Tag Archives: fonduri nerambursabile pentru tineri

Fonduri Nerambursabile Masura 141

imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si ingrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate. AXA PRIORITARA 1 ? 1078 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare. Romania si- a fixat, impreuna cu Bulgaria, obiectivul de a adera in 2011 la spatiul Schengen. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. Cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, a padurilor cu fonduri nerambursabile pentru tineri rol de protectie impotriva factorilor naturali si antropici daunatori, precum si de asigurare a functiilor recreative, pe baza rolului multifunctional al acesteia. In perioada 15 octombrie ? 30 noiembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul Masurii 141 ? ? fonduri nerambursabile masura 141 Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta?, PNDR. Programul Operational Comun 2007- 2013 dintre Romania- Ucraina- Moldova prin Autoritatea Comuna de Management ACM a publicat varianta consultativa a Ghidului Solicitantului pentru toti beneficiarii interesati sa acceseze fonduri europene nerambursabile in cadrul acestui Program. lucrari de mutare a pamantului. modernizarea intreprinderii. Programul operational sectorial . Cresterea competitivitatii economice. Am voie sa forez pentru irigarea plantatiei? Dupa identificarea acestuia, avand in vedere o idee de investitie sau dorinta de a realiza un proiect in spatiul rural, potentialul beneficiar se adreseaza unei societati de consultanta sau Directiei judetene pentru Agricultura si dezvoltare Rurala, Oficiului Judetean de Plati pentru dezvoltare rurala si pescuit. Printre utilajele achizitionate prin proiect se numara o unitate laser pentru maruntirea siliciului, o unitate pentru sortarea celulelor solare, o unitate pentru curatare si uscarea sticlei, o unitate cu doua module de taiere proiecte fonduri nerambursabile pentru aluminiu, o unitate automata de taiere a conectorilor pentru colturi, cat si o unitate pentru imbinarea profilelor din aluminiu. 8. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. fonduri europene nerambursabile pentru tineri 2010 06. 2011, ora 09. 00. 1. 2. 2. Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. Mi se impune modernizarea numai drumurilor trecute in inventarul public drept DE ( durmuri de exploatare), iar conform legislatie romane nu exista nici un normativ pentru modernizarea acestor drumuri. Ordin nr. AXA PRIORITARA 4 ? Orientarea integrata 7. 29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, In bugetul institutiilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? 1. 3. cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F. N. G. C. fonduri nerambursabile masura 141 I. M. M. Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? entru Masura 313 au fost depuse, in sesiunea din perioada noiembrie ? decembrie, 209 proiecte conforme, cu o valoare publica totala de 149, 39 milioane de lei. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. Pe scurt, in orice moment din perioada de monitorizare a investitiei toate criteriile care au dus la acceptarea proiectului raman obligatorii.

Fonduri Europene Pt Sali De Sport

Coordonarea la nivel national a gestionarii acestor fonduri revine Ministerului Economiei si Finantelor, In timp ce coordonarea strategica va fi asigurata de Comitetul National de Coordonare pentru Instrumentele Structurale, Infiintat conform HG nr. diversificarea catre noi specii cu perspective comerciale bune. Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. Orientarile Strategice pentru Coeziune economica, sociala si teritoriala reprezinta un cadru general unitar pentru toate Statele Membre In vederea pregatirii documentelor programatice pentru FSC pentru perioada 2007- 2013 ( Cadrul Strategic National de Referinta si Programele Operationale). Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel fonduri europene pt sali de sport putin 10 ani. Contract nr. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. Ele sunt, de asemenea, parte a procesului catre o implicare mai mare a Romilor in implementarea programelor operationale finantate prin fondurile UE. Reducerea eroziunii costiere. Evaluarea fonduri nerambursabile pentru tineri si selectia proiectului Procesul de evaluare si selectie a cererilor de finantare consta in verificarea preliminara a cererii de finantare ( pentru determinarea admisibilitatii cererii de finantare) si evaluarea tehnica si financiara a proiectului. Cine poate sa solicite finantare. Valoarea publica totala a acestor proiecte depuse depaseste 78, 53 de milioane de lei. Poate nu e suficient asta, sa nu le dai subventii. 6. 1 Dezvoltarea economiei sociale. Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole. v) culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, finantari nerambursabile imm in scopul producerii de energie regenerabila. Solutii concrete de obtinere a co- finantarii proiectelor de investitii ale IMM Prezinta. Fonduri Europene fonduri nerambursabile imm Apdrp. ro Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole?. Nu exista 100% fonduri europene, pentru orice fond trebuie sa venbiti si dvs cu o mica parte. Fondurile structurale functioneaza pe principiul rambursarii,. rolul UE si al politicii de coeziune si impactul acestor fonduri asupra dezvoltarii economice si sociale a tarii. Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire. Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
- data lansare estimativa. Astfel, adunate cele doua valori si impartite la numarul de locuitori rezulta un total de 356, 30 lei fonduri nerambursabile atrase. sa fonduri europene pt sali de sport nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare.

Fonduri Europene Pentru Medici Veterinari

organizatii de pescari. la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Parteneriatele intre administratiile publice sunt putine, daca ne uitam la lista de proiecte. Pentru a demonstra ca practica in principal activitati agricole, solicitantul trebuie sa faca dovada ca veniturile din activitatile agricole reprezinta cel putin 50% din total venituri din exploatare. 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T. Valoarea acestuia este peste 17, 6 milioane de lei. asociatii. sau ? Ferma de semi- subzistenNa a PFA Grigore Ilie, comuna. 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7. zece sunt comitete tematice ( CCT) organizate pentru urmatoarele domenii. Reforma sistemului de asistenta sociala Ocuparea si incluziunea sociala activa Dezvoltarea infrastructurii sociale Reforma sistemului naTional de sanatate La data de 13 iunie 2012 Guvernul Rom? niei a adoptat un memorandum elaborat de Ministerul Afacerilor Europene, referitor la actiunile si documentele privind pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene in perioada 2014- 2020. Confom ghidului, apelul urmeaza sa se lanseze in luna iulie, iar alocarea financiara disponibila este de 301 milioane lei , defalcata pe regiuni dupa cum urmeaza. In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume. Punctele tari ale investitiei sunt determintate de cresterii capacitatii de productie, ca urmare a dezvoltarii accentuate a activitatii companiei, declaratie facuta de Bara Levente Hugo, managerul si, in acelasi timp, proprietarul grupului de firme. Sunt agricultor de aproape 40 de ani, avand o ferma de dimensiuni modeste ( aprox. Programul Operational Regional Axa prioritata 4 ? cresterea favorabila incluziunii prin promovarea unei economii cu un grad inalt de ocupare a forTei de munca care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala. Promovarea masurilor active de ocupare Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
” Integrare pe piata muncii” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Fii activ pe fonduri europene pentru medici veterinari piata muncii!” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 2 – Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de Axa prioritara 2. Revizuirea Directivei Comisiei Europene privind Platile Intarziate. Iata cadrul institutional fonduri europene pentru medici veterinari national, alcatuit din comitete consultative tematice ( CCT) care raspund in fata Comitetului Interinstitutional pentru Acordul de Parteneriat ( CIAP). Atat zonele urbane cat si zonele rurale se confrunta cu probleme legate de infrastructura ( din cauza investitiilor insuficiente), de dezvoltare economica locala si de mediul social. 12. 794/ 26. 02. 2008). a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 30%, dar nu mai mult de 10. 000 euro sau echivalentul in lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Pentru proiectele de asistenta tehnica ( axa accesari fonduri europene nerambursabile 4 din POST) conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta urmatoarelor documente: strategia de asistenta tehnica si sau planul de comunicare obtinere fonduri nerambursabile fonduri nerambursabile pentru tineri aprobate si . desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor.

Fonduri Europene Crescatorie Gaini

Valoarea acestui indicator in Rom? nia a crescut constant in ultimii ani, de la 18, 4% in 2007 la 22, 8% in 2011, principalii factori determinati fiind cresterea parasirii timpurii a scolii, fenomenul migratiei in strainatate, dar si ocuparii tinerilor in economia informala. Comisia europeana intrerupe platile din cadrul Axei 2 POR. Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. o 10% – pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaNiuni: ? imbunataNirea eficienNei utilizarii  i depozitarii ingra amintelor cu azotat”, ? instalaNii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole  i in cadrul proceselor de prelucrare  i comercializare”. prijin financiar pentru accesul institutiilor publice si IMM- urilor la internet si servicii conexe, . promovarea tehnologiilor noi. Din finantari nerambursabile aceasta categorie fac fonduri europene crescatorie gaini parte institutii de drept public sau privat, care au ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea, sau care sunt institutii de invatamant superior, organizate in conformitate cu art. Persoana fizica. ORIENTAREA CATRE ? E- COEZIUNE? Gestionarea datelor electronice poate reduce in mod semnificativ sarcina administrativa, imbunatatind in acelasi timp capacitatea de control fonduri nerambursabile pentru tineri a proiectelor si cheltuielilor. Obiectivele fondurilor trebuie fie axate pe prioritatile Uniunii Europene In materie de promovare a competitivitatii si de creare de locuri de munca ( Strategia de la Lisabona). Axei fonduri europene crescatorie gaini prioritare 1 ? Capacitatea beneficiarilor de a pregati si implementa proiecte finantate din fondurile ESI si diseminarea informatiilor privind aceste fonduri?. Regulamentele europene privind Politica de Coeziune, Politica Agricola Comuna si Politica Comuna in domeniul Pescuitului, Cadrul Strategic Comun, precum si regulamentele specifice pentru fiecare Fond in parte, inclusiv cele pentru FEADR si FEPM. Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Operatiunea – Promovarea brandului turistic national Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Decizia de realocare are la baza situatia DMI 4. 2 ? Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati?, pentru care au fost depuse doar 3 proiecte ( in regiunea Vest si in Regiunea Centru), cu o valoare solicitata a finantarii nerambursabile de 16, 18 mil. cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Programul Operational Pescuit vine in intampinarea firmelor ce isi desfasoara activitatea in acvacultura, si sunt detinatori de lacuri, iazuri, etc. reducerea slabiciunilor sectorelor industriale existente, care utilizeaza tehnologii invechite, care afecteaza mediul si consumatoare excesiv de energie. Cel putin jumatate din lungimea drumului considerat ruta alternativa trebuie sa fie realizata prin proiect, iar diferenta sa fie asigurata prin drumuri publice. Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenta sa devina viabile economic. Evaluarea si selectia proiectului Procesul de evaluare si selectie a cererilor de finantare consta in verificarea preliminara a cererii de finantare ( pentru determinarea admisibilitatii cererii de finantare) si evaluarea tehnica si financiara a proiectului. Sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, avand in vedere conservarea si dezvoltarea atat a cadrului economic si social cat si a mediului. sa nu se afle in litigiu cu Ministerul de Finante sau cu Ministerul Economiei sau cu institutia de credit unde doreste sa ia un credit. Incepand cu 2 mai, APDRP a deschis trei linii de finantare aferente pentru Masura 125, Masura 221, si masura 312. Avantaje. Elaborare de materiale promotionale fonduri nerambursabile pensiuni precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice. individual si independent, ca persoane fizice autorizate. ianuarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 2 – Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice Operatiunea 1. Axa prioritara 4: Consolidarea mediului de afaceri regional si local Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 4. 1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de .

Fonduri Nerambursabile Afaceri Tineri

Energie eficienta si durabila ( Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului). CINE VA BENEFICIA sI IN CE MOD? Obiectivul general al POR consta in ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor fonduri nerambursabile afaceri tineri de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. In 2010 CEC BANK a oferit peste 12. 000 de credite pentru fonduri nerambursabile afaceri tineri intreprinderile care au accesat fonduri europene in valoare de peste1, 5 miliarde de lei. un accent deosebit, inca din stadiul incipient al procesului de programare, asupra sistemului si regulilor de implementare a programelor. Astept un raspuns. identificarea metodelor de finantari nerambursabile 2010 promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? Societate in comandita simpla ? SCS ( infiintata in baza Legii nr. AXA PRIORITARA 1 ? Modernizare sistem rutier pe DJ 101B, DN 1 Snagov- Gruiu, beneficiar CJ Ilfov. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Activitatile ce pot fi prestate in cadrul codului CAEN 4312 ? ,, Lucrari de pregatire a terenului? sunt. Pentru a fi clasificat ca fermier pentru aceasta masura, solicitantul de sprijin public trebuie sa demonstreze ca veniturile din agricultura reprezinta cel putin 25% din veniturile totale si ca timpul destinat muncii in agricultura reprezinta cel putin 25% din timpul de munca total fectuat. 2013, sunt finantate investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor, astfel. Regulile generale privind Fondurile Europene sunt stabilite dupa Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. Puncte de vedere ale profesionistilor in consultanta si ale beneficiarilor de finantare europeana. Planul comun de actiune va fi definit si gestionat in functie de realizarile si rezultatele obtinute, ceea ce va contribui la obiectivele specifice ale unui program. Da asta, sa zic asa, este masura incitativa, adica ai subventii daca cultivi terenul. Tipurile de plati aferente Masurii 221 sunt urmatoarele. O alta idee guvernamentala pe partea de investitii pentru IMM ( de data aceasta, chiar bizara) este atragerea de micro- capital din zona privata, in structuri de tip business- angel- networks pentru astfel de investitii in IMM. Orientari metodologice pentru programarea fondurilor europene destinate unei dezvoltari inteligente, durabile si incluzive 2014- 2020 Orientarile metodologice au in vedere, in principal, stabilirea unor linii directoare pentru procesul de programare pentru perioada 2014- 2020. Initial, pentru actiunile propuse a se finanta prin facilitatea Schengen contractele trebuiau semnate pana la data de 31 decembrie 2009, dar, conform deciziei de vineri a CE , data- limita va fi 31 martie 2010. Agroturismul este o imbinare a activitatilor agricole cu serviciile fonduri nerambursabile pentru tineri turistice in interiorul unei gospodarii agricole sau ferme, ce constituie o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si sociala, ce presupune contactul turistului cu activitatile gospodaresti, si asigurarea partiala a hranei din produse locale.

Fonduri Nerambursabile Reciclare Deseuri

Astfel, pentru Domeniul Major fonduri nerambursabile pentru tineri de Interventie ( DMI) 4. 3 ? Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor?, CM POR a decis eliminarea contributiei proprii a beneficiarilor la cheltuielile aferente cererilor de finantare. Unii sunt bine intentionati, dar nu au banii necesari. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil. POSCCE. Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Prezinta. Parteneriat pentru ocupare( granturi). 3) Prin derogare de la art. desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. M141 Sprijinirea fermelor de semi- contabilitate fonduri nerambursabile subzistenta. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica pentru finantare si implementeaza proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene post- aderare. Adaptabilitate si flexibilitate ( granturi). Exemple de proiecte din fonduri europene nerambursabile in agricultura. dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. 3. 3 fonduri nerambursabile reciclare deseuri Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru parteneri sociali si societatea civila. ianuarie 2011
” Specialisti in ocupare” – data lansare estimativa. in intervalul 02. 06. 2011 ora 09. 00 si 23. 08. 2011 ora 9. 00 se pot inscrie si depune un numar nelimitat de proiecte. directionarea fondurilor catre un numar limitat de obiective aliniate Strategiei Europa 2020 ? pentru a mari impactul finantarii. Obiectiv Ajutorul specific pe exploatatie este acordat din Fondul European pentru Garantare Agricola ( FEGA) pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, . sub forma unei plati suplimentare, calculata si acordata anual, in functie de efectivul de vaci de lapte detinut. acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. 1), este insotita de urmatoarele documente. CE finanteaza:
- reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate. Tipurile de structuri de primire turistice care pot fi finantate prin aceasta masura sunt. Proiectul este cofinantata prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). Nu reprezinta o cheltuiala eligibila achizitionarea prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul muncitorilor si a utilajelor la punctul de lucru. Ar urma sa existe o cota minima din buget alocata fiecarei categorii de regiuni. competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca . Prezinta. Profesionisti in educatie si formare ( strategice). o abordare mai orientata catre rezultate in gestionarea programelor operationale, prin intermediul planurilor comune de actiune. Restaurantele eligibile pentru care se va putea obtine finantare nerambursabila in cadrul Masurii 313 vor fi numai cele specializate de tip familial pensiune, cele cu specific de crama, cu specific local, gradinile de vara, clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice cu modificarile si completarile ulterioare. Metodologia de depunere fonduri europene nerambursabile turism a acestor proiecte nu este deloc una grea si se depun la oficiul judetean APDRP. Guvernul vine cu o masura interesanta pentru 2011 si anume implementarea unor proceduri standard de licitatie pentru fondurile europene pentru mai multa siguranta si vizibilitate. AXA PRIORITARA 3 ? Practic punctajul in cadrul unui proiectelor europene nu este diferentiat in niciun fel indiferent ca e un serviciu sau produs. asociaNii profesionale cu profil agricol constituite conform OrdonanNei de urgenNa a Guvernului nr. Dezvoltarea e- economiei Operatiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
– data lansare estimativa: ianuarie 2011 Operatiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri
– data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatic Domeniul major de interventie 4. 1 – Energie eficienta si durabila ( imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic) Operatiunea a): Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul Axa prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate Domeniul major de interventie 2. 1 – CD in parteneriat intre universitati institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat fonduri nerambursabile reciclare deseuri intre universitati institutii de cercetare si intreprinderi Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Proiect Fonduri Europene Educatie

verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Deutsche Bank ( alocare de 5 milioane euro). Fii activ pe piata muncii. Cuantumul ajutorului specific pe cap de vaca de lapte se calculeaza de APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, pana la limita de maxim 100 Euro cap de vaca. Imbunatatirea calitatii, eficientei si a deschiderii invatam? ntului tertiar, in vederea cresterii ponderii absolventilor de invatam? nt superior Sustinerea studentilor, in special a celor care provin din grupuri slab reprezentate si grupuri vulnerabile ( proiect fonduri europene educatie cu o atentie speciala pentru cei care provin din mediul rural), in scopul de a creste accesul la invatam? ntul superior si de a deschide oportunitati adresate studentilor netraditionali, precum si studentilor adulti. 1. 4. 2. Parteneri in formare continua ( granturi). Pentru a putea renova si restructura aceasta moara aveti nevoie de o expertiza care poate fonduri nerambursabile pentru tineri costa mai mult decat incepere unei constructii noi. 30 milioane de euro, BRD ? Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana. 3. 5. promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? 2. 550. 000 euro. Cateva exemple de proiecte europene nerambursabile in agricultura. apdrp. ro a publica un nou model pentru scrisoare de confort angajanta, valabila pentru sesiunile de proiecte ce vor fi organizate incepand cu luna martie 2011. din municipiul Satu Mare va fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiect initiat de primariei. Probleme in finantarea parcurilor eoliene. 1) si sa o depuna individual sau prin reprezentant legal imputernicit delegat, . inainte de prestarea serviciilor de colectare a cadavrelor de animale pentru care se solicita ajutor de stat, la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti pe raza caruia isi desfasoara activitatea producatorul agricol, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului care aproba plafonul anual total pentru schema de ajutor de stat. Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? 1. 2. Totodata, se au in vedere interventii speciale pentru pregatirea si implementarea proiectelor de importanta strategica, considerate prioritare pentru dezvoltarea la nivel national si/ sau regional, precum si pentru abordarea teritoriala si integrata a nevoilor identificate. Ca diferenta majora Intre PND si CSNR, este de mentionat fonduri europene nerambursabile pentru agricultura ca, din punct de vedere al finantarii, CSNR este sustinut proiecte nerambursabile 2010 exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte finantari ( programe de investitii nationale si locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc. n continuarea procesului inceput prin elaborarea Planului National Strategic ( PNS), au avut loc alte c? teva int? lniri cu factorii interesati, Comisia Europeana si alti parteneri, in vederea realizarii Programului Operational, cu contributia grupurilor tematice de lucru infiintate in acest scop. Dl Marian DOBRILA, Director Executiv ? Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE). 44 2008:

- individual si independent, proiect fonduri europene educatie ca persoane fizice autorizate. statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza. ajutoare directe pentru investitiile In Intreprinderi ( In special, IMM- uri) In vederea crearii de locuri de munca durabile. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana.

Fonduri Europene In Agricultura

formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de fonduri europene in agricultura finantari nerambursabile 2010 productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000 . inovare si economia cunoasterii. Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. Aspectele sociale si ocupationale constituie o preocupare primordiala la nivel european. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate de catre un beneficiar, aferente proiectelor finantate In cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice ( comunitare sau nationale). Cererea initiala anuala, prevazuta la art. valoarea totala eligibila a proiectului este de 850. 000 Euro. are varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatia forum fonduri europene nerambursabile agricola ca si conducator ( sef) al acesteia. Data limita. la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat. achizitionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea conditiilor stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. cooperative agricole constituite conform Legii nr. 2. 1. 4. Mediul rural ? oportunitati de ocupare ( strategice). O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? Va stam la dispozitie pentru serviciile nostra de consultanta si proiectare cu echipa noastra de profesionisti dispusi sa ducem la indeplinire proiecte de succes. b) Alte conditii de obtinere. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene ? investitiile In infrastructura vor Imbunatati calitatea retelelor rutiere si feroviare, precum si a navigatiei pe Dunare ( axele prioritare TEN- T nr. autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. Recomandarea mea pentru dumneavoastra este sa va asociati si sa exploatati impreuna terenurile. In judetul Botosani se mai afla alte 27 de comune care au avut proiecte eligibile, si care sunt pe lista de asteptare. Valoarea acestui indicator in Rom? nia a crescut constant in ultimii ani, de la 18, 4% in 2007 la 22, 8% in 2011, principalii factori determinati fiind cresterea parasirii timpurii a scolii, fenomenul migratiei in strainatate, dar si ocuparii tinerilor in economia informala. In urma reorganizarii Guvernului In martie 2007, AMCSC a devenit Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ( ACIS), In baza Hotararii de Guvern nr. Aceste cheltuieli sunt stabilite pentru fiecare Program Operational In parte. fonduri nerambursabile pentru tineri 1999 74 CE, transpusa prin Ordinul nr. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). 7. Aplicarea Recomandarii pentru reducerea TVA in sprijinul IMM in sectoarele de servicii Prezinta. Constructie parteneriate public- private
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Sub- masura 431- 2. Cadrul institutional si partenerial pentru elaborarea Planului National de Dezvoltare a fost stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1115/ 2004 privind elaborarea In parteneriat a Planului National de Dezvoltare. Pentru a veni In Intampinarea problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, statele membre ale Uniunii fonduri europene in agricultura Europene au lansat cu prilejul Consiliul European din 23- 24 martie 2000, Strategia Lisabona. Societatea informationala inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicatii electronice, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor publice on- line; sprijin pentru IMM- uri pentru adoptarea si utilizarea eficienta a tehnologiilor informationale si comunicationale sau pentru exploatarea noilor idei. Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior, Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate,.

Fonduri Europene It 2014

Orasul Horezu spune DA Tursimului prin promovarea produselor si evenimentelor turistice. Capacitatea de absorbtie a fondurilor europene nerambursabile depinde de mentinerea ritmului planificat in procesul de programare, de capacitatea beneficiarilor de a genera proiecte de calitate, precum si de capacitatea de management si implementare a contractelor fonduri europene nerambursabile forum de finantare. In sprijinul proiectului, Ministerul Agriculturii a invocat necesitatea diminuarii declinului sectorului pescaresc si oferirea posibilitatii de reconversie profesionala a populatiei zonelor afectate. Oricine detine teren agricol inscris la APIA si a mai desfasurat in trecut activitati agricole poate sa aplice cu un proiect din fonduri europene nerambursabile in agricultura. 4. 1. 2. De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat bio- combustibii, ca parte fonduri nerambursabile pentru tineri componenta a proiectelor. Persoanele fizice pot desfa ura activitaNi economice  i se pot inregistra  i autoriza in conformitate cu prevederile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. EUROLINK- Casa Europei. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . Autoritatile bulgare au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca lobby printre statele membre UE pentru a obtine extinderea cu cateva luni a datei- limita pana la care cele doua tari trebuie sa absoarba fondurile acordate pentru aderarea la spatiul Schengen. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Bucuresti- Ilfov, Sud- Vest Oltenia, Centru a expirat. AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica. promovarea tehnologiilor si echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii. Agricultura pe bani din fonduri europene neramburabile. Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR. Interpretare se va face in limbile romana, romani si engleza. Toate discutiile vor fi facilitate de trainerul Etienne Ignat, Specialist in Programe de Finantare. Se va fonduri europene it 2014 acorda o prefinatare si pentru beneficiarii selectati de catre Grupurile de Actiune Locala pentru Pescuit . Vreau sa va intreb ceva de ce nu se acorda credite fonduri europene it 2014 nerambursabile decat pentru cei care tot ei au sau eventual daca au cunostinte de ce pentru un om care ar dori sa deschida o afacere si stie ca face ceva bun de ce nu credite nerambursabile pentru agricultura se acorda la ce se mai face atata publicitate. Proiectul presupune reabilitarea infrastructurii de transport din Valea Aiud. Achizitionarea de echipamente TIC si periferice. 136 2006. In cazul proiectelor de investitii care prevad modernizarea activitatii se va demonstra ca la momentul depunerii Cererii de Finantare beneficiarul detine autorizatiile de functionare pentru punctul de lucru ce face obiectul proiectului FEADR prin documentele justificative emise de institutiile avizatoare ( de ex. Masuri de sanatate a animalelor. Majorarea propusa, de 2, 1% in credite de angajament si de 1, 4% in credite de plata, este practic absorbita de rata estimata a inflatiei pentru 2015. Programul Operational Regional POR A5 ? Pentru o viata mai buna? sa nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare. Ponderile cele mai scazute ale tinerilor in afara educatiei, formarii si ocuparii se inregistreaza in tari precum Olanda, Austria, Germania sau Republica Ceha . Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . anexele cuprinzand proiectele de asistenta tehnica pe anul N, documentatia de atribuire ( conform pragurilor din OUG nr. 34 2006 cu modificarile si completarile ulterioare) Fondurle Europene, sunt instrumentele financiare prin care UE actioneaza pentru eliminarea diferentelor economice intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Porci

Prima plata intermediara nu poate fi efectuata decat In cazul In care statul membru furnizeaza Comisiei o descriere a modului de functionare a autoritatilor de gestionare, de certificare si de audit. Dupa statutul juridic. Ca urmare a Summit- ului UE pentru Roma de la Bruxelles din 2008 si in contextul Anului european 2010 pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale, Comisia Europeana organizeaza in Romania in luna octombrie 2010 reuniuni la nivel inalt pe tema contributiei fondurilor europene la integrarea Romilor. producNia agricola obNinuta destinata comercializarii inregistreaza o cretere de 20%. Mijlocul de transport traditional reprezinta orice fonduri europene nerambursabile pentru porci vehicul cu tractiune animala ( exemplu. noi Rompetrol, cetateanul corporativ si fiecare dintre voi, membrii comunitatilor din Romania. Pe ce domenii este mai bine sa accesezi un fond european? scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia constituirii microintreprinderii. Sectorul vegetal. 1358 din 27/ 09/ 2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. care se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). Lansare preconizata. R. In cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisa doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice. Comuna Mircesti este una dintre cele mai active comune din judetul Iasi, si locul unde se afla Casa Memoriala Vasile Alecsandrii. Codul european de conduita privind parteneriatul). Scopul acestei linii de finantare. Sprijin fonduri europene nerambursabile pentru porci pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Laurentiu Dinu, country manager al fonduri europene nerambursabile imm companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? nu pot fi considerate serioase. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe fonduri nerambursabile pentru tineri data de fonduri nerambursabile 100% 02. 06. 2011, ora 09. 00. Acest ? merg bine? ar trebui apreciat doar la momentul la care avem macar indicatori ai impactului utilizarii acestor fonduri la nivelul economiei reale. Altele, precum municipalitatea ieseana, au fost prinse in offside de Uniunea Europeana, cu proiecte care nu au corespuns criteriilor impuse de forurile europene. Fondul European pentru Dezvoltare Regionala ( FEDR), Fondul Social European ( FSE), Fondul de Coeziune ( FC), FEADR ( Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala) si FEPM ( Fondul European pentru Pescuit si afaceri Maritime). 2. 1 Drumuri nationale. Informarea si publicitatea pentru proiect. modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie). o autoritate de gestionare ( autoritate publica sau organism de drept public sau privat national, regional sau local care gestioneaza programul operational); o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei); o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control).