conexe, . Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? uziile primei zile. 26 2000, cu modificarile  i completarile ulterioare. Reconstructia statutului femeii. Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale. consolidarea eficacitatii politicii regionale prin promovarea si cooperarea interregionala, prin realizarea de activitati de conectare In retea si finantari europene nerambursabile prin schimburi de experienta Intre autoritatile regionale si locale. De ani buni, Guvernul ne- a invatat, mai bine zis ne- a obisnuit cu subventiile si asa ne- a fonduri europene nerambursabile tineri subjugat, acum nemaifiind in stare sa supravietuim fara ele. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa: 2- 31 mai 2011 Masura 313 – Incurajarea activitatilor turistice
- data lansare estimativa: 1- 31 martie si 1- 30 septembrie 2011 Masura 322 – fonduri europene nerambursabile tineri Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
- data lansare estimativa: martie 2011 ( provizoriu) Axa LEADER Masura 4. 1 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 21 – Implementarea proiectelor de cooperare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 31 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului Sub- masura 431- 1. afaceri cu fonduri europene nerambursabile Cum influneteaza mediul de afacere absortia fondurilor europene. Masura 322 a FEADR are drept obiective imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural, a accesului la servicii de baza pentru populatia rurala si cresterea numarului satelor renovate, suma totala disponibila fiind de 1, 54 de miliarde de euro. ca membri ai unei intreprinderi familiale. 142 ? infiinNarea grupurilor de producatori”
? 143 ? Furnizarea de servicii de consiliere  i consultanNa pentru agricultori”. Regulile generale privind Fondurile Europene sunt stabilite dupa Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. Totodata, in vederea realizarii de produse la nivelul standardelor europene producatorii vor angaja si personal calificat. 2. Incep? nd cu anul 2008, Uniunea Europeana a fost puternic afectata de criza financiara, transformata rapid intr- o criza economica globala cu largi implicatii sociale fonduri nerambursabile pentru tineri si care a eclipsat efectele benefice aduse de Strategia Lisabona pentru crestere economica si locuri de munca.

Fonduri Europene 2014 Pensiune

Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potential demonstrat fonduri europene 2014 pensiune ale judetului Buzau, beneficiar Parteneriat UAT CJ Buzau- UAT Comuna Mereni. Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR. Strategia ocupa deja o pozitie prioritara pe agenda institutiilor UE si statelor membre. ianuarie- februarie 2011 Domeniu major de interventie 2 – Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
” Impreuna pe piata muncii” – data lansare estimativa. In cazul in care faci parte din acea categorie de oameni care are in plan obtinerea unei finantari, te invitam pe 29 si 30 mai 2010, la cel mai popular training al anului 2009 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta?, PNDR. adaptarea cat mai rapida, din punctul de vedere. Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de 2. 638. 938 lei. In mometul de fata exista deja o linie de fonduri nerambursabile pentru tineri finantare pentru activitati de conectare la broadband, achizitionare de calculatoare, imprimante, faxuri, etc. Cele 19, 7 miliarde euro care vor fi alocate Romaniei prin instrumentele structurale In perioada 2007- 2013 vor fi implementate prin 7 programe operationale sectoriale si regionale, la care se adauga 8 programe de cooperare fonduri europene 2014 pensiune teritoriala cu alte state. Fondurile totale alocate Masurii 123 prin FEADR sunt de 1. 071. 174. 126 euro ( 1, 07 miliarde de euro) din care. Somerii, in special tinerii sau somerii de lunga durata, femeile care doresc sa se reintegreze profesional si grupurile defavorizate vor avea mai multe posibilitati de formare profesionala, consiliere si asistenta individualizata. 261/ 2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin sprijinirea investitiilor In turism. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca faNa de situaNia iniNiala a activitaNii precizata in Planul de afaceri. Groupe Soci? t? Incepand cu 2 mai, APDRP a deschis trei linii de finantare aferente pentru Masura 125, Masura 221, si masura 312. contribuNia Guvernului Romaniei – 20%
? Am mai citit pe saitul Dvs ca este posibila obtinerea unor finantari pentru agrement si am observat ca este precizat ? rafting?. importanta regionala si locala Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Obiectivul Strategiei Lisabona relansate Isi propune transformarea Uniunii intr- un spatiu mai atractiv pentru investitii si munca, promovarea cunoasterii si inovarii si crearea de locuri de munca mai numeroase si mai bune. Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice POS- CCE. Cabinete veterinare. Cercetare- dezvoltare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 2. fonduri guvernamentale nerambursabile 1. 1. convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele. in calitate de beneficiar fonduri europene nerambursabile al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului.

Plan De Afaceri Fonduri Europene Referat

din perspectiva solutiilor inovative ale Managementului Cunoasterii ( KM). Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Calarasi? Se vor introduce conditii noi, pentru a asigura contributia eficace a finantarii UE la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020. Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. Burse doctorale ( strategice). Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. O 1. 1. 1. A1 ? Sprijin financiar cu valoarea cuprinsa intre 1. 065. 000- 6. 375. 000 lei pentru investitii in intreprinderile mici si mijlocii. Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, respectiv Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative. formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . Eu sustin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri? vat, ramane de vazut daca se va si realiza intr- o formula viabila, pentru ca aici cea mai importanta problema mi se pare intr- adevar solutia care va fi aleasa pentru managementul fondului. Prima plata intermediara nu poate fi efectuata decat In cazul In care statul membru furnizeaza Comisiei o descriere a modului de functionare a autoritatilor de gestionare, de certificare si de audit. 4. 1. b. Beneficiarii contracteaza bunuri, lucrari si servicii pentru implementarea proiectelor lor. formarea si perfectionarea initiala si continua personalului didactic, formatorilor, personalului de conducere din educatie prin utilizarea unor mecanisme de monitorizare si a sistemelor de asigurare a calitatii. Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. Vest din Cluj- Napoca. Reconstructia statutului femeii. 20 2. Pasii pe care ii urmam in relatia cu clientii nostrii. Apelul de proiecte se lanseaza astazi 23. 05. fonduri nerambursabile pentru tineri 2011 si ramane deschis pana pe data de 23. 08. 2011 ora 09. 00. in cazul in care o plan de afaceri fonduri europene referat cerere de finantare este considerata neacceptabila de Raportul Comitetului de Evaluare, directorul DP elaboreaza o nota de respingere . sau 2. Obiectiv finantari nerambursabile 2010 Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat, pentru perioada 2010- 2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale. 16. Programul Operational pentru Pescuit. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective. Operatiunea b). Programe postdoctorale ( strategice). servicii topografice. Acest program va sprijini statele membre din UE pentru a atinge obiectivul pana in 2020 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sere cu 20% precum si cresterea utilizarii energiei regenerabile cu 30 de procente. Societatea informationala inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicatii electronice, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor publice on- line; sprijin pentru IMM- uri pentru adoptarea si utilizarea eficienta a tehnologiilor informationale si comunicationale sau pentru exploatarea noilor idei. Microintreprinderile se incadreaza in categoria intreprinderilor mici. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” Axa prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare Domeniul major de interventie 2. 1. Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa plan de afaceri fonduri europene referat conduca la economii de fonduri nerambursabile europene energie, in scopul Axa prioritara 2. Persoana fizica. Procesul de management si implementare a POS CCE Operatiunea c). Pentru IMM- uri cofinantarea este 10% iar pentru microintreprinderi si ONG- uri de 5%. Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr.

Fonduri Europene Pt Aparatura Medicala

Obiectivele fondurilor trebuie fie axate pe prioritatile Uniunii Europene In materie de promovare a competitivitatii si de creare de locuri de munca ( Strategia de la Lisabona). Acesta poate contine o serie de proiecte mai mici care sa formeze un program coerent. Iasiul este unul dintre orasele care a avut privilegiul de a fi declarat pol national de crestere. 11. 30- 13. 00 Partea a II- a. durata proiectului este de 30 de luni. sprijin pentru IMM- uri, infrastructura de . La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii fonduri nerambursabile turism precizata in Planul de afaceri:

- productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. Acest fenomen este si mai pregnant atunci cand se compara nivelul de dezvoltare al regiunii Bucuresti? Ilfov cu restul tarii. Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul Axa prioritara 2. Principalele caracteristici ale viitorului proces de programare. Pot fi luate masuri la nivel european pentru limitarea acestora. Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. In ceea ce priveste istrumentele structurale destinate sustinerii implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo fonduri nerambursabile pentru tineri unde este necesar ( proiecte la nivel central), Ministerul Sanatatii a contractat un proiect in valoare de 71 de milioane accesarea fondurilor nerambursabile de lei pentru implementarea sistemului national de prescriptie electronica. Compania americana Hewlett Packard prin centru sau de consultanta si servitii IT denumit Global eBusiness Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul de stat si bugetul propriul al HP. cum sa iti planifici si sa iti organizezi activitatile. Data si ora inceperii Ghidul solicitantului este publicat in data de 2 noiembrie 2009. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin fonduri europene pt aparatura medicala Hotararea de Guvern nr. Termen limita. reformarea fondurilor europene destinate IMM- urilor din domeniul cercetarii si inovarii si cresterea sprijinului acordat domeniului IT& C Prezinta. Masura 3. 1 – Actiuni colective. Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct fonduri europene pt aparatura medicala de vedere al accesului – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3. In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta Energetica? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” Regio sprijina dezvoltarea microintreprinderilor productive si a celor prestatoare de servicii care utilizeaza potentialul endogen al regiunilor ( resurse naturale, materii prime, resurse umane etc). Prin Programul Operational pentru Pescuit 2007- 2013. productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca faNa de situaNia iniNiala a activitaNii precizata in Planul de afaceri. Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare).

Fonduri Europene Acordate Tinerilor

Obiectivul Convergenta. In cazul in care este adoptat, regulamentul propus ar insemna. fonduri europene acordate tinerilor Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de infiintare si sau preluare prin transfer de proprietate si sau arenda concesionare a unei exploatatii agricoleintre 640 UDE, care produce in principal produse agricole vegetale si animale ( materie prima) pentru consum uman si hrana animalelor, pentru prima data in calitate de conducator ( sef) de exploatatie. acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. 155/ 2008. Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. Suma totala cu care s- au imprumutat bancile pentru a oferi acest sprijin financiar se ridica la 33 fonduri europene acordate tinerilor milioane de euro. Preiecte cu fonduri europene in domeniul serviciilor vs. Masuri de sanatate publica. Au expirat termenele de depunere pentru regiunile. 1. 2. 2. 3. 2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii. Primarul Iuliu Ilyes a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a semnat contractul de finantare pentru proiectul ? Reabilitarea si modernizarea Colegiului National ? Ioan Slavici? din Satu Mare? la sediul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord ? Vest din Cluj- Napoca. Sunt necesare interventii structurale majore pe termen lung, In urmatoarele domenii. comunitatea locala. 3. 1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti ( hot- spot). Proiectul presupune reabilitarea infrastructurii de transport din Valea Aiud. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, Sud- Vest Oltenia, Sud- Est a expirat. Un sfat pe zi ? Valoarea publica totala a acestor proiecte depuse depaseste 78, 53 de milioane de lei. Cele mai prestigioase branduri cu recunoastere europeana, realizate de intreprinzatori mici si mijlocii din Romania. Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. Pentru instalarea tinerilor fermieri sunt disponibili peste 337 de milioane de euro, fonduri nerambursabile pe care le puteti accesa incepand din acest an si pana in 2013. Investitii in procesare si marketing – APEL DESCHISAXA 3. Universitatea Sassari ( Italia) OpenMed Octavian SERBAN, MBA ? Coordonarea la nivel national a gestionarii acestor fonduri revine Ministerului Economiei si Finantelor, In timp ce coordonarea strategica va fi asigurata de Comitetul National de Coordonare pentru Instrumentele Structurale, Infiintat conform HG nr. 11. 30- 13. 00 Partea a II- a. Cateva exemple de proiecte europene nerambursabile in agricultura. Spuneti` mi si mie de accesari fonduri nerambursabile ce trebuie sa aiba deja firma sa se amageasca ? ca in viitor va lua un credit nerambursabil cand colo nu se poate. cum sa realizezi un buget. Investitii necorporale ( software, patente, licente etc. Fonduri fonduri nerambursabile pentru tineri europene pentru o fabrica de condimente. statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza. Beneficiarii proiecte fonduri nerambursabile 2010 eligibili sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani, care desfasoara in principal activitati agricole si comercializeaza o parte din productia obtinuta si a caror exploatatie agricola. Obiectiv Ajutorul specific pe exploatatie este acordat din Fondul European pentru Garantare Agricola ( FEGA) pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, . sub forma unei plati suplimentare, calculata si acordata anual, in functie de efectivul de vaci de lapte detinut. Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
- data lansare estimativa. Obiectivul general al POR consta in ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. II. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua ( FPC). Romania incearca realocarea banilor de pe o masura pe alta pentru o absortie mai mare.

Fonduri Europene Nerambursabile Zona Urbana

Integrare pe piata muncii ( strategice). intregul proces de evaluare si selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. Organizatii neguvernamentale profesionale care sprijina initiativa privata IMM. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Fondurile Europene post- aderare sunt Instrumente Structurale ale Uniunii Europene menite sa sprijine Politicile Comune, In concordanta cu strategiile comunitare. 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? Se poate depune cerere de finantare si pe persoana fizica neautorizata, in cazul in care fonduri nerambursabile pentru tineri proiectul este aprobat in termen de 30 de zile trebuie sa- si infiinteze o firma. Obiectivele axei prioritare 3 din cadrul POR vizeaza accesare fonduri nerambursabile valorificarea si promovarea durabila a patrimoniului cultural cu potential turistic, imbunatatirea calitatii infrastructurii turistice de cazare si agrement pentru a creste si dezvolta regiunile de dezvoltare precum si creearea de noi locuri de munca. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), este reglementat prin Regulamentul nr. Instalarea tinerilor fermieri reprezinta activitatea de infiintare si sau preluare prin transfer de proprietate si sau arenda concesionare a unei exploatatii agricoleintre 640 UDE, care produce in principal produse agricole vegetale si animale ( materie prima) pentru consum uman si hrana fonduri europene nerambursabile zona urbana animalelor, pentru prima data in calitate de conducator ( sef) de exploatatie. Din informatiile ACIS, cele fonduri nerambursabile pentru studenti mai multe proiecte au fost depuse in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), peste 10. 100 de proiecte, locul doi fiind ocupat de POS CrCE, cu circa 8. 500 de proiecte, iar pe a treia pozitie s- a situat POR cu 7. 700 de proiecte. 2. 5. Prima plata intermediara nu poate fi efectuata decat In cazul In care statul membru furnizeaza Comisiei o descriere a modului de functionare a autoritatilor de gestionare, de certificare si de audit. In contextul actual, aceasta presupune acordarea unei ponderi crescute modurilor cu o mai mare eficienta energetica precum transportul feroviar si transportul naval in cadrul evaluarii generale a proiectelor si programelor. 2) si nu poate include in obiectul de activitate urmatoarele activitati. simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari privati. Proiectul va indeplini urmatoarele actiuni. Ponderile cele mai scazute ale tinerilor in afara educatiei, formarii si ocuparii se inregistreaza in tari precum Olanda, Austria, Germania sau Republica Ceha . Acest criteriu se va puncta conform procentului rezultat fonduri europene nerambursabile zona urbana din calculul gradului de utilizare a suprafetei de udare, in baza Studiului de Fezabilitate Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si documentelor anexate. AXE PRIORITARE TEMATICE. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala. Bugetul total alocat POR este de aproximativ 4, 4 miliarde euro in primii 7 ani dupa aderare ( 2007- 2013). Finantarea nerambursabila acordata prin Masura 312 ? Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. in valoare totala de aproximativ 400. 000 de euro.

Fonduri Nerambursabile Pentru Cresterea Fazanilor

Investitiile vor Imbunatati accesul la piete mai extinse si toate actiunile vor contribui la reducerea duratei calatoriilor si costurilor de transport. activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). Majoritatea primariilor au mari probleme in accesarea fondurilor europene, in anul 2010 datorita lipsei cofinantarii. Ce parere aveti? In cadrul acestei linii de finantare se pot dezvolta proiecte pentru urmatoarele Domenii Majore de Interventii ( DMI). O prima anuala pentru lucrarile de intretinere a plantatiei pe o perioada de 5 ani, ( incepand cu anul fonduri nerambursabile pentru cresterea fazanilor infiintarii plantatiei), variabila in functie de zona geografica in care s- a facut impadurirea si de anul de intretinere. Asistenta nerambursabila acordata Romaniei de Uniunea Europeana prin Programul Phare; Dezvoltarea capacitatii administrative, elaborarea si actualizarea procedurilor structurilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale. nu pot fi considerate serioase. Operatiunea 112 ? Sprijin pentru implementarea standardelor? ( iulie 2011). Cofinantarea de 30% din partea solicitantului poate fi o povara daca nu o poate acoperi si de cele mai multe ori e foarte important sa va ganditi bine daca ceea ce va propuneti sa faceti e un produs serviciu cu succes pe piata. Programul Operational Regional 2007 – 2013 ( REGIO) este unul dintre programele operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Astfel, Strategia POAT 2014- 2020 cuprinde doua directii principale de actiune. precum si pentru achizitionarea de hardware si software. Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile europene, nationale si judetene Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Actionam impreuna( strategice). Elaborarea si implementarea Planului National de Dezvoltare, document strategic ce fundamenteaza accesul Romaniei la Fondurile Structurale. Societate in comandita pe actiuni ? SCA ( infiintata in baza Legii nr. In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca fonduri nerambursabile pentru tineri la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. Ambasada Frantei doreste sa sustina ONG- urile din Romania si lanseaza o consultanta fonduri europene nerambursabile selectie de proiecte cu titlul ? Sustinerea proiectelor inovative din partea Organizatiilor neguvernamentale din Romania? organizata pe perioada anului 2011. Calificari europene ( strategice). 11. Axe prioritare. Ulterior, PNR a fost revizuit si stabileste principalele directii de actiune pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa. Din aceasta cauza, autoritatile publice se confrunta cu probleme in elaborarea proiectelor. 6. 60% – contribuNie privata. organizata pe perioada anului 2011. iunie 2011). Evaluare finala a managementului de proiect Un serviciu fonduri nerambursabile pentru cresterea fazanilor de consultanta presupune scrierea si implementarea acestor proiecte cu finantare fonduri sapard nerambursabile europeana din urmatoarele domenii. Beneficiari eligibili. A doua categorie ? care cuprinde 51 de regiuni si peste 72 de milioane de oameni ? faciliteaza tranzitia regiunilor care au devenit mai competitive in ultimii ani, dar care au in continuare nevoie de sprijin cu orientare specifica.