Tag Archives: fonduri nerambursabile pentru tineri

Fonduri Nerambursabile Pentru Crescatorii De Prepelite

Obiectivele specifice ale masurii se refera la. Obiectiv general. Proiectul se adreseaza unui numar de 1500 de beneficiari, apartinand urmatoarelor grupuri fonduri nerambursabile pentru crescatorii de prepelite tinta. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing7 de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este. Dupa aprobarea notei de respingere de catre coordonatorul AMPOST, aceasta va fi transmisa solicitantului. Operatiunile finantate de Fonduri Structurale trebuie sa fie In conformitate cu prevederile Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind concurenta, achizitiile publice, protectia mediului, promovarea egalitatii Intre barbati si femei. 1. 2. Accesarea fondurilor europene nerambursabile 2011. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? prijin financiar pentru accesul institutiilor publice si IMM- urilor la internet si servicii conexe, . II. In luna octombrie se va redeschide linia de finantare privind drumurile de exploatare agricole si forestiere, ghidul solicitantului vine cu mai multe lamuriri decat cel lansat in martie 2010. La fundamentarea investitiei in fonduri nerambursabile pentru crescatorii de prepelite Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ trebuie precizat specificul activitatii beneficiarului, ex. promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Termenul afaceri cu fonduri europene nerambursabile de depunere a cererilor de finantare a expirat. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. Uniunea a raspuns rapid acestei noi provocari, initial printr- un ? fonduri nerambursabile pentru tineri Plan European de Redresare Economica? si, ulterior, prin g? ndirea unei noi strategii economice mai realiste pentru fonduri nerambursabile ue orizontul anului 2020. 0. 041 Se acorda punctaj suplimentar pentru persoanele sub 40 de ani. Comisia Europeana a sistat toate platile din cadrul axei II aferent POR Programul Operational Regional in urma raportului preliminar de audit ce s- a desfasurat in perioada martie- aprilie 2011 si va presupune verificarea tuturor cererilor de finantare din cadrul acestor axe. pregatirea de campanii de constientizare cu privire la responsabilitatea sociala a intreprinderilor si de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate in munca legala. Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta. crearea conditiilor de productie. In vederea formalizarii cadrului institutional, se vor constitui structuri parteneriale cu rol consultativ la nivel national si regional. Documentul contine orientari metodologice pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltari inteligente, durabile si incluzive, precum si precizari pentru organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale 2014- 2020.

Fonduri Europene Pentru Fonduri Vanatoare

Operatiunile finantate de Fonduri Structurale trebuie sa fie In conformitate cu prevederile Tratatului fonduri nerambursabile in agricultura UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind concurenta, achizitiile publice, protectia mediului, promovarea egalitatii Intre barbati si femei. Se va sprijini mai puternic inovatia sociala, adica testarea si cresterea amplorii solutiilor inovatoare ca raspuns la nevoile sociale ? de exemplu, sporirea incluziunii sociale. 1628 2010. Eforturile se vor concentra pe un management mai eficient al mediului natural si pe utilizarea durabila a resurselor naturale. Investitii in procesare si marketing – APEL fonduri nerambursabile pentru tineri DESCHISAXA 3. Pentru orice tip de pesiune trebuie sa indepliniti anumite starndarde, sa aiba cel putin 3 margarete, sa puteti oferi activitati de recreere, sa aveti o cofinantare de cel putin 50% fara TVA. Mijlocul de transport traditional reprezinta orice vehicul cu tractiune animala ( exemplu. NNDKP) ? Fonduri europene nerambursabile 2011 Ghiduri si masuri. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) acorda o atentie deosebita caracteristicilor specifice teritoriale. Nu programe de finantare nerambursabile In ultimul rand, prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism. Dezvoltarea initiativelor locale si ajutor pentru crearea de servicii pentru crearea de noi locuri de munca, atunci cand asemenea actiuni nu sunt acoperite de FSE. Sunt in discutii pentru o suprafata de teren de circa 8 hectare, in Oltenia, la circa 600 m distanta de casa parinteasca a socrului meu. In cadrul operatiunii 3. 1. 1. Acest program va sprijini statele membre din UE pentru a atinge obiectivul pana in 2020 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sere cu 20% precum si cresterea utilizarii energiei regenerabile cu 30 de procente. Comisia Europeana a lansat deja un prim Raport Anual asupra Cresterii Economice precum si 7 fonduri europene pentru fonduri vanatoare initiative emblematice pe domeniile strategiei. Obiective specifice. Consolidarea capacitatii administrative si asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, gestionarea si controlul fondurilor ESI este o necesitate pentru absorbtia eficienta a fondurilor ESI. Cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. El nu face referire la Programul National de Dezvoltare Rurala sau la Planul National Strategic care reflecta direct cererile Comisiei Europene si se refera la posibilitatea folosirii fondurilor disponibile in aceste domenii. Prin acest program se va putea achizitiona echipamente IT si servicii de internet. Prioritati propuse pentru finantare in cadrul Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2014 – 2020. Societate agricola ( infiintata in baza fonduri europene pentru fonduri vanatoare Legii nr. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. Cresterea participarii la piaTa muncii pentru femei si barbaTi, reducerea somajului structural si promovarea calitaTii locurilor de munca. din cadrul Axei 1 a POSCCE. Aceste evenimente au ca scop cresterea gradului de constientizare cu privire la oportunitatile oferite de fondurile europene, promovarea utilizarii lor si imbunatatirea impactului proiectelor sustinute de acestea.

Fonduri Europene Pentru Cultivarea Trufelor

Domeniul major de interventie 4. 2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ” verde” Operatiunea : Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice ( in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Energie eficienta si durabila ( Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului). Ordin nr. Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. Interpretare se va face in limbile romana, romani si engleza. Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? 11 decembrie 2009 pentru Masura 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). 15 3. 2. 6. ompaniile de servicii energetice ( ESCO). Imprumutul de la Trezoreria Statului va fi rambursat de catre Autoritatile de Management fonduri nerambursabile pentru tineri din sumele incasate de la Comisia Europeana. Achizitionarea de ansambluri formate din cap tractor si semiremorca basculanta, in cadrul codului CAEN 4312 ? 7. 1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU. POSDRU 82 5. 1 S 46308. o autoritate de gestionare ( autoritate publica sau organism de drept public sau privat national, regional sau local care gestioneaza programul fonduri europene pentru cultivarea trufelor operational). Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni. Georgeta GHETE- DANAU, Director ? Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti ( CRFB). Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de Finantare pentru solicitarea sprijinului de instalare in maxim 12 luni de la data instalarii. Proiectele nu implica activitati de CD in colaborare intre institutia de cercetare si intreprindere, ci efectiv cercetare executata de institutia de cercetare pentru si in numele intreprinderii. Programul de Dezvoltare Rurala va continua sa fie finantat in mod fonduri nerambursabile turism consistent pentru ca este esential in anumite tari, cum este cazul si Romaniei, ca dincolo de subventiile care se acorda producatorilor, sa se acorde un sprijin financiar pentru investitiile in modernizare, modernizare- retehnologizare, samd. Pentru fonduri europene pentru cultivarea trufelor a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. Ferma de semi – subzistenNa se afla in zona defavorizata Este situata in. crearea de instrumente de comunicare si valorificarea mediului proiecte cu fonduri nerambursabile si a peisajelor si evenimentelor . Competente pentru competitivitate ( strategice). Solicitantul acceseaza Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ata eaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul  i- a asumat, in mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala ( pentru IMM- uri). Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010. Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 30%, dar nu mai mult de 10. 000 euro sau echivalentul in lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare.

Fonduri Europene Nerambursabile Pt Ferme Porci

2. modernizare constructia centrelor de cogenerare. Ajutoarele de Stat coordonate de Ministerul Finantelor Publice. Structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) eligibile in cadrul acestei masuri, se vor regasi fie in incinta structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare, fie ca si cladiri independente pe langa structurile de primire turistice cu functiuni de cazare. Strategia Europa 2020 fixeaza 5 obiective asumate la nivel european, concrete si cuantificabile in domeniile. adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). In luna mai Programul Operational Regional inregistreaza cea mai mare crestere a gradului de absorbtie dintre fonduri nerambursabile pentru tineri cele 7 programele operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune. Padurile infiintate prin aceasta masura sunt menite sa protejeze fonduri nerambursabile 100% componentele de mediu pe baza rolului multifunctional pe care il au. 20% – contributia Guvernului Romaniei. crearea si mentinerea locurilor de munca. APEL DESCHIS. Principala provocare pentru sistemul de educatie si formare profesionala din perspectiva corelarii cu piata proiecte cu fonduri nerambursabile muncii o reprezinta cresterea ingrijoratoare a ponderii tinerilor inactivi din grupa de v? rsta 15- 24 de ani, care nu se afla pe piata muncii, nu sunt cuprinsi in nicio forma de educatie sau formare profesionala. Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. 155/ 2008. Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor fonduri europene nerambursabile pt ferme porci eligibili pentru investitii corporale si sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile. Neconcordantele masurii 125. Pentru operatorii de transport, un transport mai bun presupune costuri mai mici si o mai buna exploatare a vehiculelor si personalului. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. Accesul este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati conform principiului ? primul venit, primul servit?. Furnizarea de programe de formare profesionala, finalizate cu obtinerea de certificate oficiale recunoscute la nivel national care atesta dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia de operator introducere, prelucrare si validare date Creare de egalitate de sanse la oportunitati de angajare, cresterea competitivitatii, mobilitatii, nivelului de educatie, increderii in sine Instruire in tehnici de cautare a unui loc de munca. Incepand cu iulie 2010 a fonduri europene nerambursabile pt ferme porci fost lansata o noua Schema de ajutor de Stat, N578 2009, pentru care au fost depuse 167 de proiecte, in valoare de aproximativ 125, 8 milioane de euro. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ( APIA) Ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate. b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). garantii de stat, Fondul national de garantare, pentru maximum 80% din valoarea creditului, garanteaza creditul pe care il ia o intreprindere mica si mijlocie, dar garantia nu poate sa depaseasca 100. 000 de lei.

Fonduri Europene Pentru Pensiuni Turistice

brosuri de prezentare, panouri de informare, etc. 1), este insotita de urmatoarele documente. Aceasta perspectiva implica, de asemenea, o abordare coerenta a politicilor fonduri nerambursabile 100% de transport pe o perioada mai indelungata de timp, care transcende oportunitatile politice. Programul Operational Regional, Programul Operational Sectorial Mediu. cheltuielile aferente sistemului de irigatii in valoare de 250. fonduri europene pentru pensiuni turistice 000 Euro. 44 16 aprilie 2008). Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. diversificarea activitaNilor i veniturilor. intreprinderi mici si mijlocii. Masura 141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta . 44 2008, atestate prin certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, crescatori de vaci de lapte, ale caror exploatatii sunt detinatoare de cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe si sunt localizate in zonele defavorizate din Romania, identificate in Anexa 4A la Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013. subventionarea a maximum 70% din rata dobanzii aferente creditului pe care un IMM doreste sa il acceseze, dar nu mai mult de 6, 5% pe an. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? accesari fonduri nerambursabile Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa. reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate. Linia fonduri nerambursabile pentru tineri este deschisa in perioada 14 iunie ? 15 iulie 2010, iar cererile de finantare se depun la sediile OJPDRP, din judetele de care apartineti. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. Ca urmare a Summit- ului UE pentru Roma de la Bruxelles din 2008 si in contextul Anului european 2010 pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale, Comisia Europeana organizeaza in Romania in luna octombrie 2010 reuniuni la nivel inalt pe tema contributiei fondurilor europene la integrarea Romilor. Fiecare proiect va avea obligatoriu titlul astfel constituit incat sa fonduri europene pentru pensiuni turistice rezulte numai numele beneficiarului  i localizarea proiectului ( ex. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatile administratiei publice locale o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis 1528 2006, in care acesta trebuie sa solicite si eliberarea Anexei mentionate anterior. Cresterea participarii la piaTa muncii pentru femei si barbaTi, reducerea somajului structural si promovarea calitaTii locurilor de munca. Orasul Horezu spune DA Tursimului prin promovarea produselor si evenimentelor turistice. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura din cod CAEN Rev. Creditele de angajament se axeaza pe noile programe ( CFM 2014- 2020) si aproape 60% din suma propusa este destinata programelor de sprijinire a cercetarii si inovarii, a tineretului si intreprinderilor din Europa.

Fonduri Nerambursabile Mediu Urban

AXA 2. 6. 3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii. simplificarea procesului de implementare si un mai bun management al fondurilor. Investitiile In infrastructura de mediu vor contribui la Imbunatatirea sistemelor de management al apei potabile si a deseurilor menajere la standarde europene. In domeniul incluziunii sociale si al saraciei, se vizeaza reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala cu 580. 000 persoane p? na in anul 2020. strategia va contribui la construirea unei baze de productie si antreprenoriale dinamice, va sprijini crearea si dezvoltarea de noi afaceri, In special prin investitii In produse si servicii de calitate. Proiectul de buget pe 2015 reprezinta 1% din VNB- ul ansamblului statelor membre si reuseste sa tina seama de problemele importante actuale si viitoare, precum criza din Ucraina sau nevoia de fonduri nerambursabile mediu urban a consolida securitatea energetica a UE prin reorientarea resurselor sale precare. diversificarea produselor obtinute prin acvacultura in concordanta cu cererile de piata prin construirea de noi ferme specifice noilor specii de cultura cum ar fi. productie al unui amplasament existent ( ex. Proiecte de irigatii in zonele cu incidenta crescuta a secetei Indicele de ariditate. Sprijin pentru realizarea parteneriatului public- privat si elaborarea strategiilor locale integrate. in cazul in care o cerere de finantare este considerata neacceptabila fonduri nerambursabile mediu urban fonduri sapard nerambursabile de Raportul Comitetului de Evaluare, directorul DP elaboreaza o nota de respingere . 1. 1. culturale. Programul Operational Regional ( POR) este un program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de finantari nerambursabile 2010 Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare ( PND), contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale Sectoriale ( POS), la realizarea obiectivului general al Strategiei National- Regionale, anume diminuarea disparitatilor intre Regiunile de Dezvoltare ale Romaniei. adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc). stimularea spiritului antreprenorial. O alta idee guvernamentala pe partea de investitii pentru IMM ( de data aceasta, chiar bizara) este atragerea de micro- capital din zona privata, in structuri de tip business- angel- networks pentru astfel de investitii in IMM. Investitiile in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase ? Proiecte si activitati eligibile. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie ( minim 40 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare reconversie al plantatiilor de vita- de- vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa. din cadrul Axei 1 a POSCCE. ContribuNia publica fonduri nerambursabile pentru tineri alocata din masura 121 este de 10. 000. 000 EURO din care. al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru I. M. M. Fonduri europene pentru institurii publice. comercializeaza o parte din producNia agricola obNinuta. 5 milioane de euro, OTP Bank ? cum sa realizezi un buget. Coeficientii de cofinantare au fost modificati. Axe prioritare: Axa prioritara 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. Conceperea si realizarea proiectelor in functie de ghidul solicitantului 4. anexele cuprinzand proiectele de asistenta tehnica pe anul N, documentatia de atribuire ( conform pragurilor din OUG nr. 34 2006 cu modificarile si completarile ulterioare) Fondurle Europene, sunt instrumentele financiare prin care UE actioneaza pentru eliminarea diferentelor economice intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale. AXE PRIORITARE TEMATICE. Acest program va sprijini statele membre din UE pentru a atinge obiectivul pana in 2020 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sere cu 20% precum si cresterea utilizarii energiei regenerabile cu 30 de procente. 80%. 214 ? PlaNi de Agro- mediu”. Trendul pozitiv al participarii la educatia prescolara din ultimii ani poate fi consolidat si depasit in urmatoarea perioada at? t prin reducerea decalajelor pe medii de rezidenta, c? t si prin imbunatatirea calitatii acestui sistem prin implementarea unor programe inovative care sa asigure o o pregatire adecvata pentru integrarea copiilor in scoala.

Fonduri Europene Nerambursabile 2014 Ong

3 exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. cota de cel putin 20 % din FSE ar trebui dedicata actiunilor de incluziune sociala. ce se intampla daca fie se fura accesare fonduri nerambursabile 2010 arbustii, fie nu se prind?. 5. 2. 1. Acest transfer de responsabilitate a fost reglementat prin Hotararea Guvernului nr. 272/ 2004 privind desemnarea Ministerului Finantelor Publice ca Autoritate de Management pentru Cadrul de sprijin comunitar si Autoritate finantari nerambursabile de Management pentru Fondul de Coeziune. Competitivitate si eficienta energetica. Construirea si/ sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola5 la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului fonduri europene nerambursabile 2014 ong si depozitarea ingrasamintelor. CINE VA BENEFICIA sI IN CE MOD? Investitii in activitati recreationale 15 milioane de euro. RATIONALIZAREA GESTIUNII SI CONTROLULUI FINANCIAR Este necesar ca sistemul de gestiune si control sa gaseasca un echilibru intre costurile si riscurile implicate. Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti . In cadrul operatiunii a) Sprijin pentru consolidarea fonduri nerambursabile pentru tineri si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, Schema de finantare A2 ? 4. 1. b. Pentru persoane fizice, un transport mai bun presupune economisire de timp si oportunitati crescute pentru alegerea locului de munca dar si o diversificare a ofertei de bunuri de consum si a posibilitatilor de petrecere a timpului liber. Alte categorii de cheltuieli: amortizarea, cheltuielile generale de administratie, costul achizitiei de teren. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate?. Investitiile FSE vor fi pe deplin aliniate obiectivelor si valorilor- tinta ale strategiei Europa 2020 in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca, educatia si reducerea saraciei. Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? Calificarea ? Construirea si sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. Conform situatiei prezentate de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ( ACIS), la data de 31 mai 2010, la nivelul fonduri europene nerambursabile 2014 ong tururor programelor operationale se inregistrau. AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica. Programul Operational Sectorial de Transport. Intrarea in vigoare a Codului de Bune Practici pentru Achizitii Publice. 43- 36 din Regulamentul Comisiei nr. Cuv? ntul durabil ( sustenabil) presupune mai mult dec? t sustenabilitatea de mediu, desi acesta este contextul in care cuv? ntul este adesea folosit. Capacitatea actuala de absorbtie a fondurilor va juca un rol central in procesul de negociere cu Comisia Europeana pentru urmatoarea perioada de programare.

Fonduri Europene Hidrocentrale

aspecte principale Raman Inca destule probleme care trebuie solutionate pentru a impulsiona dezvoltarea economiei romanesti. sa nu figureze cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in centrala incidentelor de plati. Pana in prezent au fost efectuate plati in valoare totala de 1, 60 miliarde de euro, din care 663, 96 milioane de euro pentru contractele incheiate de APDRP, la care se adauga si aproximativ 940 de milioane de euro, platile efectuate pentru Masurile de sprijin pe suprafata implementate de APIA. AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica. Exemple proiecte de succes in managementul deseurilor. 1- 31 martie si 1- 30 septembrie 2011 Masura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
- data lansare estimativa. destinate sa sprijine dezvoltarea regionala si locala si sa favorizeze cooperarea Intre orase si regiuni. atingerea obiectivului ? 20/ 20/ 20? in domeniul energiei si al schimbarilor climatice. La nivel regional. Capitalul uman – capacitatea limitata a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, fonduri nerambursabile pentru tineri insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua. Numai cinci fonduri nerambursabile sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani, care desfasoara in principal activitati agricole fonduri europene nerambursabile in agricultura si comercializeaza o parte din productia obtinuta si a caror exploatatie agricola. Turismul va fi sprijinit, de asemenea, acesta fiind o importanta sursa de dezvoltare. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate7, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Din punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si pot indeplini cumulativ orice conditii. Din punct de vedere al structurii CSNR, aceasta este stabilita In conformitate cu reglementarile comunitare relevante privind Fondurile Structurale si de Coeziune. Misnistrul Borbely a mai declarat ca aceasta decizie a fost luata in urma declansarii de catre Comisia Europeana ( CE) fonduri europene hidrocentrale a procedurii de infringement impotriva Romaniei privind investitiile realizate pe plaja Sulina. fundatii. 1. 4. 2. M141 Sprijinirea fermelor de semi- subzistenta. In cadrul Masurii 121 sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al Romaniei. Lipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? NU in cadrul acestei masuri. Crearea unei noi unitati de productie . Energie eficienta si durabila ( Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului). Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante. Initial, pentru actiunile propuse a se finanta prin facilitatea Schengen contractele trebuiau semnate pana la data de 31 decembrie 2009, dar, conform deciziei de vineri a CE , data- limita va fi fonduri europene hidrocentrale 31 martie 2010.

Fonduri Nerambursabile Lista

Dezvoltarea societatii informationale presupune o reforma radicala a sistemului de educatie din Europa si asigurarea Invatarii pe tot parcursul vietii pentru cetatenii europeni. construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice. Acopera zone NUTS nivel II ( nivel- regiune), al caror PIB pe locuitor este sub 75% din media UE. dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. Proiectul de tip 2 care are prestabilite beneficiarul intreprindere si serviciile de cercetare care ii sunt necesare acestuia. APEL DESCHIS . Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Ambasada Frantei doreste sa sustina ONG- urile din Romania si lanseaza o selectie fonduri nerambursabile sapard fonduri europene nerambursabile turism de proiecte cu titlul ? Sustinerea proiectelor inovative din partea Organizatiilor neguvernamentale din Romania? Un nou proiect de succes pentru o fabrica de condimente din Alba Iulia fonduri nerambursabile pentru tineri fonduri nerambursabile lista castigat de Supremia Grup. De asemenea, Comisia s- a angajat sa sustina statele membre in efortul lor de a aplica, dupa caz, cele mai adecvate reforme in domeniul C& I, prin oferirea de sprijin politic, date de prim rang, exemple de bune practici etc. Trebuie sa dau banii inapoi? scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 ( patru) salariati, angajati pe durata nedeterminata. Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice. Sprijinul acordat beneficiarilor va fi diversificat, pe l? nga indrumarea de tip help- desk fiind necesara consilierea si identificarea de alte forme de sprijin at? t pentru pregatirea proiectelor, c? t si in perioada de implementare a acestora. inovarea proceselor de productie si a produselor. Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. CINE poate obtine finantare:
- scoli, universitati, centre de cercetare. Scopul si obiectivele asociatiei si fundatiei ADI prevazute in statut, trebuie sa fie in conformitate cu activitatile care vizeaza proiectul, activitati de interes public si negeneratoare de fonduri nerambursabile lista profit. Facilitati date de guvern pentru program. crearea conditiilor de productie. Programul Operational Sectorial- Mediu. Masura cuprinde doua submasuri pentru care obiectivele specifice se detaliaza mai jos, dupa cum urmeaza. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. 1500 de microintreprinderi sprijinite pana in 2015 ( rezultat imediat, direct). Romania va putea finaliza si punerea la punct a sistemului VIS ( Visa Information System). o autoritate de gestionare ( autoritate publica sau organism de drept public sau privat national, regional sau local care gestioneaza programul operational). R. 4. 2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). Investitiile in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase ? incepand de la stadiul de cherestea ( ex.

Fonduri Europene Pentru Cresterea Vacilor

Obiectivele operaNionale se refera la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare in perioada de restructurare a fermelor de semi- subzistenNa pentru o fonduri europene pentru cresterea vacilor mai buna utilizare a resurselor umane  i a factorilor de producNie, prin: . din punct de vedere procedural sau legal, cum ar fi modalitatea . de rambursare a taxei pe valoarea adaugata sau statutul proprietatii?, a adaugat Emanuel Rauta. De exemplu, in anumite localitati, scolile fac obiectul . unor cereri de retrocedare, in alte cazuri nu exista documente . corespunzatoare de proprietate. Valoarea totala a sumei alocate este in valoare de 738. 097. 376, 81 Euro. Toate discutiile vor fi facilitate de trainerul Etienne Ignat, Specialist in Programe de Finantare. Cresterea productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). 1. 2 Invatamant consultanta fonduri nerambursabile superior de calitate. e) copie a precontractelor contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. camerele de comert si industrie. europene e slaba. Sigur nu putem impune sa se cultive un anumit tip de produs sau altul sau sa se obtina o productie sau alta. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism. reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . din perspectiva fonduri europene nerambursabile persoane fizice formarii profesionale a reprezentantilor autoritatilor publice care colaboreaza cu mediul de afaceri. BCR ? 30 milioane de fonduri nerambursabile pentru tineri euro, BRD ? 20 milioane de euro, Banca Transilvania ? 5 milioane de euro ( fond deja epuizat), CEC Bank ? 5 milioane de euro, OTP Bank ? 10 milioane de euro si Raiffeisen Bank ? 10 milioane de euro. CSNR vizeaza armonizarea tuturor acestor prioritati Intr- o strategie coerenta, care sa fie adecvata pentru Romania, dar care sa se si conformeze strategiilor Uniunii Europene, inclusiv Strategia de la Lisabona, si sa aiba ca efect dezvoltarea economica si cresterea numarului de locuri de munca. Contributia Uniunii Europene ? 80%. Echipa fonduri europene pentru cresterea vacilor noastra va raspunde la intrebari pe care le aveti in cazull in care vreti sa solicitati o finantare din fonduri europene nerambursabile. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? – pentru aceasta Masura, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 3. 980 cereri de finantare, fiind contractate pana acum 1. 290 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de aproape 188 de milioane de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare.