Tag Archives: fonduri nerambursabile pentru tineri

Ministerul Agriculturii Fonduri Europene Apicultura

Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil i are ca scop . societati economice publice sau private cu conditia de a actiona in numele municipalitatilor. nr. autoritatile publice locale. Birocratia creste costurile. Energie eficienta si durabila ( Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului). Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ( APIA) Ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate. 911 din 10/ 08/ 2007 pentru aprobarea Normelor fonduri nerambursabile pentru tineri metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. etc. Se va sprijini mai puternic inovatia sociala, adica testarea si cresterea amplorii solutiilor inovatoare ca raspuns la nevoile sociale ? de exemplu, sporirea ministerul agriculturii fonduri europene apicultura incluziunii sociale. Astfel, se elimina codul 5610 ? CSNR face legatura Intre prioritatile nationale de dezvoltare, stabilite In Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, si prioritatile la nivel european – Orientarile Strategice Comunitare ( OSC) privind Coeziunea 2007- 2013 si Liniile Directoare Integrate ale UE pentru Crestere Economica si Locuri de Munca 2005- 2008. Este extrem de important de subliniat legatura Intre CSNR si Programele Operationale ( PO). 43- 36 din Regulamentul Comisiei nr. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. Sprijinul specific pentru beneficiarii PO Capacitate Administrativa si PO CU vor fi acordate prin asistenta tehnica cuprinsa in aceste programe operationale. in cazul in care o cerere de finantare este considerata neacceptabila de Raportul Comitetului de Evaluare, directorul DP elaboreaza o nota de respingere . valoarea totala eligibila a proiectului de 1. 250. 000 Euro. dezvoltarea de retele de afaceri, a parteneriatelor public- privat, sprijin pentru furnizarea de servicii grupurilor de IMM- uri, hranirea antreprenoriatului si a inovarii. 11 decembrie 2009 pentru Masura 313 ? Conditii pentru acordarea sprijinului. Structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) eligibile in cadrul acestei masuri, se vor regasi fie in incinta structurilor de ministerul agriculturii fonduri europene apicultura primire turistice cu functiuni de cazare, fie ca si cladiri independente pe langa structurile de primire turistice cu functiuni de cazare. dar si de faptul ca exista piete importante ( relativ slab dezvoltate in prezent) in Ucraina, Rusia si Moldova, de care Rom? nia ar putea profita din punct de vedere comercial. sprijin financiar pentru copii. Alti detinatori de teren agricol. Alte apeluri preconizate. 1 2005 fonduri nerambursabile pentru imm privind organizarea si functionarea cooperatiei. Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, in contabilitatea fondurilor nerambursabile special o investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare. Important. Pentru Romania in perioada 2007- 2013 au fost alocati 9, 67 de miliare de euro bani europeni in cadrul PNDR. Programul Operational Regional 2007 – 2013 ( REGIO) este unul dintre programele operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. 1 membru din cadrul directiei de specialitate din cadrul MT,. Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Proiecte Fonduri Europene Nerambursabile 2014

AXA PRIORITARA 1 ? Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. iii) culturi de camp. 44 16 aprilie 2008). Se va acorda o prefinatare si pentru beneficiarii selectati de catre Grupurile de Actiune Locala pentru Pescuit . Cei de la proiecte fonduri europene nerambursabile 2014 Primarie au forat la peste 200 m adancime pentru apa potabila din sat. Programul Kogalniceanu ofera o subventionare partiala la contractarea unui credit de la banca care se supune garantiei de fonduri europene nerambursabile 2010 agricultura stat. Ca stat membru al UE, Romania beneficiaza de fonduri pentru modernizarea administratiei si institutiilor publice, pentru reabilitarea drumurilor, restaurarea monumentelor istorice sau constructia unor obiective turistice. urmareste intarirea cooperarii la nivel . cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, factori naturali si antropici daunatori, asigurarea functiilor recreative indeplinind un rol multifunctional. o 10% – pentru investiNiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural i in arii naturale protejate incadrate in reNeaua Natura 2000 ( conform Regulamentului CE nr. 1698 2005, art. Reabilitare DJ 506 Cervenia- Vitanesti- Babaita, beneficiar CJ Teleorman. Sunt necesare, de asemenea, investitii in intreprinderile mari, pentru a permite atingerea masei critice pentru investitii de capital in vederea diversificarii industriei prelucratoare si imbunatatirea eficientei energetice. IMPORTANT! Nu In ultimul rand, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Conferinta de lansare proiect POSDRU ? FEMEI 2010?. 2. 3 Porturi fluviale si maritime. precum si la nivel national ( se va promova coordonarea si eficienta sporita a utilizarii resurselor publice) si accesul la standarde deschise pentru cresterea transparentei si a eficientei administrative. Orientarile metodologice descriu astfel principalele elemente ale diverselor tipuri de documente programatice care urmeaza sa fie elaborate, precum si etapele procesului de programare ? inclusiv metodele de analiza a nevoilor de dezvoltare, de formulare a strategiei si de desfasurare aprocesului de consultare in parteneriat. Rambursarile sunt calculate In functie de fiecare axa prioritara ( si nu In functie de masuri, cum a fost cazul pentru perioada 2000- 2006). Cabinete veterinare. 3. 1. Lipsa cofinantarii creeaza un haos in accesarea fondurilor europene. Persoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Din punct de consultanta fonduri europene nerambursabile vedere al conditiilor, fonduri nerambursabile pentru tineri ambele sunt finantate in acelasi mod si pot indeplini cumulativ orice conditii. DMI 6. 2. un grad de absorbtie de 9, 53%. politieneasca si judiciara. Dezvoltare TI mbunatatirii eficientei energetice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Imbunatatirile care pot fi aduse au in vedere productia de energie regenerabila, practici mai durabile in agricultura zonelor rurale, dar si actiuni de atenuare a schimbarilor climatice care pot influenta negativ culturile. Obiectiv general. cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F. N. G. C. I. M. M. Investitii in procesare si marketing – APEL DESCHISAXA 3. Situatia atragerii fondurilor europene. Prezinta. costul redus proiecte fonduri europene nerambursabile 2014 al fortei de munca), ci ca un proces de construire a unei structuri economice bazate pe investitii de capital si pe procese de cercetare, dezvoltare si inovare. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri.

Fonduri Nerambursabile Cluj-napoca

Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii denumit Programul Mihail Kogalniceanu. CSNR vizeaza armonizarea tuturor acestor prioritati Intr- o strategie coerenta, care sa fie adecvata pentru Romania, dar care sa se si conformeze strategiilor Uniunii Europene, inclusiv Strategia de la Lisabona, si sa aiba ca efect dezvoltarea economica si cresterea numarului de locuri de munca. 4 este de 100 milioane de euro. Mediul rural ? Daca nu se obtinea extinderea datei- limita, cele doua tari ar fi fonduri nerambursabile pentru tineri pierdut fonduri substantiale. 1. 4. 2. Promovarea incluziunii fonduri guvernamentale nerambursabile sociale si combaterea saraciei. un grad de absorbtie de 9, 53%. Avantaje. Infrastructura de baza ? 15 puncte) Punctarea se face numai daca acest lucru fonduri nerambursabile cluj-napoca este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. 10 puncte) Este suficient sa se demonstreze ca drumul deserveste pe langa exploatatii agricole ( sector vegetal, animal sau mixt) si obiective ale agentilor economici, altii decat cei din domeniul agricol, direct sau prin drum de acces propriu al acestora
- b) acces la alte cai de comunicatie ( drumuri comunale, judetene, nationale si europene). 1083/ 2006 si art. Decizia a fost luata in contextul procesului de simplificare a accesarii fondurilor structurale si a crizei economico- financiare. Finantarea nerambursabila acordata prin Masura 312 ? ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? fost necesara pentru achizitionarea de utilaje, echipamente specifice si dotari in vederea asigurarii fluxului tehnologic pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii de productie. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Beneficiari. simplificarea procesului de implementare si un mai bun management al fondurilor. 211 ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata”. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor. Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010. 17( 3) din Regulamentul Consiliului ( CE) nr. 4. 1. Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare). MCSI. Investitiile in activitati non- agricole productive care privesc industria usoara ( articole de pielarie, incaltaminte, lana, fonduri nerambursabile cluj-napoca blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc). in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mica de 50. 000. 000 EUR aprobarea se realizeaza de catre AMPOST pe baza Raportului de evaluare emis in acest sens de catre Comitetul de evaluare. AXA PRIORITARA 1 ? ORIENTAREA CATRE ? E- COEZIUNE? Gestionarea datelor electronice poate reduce in mod semnificativ sarcina administrativa, imbunatatind in acelasi timp capacitatea de control a proiectelor si cheltuielilor. Apdrp. ro publica ghidul pentru masura 221 Prima impadurire. Aceasta se bazeaza In principal pe solidaritate financiara, adica pe redistribuirea unei parti din bugetul comunitar realizat prin contributia Statelor Membre, catre regiunile mai putin prospere din Uniunea Europeana, cu scopul promovarii unui nivel inalt de competitivitate si de ocupare a fortei de munca. Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma. Planul comun de actiune va fi definit si gestionat in functie de realizarile si rezultatele obtinute, ceea ce va contribui la obiectivele specifice ale unui program. Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? 15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti.

Accesare Fonduri Europene Pentru Mediu

dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. Programul Operational Comun 2007- 2013 dintre Romania- Ucraina- Moldova accesare fonduri europene pentru mediu prin Autoritatea Comuna de Management ACM fonduri europene nerambursabile pentru tineri a publicat varianta consultativa a Ghidului Solicitantului pentru toti beneficiarii interesati sa acceseze fonduri europene nerambursabile in cadrul acestui Program. si are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. ex: modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie) Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior. Pentru programele operationale sectoriale si regionale, In cadrul ministerelor de linie corespunzatoare, a fost desemnata cate o Autoritate de Management, responsabila cu gestionarea si implementarea fonduri nerambursabile pentru tineri fiecaruia dintre programele operationale, dupa cum urmeaza: De asemenea, Ministerul Finantelor Indeplineste functia de Autoritate de Certificare si Plata, care elaboreaza si Inainteaza cererile de plata si primeste de la Comisia Europeana sumele aferente Fondurilor Structurale si de Coeziune; In vederea Inaintarii cererilor de plata catre CE, certifica declaratiile de cheltuieli. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 312 sunt micro- intreprinderile si persoane fizice neinregistrate ca agenti economici care se vor angaja insa ca pana la data semnarii contractului de finantare sa fie autorizate cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro- intreprinderi. intarirea utilizarii tehnologiilor TIC . Pentru o viata mai buna? Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea sistemului de Invatamant si formare profesionala pentru a furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si In plina dezvoltare. Intr- un an in care bancile au blocat creditarea, veniturile bugetare sunt in scadere, iar . fondurile de la autoritatile centrale au venit foarte greu, proiectele europene au putut reprezenta o supapa pentru primariile din intreaga tara. Pentru sectorul legume. Pe nicio linie de finantare nu se finanteaza achizitionarea de tiruri ( sau orice alta masina de transport marfa). un rol din ce in ce mai activ pentru Comisie in facilitarea cooperarii transnationale si a promovarii inovarii sociale. organizatiile neguvernamentale, asociatiile. 1 ? 20% contributia Guvernului Romaniei. 80% – contributia Uniunii Europene. Doresc sa accesez Masura 112 si sa cultiv porumb zaharat. indicatorii economici intalniti in analizele financiare. Creditele de angajament se axeaza pe noile programe ( CFM 2014- 2020) si aproape accesare fonduri europene pentru mediu 60% din suma propusa este fonduri europene nerambursabile destinata programelor de sprijinire a cercetarii si inovarii, a tineretului si intreprinderilor din Europa. SecNiunea A a Planului de afaceri, se va completa de catre solicitant pentru obNinerea sprijinului in cadrul Masurii 141, in situaNia in care solicitantul nu prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. La momentul actual, exista o multitudine de optiuni si intrebari deschise privind abordarea procesului de programare pentru perioada 2014- 2020, multe dintre acestea neput? nd fi clarificate dec? t dupa definitivareacadrului legislativ la nivel european. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Furnizarea de programe de formare profesionala, finalizate cu obtinerea de certificate oficiale recunoscute la nivel national care atesta dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia de operator introducere, prelucrare si validare date Creare de egalitate de sanse la oportunitati de angajare, cresterea competitivitatii, mobilitatii, nivelului de educatie, increderii in sine Instruire in tehnici de cautare a unui loc de munca.

Fonduri Europene Nerambursabile Legumicultura

Actiunile vor sprijini dezvoltarea regiunilor prin crearea conditiilor necesare stimularii cresterii economice a regiunilor mai putin dezvoltate, precum si restructurarea zonelor rurale si urbane. in dictionar). Documente de planificare si politicile relevante la nivel national ? care vizeaza aceeasi perioada de programare sau o perioada mai scurta, dar care au un impact asupra procesului de planificare sau fonduri europene nerambursabile legumicultura in ceea ce priveste obiectivele stabilite ( precum Programul National de Reforma, strategiile in domeniul energetic, alte strategii sectoriale de actualitate etc. Marco CAREDDA ? Evaluarea Romaniei pentru aderarea la Schengen a inceput in 2009 si va dura doi ani
, timp in care sunt planificate sapte vizite una pentru fiecare domeniu al acquis- ului Schengen. implementarea de programe si noi servicii de sprijin pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale, precum si pentru demararea unei afaceri. 6. 1. Programul Kogalniceanu ofera o subventionare partiala la contractarea unui credit de la banca care se supune garantiei de stat. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este. Cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti ? strategia va contribui la construirea unei baze de productie si antreprenoriale fonduri europene nerambursabile legumicultura dinamice, va sprijini crearea fonduri europene nerambursabile pentru apicultura si dezvoltarea de noi afaceri, In special prin investitii In produse si servicii de calitate. Birocratia creste costurile. Axa prioritara 5 ? Promovarea masurilor active de ocupare?, Domeniul major de interventie 5. 1 ? Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare?, contract nr. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de fonduri nerambursabile pentru tineri transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. i) bovine pentru lapte. Beneficiarii contracteaza bunuri, lucrari si servicii pentru implementarea proiectelor lor. Obiectivul principal al proiectului este promovarea si cresterea ratei de ocupare a femeilor in mediul rural si urban romanesc, prin actiunea integrata a principalilor factori care afecteaza nivelul inferior de ocupare al femeilor. Cum se obtine subventia. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. Axa 3 din cadrul Programului Operational Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul fonduri europene nerambursabile 2009 serviciilor sociale. d. Toate aceste detalii le puteti citi in ghidul solicitantului care este mult imbunatatit fata de cel din martie 2010 si care raspunde la mai multe intrebari si clarificari prinvind aceste drumuri de exploatatie. Ce sunt cheltuielile eligibile? Alocarea financiara Contributia publica aferenta Masurii 141 este de. AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica. Domeniul major de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea. Masuri de interes comun.

Fonduri Europene Pentru O Plantatie De Nuci

Consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si a inovarii sprijinirea investitiilor private CDI si a cercetarii colaborative dintre intreprinderi si organiziatii de cercetare pentru a incuraja transferul de cunostinte. Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. Investii in infrastructura de primire turistica cei ami multi bani in valoare de fonduri europene pentru o plantatie de nuci peste 50 milioane de euro. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? Cu venituri bugetare sub estimari si fara sprijin din partea autoritatilor c. ntrale, primariile din tara au cautat salvarea in atragerea de fonduri europene. 1 alin. Odata cu aderarea la UE, dezvoltarea Romaniei va urmari convergenta cu politicile comunitare atat in termeni reali cat si ca valori absolute. Masura 125, 221, 312. Societate cu raspundere limitata ? Proiectul cu numele de ? Mai multa fonduri nerambursabile securitate si siguranta la locul de munca in compania noastra? Toate aceste detalii le puteti citi in ghidul solicitantului care este mult imbunatatit fata de cel din martie 2010 si care raspunde la mai multe intrebari si clarificari prinvind aceste drumuri de exploatatie. fonduri europene pentru o plantatie de nuci Propunerile formulate de catre comitetele consultative sunt dezbatute in CIAP, la nivelul caruia este agreata gruparea domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum si principalele elemente privind modalitatile de implementare, monitorizare si evaluare. Obiectivele axei prioritare 3 din cadrul POR vizeaza valorificarea si promovarea durabila a patrimoniului cultural cu potential turistic, imbunatatirea calitatii infrastructurii turistice de cazare si agrement pentru a creste si dezvolta regiunile de dezvoltare precum si creearea de noi locuri de munca. Implementarea proiectelor de cooperare. I. SecNiunea B a Planului de afaceri impreuna cu secNiunea A, se va completa in situaNia in care solicitantul prevede obNinerea de sprijin nerambursabil prin Masura 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate precizat in Ordinul 1296 2010. Acestea sunt stabilite pentru fiecare Program Operational. Beneficiarii contracteaza bunuri, lucrari si servicii pentru implementarea proiectelor lor. Capacitatea administrativa ? Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice situatie care da nastere unui asemenea conflict. grupuri  i organizaNii de fonduri nerambursabile pensiuni producatori in sectorul fructe  i legume recunoscute conform Hotararii Guvernului nr. ar trebui apreciat doar la momentul la care avem macar indicatori ai impactului utilizarii acestor fonduri la nivelul economiei reale. Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010. Masuri privind fonduri nerambursabile pentru tineri diversificarea economiei rurale. Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.

Contact Minister Fonduri Europene

POSCCE. Valoarea totala a platilor nu a depasit 486 de milioane de lei ( 118 milioane de euro). 6. 1. O exploatatie cu dimensiuni de peste 500- 800 de hectare are un cost ha mai mic decat una de 70 de hectare daca luam in considerare masinile agricole pe care le aveti la dispozitie. AXA PRIORITARA 1 ? deblocarea potentialului de excelenta in cercetare si inovare prin crearea de sinergii cu actiunile de cercetare, contact minister fonduri europene dezvoltare si inovare ale programului cadru al UE Orizont 2020 Obiectiv. producNia agricola obNinuta destinata comercializarii inregistreaza o cretere de 20%. cresterea calitatii serviciilor fonduri europene nerambursabile 2010 turistice. In acest context, sunt avute in vedere actiuni orizontale care vizeaza capacitatea administrativa a tuturor programelor operationale si actiuni specifice pentru POAT, PO IM si PO Competitivitate. Fiecare stat membru decide asupra detaliilor legate de repartizarea creditelor pe regiuni, tinand cont de eligibilitatea pe criterii geografice. Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice situatie care da nastere unui asemenea conflict. 338 2005, cu modificarile i completarile ulterioare. anexele cuprinzand proiectele de asistenta tehnica pe anul N, documentatia de atribuire ( conform pragurilor din OUG nr. 34 2006 cu modificarile si completarile ulterioare) Fondurle Europene, sunt instrumentele financiare prin care UE actioneaza pentru eliminarea diferentelor contact minister fonduri europene economice intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale. strategia fonduri nerambursabile pentru tineri va Imbunatati managementul In sectorul public. Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Pentru atingerea obiectivului politicii de coeziune, aceste state au nevoie de ajutor financiar important In vederea solutionarii diverselor probleme structurale si a realizarii potentialului lor de crestere. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatile administratiei publice locale o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis 1528 2006, in care acesta trebuie sa solicite si eliberarea Anexei mentionate anterior. Unul dintre exemple se afla in Tulcea, primarul comunei Luncavita, Ilie Stefan, a declarat luni ca din cele aproape 50 de comune din judet care au depus proiecte pe masura 322 FEADR, doar patru au fost aprobate. Asistenta tehnica Programul National pentru Dezvoltare Rurala Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR AXA 1. Intreprinderi individuale ( infiintate in baza OUG nr. 16. Punctarea se va face conform justificarii din Studiul de fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si pe baza suprafetei agricole deservite, mentionata in hotararea consiliului local. organizatiile neguvernamentale. i. Termene limita de obtinere. Facilitatea Schengen reprezinta un instrument temporar pentru sprijinirea Bulgariei si a Romaniei in vederea finantarii actiunilor la noile frontiere externe proiecte fonduri europene nerambursabile ale Uniunii, pentru punerea in aplicare a acquis- ului Schengen si controlul frontierelor. Confom ghidului, apelul urmeaza sa se lanseze in luna iulie, iar alocarea financiara disponibila este de 301 milioane lei , defalcata pe regiuni dupa cum urmeaza. dar si de faptul ca exista piete importante ( relativ slab dezvoltate in prezent) in Ucraina, Rusia si Moldova, de care Rom? nia ar putea profita din punct de vedere comercial. 1. 4. 3. etc ( lista ar fi destul de lunga) as putea enumera in jur de 50 de asftel de afaceri cu o cifra de afacere importanta.

Accesarea Fondurilor Europene In Romania

este inregistrata in Registrul fermelor si Registrul agricol. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing7 de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, Sud- Vest Oltenia, Sud- Est a expirat. valoarea eligibila a proiectului si proiectele fonduri guvernamentale nerambursabile de la prioritatea iii care au investitii in sisteme de irigatii de minim 50% din valoarea eligibila a proiectului vor putea primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selectie. Pentru sectorul legume. Comisia Europeana a lansat deja un prim Raport Anual asupra Cresterii Economice precum si 7 initiative emblematice pe domeniile strategiei. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Bucuresti- Ilfov, Sud- Vest Oltenia, Centru a expirat. Trebuie sa faceti cumva sa mai facilitati si pe cei saraci. Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. Proiect de succes finantat prin POSDRU. Formele asociative pot fi constituite  fonduri nerambursabile pentru tineri i recunoscute la nivel local, judeNean  i naNional. Aplicarea Recomandarii pentru reducerea TVA in sprijinul IMM in sectoarele de servicii Prezinta. Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura. 3000 de noi locuri de munca permanente, create in microintreprinderile sprijinite pana in 2015 ( rezultat indus, indirect) Solicitanti eligibili pot fi: Societati comerciale sau societati cooperative care indeplinesc conditiile de eligibilitate detaliate in cadrul acestui ghid. In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localitati. 100% fonduri europene pentru microinterprinderi. Vizualizati aici lista proiectelor finantate in accesarea fondurilor europene in romania cadrul masurii 312. accesarea fondurilor europene in romania Axa prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24%. Raspuns depunere proiect masura 112 APDRP. Compania americana Hewlett Packard prin centru sau de consultanta si servitii IT denumit Global eBusiness Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul de stat si bugetul propriul al HP. Programul Operational Sectorial de Transport. 1. 4. 3. Ilinca POPOVICI ? printr- o dubla abordare ( angajati si angajatori). Investitii productive in acvacultura. Cresterea rolului economic si social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordari policentrice, In vederea stimularii unei dezvoltari echilibrate a Regiunilor. destinata tuturor posesorilor de terenuri ce nu pot fi cultivate in momentul de fata in zone de campie, deal si munte. AGENTIA fonduri europene nerambursabile imm DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT. Conform angajamentelor asumate In Documentul Complementar de Pozitie la Capitolul 21, a fost creat cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale prin adoptarea Hotararii Guvernului nr. 497/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care au fost desemnate structuri institutionale armonizate cu structurile comunitare specifice.

Ferma Porci Cu Fonduri Europene

Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire. 1078 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare. O privire scurta aruncata pe paginile de internet a Autoritatilor de management in domeniul fondurilor europene scoate la iveala ca administratia si institutiile publice nu se inghesuie sa acceseze fonduri europene. activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala ( pentru IMM- uri). Este considerata intreprindere orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia. 23- 08. 2011. 11. Un alt impediment il reprezinta documentatia stufoasa impusa de reglementarile UE, ca masura de precautie ca banii sunt folositi corect. 6. 4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial se afla in centrul politicilor in domeniu, iar angajatorii vor fi incurajati sa investeasca in capitalul uman. 1. 4 Calitate in formare profesionala continua. Marco CAREDDA ? Universitatea Sassari ( Italia) OpenMed Octavian SERBAN, MBA ? Presedintele Knowledge finantari nerambursabile 2010 Management Institute ( H. Q. Tinand cont totodata de faptul ca tara fonduri nerambursabile pentru apicultura noastra este mult in urma in implementarea programului LEADER care sustinerea crearea de parteneriate de tip public- privat pentru sustinerea dezvoltarii locale si in ceea ce privestea crearea Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala ( n. a. promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate. Planul CCT- T va identifica proiectele si politicile care vor raspunde cel mai bine nevoilor de transport ale Rom? niei in urmatorii 5- 15 ani, pentru toate modurile de transport, furniz? nd o baza analitica solida pentru alegerea unor asemenea politici si proiecte. Si nu facem Management ferma porci cu fonduri europene de proiect clasic. Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. Prin PNDR 2007 ? inclusiv achizitionarea in leasing a acestora. Beneficiarii pot fi reprezentanti ai. De asemenea, Ministerul Finantelor Indeplineste functia de Autoritate de Certificare si Plata, care elaboreaza si Inainteaza cererile de plata si primeste de la Comisia Europeana sumele aferente Fondurilor Structurale si de Coeziune. Ponderile cele mai scazute ale tinerilor in afara educatiei, formarii si ocuparii se inregistreaza in tari precum Olanda, Austria, Germania sau Republica Ceha . simplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la finantare
? Tineretul in miscare? ? identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? ? reformarea fondurilor europene destinate IMM- urilor din domeniul cercetarii si inovarii si cresterea sprijinului acordat domeniului IT& C ferma porci cu fonduri europene Prezinta. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni. Fonduri europene nerambursabile 2011 Ghiduri si masuri. In cazul in care nu sunt prezentate documentele care dovedesc capacitatea si sursa de cofinantare contractul de finantare nu va fi incheiat. Masuri de sanatate a animalelor. scopul este stoparea fonduri nerambursabile pentru tineri si, eventual, inversarea tendintei de accentuare a disparitatilor de dezvoltare prin sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a Regiunilor.

Fonduri Europene Pentru Pensiuni In Mediul Rural

In plus, 184 de fonduri nerambursabile apicultura proiecte se afla in diferite faze de evaluare si selectie sau precontractare, avand . o valoare totala a finantarii de aproximativ 612 milioane de euro, dintre care circa 474 de milioane de euro reprezinta fonduri europene pentru pensiuni in mediul rural valoarea finantarii nerambursabile. are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE. in valoare de 170. 000 euro are ca obiective cresterea cunostintelor si deprinderilor in domeniul sanatatii si secutitatii la locul de munca. Masura 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? ? din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si fonduri europene pentru pensiuni in mediul rural pana in prezent, in cadrul acestei Masuri, au fost depuse 1. 401 de cereri de finantare si au fost contractate 595 de proiecte, in valoare de 105, 11 milioane de euro. Apdrp. ro a publicat astazi lista proiectelor finantate pe masura 322 din sesiunea SESIUNEA NR. productivitatea scazuta, echipamentele si tehnologia Invechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), toate afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri. Recomandarea mea pentru dumneavoastra este sa va asociati si sa exploatati impreuna terenurile. Am mai citit pe saitul Dvs ca este posibila obtinerea unor finantari pentru agrement si am observat ca este precizat ? rafting?. indicatorii economici intalniti in analizele financiare. diversificarea produselor obtinute prin acvacultura in concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de fonduri nerambursabile pentru tineri cultura cum ar fi. Achizitionarea licentelor software pentru server, pentru operarea calculatoarelor personale tip desktop portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office. Poli de crestere – proiectele se depun pana la 31 decembrie 2012. Ministerul Agrigulturii prin autoritatea de managemet POP ( Programul Operational de Pescuit) propune un sprijin financiar de 30. 000 de euro pentru pescarii care aplica pe aceste fonduri europene. Pentru a putea beneficia de aceste fonduri europene trebuie sa va incadrati in . Construirea si sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. 1. 2. 5. Universitatea Sassari ( Italia) OpenMed Octavian SERBAN, MBA ? zece sunt comitete tematice ( CCT) organizate pentru urmatoarele domenii. se va implementa pe o durata de 50 de luni tva fonduri nerambursabile avand un numar de 315. 000 de beneficiari. formata in mod formal, dar nefunctional), se poate concluziona ca o astfel de strategie, conceputa de catre o echipa de specialisti in agricultura si dezvoltare rurala cu ajutorul si sustinerea Comisiei Europene si asumata de catre intreaga clasa politica ar putea sustine dezvoltarea Romaniei. Cel de al 3- lea pas consta in primirea materialelor informative, date despre eligibilitatea investitiei preconizate precum si documentatia detaliata despre modul in care trebuie intocmit proiectul. Operatiunea 332 ? Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri? ( iunie 2011). sa nu se afle in litigiu cu Ministerul de Finante sau cu Ministerul Economiei sau cu institutia de credit unde doreste sa ia un credit. Exemplu Hewlett Packard HP. cursuri specifice tip after school pentru prevenirea abandonului scolar pentru 640 de elevi. Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres.